Byla 2S-298-102/2007

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Romualdo Januškos (pranešėjas ir kolegijos pirmininkas), Birutės Valiulienės ir Ramunės Čeknienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro atskirąjį skundą dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2007 m. gegužės 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-699-356/2007 pagal Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą – ieškovės D. V. interesus – ieškinį atsakovei D. Ž., trečiajam asmeniui Utenos rajono 2-ojo notaro biuro notarei Janei Narbutienei dėl testamento dalies ir paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimo dalies pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2

3

4Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą – ieškovės D. V. interesus – Utenos rajono apylinkės teismui pateikė ieškinį atsakovei D. Ž., trečiajam asmeniui Utenos rajono 2-ojo notaro biuro notarei Janei Narbutienei, prašydamas pripažinti negaliojančiais ½ dalį V. A. 2003 m. rugsėjo 26 d. sudaryto testamento, kuriuo jis jam priklausantį gyvenamąjį namą su ūkio pastatais, esantį ( - ), prie jo esantį žemės sklypą bei visą kitą turtą, kuris jam priklausys, paliko D. Ž. (šioje byloje atsakovei) ir ½ dalį šio testamento pagrindu 2005 m. vasario 1 d. D. Ž. išduoto paveldėjimo teisės liudijimo pagal testamentą dėl 0,3403 ha žemės sklypo, gyvenamojo namo, ūkio pastatų ir kitų statinių, esančių ( - ), paveldėjimo.

5Utenos rajono apylinkės teismas 2007 m. gegužės 2 d. nutartimi, vadovaudamasis CPK 137 str. 2 d. 4 p., ieškinį atsisakė priimti. Nutartį motyvavo tuo, kad teismo žinioje yra civilinė byla Nr. 2-113-82/2007 pagal Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro ieškinį, ginant viešąjį interesą, ir ieškovės L. A. ieškinį atsakovei D. Ž., tretiesiems asmenims Utenos rajono 2-ojo notaro biuro notarei Janei Narbutienei ir Aknystos pensionatui dėl testamento dalies panaikinimo ir privalomosios palikimo dalies nustatymo, kuriuo ieškovai prašė pripažinti iš dalies negaliojančiais V. A. testamentą, sudarytą 2003 m. rugsėjo 26 d., dėl nekilnojamųjų daiktų palikimo D. Ž. ir šio testamento pagrindu išduotą paveldėjimo teisės liudijimą ta apimtimi, kuria V. A. atsakovei D. Ž. perleido sutuoktinei L. A. priklausančio bendrosios jungtinės nuosavybės teise turto dalį bei pripažinti L. A. teisę į privalomąją V. A. palikimo dalį. 2006 m. gruodžio 27 d. mirus L. A., prokuratūros prašymu Utenos rajono apylinkės teismas 2007 m. sausio 22 d. nutartimi civilinę bylą Nr. 2-113-82/2007 nutraukė CPK 293 str. 1 d. 7 p. pagrindu, t. y., kad mirus L. A., atsižvelgiant į ginčo teisinius santykius, neleidžiamas teisių perėmimas. Ši nutartis nebuvo apskųsta apeliacine tvarka, įsiteisėjo ir yra privaloma bylos šalims. D. V. yra L. A. įpėdinė pagal įstatymą, t. y. ji toje byloje būtų buvusi procesinių L. A. teisių perėmėja (CPK 48 str.), kuriai visi veiksmai, atlikti procese iki jos įstojimo į bylą, yra privalomi tiek, kiek jie būtų buvę privalomi tam asmeniui, kurio vietoje įstojo teisių perėmėjas. CPK 294 str. 2 d. nustato, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

6Atskiruoju skundu Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras prašo Utenos rajono apylinkės teismo 2007 m. gegužės 2 d. nutartį panaikinti kaip neteisėtą ir nepagrįstą ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad teismas, atsisakydamas priimti ieškinį, nutartyje nenurodė motyvų ir neargumentavo, kodėl teismas laiko, jog pareikštas ieškinys yra tapatus ankstesniam ieškiniui. Ieškinių tapatumas nustatomas pagal tris kriterijus: ginčo šalis, ieškinio dalyką ir ieškinio pagrindą. Nurodytose civilinėse bylose skiriasi ne tik ginčo šalys, bet ir ieškinio dalykas (ieškovo reikalavimas) bei ieškinio pagrindas (aplinkybės, kuriomis grindžiamas ieškovo reikalavimas). Ankstesnėje civilinėje byloje prokuroras kreipėsi į teismą, gindamas viešąjį interesą, gavęs Aknystų pensionato direktoriaus pareiškimą apie pažeistas L. A., kaip V. A. sutuoktinės, teises ir prašė pripažinti iš dalies negaliojančiu V. A. sudarytą testamentą, kuriuo jis visą santuokoje įgytą turtą paliko D. Ž. ir pripažinti L. A. teisę į privalomąją palikimo dalį. Vėlesniu ieškiniu prokuratūra kreipėsi į teismą, gavusi D. V. pareiškimą ir gindama jos, kaip mirusiosios L. A. turto paveldėtojos pažeistas teises. Kadangi D. V. po sesers L. A. mirties yra ketvirtos eilės pagal įstatymą įpėdinė (CK 5.11 str. 1 d. 4 p.), todėl turi teisę paveldėti savo sesers turtą, nes nėra pirmesnės eilės įpėdinių pagal įstatymą. Ji turi teisę paveldėti ir tą savo sesers turto dalį, kuri neteisėto testamento pagrindu atiteko atsakovei D. Ž. Iš to matyti, kad nors abiejų ieškinių reikalavimų lingvistinės formuluotės yra panašios, tačiau ginčo materialusis santykis, esantis teisminio nagrinėjimo objektu ir gynybos būdu, iš esmės skiriasi. Ieškinio pagrindą sudaro aplinkybės, kuriomis grindžiamas ieškovo reikalavimas. Todėl naujas ieškinys galimas tik tada, kai nurodomos tokios aplinkybės, kurios nebuvo teisminio nagrinėjimo dalyku ankstesnėje civilinėje bylioje. Iš vėlesnio ieškinio matyti, kad jame analizuojamos ir ginčijamos L. A. turto paveldėtojų teisės, t. y. naujos aplinkybės, dėl kurių teismas nėra pasisakęs ankstesnėje byloje. Esant tokios aplinkybėms teismas nepagrįstai atsisakė priimti ieškinį.

7Ieškovė D. V. pateikė atsiliepimą į prokuratūros atskirąjį skundą, praleidusi CPK 318 str. nustatytą terminą atsiliepimui paduoti, todėl 2007 m. birželio 4 d. nutartimi jį atsisakyta priimti.

8Atskirasis skundas tenkintinas.

9CPK 137 str. 2 d. 5 p. nustatyta, kad teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Nustatyta, kad Utenos rajono apylinkės vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, ieškovės L. A. vardu Utenos rajono apylinkės teismui buvo pateikęs ieškinį, (civilinė byla Nr. 2-113-82/2007) atsakovei D. Ž., tretiesiems asmenims Utenos rajono 2-ojo notaro biuro notarei Janei Narbutienei bei Aknystos pensionatui, kuriuo prašė : 1) pripažinti negaliojančiu V. A. 2003 m. rugsėjo 26 d. sudarytą testamentą, ir šio testamento pagrindu 2005 m. vasario 1 d. D. Ž. išduoto paveldėjimo teisės liudijimą dėl 0,3403 ha žemės sklypo, gyvenamojo namo, ūkio pastatų ir kitų statinių, esančių ( - ), palikimo D. Ž. ta apimtimi, kuria šis turtas, priklausantis L. A. ir V. A. bendrosios jungtinės nuosavybės teise, testamentu paliktas D. Ž., 2) pripažinti L. A. nuosavybės teisę į ½ dalį žemės sklypo 0,3403 ha ploto ir ½ dalį gyvenamojo namo bei kitų statinių, esančių ( - ), ir 3) pripažinti L. A. teisę į privalomąją mirusio sutuoktinio V. A. palikimo dalį. 2006 m. gruodžio 27 d. mirus ieškovei L. A., Utenos rajono apylinkės teismas 2007 m. sausio 22 d. nutartimi bylą nutraukė CPK 293 str. 1 d. 7 p. pagrindu.

10Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, 2007 m. balandžio 20 d. Utenos rajono apylinkės teismui pateikė ieškinį ieškovės D. V. vardu atsakovei D. Ž., trečiajam asmeniui Utenos rajono 2-ojo notaro biuro notarei Janei Narbutienei, prašydamas pripažinti negaliojančiais ½ dalį V. A. 2003 m. rugsėjo 26 d. sudaryto testamento, pagal kurį jis gyvenamąjį namą su ūkio pastatais, esantį ( - ), prie jo esantį žemės sklypą, įgytus santuokoje su L. A., bei visą kitą turtą, kuris jam priklausys, ir ½ dalį šio testamento pagrindu 2005 m. vasario 1 d. D. Ž. išduoto paveldėjimo teisės liudijimo pagal testamentą, pagal kurį D. Ž. paveldėjo 0,3403 ha žemės sklypą, gyvenamąjį namą, ūkio pastatus ir kitus statinius, esančių ( - ), bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausiusius testatoriui V. A., mirusiam ( - ), ir L. A., mirusiai ( - ). Pirmosios instancijos teismas pirmojoje byloje (Nr. 2-113-82/2007), mirus ieškovei L. A., nespręsdamas klausimo, ar po jos mirties nėra jos teisių perėmėjų (turto paveldėjimo bylose mirusios šalies teisių perėmimas yra galimas), t. y. bylos nesustabdęs, kol paaiškės mirusiosios L. A. teisių perėmėjas, kuris vietoje jos turi teisę įstoti į bylą, ar paaiškės aplinkybės, dėl kurių teisių perėmimas neįvyko (CPK 163 str. 1 p., 166 str. 1 d. 1 p.), 2007 m. sausio 22 d. nutartimi, vadovaudamasis CPK 293 str. 7 p., bylą nutraukė. Po bylos nutraukimo paaiškėjo, kad mirusiosios L. A. ketvirtos eilės įpėdinė pagal įstatymą yra jos sesuo D. V., kuriai civ. byloje Nr. 2-113-82/2007, ją nutraukus, nebuvo suteikta galimybė vietoje mirusios sesers L. A. įstoti į bylą, ir kurios turtinius (paveldėjimo) interesus pažeidžia D. Ž. išduotas paveldėjimo teisės liudijimas pagal paminėtą testamentą. Kadangi D. V. yra pretenduojanti į mirusios sesers palikimą, todėl įstatymas jai suteikia teisę ginčyti mirusios sesers palikimo priėmimą bei išduotą paveldėjimo teisės liudijimą, pareiškiant ieškinį palikimą priėmusiam asmeniui, šioje byloje atsakovei D. Ž. (CK 5.8 str.). Tokį ieškinį, gindamas viešąjį interesą – šiuo konkrečiu atveju ieškovės D. V. interesus – turi teisę paduoti ir prokuroras. Tokiu būdu aptartose bylose šalys yra skirtingos ir jų materialinis teisinis suinteresuotumas yra skirtingi. Pirmojoje byloje buvo ginamos ieškovės L. A. pažeistos turtinės – bendrosios sutuoktinių jungtinės nuosavybės – teisės, o šioje byloje yra ginami ieškovės D. V., pretenduojančios į mirusios sesers L. A. palikimą, interesai. Ieškovei D. V., pretenduojančiai į sesers palikimą, teisė ginčyti atsakovei išduotą paveldėjimo teisės liudijimą į L. A. priklausiusį turtą ir reikšti su tuo susijusius kitus reikalavimus, t.y. pagrindas ginti savo pažeistas teises į sesers palikimą, atsirado po sesers mirties. Aptartos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad tiek šalys, tiek ieškinio pagrindas, nors ginčas iš esmės yra dėl to paties objekto – mirusiems V. A. ir L. A. sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybėas teise priklausiusio turto – yra skirtingi. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje padaryta išvada, kad, jeigu vietoje mirusios ieškovės L. A. į bylą būtų įstojusi jos įstatyminė įpėdinė D. V., jai visi veiksmai, atlikti procese iki jos įstojimo, butų buvę privalomi tiek, kiek jie būtų privalomi tam asmeniui, kurio vietoje įstojo teisių perėmėjas (CPK 48 str.). Kadangi D. V. po ieškovės sesers L. A. mirties vietoje jos į civilinę bylą Nr. 2-113-82/2007 dėl aukščiau aptartų aplinkybių neįstojo, o šioje byloje ji gina ne mirusios sesers, bet savo pažeistas teises, todėl pirmosios instancijos teismui skundžiamoje nutartyje aptartais motyvais nebuvo pagrindo atsisakyti priimti ieškinį.

11Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, klaidingai įvertino ieškinio elementus, todėl netinkamai pritaikė procesinės teisės normas ir dėl to ieškinio priėmimo klausimą išsprendė neteisingai. Dėl šių pažeidimų nutartis panaikinama, o ieškinio priėmimo klausimas perduodamas tam pačiam pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

12Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR CPK 337 str. 3 p.,

Nutarė

13Utenos rajono apylinkės teismo 2007 m. gegužės 2 d. nutartį panaikinti ir ieškinio priėmimo klausimą perduoti Utenos rajono apylinkės teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai