Byla 2-1031-829/2012
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktų nustatymo, suinteresuotais asmenimis byloje esant bankrutavusiai Daukantiškių ŽŪB bei VĮ Registrų centro Marijampolės filialui

1Šakių rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Masevičiūtė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos R. J. pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktų nustatymo, suinteresuotais asmenimis byloje esant bankrutavusiai Daukantiškių ŽŪB bei VĮ Registrų centro Marijampolės filialui, ir

Nustatė

2pareiškėja pareiškimu prašo nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktus, kad įgyjamąja senatimi įgijo nuosavybės teisę į kiaulidžių pastatus, esančius ( - ). Nurodo, kad 2001-04-17 pirko kiaulides. Kiaulidžių pirkimo-pardavimo sutartį sudarinėjo su R. M.. Kai pirko kiaulides, jomis Daukantiškių ŽŪB jau nesinaudojo. Kiaulidžių pastatas yra H formos. Kiaulides pirko kaip vieną pastatą. Šios kiaulidės yra sąžiningai įgytos ir nepertraukiamai jos valdomos daugiau kaip dešimt metų ir šios aplinkybės yra nustatytos civilinėje byloje Nr. 2-21-829/2012 (b.l. 2).

3Suinteresuoti asmenys iki teismo posėdžio dienos neginčijo kiaulidžių valdymo sąžiningumo, teisėtumo, atvirumo ir nepertraukiamumo (b.l. 44-45, 46-47).

4Pareiškimas tenkintinas visiškai.

5Pareiškėja, kreipdamasis į teismą, pareiškimu prašo nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktus, jog įgyjamąja senatimi įgijo nuosavybės teisę į du kiaulidžių pastatus, esančius ( - ).

6Tam, kad priimtų sprendimą dėl bylos esmės, teismas turi įstatymo nustatyta tvarka konstatuoti, egzistuoja ar neegzistuoja faktinės aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku (Lietuvos Respublikos CPK 176 str.). Išvadas dėl aktualių faktinių aplinkybių teismas daro įvertinęs byloje visus byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu (Lietuvos Respublikos CPK 185 str.). Dėl įrodymų pakankamumo, sprendžiant dėl tam tikrų faktų egzistavimo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija ne kartą pabrėžė, kad, atsižvelgiant į įrodinėjimo civiliniame procese specifiką, išvadą apie fakto buvimą teismas gali daryti tada, kai bylos įrodymų pagrindu susiformuoja atitinkamas teismo įsitikinimas. Remdamasis įstatyme suformuluotomis įrodymų vertinimo taisyklėmis, teismas gali vienų įrodymų įrodomąją reikšmę pripažinti, o kitus įrodymus atmesti dėl jų neatitikimo leistinumo, patikimumo ir kt. reikalavimams.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, nustatyta, kad pareiškėja R. J. 2001-04-17 PVM sąskaitos faktūros pagrindu sumokėjo Daukantiškių ŽŪB 1 100 Lt už kiaulides. Šis pastatas pareiškėjai tą pačią dieną buvo perduotas surašant pagrindinių priemonių priėmimo-perdavimo aktą Nr. 4 (b.l. 6, 7). Teismo 2012-04-17 sprendimu buvo nustatyta, kad Daukantiškių ŽŪB iš Gelgaudiškio žemės ūkio įmonės 1993-01-01 perėmė kiaulides (1970 ir 1978 m.) ir jas turėjo turto balanse (b.l. 9-11).

8Nors tarp Daukantiškių ŽŪB ir pareiškėjos R. J. kiaulidžių pardavimas nebuvo įformintas įstatymų nustatyta tvarka ir pareiškėja netapo aukščiau išvardinto turto savininku, bet nuo jų perdavimo momento - 2001-04-17 tapo teisėta jų valdytoja, nes pagal Lietuvos Respublikos CK 4.23 str. 2 d. teisėtu laikomas daikto valdymas, įgytas tais pačiais pagrindais kaip ir nuosavybės teisė.

9Lietuvos Respublikos CK 4.68 str. 1 d. numato, kad fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra daikto savininkas, bet yra sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs nekilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų, kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nepasinaudojo ja, įgyja nuosavybės teisę į tą daiktą. Nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktas nustatomas teismo tvarka (CK 4.68 str. 2 d.). Taigi, iš byloje nustatytų faktinių aplinkybių, teismas neturi pagrindo abejoti, kad pareiškėja pradėjo nekilnojamąjį turtą valdyti sąžiningai. Šis turtas nėra įregistruotas kito asmens vardu. Civilinės bylos Nr. 2-21-829/2012 nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad pareiškėjos nurodomos kiaulidės, į kurias prašo nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą yra ne 1965 metų statybos, o 1970 bei 1978 metų (sugretinus kiaulidžių foto nuotraukas), kad R. J. kiaulidėmis naudojosi nuo jų perdavimo jai momento - 2001-04-17 ir tai darė viešai, nepertraukiamai, todėl darytina išvada, kad pareiškimas dėl šio turto valdymo yra pagrįstas, įrodytas ir tenkintinas visiškai.

10Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 268 str., 269 str., 443 str. 6 d., 268 str. 5 d., 533 str. 1 d., teismas

Nutarė

11pareiškimą tenkinti visiškai.

12Nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktus, kad R. J., asmens kodas ( - ) įgyjamąja senatimi įgijo nuosavybės teisę į: kiaulides, unikalus ( - ).

13Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą per Šakių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai