Byla 2-997/2011
Dėl baudos skyrimo civilinėje byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Danutės Milašienės ir Donato Šerno (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėdama pareiškėjo AB „SEB Lizingas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 21 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjo AB „SEB Lizingas“ prašymas dėl baudos skyrimo civilinėje byloje

2Nr. B2-1423-585/2010 dėl UAB ,,Auto 1“ bankroto,

Nustatė

3Pareiškėjas AB „SEB Lizingas“ 2010 m. rugsėjo 21 d. prašymu kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, prašydamas buvusiam UAB „Auto1“ direktoriui R. V. Paskirti 1 327 Lt dydžio baudą.

4Prašyme nurodė, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. liepos 10 d. nutartimi, tenkindamas UAB ,,Auto 1“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, areštavo turtą, kuris UAB ,,Auto 1“ buvo perduotas naudotis lizingo sutarčių pagrindu, uždrausdamas šiuo turtu disponuoti, bet leido UAB „Auto1“ naudotis AB „SEB Lizingas“ nuosavybes teise priklausančiu turtu ūkinėje-komercinėje veikloje, turto saugotoju paskirdamas UAB „Auto1“. Tačiau laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio 18 d. iki 2009 m. lapkričio 24 d. UAB „Auto1“ vardu veikiantis direktorius R. V. pažeidė teismo nutartyje nustatytus apribojimus, t. y. dalį turto už nepagrįstai žemą nuomos kainą neteisėtai išnuomojo trečiajam asmeniui UAB „Auto1 Logistics“.

5Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 21 d. nutartimi pareiškėjo AB „SEB Lizingas“ prašymą paskirti baudą buvusiam UAB ,,Auto 1“ direktoriui R. V. atmetė.

6Teismas nutartyje nurodė, kad laikinosios apsaugos priemonės buvo taikytos UAB „SEB Lizingas“, kad nebūtų iš UAB „Auto1“ išreikalautas lizinguojamas turtas ir nebūtų sutrikdyta bendrovės ūkinė-komercinė veikla. Teismas pažymėjo, kad įstatymas nenumato tokių sankcijų, kaip baudos, skyrimo už šalių sudarytų lizingo sutarčių pažeidimus. Teismo teigimu, tokiu atveju pareiškėjas savo teises gali ginti, pareikšdamas ieškinį teisme dėl žalos ar nuostolių atlyginimo.

7Pareiškėjas AB „SEB Lizingas“ padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – BUAB „Auto1“ buvusiam direktoriui R. V. paskirti 1 327 Lt baudą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais: 1. Apelianto teigimu, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. liepos 10 d. nutartimi areštuodamas turtą, aiškiai nurodė, kad UAB „Auto1“ areštuotą turtą gali naudoti tik komercinei-ūkinei veiklai, ir nesuteikė jokios teisės juo disponuoti. Pritaikytas areštas galioja visiems asmenims. 2. UAB „Auto1“ tapus turto saugotoju, CPK 145 straipsnio 4 dalies ir Turto arešto aktų registro įstatymo 1, 4, 10 dalių pagrindu atsirado pasaugos prievolės ir UAB „Auto1“ buvo nustatyti aiškūs apribojimai, t. y. turtą saugoti ne savo nuožiūra, o laikantis pasaugos santykius reglamentuojančių teisės normų. Teismų praktikoje taip pat pažymima, kad turto saugotojo paskyrimas, kai laikinoji apsaugos priemonė susijusi su turtu, sąlygoja pasaugos teisinių santykių pagal įstatymą atsiradimą, kuriuos, jeigu įstatymas nenustato ko kita, reglamentuoja CK 6.830 – CK 6.849 straipsniai, CK 6.850 straipsnis.

83. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. liepos 10 d. nutartimi nenustatė UAB „Auto1“ teisės leisti saugomu daiktu naudotis kitiems asmenims, todėl už teismo nustatytų įpareigojimų nevykdymą yra pagrindas skirti baudą buvusiam įmonės direktoriui.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB „Auto1“ bankroto administratorius prašo pareiškėjo AB „SEB Lizingas“ atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

10Atsiliepime teigia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, jog buvusiam UAB „Auto1“ direktoriui skirti baudą už sudarytų sutarčių nevykdymą nėra teisinio pagrindo, nes įstatymas nenumato tokių sankcijų, kaip baudos skyrimas už sutarčių pažeidimus. Teismo nutarties nevykdymo faktą turi konstatuoti antstolis, tačiau antstolis jokių reikalavimų R. V. niekada nereiškė. Todėl šiuo atveju negali būti taikomos CPK 585 straipsnio nuostatos. Taip pat nurodo, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. liepos 10 d. nutartyje neuždraudė UAB „Auto1“ minimu turtu disponuoti, t. y. nebuvo draudžiama naudotis disponavimo teisės turinį sudarančiomis teisėmis. UAB „Auto1“ direktorius, nuomodamas transporto priemones UAB „Auto Logistics“, naudojo turtą savo komercinei-ūkinei veiklai vykdyti.

11Apeliacinis procesas nutrauktinas.

12CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jei šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 5 dalis). Šios nuostatos taikomos ir atskirųjų skundų priėmimui (CPK 338 straipsnis).

13Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi teismas atmetė pareiškėjo AB „SEB Lizingas“ prašymą, kuriuo jis prašė už Finansinio lizingo sutarčių nuostatų ir paskirtų laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimą skirti buvusiam UAB „Auto1“ direktoriui R. V. baudą. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad AB „SEB Lizingas“ nepagrįstai prašė skirti baudą, nes įstatymas nenumato tokių sankcijų, kaip baudos skyrimas už sutarčių pažeidimus.

14Pagal 334 straipsnio 1 dalies nuostatą, pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui tik CPK numatytais atvejais bei tuo atveju, kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai.

15Pagal CPK 107 straipsnio 1 dalies nuostatą, asmuo, kuriam paskirta bauda, per keturiolika dienų gali prašyti teismo, paskyrusio baudą, ją panaikinti ar sumažinti. Dėl teismo nutarties, kuria pareiškimas panaikinti ar sumažinti baudą atmetamas, gali būti duodamas atskirasis skundas. Atskirąjį skundą gali paduoti tik asmuo, kuriam paskirta bauda (CPK 107 str. 2 d.).

16Taigi, civilinio proceso kodekso normos numato galimybę apskųsti tik tokią pirmosios instancijos teismo nutartį, priimtą šiame kodekse numatytų baudų skyrimo klausimu, kuria teismas atsisako panaikinti ar sumažinti paskirtą baudą, ir apibrėžia siaurą subjektų, galinčių paduoti atskirąjį skundą dėl tokios nutarties, ratą: atskirąjį skundą gali paduoti tik asmuo, kuriam paskirta bauda. Tuo tarpu nutarties, kuria teismas atsisako paskirti baudą, apskundimo galimybės įstatymas nenumato. Nutartis atsisakyti paskirti baudą galimybės tolesnei bylos eigai niekaip neužkerta. Tai reiškia, kad nutartis, kuria atsisakyta paskirti baudą, pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas.

17Šioje nutartyje išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartis, kuria teismas atmetė pareiškėjo AB „SEB Lizingas“ prašymą paskirti baudą buvusiam UAB ,,Auto 1“ direktoriui R. V., negali būti apeliacinio apskundimo objektas ir pirmosios instancijos teismas turėjo nepriimti atskirojo skundo dėl šios nutarties ir grąžinti skundą jį padavusiam asmeniui (CPK 315 str. 2 d. 3 p.). Šiai aplinkybei paaiškėjus nagrinėjant atskirąjį skundą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 21 d. nutarties nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 5 d.).

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

19Apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjo AB „SEB Lizingas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 21 d. nutarties, nutraukti.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Nr. B2-1423-585/2010 dėl UAB ,,Auto 1“ bankroto,... 3. Pareiškėjas AB „SEB Lizingas“ 2010 m. rugsėjo 21 d. prašymu kreipėsi... 4. Prašyme nurodė, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. liepos 10 d.... 5. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 21 d. nutartimi pareiškėjo AB... 6. Teismas nutartyje nurodė, kad laikinosios apsaugos priemonės buvo taikytos... 7. Pareiškėjas AB „SEB Lizingas“ padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo... 8. 3. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. liepos 10 d. nutartimi... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB „Auto1“ bankroto administratorius... 10. Atsiliepime teigia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, jog... 11. Apeliacinis procesas nutrauktinas.... 12. CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas... 13. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi teismas atmetė pareiškėjo... 14. Pagal 334 straipsnio 1 dalies nuostatą, pirmosios instancijos teismo nutartis... 15. Pagal CPK 107 straipsnio 1 dalies nuostatą, asmuo, kuriam paskirta bauda, per... 16. Taigi, civilinio proceso kodekso normos numato galimybę apskųsti tik tokią... 17. Šioje nutartyje išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 19. Apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjo AB „SEB Lizingas“...