Byla 2-2886-340/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, teismo posėdyje, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „BALTIC PETROLEUM“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Žemkasa“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

21.

3Ieškovė UAB „BALTIC PETROLEUM“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB „Žemkasa“, kuriuo prašo ieškinį nagrinėti dokumentinio proceso tvarka ir priteisti iš atsakovės ieškovės naudai 69 413,35 Eur skolos, 1 576,32 Eur delspinigių, taip pat 6 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

42.

5Nurodo, kad 2011-12-22 ieškovė UAB „BALTIC PETROLEUM“ ir atsakovė UAB „Žemkasa“ sudarė „Degalų pardavimo pagal mokėjimo korteles sutartį“ Nr. EB 11/210 (toliau – Sutartis Nr. 1), kuri su visais jos pakeitimais buvo šalių tarpusavio susitarimu nutraukta 2018-11-28. Šia sutartimi ieškovė įsipareigojo parduoti atsakovei degalus, prekes ir paslaugas, o atsakovė įsipareigojo už įsigytus degalus, prekes ir paslaugas apmokėti sutartyje nustatyta tvarka. Taip pat nurodo, kad nutraukus Sutartį Nr. 1 ir šalims susitarus dėl naujų kainos apskaičiavimo formulių ir sąlygų, ieškovė ir atsakovė tą pačią dieną (2018-11-28) sudarė „Degalų pardavimo sutartį“ Nr. AK 18/429 (toliau – Sutartis Nr. 2), kurioje šalių nustatyti įsipareigojimai ir objektas yra identiški Sutartyje Nr. 1 nustatytiems įsipareigojimams bei objektui. Pažymi, jog 2018-10-31 Sutarties Nr. 1 pagrindu atsakovei buvo išrašyta PVM sąskaitą–faktūra Serija BPK Nr. 0104736, viso 40 834,38 Eur sumai. Atsakovė šios sąskaitos apmokėjimo terminą praleido, skolą apmokėjo tik dalinai, jos dalį grąžindama daliniais mokėjimais. Šiuo metu neapmokėtas skolos likutis sudaro 10 247,64 Eur. Nurodo, kad Sutarties Nr. 2 pagrindu atsakovei buvo išrašyta 2018-11-30 PVM sąskaita–faktūra Serija BPK Nr. 0106138 30 042,72 Eur sumai, 2018-12-31 sąskaita–faktūra Serija BPK Nr. 0107614 18 854,25 Eur sumai, 2019-01-31 sąskaita–faktūra Serija BPK Nr. 0108952 10 268,74 Eur sumai. Šių sąskaitų–faktūrų atsakovė neapmokėjo visiškai. Bendra atsakovės skola ieškovei sudaro 69 413,35 Eur. Taip pat vadovaujantis Sutarties Nr. 1 3.6 punktu bei Sutarties Nr. 2 3.6 punktu, CK 6.258 straipsniu, pagal ieškovės atliktus skaičiavimus atsakovė privalo sumokėti ieškovei 1 576,32 Eur delspinigių sumą. Be to, ieškovė, remdamasi CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 2 dalimi, prašo priteisti iš atsakovės ieškovės naudai 6 proc. dydžio procesines palūkanas, skaičiuojamas nuo ieškovei priteistinos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

6Ieškinys tenkinamas.

73.

8CPK 424 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad ieškinys, kurio dalykas yra piniginiai reikalavimai (atsirandantys iš sutarties, delikto, darbo santykių, išlaikymo priteisimo ir kiti), kilnojamojo daikto, vertybinių popierių priteisimas ar reikalavimai iš nekilnojamojo daikto nuomos sutarčių dėl nuomininko iškeldinimo, ieškovo prašymu gali būti išspręstas dokumentinio proceso tvarka, jeigu visi reikalavimai yra pagrindžiami leistinais rašytiniais įrodymais. Ieškovė piniginius reikalavimus atsakovei grindžia leistinais rašytiniais įrodymais, todėl šalių ginčas gali būti išsprendžiamas dokumentinio proceso tvarka. Teismas, priimdamas preliminarų sprendimą, nurodo, kaip bus išspręstas ginčas, jei šalys neatliks tam tikrų veiksmų (CPK 262 str. 1 d.).

94.

10Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, jog 2011-12-22 tarp ieškovės UAB „BALTIC PETROLEUM“ ir atsakovės UAB „Žemkasa“ buvo sudaryta „Degalų pardavimo pagal mokėjimo korteles sutartis“ Nr. EB 11/210, pagal kurią ieškovė įsipareigojo atsakovei parduoti degalus, prekes bei suteikti paslaugas, o atsakovė įsipareigojo už įsigytus degalus, prekes bei suteiktas paslaugas tinkamai atsiskaityti su ieškove pagal jos pateiktas PVM sąskaitas–faktūras sutartyje nustatyta tvarka (Sutarties 1.1, 3.6 punktai). Ši Sutartis su visais jos pakeitimais buvo nutraukta 2018-11-28. Taip pat byloje nustatyta, jog 2011-12-22 Sutarties Nr. EB 11/210 nutraukimo dieną, t. y. 2018-11-28, ieškovė ir atsakovė sudarė „Degalų pardavimo sutartį“ Nr. AK 18/429, kurioje nustatyti analogiški šalių įsipareigojimai bei objektas kaip ir 2011-12-22 Sutartyje Nr. EB 11/210. Byloje esantys įrodymai, t. y. Sutarčių pagrindu išrašytos PVM sąskaitos–faktūros, patvirtina, jog ieškovė savo sutartinius įsipareigojimus vykdė tinkamai, tuo tarpu atsakovė UAB „Žemkasa“ savo įsipareigojimų neįvykdė, pagal pateiktas PVM sąskaitas–faktūras su ieškove neatsiskaitė ir yra skolinga ieškovei 69 413,35 Eur skolos. Atsižvelgiant į tai, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (CK 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d., 6.256 str. 1 d.), bei į tai, kad atsakovė prisiimtų įsipareigojimų tinkamai ir laiku neįvykdė, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 69 413,35 Eur skolą tenkinamas.

115.

12Ieškovė ieškiniu taip pat prašo priteisti iš atsakovės 1 576,32 Eur delspinigių.

136.

14CK 6.71 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną, savaitę, mėnesį ir t. t. (CK 6.71 str. 3 d.).

157.

16Nagrinėjamu atveju 2011-12-22 Sutarties EB 11/210 3.6 punktas numato, kad bendrovė (ieškovė) turi teisę priskaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. 2018-11-28 Sutarties AK 18/429 3.6 punkte numatyti 0,05 proc. dydžio delspinigiai nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

178.

18Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė prisiimtų sutartinių įsipareigojimų nustatytais terminais neįvykdė (CK 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d., 6.256 str. 1 d.), ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 1 576,32 Eur delspinigių laikytinas pagrįstu, todėl tenkinamas.

199.

20Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Pagrindas priteisti šias palūkanas yra asmeninė skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju, o jo kreditorius dėl to kreipėsi į teismą. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovės reikalavimas tenkinamas ir iš atsakovės ieškovės naudai priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CPK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

2110.

22Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovės ieškovės naudai priteisiama 860 Eur žyminio mokesčio (CPK 79 str., 93 str. 1 d.).

2311.

24Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų suma yra mažesnė nei nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, šios išlaidos iš atsakovės nepriteisiamos (CPK 96 str. 6 d.).

25Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 428 straipsnio 1-6 dalimis, 8 dalimi,

Nutarė

26Ieškovės UAB „BALTIC PETROLEUM“ ieškinį atsakovei UAB „Žemkasa“ dėl skolos priteisimo tenkinti.

27Priteisti iš atsakovės UAB „Žemkasa“ (j. a. k. 300134536) ieškovės UAB „BALTIC PETROLEUM“ (j. a. k. 111703588) naudai 69 413,35 Eur (šešiasdešimt devynis tūkstančius keturis šimtus trylika eurų ir 35 centus) skolos, 1 576,32 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus septyniasdešimt šešis eurus ir 32 centus) delspinigių, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (70 989,67 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019-03-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 860 Eur (aštuonis šimtus šešiasdešimt eurų) žyminio mokesčio.

28Atsakovė privalo per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

29Sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas. Jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos atsakovė nepateikia prieštaravimų dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo CPK 430 straipsnyje nustatyta tvarka, sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

30Preliminaraus teismo sprendimo kopiją kartu su ieškinio bei jo priedų kopijomis išsiųsti atsakovei ne vėliau kaip kitą darbo dieną po preliminaraus sprendimo priėmimo dienos.

31Per tris darbo dienas po preliminaraus sprendimo įsiteisėjimo šio sprendimo kopiją išsiųsti ieškovei.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, teismo posėdyje,... 2. 1.... 3. Ieškovė UAB „BALTIC PETROLEUM“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 4. 2.... 5. Nurodo, kad 2011-12-22 ieškovė UAB „BALTIC PETROLEUM“ ir atsakovė UAB... 6. Ieškinys tenkinamas.... 7. 3.... 8. CPK 424 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad ieškinys, kurio dalykas yra... 9. 4.... 10. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, jog 2011-12-22 tarp... 11. 5.... 12. Ieškovė ieškiniu taip pat prašo priteisti iš atsakovės 1 576,32 Eur... 13. 6.... 14. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad netesybos – tai įstatymų,... 15. 7.... 16. Nagrinėjamu atveju 2011-12-22 Sutarties EB 11/210 3.6 punktas numato, kad... 17. 8.... 18. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė prisiimtų sutartinių įsipareigojimų... 19. 9.... 20. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 6 procentų dydžio metines... 21. 10.... 22. Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovės ieškovės naudai priteisiama... 23. 11.... 24. Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų... 25. Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 428... 26. Ieškovės UAB „BALTIC PETROLEUM“ ieškinį atsakovei UAB „Žemkasa“... 27. Priteisti iš atsakovės UAB „Žemkasa“ (j. a. k. 300134536) ieškovės UAB... 28. Atsakovė privalo per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą... 29. Sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas. Jeigu per dvidešimt... 30. Preliminaraus teismo sprendimo kopiją kartu su ieškinio bei jo priedų... 31. Per tris darbo dienas po preliminaraus sprendimo įsiteisėjimo šio sprendimo...