Byla 2S-1617-656/2011
Dėl turto pardavimo iš varžytynių akto tvirtinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Andriaus Ignoto (pranešėjo), kolegijos teisėjų Astos Radzevičienės ir Vilijos Mikuckienės,

2kolegijos posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjos antstolės T. G. atskirąjį skundą dėl Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 15 d. nutarties civilinėje byloje pagal antstolės T. G. kontoros pareiškimą dėl turto pardavimo iš varžytynių akto tvirtinimo.

3Kolegija

Nustatė

4Antstolė T. G. pateikė pirmosios instancijos teismui pareiškimą dėl turto pardavimo iš varžytynių akto Nr.3.32-S005330 tvirtinimo, kuriuo ji iš varžytynių pardavė skolininkui E. L. priklausantį 1,2500 ha žemės ūkio paskirties sklypą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), pirkėjui G. P. už 2100 Lt.

5Skolininkas E. L. prašė, kad jam nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas, esantis ( - ), nebūtų parduotas iš varžytynių, kadangi jis sklypą nori palikti savo vaikams. Jis turi invalidumą, gauna pašalpą, išlaiko vaikus iš pašalpos, dėl sveikatos būklės negali įsidarbinti visai darbo dienai, todėl išlaikymą moka atsižvelgiant į savo materialinę padėtį.

6Šalčininkų rajono apylinkės teismas 2011 m. balandžio 15 d. nutartimi antstolės pareiškimo netenkino, nepatvirtino antstolės T. G. kontoros akto dėl turto pardavimo iš varžytynių. Teismas nustatė, jog 2009-09-16 antstolės T. G. kontoroje vykdymui buvo priimtas 2009-02-25 Šalčininkų rajono apylinkės teismo vykdomasis raštas Nr. N2-163-419/2009 dėl 600,00 Lt periodinės išmokos dviem vaikams išieškojimo iš skolininko E. L. išieškotojo J. L. naudai. Nuo vykdomojo dokumento pateikimo antstolei vykdyti skolininkas E. L. sumokėjo 4739,57 Lt išlaikymo sumą. Teismas vadovavosi 2009-10-01, 2009-10-22, 2009-12-07, 2010-01-19, 2010-02-08, 2010-03-03, 2010-07-29, 2010-08-12, 2010-08-26, 2010-10-01, 2010-11-12, 2011-01-05 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymais. Teismas nustatė, jog 2011-03-01 išlaikymo įsiskolinimas sudarė 13.726 Lt. Antstolė T. G. 2009-09-25 turto arešto aktu areštavo E. L. priklausantį žemės ūkio paskirties sklypą 1,2500 ha, esantį adresu ( - ), kurio unikalus Nr.( - ). 2010-05-18 ir 2011-03-01 antstolė paskelbė varžytynes areštuotam sklypui. Remdamasis bylos medžiaga teismas padarė išvadą, jog skolininkas E. L. nevengia pareigos išlaikyti savo nepilnamečius vaikus ir pagal savo galimybes ir pajamas moka išlaikymą vaikams. Išieškotojai nesutinkant su skolininko mokamu išlaikymo dydžiu, teismas nurodė galimybę kreiptis į teismą dėl išlaikymo formos pakeitimo. Teismas konstatavo, jog patvirtinus turto pardavimo iš varžytynių aktą, kurio suma yra 2100 Lt, nebus išspręstas klausimas dėl išlaikymo įsiskolinimo padengimo, kadangi turto arešto mastas yra per mažas ir nepadengs susidariusio įsiskolinimo. Dėl nurodytų aplinkybių teismas netenkino T. G. prašymo patvirtinti turto pardavimo iš varžytynių aktą.

7Antstolė T. G. atskiruoju skundu prašo panaikinti Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 15 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – patvirtinti turto pardavimo iš varžytynių aktą.

8Atskirajame skunde nurodė, jog apylinkės teismas netinkamai taikė ir aiškino materialinės teisės normas. Teismo sprendimu iš E. L. priteistas išlaikymas dviem vaikams po 300 Lt dydžio periodine išmoka kas mėnesį kiekvienam vaikui. Vykdomasis dokumentas išsiųstas į VSDFV Šalčininkų skyrių išskaitoms iš skolininko gaunamos valstybinio socialinio draudimo pensijos. Tačiau gaunamos lėšos nepadengia išlaikymo įsiskolinimo, kuris kas mėnesį tik didėja. Be to, pagal VSDFV Šalčininkų skyriaus 2011-04-21 raštą Nr. (7.66)R1-1161 2011 m. kovo mėnesį pasibaigė išmokų E. L. mokėjimo galiojimo terminas, todėl neaiškus tolimesnis išlaikymo vaikams mokėjimas. 2011-04-01 išlaikymo vaikams įsiskolinimas sudarė 13.890 Lt. Antstolis vykdydamas priverstinį išieškojimą privalo paisyti tiek skolininko, tiek išieškotojo bei kitų proceso dalyvių interesų ir imtis priemonių, kad skolininko ir išieškotojo interesų pusiausvyra nebūtų pažeista, ypač vykdant vykdomąjį raštą dėl nepilnamečių vaikų išlaikymo priteisimo. Todėl, atsižvelgiant į teisėtą išieškotojo interesą kuo greičiau ir visa apimtimi patenkinti savo reikalavimą, buvo paskelbtos varžytynės skolininkui E. L. priklausančiam areštuotam nekilnojamajam turtui - žemės ūkio paskirties sklypui (1,25 ha ploto, unikalus Nr. ( - )). Apie patvarkymą dėl varžytynių paskelbimo buvo pranešta tiek skolininkui, tiek išieškotojui. Skolininkas galėjo ir privalėjo domėtis bylos eiga (CPK 644 str. 4 p.) bei sąžiningai naudotis jam suteiktomis vykdymo procese teisėmis, taip pat laiku ginčyti turto įkainojimą, varžytynių paskelbimą ir kt. (CPK 643 str. 4 p). Tačiau jokių skundų, pastabų ar prašymų dėl varžytynių skolininko nekilnojamajam turtui paskelbimo gauta nebuvo. 2011-03-01 įvykus pirmosioms varžytynėms, minėtas nekilnojamasis turtas parduotas sąžiningam pirkėjui G. P. . Teismas nagrinėdamas antstolės pareiškimą dėl turto pardavimo iš varžytynių akto tvirtinimo nenustatė jokių materialinių ar procesinių teisės normų pažeidimų, padarytų parduodant turtą iš varžytynių. Teismas nepatvirtino turto pardavimo iš varžytynių akto, argumentuodamas tuo, kad 2.100 Lt suma neišspręs klausimo dėl išlaikymo įsiskolinimo padengimo, kadangi suma per maža ir nepadengs susidariusio įsiskolinimo. Išieškotoja suinteresuota greičiau patenkinti savo reikalavimą ir 2.100 Lt suma atitinka daugiau nei trijų mėnesių abiejų vaikų išlaikymo dydį. Todėl teigti, kad ši suma yra nereikšminga išieškotojai ir neišsprendžia klausimo dėl išlaikymo įsiskolinimo padengimo, yra neteisinga išieškotojos bei nepilnamečių vaikų atžvilgiu.

9Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

10Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, bylos medžiagą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai taikė procesines teisės normas ir nepagrįstai atsisakė tvirtinti antstolės T. G. kontoros pateiktą turto pardavimo iš varžytynių aktą.

11Bylos medžiaga patvirtina, kad Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2009 m. vasario 25 d. sprendimu iš E. L. priteistas išlaikymas dviem vaikams po 300 Lt dydžio periodine išmoka kas mėnesį kiekvienam vaikui. Antstolės T. G. kontorai išieškotoja J. L. pateikė vykdyti Šalčininkų rajono apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. N2-163-419/2009 dėl išlaikymo išieškojimo iš skolininko E. L. , a. k. ( - ) išieškotojo J. L. naudai (vykdomoji byla Nr. 0045/09/01382). Antstolė 2009-09-25 turto arešto aktu areštavo E. L. priklausantį žemės ūkio paskirties sklypą 1,2500 ha, esantį adresu ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ) bei žemės ūkio paskirties sklypą 4,0000 ha, esantį adresu ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ).

12Nors skolininkas dalinai vykdė prievolę dėl išlaikymo vaikams teikimo, tačiau įsiskolinimas nuolat didėjo ir 2011-04-01 sudarė 13.890 Lt. 2010-05-18 antstolė paskelbė varžytynes žemės ūkio paskirties sklypo 1,2500 ha, esančio adresu ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ), tačiau varžytynės neįvyko. Pakartotinai varžytynės paskelbtos 2011-03-01. Pradinė turto pardavimo kaina nustatyta 2000 Lt. 2011-03-01 varžytynėse minėtas nekilnojamasis turtas parduotas G. P. už 2100 Lt kainą. Antstolė T. G. pateikė pirmosios instancijos teismui pareiškimą dėl turto pardavimo iš varžytynių akto Nr.3.32-S005330 tvirtinimo, tačiau Šalčininkų rajono apylinkės teismas 2011 m. balandžio 15 d. nutartimi antstolės pareiškimo netenkino tuo pagrindu, jog 2.100 Lt suma neišspręs klausimo dėl išlaikymo įsiskolinimo padengimo.

13Teisėjų kolegija su tokiu argumentavimu nesutinka. CPK normos, reglamentuojančios išieškojimo iš skolininko turto tvarką, įtvirtina skolininko ir kreditoriaus interesų pusiausvyros principą. Skolininkui, nevykdančiam savo įsipareigojimų, gali būti taikomos turtinio poveikio priemonės ir skola išieškoma priverstinai. Kartu įgyvendinant proporcingumo, teisingumo bei socialinės darnos principus, tam tikrai skolininko turto daliai, kuris būtinas esminiams ir gyvybiškai svarbiems poreikiams patenkinti, yra nustatyta neliečiamybė, todėl iš jo negali būti išieškoma (CPK 668 str.). Žemės ūkio paskirties žemės sklypas neįtrauktas į turto, iš kurio negali būti išieškoma, sąrašą. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nenustatė, o ir pats skolininkas neįrodė teisinio pagrindo, dėl kurio negalėtų būti išieškoma iš varžytynėse parduodamo žemės sklypo. Skolininko argumentas, jog sklypą jis nori palikti vaikams, nagrinėjamu atveju nėra reikšmingas, nes turi būti atsižvelgiama ir į išieškotojos, išlaikančios du nepilnamečius vaikus, interesus. Nepilnamečių skolininko vaikų interesas neatidėliotinai gauti bent minimalų išlaikymą, būtiną kasdieniniam pragyvenimui, yra prioritetinis socialiai vertingesnis interesas lyginant su skolininko interesu išsaugoti savo nuosavybę. Be to, iš vykdomosios bylos matyti, jog skolininkas turi kitą ir žymiai didesnės vertės areštuotą žemės sklypą.

14Teisėjas, tvirtindamas varžytynių aktą, vykdo antstolio procesinės veiklos kontrolę, todėl neturi apsiriboti vien formaliu antstolio veiksmų patikrinimu, bet turi išsiaiškinti ir nustatyti turto pardavimui iš varžytynių reikšmingas faktines aplinkybes bei tai, ar šiame procese buvo laikytasi teisės normų reikalavimų ir nepažeisti esminiai civilinio proceso principai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-288/2006). Teismas turi patikrinti, ar nebuvo pažeistos teisės normos, susijusios su turto areštavimu bei jo įkainojimu, ar šalys buvo supažindintos su teise pareikšti nuomonę ir prieštaravimus dėl turto įkainojimo, siūlyti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją ir pan. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas minėtų aplinkybių netyrė, o apsiribojo vien skolininko posėdžio metu nurodytu argumentu, jog varžytynėse už turtą gauta suma neišspręs išlaikymo įsiskolinimo padengimo klausimo. Nagrinėjant bylą iš naujo suinteresuotu asmeniu įtrauktina išieškotojų įstatyminė atstovė – nepilnamečių vaikų motina J. L .

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija,

Nutarė

16Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 15 d. nutartį panaikinti ir klausimą perduoti nagrinėti iš naujo tam pačiam pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai