Byla 3K-3-77/2014
Dėl obligacijų pasirašymo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir teisės gauti indėlio draudimo išmoką pripažinimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rimvydo Norkaus, Algio Norkūno (kolegijos pirmininkas) ir Gedimino Sagačio (pranešėjas), rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje nagrinėdama civilinę bylą pagal trečiojo asmens VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ ir atsakovo likviduojamos AB banko ,,Snoras“ kasacinius skundus dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovių G. S. ir K. S. ieškinį atsakovui likviduojamai AB bankui ,,Snoras“, trečiajam asmeniui VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ dėl obligacijų pasirašymo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir teisės gauti indėlio draudimo išmoką pripažinimo.

Nustatė

2Byloje kilo ginčas dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių dėl suklydimo sudarytų sandorių pripažinimą negaliojančiais (CK 1.90 straipsnio), banko pareigas (Finansinių priemonių rinkų įstatymo 22 straipsnio 3 dalies), sutarčių aiškinimą (CK 6.193 straipsnio 2 dalies), įsipareigojimų investuotojams draudimą (Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nuostatų), restitucijos taikymą (CK 1.80 straipsnio 2 dalies, 1.90 straipsnio 3 dalies), aiškinimo ir taikymo, keliamas klausimas dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių įrodymų vertinimą, įrodinėjimo pareigos paskirstymą, pažeidimo.

3Ieškovės pateiktu ieškiniu teismo prašė pripažinti negaliojančiomis jų su atsakovu sudarytas Obligacijų pasirašymo sutartis, taikyti restituciją ir grąžinti pagal šias sutartis ieškovių sumokėtas lėšas į jų sąskaitas.

4Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 20 d. nutartimi ieškinį atmetė.

5Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ieškovių atskirąjį skundą, 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 20 d. nutartį panaikino ir klausimą išsprendė iš esmės – ieškinį patenkino.

6Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2013 m. gruodžio 16 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje V. G., V. V. N. v. BAB bankas „Snoras“, bylos Nr. 3K-7-559/2013, kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą dėl apsaugos, taikomos indėlių sertifikatų (jei jie nepatenka į Indėlių garantijų direktyvos reguliavimo sritį) ir obligacijų sutarčių turėtojams (investuotojams), apimties pagal Europos Sąjungos teisę.

7Lietuvos Aukščiausiajame Teisme 2014 m. vasario 4 d. gautas atsakovo likviduojamos AB banko ,,Snoras“ atstovo prašymas dėl nagrinėjamos civilinės bylos sustabdymo iki nurodytos civilinės bylos Nr. 3K-7-559/2013 išnagrinėjimo kasacine tvarka.

8Kolegija konstatuoja, kad proceso teisės normose nenustatyta pareigos teismui sustabdyti bylos nagrinėjimą, jei į kompetentingą Europos Sąjungos teisminę instituciją su analogišku prašymu kreipiamasi kitoje byloje. Tačiau toks teisinis reguliavimas nekliudo teismui spręsti dėl bylos sustabdymo savo iniciatyva, jei pripažįstama, kad kitoje byloje kreiptasi į kompetentingą Europos Sąjungos teisminę instituciją sprendžiamam ginčui aktualių teisės normų aiškinimo klausimais, ir pripažinti, kad bylą sustabdyti yra būtina (CPK 164 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Byla gali būti sustabdyta dėl įstatymuose numatytų objektyvių aplinkybių, kliudančių išnagrinėti civilinę bylą ir nepriklausančių nuo dalyvaujančių byloje asmenų ar teismo valios, taip pat kitais atvejais, nors įstatymuose ir nenumatytais, tačiau kliudančiais teismui išnagrinėti bylą iš esmės (CPK 1623 straipsnis).

9Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad nagrinėjamoje byloje ieškinio dalykas ir pagrindas yra tiesiogiai susiję su civiline byla Nr. 3K-7-559/2013 (abiejose bylose ieškovai ginčija obligacijų pasirašymo sutartis, keliamas klausimas dėl obligacijų draustumo ar nedraustumo pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą), siekiant užtikrinti teismų praktikos vienodumą (nuoseklumą, neprieštaringumą) ir kasacinio teismo jurisprudencijos tęstinumą, sprendžia, kad yra tikslinga sustabdyti šios bylos nagrinėjimą iki bus gautas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-559/2013 (CK 164 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

10Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 1623 straipsniu, 164 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 356 straipsnio 3 dalimi,

Nutarė

11Sustabdyti civilinės bylos Nr. 3K-3-77/2014 nagrinėjimą iki Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo gavimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-559/2013.

12Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai