Byla 2-842-622/2008
Dėl supaprastinto atviro konkurso rezultatų panaikinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Audrius Saulėnas, sekretoriaujant Editai Mažrimienei, Rimai Čižauskienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Omnitel“ atstovui Ryčiui Čėsnai, atsakovo Šilutės rajono savivaldybės atstovei advokatei Audronei Grigelionienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Omnitel“ ieškinį atsakovui Šilutės rajono savivaldybei, tretiesiems asmenims UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Tele 2“ dėl supaprastinto atviro konkurso rezultatų panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas prašo pripažinti neteisėtu 2008-06-04 Šilutės rajono administracijos sprendimą dėl preliminarios pasiūlymų eilės; įpareigoti atsakovą atmesti UAB „Bitė Lietuva“ bei UAB „Tele 2“ konkursui pateiktus pasiūlymus ir sudaryti naują preliminarią pasiūlymų eilę. Nurodė, jog Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2008-05-14 paskelbto supaprastinto konkurso dėl judriojo (mobilaus) ryšio paslaugų pirkimo metu 2008-06-04 ieškovas gavo Šilutės rajono administracijos pranešimą apie sudarytą judriojo (mobilaus) ryšio paslaugų pirkimo preliminariąją pasiūlymų eilę. Pranešime nurodyta, kad nustatyta preliminari pasiūlymų eilė tokia tvarka: 1. UAB „Bitė Lietuva“ (bendra kaina su PVM 27 939,60 Lt). 2. UAB „Tele 2“ (bendra kaina su PVM 37 557 Lt). 3. UAB „Omnitel“ (bendra kaina su PVM 4 561 174,80 Lt). UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Tele 2“ pateiktuose pasiūlymuose galutinės kainos buvo apskaičiuotos ne pagal patikslintą bendrosios pasiūlymo kainos apskaičiavimo formulę, todėl jų pasiūlymai remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies nuostatomis privalėjo būti atmesti. Ieškovas bendrą pasiūlymo kainą apskaičiavo ir konkursui pateiktame pasiūlyme nurodė teisingai, t.y pagal perkančios organizacijos nurodytą patikslintą formulę. Šilutės rajono savivaldybės administracijos paskelbta preliminari eilė buvo sudaryta pažeidžiant imperatyvių teisės normų reikalavimus, todėl ji pripažintina neteisėta ir negaliojančia.

4Ieškovo atstovas ieškinį palaiko ir prašo jį tenkinti.

5Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, jog ruošiant konkurso sąlygas buvo remtasi rekomendacijomis, patvirtintomis Viešųjų pirkimų tarnybos prie LR Vyriausybės direktoriaus 2008-03-28 įsakymu Nr. 1S-24 „Dėl judriojo (mobilaus) ryšio paslaugų viešojo pirkimo dokumentų rengimo rekomendacijų ir judriojo (mobilaus) ryšio paslaugų pirkimo atviro konkurso sąlygų patvirtinimo“. Ieškovas neteisingai remiasi Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalimi, kuri numato, kad tokį pasiūlymą, kuriame bendra kaina neatitinka pateiktų jos sudėtinių dalių sumos, reikia atmesti. Ši įstatymo norma nustato bendros kainos sudėtinių dalių sumos klaidą. Be to, ieškovas nesikreipė į atsakovą dėl konkurso sąlygų paaiškinimo, nors tokią galimybę turėjo.

6Atsakovo atstovė su ieškiniu nesutiko ir kaip neteisėtą ir nepagrįstą prašo jį atmesti.

7Trečiasis asmuo UAB „Bitė Lietuva“ į teismo posėdį neatvyko. Yra pateikęs teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, jog ieškovas UAB „Omnitel“ ne iki galo įsigilino į pirkimo dokumentus, juos analizavo neatidžiai ir nerūpestingai. Tai lėmė netinkamą galutinės pasiūlymo kainos apskaičiavimą (b.l. 41-47).

8Trečiasis asmuo UAB „Tele 2“ į teismo posėdį neatvyko. Atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

9Ieškinys atmestinas.

10Byloje nustatyta, kad Šilutės rajono savivaldybės administracija 2008-05-14 paskelbė supaprastintą atvirą konkursą dėl judriojo (mobilaus) ryšio paslaugų pirkimo. 2008-05-20 Šilutės rajono savivaldybės administracija išsiuntė raštą konkurso dalyviams UAB „Omnitel“, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Tele 2“ dėl konkurso sąlygų patikslinimo. 2008-06-04 Šilutės rajono savivaldybės administracija sudarė tokią judriojo (mobilaus) ryšio paslaugų pirkimo preliminariąją eilę: 1. UAB „Bitė Lietuva“ (bendra kaina su PVM 27 939,60 Lt). 2. UAB „Tele 2“ (bendra kaina su PVM 37 557 Lt). 3. UAB „Omnitel“ (bendra kaina su PVM 4 561 174,80 Lt). Ieškovo teigimu tretieji asmenys savo pasiūlymuose kainas apskaičiavo nesilaikydami patikslintos pasiūlymo kainos apskaičiavimo formulės.

11LR Viešųjų Pirkimo įstatymo 3 straipsnis numato pagrindinius perkančiosios organizacijos pirkimų principus. Viešųjų pirkimų tikslas yra sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (LR Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1, 2 dalys). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas, organizuodamas viešuosius pirkimus, būtų pažeidęs minėtus principus bei įstatymo nustatytą viešųjų pirkimo vykdymo tvarką. Ieškovas savo reikalavimą grindžia LR Viešųjų Pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 2 punktu, kuris teigia, kad perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jei jis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Tačiau atsakovo teismui pateikti konkurse dalyvavusių asmenų pasiūlymai bei viešųjų pirkimų komisijos protokolas (b.l. 66-77) patvirtina, kad trečiųjų asmenų pateikti pasiūlymai atitiko keliamus reikalavimus ir jų atmesti atsakovas neturėjo jokio pagrindo. Pats ieškovas padarė skaičiavimo klaidas, dėl kurių jo pasiūlymas viršijo konkurentų kainas daugiau kaip 100 kartų. Jei atsakovas sudarytų sutartį su ieškovu už jo pasiūlytą kainą (4 561 174,80 Lt) esant trečiųjų asmenų kainoms (27 939,60 Lt ir 37 557 Lt), tai neatitiktų atsakovo pareigos racionaliai naudoti jam skirtas lėšas. Svarbu pažymėti ir tai, jog ieškovas nepaneigė trečiojo asmens UAB „Bitė Lietuva“ atsiliepime nurodytos aplinkybės, kad ieškovui teisingai apskaičiavus kainas, jo pasiūlymas vis tiek nebūtų geriausias.

12Išdėstytos aplinkybės leidžia teigti, kad atsakovas laikėsi įstatymo keliamų reikalavimų vykdant supaprastintą konkursą dėl judriojo (mobilaus) ryšio paslaugų pirkimo, todėl tenkinti ieškovo reikalavimus remiantis ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis nėra pagrindo.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,

Nutarė

14Ieškovo ieškinį atmesti.

15Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai