Byla 2-2253-587/2013
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo suinteresuotiems asmenims antstoliui Marekui Petrovskiui, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos

1Kauno apylinkės teismo teisėja Lina Žemaitienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi pareiškėjos M. R. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo suinteresuotiems asmenims antstoliui Marekui Petrovskiui, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos,

Nustatė

2Pareiškėja M. R. kreipėsi į teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti antstolio Mareko Petrovskio veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0123/12/01549 iki kol bus išnagrinėtas kasacinis skundas Lietuvos Aukščiausiame teisme (byla Nr. CIK-1398/2012).

3Pareiškėja nurodė, kad 2012 m. gruodžio 10 d. iš antstolio Mareko Petrovskio gavo 2012-12-05 raginimą įvykdyti sprendimą, 2012-12-05 vykdymo išlaidų apskaičiavimą, 2012-12-05 patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti bei 2012-12-05 pranešimą dėl sprendimo vykdymo. Pateiktais dokumentais antstolis pranešė pareiškėjai, kad išieškotojas Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2012-11-20 pateikė jam vykdyti 2012-09-17 išduotą Kauno miesto apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą Nr. 2-14443-877/2011 dėl įpareigojimo nugriauti gyvenamąjį namą žemės sklype, plane pažymėtame V-13-19, Kaune. Pranešime dėl sprendimo vykdymo antstolis nurodė, jog vadovaudamasis LR CPK 610, 655, 656, 659 straipsniais ragina pareiškėją įvykdyti minėtą sprendimą per 10 dienų, skaičiuojant nuo pranešimo ir jo priedų gavimo momento, sumokėti 103,59 Lt vykdymo išlaidų ir nugriauti gyvenamąjį namą žemės sklype, plane pažymėtame V-13-19, Kaune, tačiau su antstolio veiksmais vykdomojoje byloje Nr. 0123/12/01549 pareiškėja nesutinka, kadangi Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija pateikė antstoliui vykdymui vykdomąjį dokumentą neteisėtai, nes civilinėje byloje Nr. 2-14443-877/2011 teismų priimti sprendimai yra apskųsti Lietuvos Aukščiausiajam Teismui kasacine tvarka ir byla yra iki šiol neišnagrinėta ir netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, sprendimo vykdymas pažeistų pareiškėjos turtines teises ir atneštų jai didelių finansinių nuostolių, jeigu Aukščiausias Teismas priimtų kitokį sprendimą.

4Prašymas tenkintinas.

5LR CPK 510 str. 2 d. numato, kad skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti pateikiamas antstoliui per šio Kodekso 512 straipsnyje nustatytą terminą. Jeigu skundą teikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Pagal CPK 510 str. 3 d., skundo padavimas teismui vykdymo veiksmų nesustabdo, tačiau teismas, pripažinęs, kad tai reikalinga, vykdymo veiksmus turi teisę sustabdyti rašytinio proceso tvarka.

6Iš pateikto patvarkymo matyti, kad pareiškėja 2012-12-27 pateikė antstoliui Marekui Petrovskiui skundą dėl antstolio veiksmų, kuris 2012-12-28 Patvarkymu pareiškėjos skundą atmetė. Iš byloje esančių duomenų ir LITEKO duomenų sistemos nustatyta, kad pareiškėja kreipėsi į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą su kasaciniu skundu dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011-12-21 sprendimo ir Kauno apygardos teismo priimtos nutarties, panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-14443-877/2011, kuriais ji buvo įpareigota per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, vykdyti ( - ), t.y. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius – nugriauti gyvenamąjį namą žemės sklype, plane ( - ), o jei šio įpareigojimo atsakovė teismo nustatytu terminu neįvykdys – įpareigoti Inspekciją (kodas 288600210) nugriauti savavališkai pastatytą gyvenamąjį namą žemės sklype, plane pažymėtame ( - ), ir sutvarkyti statybvietę, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovės M. R.. Teismas sprendžia, kad yra pagrindas iki skundo išnagrinėjimo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr.0123/12/01549 (LR CPK 145 str.1 d.10 p.,510 str.).

7Vadovaudamasi LR CPK 290,291,145 str.1 d.10 p.,510 str., 512, 513 straipsniais teismas

Nutarė

8taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr.0123/12/01549 – sustabdyti antstolio Mareko Petrovskio veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0123/12/01549 iki kol bus išnagrinėtas M. R., a.k. ( - ) kasacinis skundas Lietuvos Aukščiausiame teisme.

9Nutartį vykdyti skubiai.

10Nutarties nuorašus siųsti pareiškėjai ir suinteresuotiems asmenims.

11Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo momento, tačiau per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos, atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai