Byla 1S-798-397/2014
Dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutarties, kuria Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus teikimas tenkintas ir panaikintas nuosprendžiu paskirtas laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimas nuteistajam E. B. ir jis pasiųstas į laisvės atėmimo vietą atlikti nuosprendžiu paskirtos laisvės atėmimo bausmės

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Gytis Večerskas, išnagrinėjęs nuteistojo E. B. skundą dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutarties, kuria Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus teikimas tenkintas ir panaikintas nuosprendžiu paskirtas laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimas nuteistajam E. B. ir jis pasiųstas į laisvės atėmimo vietą atlikti nuosprendžiu paskirtos laisvės atėmimo bausmės,

Nustatė

2E. B., a. k. ( - ) Druskininkų miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. nuosprendžiu nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str., 1 d., 178 str. 2 d., 284 str. 1 d. laisvės atėmimu 1 metams. Remiantis BK 63 str. 1 d., 9 d. paskirta bausmė subendrinta su Druskininkų miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 19 d. nuosprendžiu ir galutinė bausmė paskirta laisvės atėmimas 1 metams 3 mėnesiams. Vadovaujantis BK 92 str. 1 d. paskirtos bausmės vykdymas atidėtas 2 metams, paskiriant auklėjimo poveikio priemonę – elgesio apribojimą 8 mėnesiams, įpareigojant būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., dirbti ir nekeisti gyvinamosios vietos be šios priemonės vykdymą kontroliuojančios institucijos žinios. Taip pat E. B. Druskininkų miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 20 d. nuosprendžiu nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. laisvės atėmimu 6 mėnesiams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 92 str. 1 d., 92 str. 2 d., 82 str., 87 str. laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 1 metams, paskiriant auklėjamojo poveikio priemonę – elgesio apribojimą 6 mėnesiams, įpareigojant jį dirbti ir nekeisti gyvenamosios vietos be šios priemonės vykdymą kontroliuojančios institucijos žinios. Druskininkų miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 8 d. nutartimi Druskininkų miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. ir 2012 m. rugsėjo 20 d. nuosprendžiais paskirtos bausmės subendrintos ir galutinė subendrinta bausmė E. B. paskirta laisvės atėmimas 1 metams 6 mėnesiams. Vadovaujantis BK 92 str. 1 d. laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 2 metams 6 mėnesiams, paskiriant auklėjimo poveikio priemonę – elgesio apribojimą 10 mėnesių, įpareigojant: 1) būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., 2) dirbti, 3) nekeisti gyvenamosios vietos be šios priemonės vykdymą kontroliuojančios institucijos žinios. Druskininkų miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 22 d. nutartimi E. B. paskirtos auklėjimo poveikio priemonės – elgesio apribojimo 10 mėnesių, įpareigojimas dirbti, pakeistas įpareigojimu – tęsti mokslą.

3Kauno apygardos probacijos tarnybos savivaldybių probacijos skyriaus atstovas teikimu siūlė panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą nuteistajam, kadangi jis pažeidė probacijos sąlygas, įspėtas dėl galimų teisinių pasekmių išvadų nedaro.

4Druskininkų miesto apylinkės teismo 2014-04-17 nutartimi Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus teikimas tenkintas, panaikintas Druskininkų miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 8 d. nutartimi subendrintų Druskininkų miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. ir 2012 m. rugsėjo 20 d. nuosprendžių galutinės (1) vienerių metų (6) mėnesių laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimas.

5Savo apeliaciniame skunde nuteistasis E. B. prašė panaikinti Druskininkų miesto apylinkės teismo 2014-04-17 nutartį ir priimti naują nutartį. Skunde nuteistasis nurodė, kad jis stengėsi laikytis nustatytų probacijos sąlygų, bet buvo įsidarbinęs privačiai, todėl galėjo pažeisti valandinį režimą. Taip pat buvo paėmęs paskolą, todėl turėjo be leidimo išvykti į Angliją užsidirbti. Užsidirbęs grįžo, padengė paskolą. Šį pažeidimą padarė esant būtinajam reikalingumui. Taip pat pripažįsta ir gailisi dėl padaryto kito pažeidimo – girto pasirodymo viešoje vietoje. Baudą sumokėjo. Dabar mokosi Drukininkų ( - ) 12-oje klasėje, nuo 2014-04-01 dirba UAB ( - ), išvadas padarė. Prašė atsižvelgti, kad naujos nusikalstamos veikos nepadarė, poveikio priemones iš esmės įvykdė, todėl, nesant jo veiksmuose piktybiškumo, nėra ir pagrindų bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimui.

6Nuteistojo E. B. skundas atmestinas.

7E. B. Kauno probacijos tarnybos registre yra nuo 2012-10-15. Nuteistasis pasirašytinai supažindintas su bausmės atlikimo tvarka ir sąlygomis, teisėmis ir pareigomis, atsakomybe už teismo paskirtų įpareigojimų nevykdymą. Tačiau iš bylos duomenų matyti, kad jis pažeidė visas teismo paskirtas pareigas – ne kartą nustatytu laiku nebuvo namuose, direktoriaus įsakymu išbrauktas iš Druskininkų ( - ) mokinių sąrašo ir tuo pažeidė pareigą tęsti mokslą ir nors nuteistasis šiuo metu tęsia mokslus Druskininkų ( - ) 12 klasėje, tačiau pamokas lanko nereguliariai, stokoja motyvacijos mokytis (asmens b. l. 203;). Kaip matyti iš Druskininkų ( - ) 2014 m. balandžio 8 d. rašto Nr. SR-75 dėl informacijos pateikimo, dėl tokio nuteistojo elgesio, mokytojų taryba artimiausiame posėdyje spręs dėl E. B. išbraukimo iš mokinių sąrašo. Šios aplinkybės rodo, jog nuteistasis tinkamai vykdyti teismo nustatytos pareigos tęsti mokslą nesistengia, be to ir pats pripažįsta, kad mokytis nenori. Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad be probacijos skyriaus sutikimo išvyko į Angliją – pažeidė gyvenamosios vietos nekeitimo reikalavimą.

8Kaip matyti iš bylos duomenų, E. B. 2014 m. kovo 4 d. buvo pakartotinai įspėtas dėl galimų teisinių pasekmių už probacijos sąlygų nevykdymą, o 2014 m. kovo 22 d. padarė administracinį teisės pažeidimą, už kurį jam buvo paskirta administracinė nuobauda. Tokiu būdu keliamos rizikos ir pakartotinio nusikalstamumo rizikos pirminis vertinimas išaugo nuo 43 iki 51 balo. Šios aplinkybės ir leido apylinkės teismui spręsti, kad E. B. piktybiškai, be pateisinamų priežasčių, vengia laikytis probacijos sąlygų, pažeidžia Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 14 str. probuojamiems asmenims nustatytas pareigas, nesilaiko kitų įstatymų, nelinkęs taisytis. Prie skundo nuteistasis pateikė darbo sutartį, kurią sudarė 2014-04-01 su UAB ( - ) bei pažymėjimą apie dalyvavimą mokymuose bei raštą apie mokymąsi Druskininkų ( - ), tačiau šie duomenys labiau patvirtina nuteistojo pastangas visomis priemonėmis išvengti patekimo į pataisos namus, nei patvirtinti, kad jis padarė rimtas išvadas ir gali būti toliau taisomas neizoliuotas nuo visuomenės.

9Įvertinus į aukščiau išdėstytas aplinkybes, nuteistojo skundo motyvai, kad jis stengėsi vykdyti įpareigojimus, pažeidimus padarė dėl neišvengiamo reikalingumo, nepadarė naujo nusikaltimo yra nepakankami skundžiamai nutarčiai panaikinti, todėl apylinkės teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją nuteistojo skundo motyvais pagrindo nėra.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 364 straipsnio 8 dalies 1 punktu, 9 dalimi, teismas

Nutarė

11nuteistojo E. B. skundą atmesti ir palikti galioti Druskininkų miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutartį.

12Ši nutartis neskundžiama ir įsigalioja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai