Byla B2-2353-798/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Antanas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjų V. V. ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pareiškimą atsakovui UAB ,,PRPC“ dėl bankroto bylos iškėlimo, ir

Nustatė

2Pareiškėjai V. V. ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga pareiškime prašo iškelti bankroto bylą UAB ,, PRPC“, bankroto administratoriumi skirti UAB ,,Viresita“.

3Atsakovas UAB ,,PRPC“ pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriuo sutinka su pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo argumentais.

4Prašymas tenkintinas.

5Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 str. 7 d. 1 p. ir 2 p. yra įtvirtinti trys savarankiški bankroto bylos iškėlimo pagrindai: 1) jei įmonė yra nemoki; 2) jei įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 3) jei įmonė viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Kaip matyti iš pareiškėjų pateikto UAB ,,PRPC“ 2013-11-13 balanso įmonė turi nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų už 15 104 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos sudaro 10 673 Lt sumą. Ataskaitiniu laikotarpiu UAB ,,PRPC“ patyrė 673 790 Lt nuostolių (b.l. 27). Byloje pateikti įmokės kreditorių sąrašai tvirtina, kad pradelsti UAB ,,PRPC“ įsipareigojimai kreditoriams sudaro 2 691 125,25 Lt sumą. Iš byloje pateikto 2013-12-03 VMI prie FM rašto Nr. (20.21-06)-RMA-40344, matyti, kad UAB ,,PRPC“ valstybės biudžetui yra skolinga 117 025,99 Lt. Dėl šios priežasties konstatuotina, kad UAB ,,PRPC“ negali atsiskaityti su valstybės biudžetu. Atsižvelgiant į išdėstytą teismas sprendžia, kad UAB ,,PRPC“ yra nemoki ir jai keltina bankroto byla.

6Pažymėtina, kad ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalyje nurodoma, kad kai teismas daro pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, bankroto byla gali būti keliama ir nagrinėjama šio įstatymo 131 straipsnyje nustatyta supaprastinto bankroto proceso tvarka.

7Kaip jau minėta, byloje pateiktas UAB ,,PRPC“ 2013-11-13 balansas rodo, kad UAB ,,PRPC“ neturi ilgalaikio, materialaus, finansinio turto, o trumpalaikis turtas – 15 104 Lt, nuosavo kapitalo nuostoliai siekia 2 802 258 Lt (b.l. 26). Dėl to darytina išvada, jog įmonei neturi jokio turto yra pagrindas taikyti UAB ,,PRPC“ supaprastintą bankroto procesą – įmonės likvidavimą. Pareiškėjas Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjunga 2013-12-23 įmokėjo į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą – 5000 Lt sumą, kad būtų galima padengti išlaidas susijusias su bankrutuojančiuos įmonės administravimu.

8Atsižvelgiant į išdėstytą teismas sprendžia, kad yra pagrindas UAB ,,PRPC“ bankroto bylą nagrinėti supaprastinto proceso tvarka (ĮBĮ 131 str.).

9Keliant bankroto bylą UAB ,,PRPC“ skirtinas bankroto administratorius. Administruoti UAB ,,PRPC“ sutinka UAB ,,Viresita“ (b.l. 28-31). Administratoriaus kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto departamentu prie Ūkio ministerijos (ĮBĮ 11 str. 1 d.). Nėra nustatyta LR ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nurodytų aplinkybių, dėl kurių ši administratoriaus kandidatūra būtų pripažinta netinkama. Todėl UAB ,,PRPC“ bankroto administratoriumi skirtinas UAB ,,Viresita“.

10Kadangi įmonė neturi jokio turto, laikinųjų apsaugos priemonių taikyti netikslinga (CPK 144 str. 1 d.).

11Įmonių bankroto įstatymo 131 str. 2 dalies 3 punkte yra nurodyta, jog administravimo išlaidų sąmata yra pateikiama per 5 dienas nuo nutarties taikyti supaprastintą procesą įsiteisėjimo. Todėl administratorius įpareigotinas per 5 dienas nuo teismo nutarties iškelti supaprastinto bankroto bylą UAB ,,PRPC“ pateikti teismui administravimo išlaidų sąmatą, bei įmonės kreditorių sąrašus, nurodyti supaprastinto įmonės bankroto vykdyto terminą.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 131 straipsnio 1, 2, 3 dalimis, Lietuvos Respublikos CPK 290, 291 straipsniais,

Nutarė

13Iškelti bankroto bylą UAB ,,PRPC“ (į.k. 300044302, buveinės adresas Vilniaus g. 35, Vilnius).

14Paskirti įmonės bankroto administratoriumi UAB „Viresita“ (į. k. 301788663, leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 150).

15BUAB ,, PRPC“ (į.k. 300044302, buveinės adresas Vilniaus g. 35, Vilnius) taikyti supaprastintą bankroto procesą.

16Įpareigoti administratorių per 5 dienas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos pateikti administravimo išlaidų sąmatą.

17Nustatyti 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą bankrutuojančios UAB ,, PRPC“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti.

18Pavesti įmonės administratoriui atlikti veiksmus, nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte ir 131 straipsnio 2 dalies 1 punkte.

19Įpareigoti įmonės administratorių sužinojus apie iškeltas bylas UAB ,,PRPC“ ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš UAB ,,PRPC“, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

20Įpareigoti bankrutuojančios UAB ,,PRPC“ valdymo organus per 10 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui UAB „Viresita“ įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

21Nutartis per 10 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

22Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti šalims ir bankroto administratoriui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Antanas Rudzinskas, rašytinio proceso... 2. Pareiškėjai V. V. ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga... 3. Atsakovas UAB ,,PRPC“ pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriuo sutinka... 4. Prašymas tenkintinas.... 5. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 str. 7 d. 1 p. ir 2 p. yra... 6. Pažymėtina, kad ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalyje nurodoma, kad kai teismas daro... 7. Kaip jau minėta, byloje pateiktas UAB ,,PRPC“ 2013-11-13 balansas rodo, kad... 8. Atsižvelgiant į išdėstytą teismas sprendžia, kad yra pagrindas UAB... 9. Keliant bankroto bylą UAB ,,PRPC“ skirtinas bankroto administratorius.... 10. Kadangi įmonė neturi jokio turto, laikinųjų apsaugos priemonių taikyti... 11. Įmonių bankroto įstatymo 131 str. 2 dalies 3 punkte yra nurodyta, jog... 12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 131 straipsnio... 13. Iškelti bankroto bylą UAB ,,PRPC“ (į.k. 300044302, buveinės adresas... 14. Paskirti įmonės bankroto administratoriumi UAB „Viresita“ (į. k.... 15. BUAB ,, PRPC“ (į.k. 300044302, buveinės adresas Vilniaus g. 35, Vilnius)... 16. Įpareigoti administratorių per 5 dienas nuo šios nutarties įsiteisėjimo... 17. Nustatyti 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo... 18. Pavesti įmonės administratoriui atlikti veiksmus, nustatytus Lietuvos... 19. Įpareigoti įmonės administratorių sužinojus apie iškeltas bylas UAB... 20. Įpareigoti bankrutuojančios UAB ,,PRPC“ valdymo organus per 10 dienų nuo... 21. Nutartis per 10 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos... 22. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti šalims ir bankroto administratoriui....