Byla e2-605-302/2017
Dėl restitucijos taikymo nutraukus finansinio lizingo sutartis ir įmokų priteisimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Verslavita“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo A. K. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. sausio 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-827-343/2016 pagal ieškovo A. K. ieškinį atsakovei akcinei bendrovei SEB bankas dėl restitucijos taikymo nutraukus finansinio lizingo sutartis ir įmokų priteisimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Verslavita“

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Kauno apygardos teismas 2016 m. lapkričio 8 d. sprendimu atmetė ieškovo A. K. ieškinį atsakovei akcinei bendrovei SEB bankas dėl restitucijos taikymo nutraukus finansinio lizingo sutartis ir įmokų priteisimo.
 2. 2016 m. gruodžio 13 d. ieškovas teismui pateikė apeliacinį skundą dėl minėto Kauno apygardos teismo 2016 m. lapkričio 8 d. sprendimo.
 3. Kauno apygardos teismas, nustatęs, kad ieškovo apeliacinis skundas nėra apmokėtas žyminiu mokesčiu, be to, neatitinka formos ir turinio reikalavimų, t. y. ne visi skundo puslapiai yra sunumeruoti, skundo tekstas yra nerišlus, turinys iškraipytas, 2016 m. gruodžio 16 d. nutartimi nustatė terminą minėtiems apeliacinio skundo trūkumams pašalinti.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Ieškovui apeliacinio skundo trūkumų nepašalinus, Kauno apygardos teismas 2017 m. sausio 5 d. nutartimi atsisakė apeliacinį skundą priimti ir grąžino jį pateikusiam asmeniui.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Ieškovo A. K. atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. sausio 5 d. nutartį ir perduoti apeliacinio skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Pateikia šiuos nesutikimo su pirmosios instancijos teismo nutartimi argumentus:
  1. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 80 straipsnio 4 dalis numato, kad už apeliacinius, kasacinius skundus ir prašymus dėl proceso atnaujinimo mokamas tokio paties dydžio žyminis mokestis, koks mokėtinas pareiškiant ieškinį. Šioje byloje pateikiant ieškinį žyminis mokestis nebuvo mokėtas, todėl žyminis mokestis neturi būti mokamas ir už teikiamą apeliacinį skundą.
  2. CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas nustato, kad nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleidžiama ne tik įmonė, kuriai iškelta bankroto byla, bet ir kiti asmenys, kurie paduoda apeliacinius bei kasacinius skundus šiose bylose. Ši civilinė byla yra iškelta pagal BUAB „Contitrans“ pareikštą netiesioginį ieškinį. Apeliantas buvo bendraieškovas su BUAB „Contitrans“, o vėliau, BUAB „Contitrans“ išpardavus visą turtą, įsigijo visas šios bylos reikalavimo teises ir, perėmęs procesines teises, tapo vieninteliu ieškovu byloje. Atsižvelgiant į tai, kad ir po įvykusio procesinio teisių perėmimo byla yra tęsiama įgyvendinant BUAB „Contitrans“ reikalavimo teises, teismas nepagrįstai siaurai aiškino ir taikė CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto nuostatas ir nustatė ieškovo pareigą apeliacinį skundą apmokėti žyminiu mokesčiu.

46. Atsakovė AB SEB bankas atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti, o Kauno apygardos teismo 2017 m. sausio 5 d. nutartį palikti nepakeistą. Pateikia šiuos nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:

  1. Ieškovui nepašalinus Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 16 d. nutartyje nurodytų apeliacinio skundo trūkumų, pirmosios instancijos teismas, remdamasis CPK 316 straipsnio 2 dalimi, pagrįstai atsisakė priimti ieškovo apeliacinį skundą. Apeliantas atskirajame skunde nepateikia visiškai jokių argumentų, kurie būtų susiję su CPK 316 straipsnio 2 dalyje nurodytų tokios nutarties priėmimo pagrindų nebuvimu ar neteisėtumu.
  2. Ieškovas neprašo ir nepateikia įrodymų dėl praleisto procesinio termino skųsti Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 16 d. nutartį atnaujinimo, nors iš skundo turinio matyti, kad skundžia būtent 2016 m. gruodžio 16 d. nutartį, o ne 2017 m. sausio 5 d. nutartį.
 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Nagrinėjamoje byloje, atsižvelgiant į atskirojo skundo argumentus, nustatančius bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas, sprendžiamas klausimas dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. sausio 5 d. nutarties, teisėtumo bei pagrįstumo (CPK 320 str., 338 str.). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

5Dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. sausio 5 d. nutarties teisėtumo

 1. Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo 2017 m. sausio 5 d. nutartis, kuria atsisakyta priimti apeliacinį skundą dėl to, kad nebuvo pašalinti apeliacinio skundo trūkumai, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 2. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas pateikė apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. lapkričio 8 d. sprendimo, tačiau nepateikė įrodymų, patvirtinančių žyminio mokesčio sumokėjimą, todėl Kauno apygardos teismas 2016 m. gruodžio 16 d. nutartimi ieškovui nustatė 7 dienų nuo nutarties gavimo terminą šiam apeliacinio skundo trūkumui pašalinti. Be to, minėtoje nutartyje ieškovui išaiškino, kad, nepašalinus apeliacinio skundo trūkumų, skundas bus grąžintas jį padavusiam asmeniui.
 3. Pagal CPK 316 straipsnio 2 dalyje imperatyviai nurodoma, jeigu apeliantas per nustatytą terminą neįvykdo teismo nutartyje, kuria apeliantui nustatytas terminas atskirojo skundo trūkumams pašalinti, nurodytų reikalavimų, atskirasis skundas laikomas nepaduotu ir nutartimi grąžinamas jį padavusiam asmeniui.
 4. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas apeliacinio skundo trūkumų Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 16 d. nustatytu terminu nepašalino, t. y. neapmokėjo apeliacinio skundo žyminiu mokesčiu ir neištaisė minėtoje nutartyje nurodytų apeliacinio skundo formos trūkumų, pirmosios instancijos teismas, remdamasis minėta CPK 316 straipsnio 2 dalimi, teisėtai ir pagrįstai ieškovo apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. lapkričio 8 d. sprendimo atsisakė priimti ir grąžino jį pateikusiam asmeniui.

6Dėl pareigos mokėti žyminį mokestį (ne)buvimo

 1. Nors apelianto akcentuojamas apeliacinio skundo trūkumas – pareiga apeliacinį skundą apmokėti žyminiu mokesčiu, nustatyta įsiteisėjusioje Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 16 d. nutartyje, kurios teisėtumo ir pagrįstumo ieškovas nekvestionavo, tačiau apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į susidariusią situaciją, mano, kad tikslinga būti pasisakyti ir dėl ieškovo pareigos (ne)buvimo apmokėti apeliacinį skundą žyminiu mokesčiu.
 2. Apeliantas atskirajame skunde teigia, kad jis atleistinas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatytu pagrindu. Apeliacinės instancijos teismas su šiuo apelianto argumentu nesutinka.
 3. Pažymėtina, kad atleidimas nuo žyminio mokesčio yra išimtis iš taisyklės, pagal kurią už kiekvieną ieškinį, apeliacinį ar kasacinį skundą mokamas nustatyto dydžio žyminis mokestis (CPK 80 str. 1, 4 dalys). Įstatyme nėra nustatyta taisyklės, kad bet kokie bankroto byloje kilę ar su bankroto byla susiję ieškiniai (apeliaciniai skundai) nėra apmokestinami žyminiu mokesčiu. Tam, kad atsirastų pagrindas atleisti nuo žyminio mokesčio, turi būti nustatytas aiškus pagrindas, nustatytas CPK 83 straipsnio 1 dalyje (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. sausio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-343-943/2015).
 4. CPK 83 straipsnyje yra išvardinti atvejai, kada atsižvelgiant į civilinėje byloje vykstančio materialinio teisinio ginčo pobūdį, byloje dalyvaujančio asmens teisinį statusą ar materialinę padėtį, suinteresuoti asmenys yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo civilinėse bylose. Kaip ir nurodo apeliantas, vienas iš tokių atvejų yra numatytas CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkte, kuriame nustatyta, kad bylose, kurias nagrinėja teismai, nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiami įmonė (įstaiga), kuriai iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla arba kurioje vykdoma neteisminė bankroto procedūra, ar fizinis asmuo, kuriam iškelta bankroto byla, o kiti dalyvaujantys byloje asmenys – už šiose bylose paduotus apeliacinius skundus.
 5. Siekiant nustatyti, ar ieškovas nagrinėjamu atveju patenka į šios normos reglamentavimo sritį, būtina įvertinti šios teisės normos tikslus ir teisinius santykius iš kurių kyla ginčas nagrinėjamoje byloje.
 6. Nagrinėjamu atveju ieškovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kuriuo atmestas jo ieškinys dėl restitucijos taikymo nutraukus finansinio lizingo sutartis ir įmokų priteisimo iš atsakovės AB SEB bankas. Apeliantas reikalavimo teisę į atsakovę AB SEB bankas įgijo iš BUAB „Contitrans“. Kaip ir nurodoma atskirajame skunde, jei reikalavimo teisę į atsakovę pati įgyvendintų bankrutuojanti įmonė, už šioje byloje paduotą apeliacinį skundą ji būtų atleista nuo žyminio mokesčio CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu, tačiau pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, tuo atveju, kai bankrutuojančios įmonės reikalavimo teises į jos skolininkus perima kiti asmenys, neturintys bankrutuojančios įmonės statuso, tokie asmenys nebegali pasinaudoti ir CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytu atleidimo nuo žyminio mokesčio pagrindu, kadangi šis pagrindas nustatytas tik pačiam bankrutuojančiam subjektui (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1225/2013).
 7. Taigi vien tai, kad BUAB „Contitrans“ reikalavimo teises perėmė kitas asmuo, neleidžia teigti jog asmuo, perėmęs bankrutavusios įmonės materialines teises, kartu perėmė ir su bankrutuojančios įmonės statusu siejamas procesines teises (atleidimą nuo žyminio mokesčio). Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad Kauno apygardos teismas 2016 m. gruodžio 16 d. nutartimi teisėtai ir pagrįstai nustatė terminą apeliacinio skundo trūkumui pašalinti, t. y. apmokėti apeliacinį skundą žyminiu mokesčiu, o apeliantui šio mokesčio nesumokėjus, pagrįstai laikė nepaduotu ir grąžino jam apeliacinį skundą.

7Dėl bylos procesinės baigties

 1. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad ieškovo atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ieškovo atskirasis skundas atmestinas, o Kauno apygardos teismo 2017 m. sausio 5 d. nutartis paliktina nepakeista.

8Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

9Kauno apygardos teismo 2017 m. sausio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai