Byla 2A-754-173/2016
Dėl nuomos mokesčio priteisimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Kauno saulėtekis“, akcinė bendrovė DNB bankas

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Leono Jachimavičiaus (pirmininkas ir pranešėjas), Galinos Blaževič, Arvydo Žibo, sekretoriaujant Ramintai Samušytei, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės A. V. apeliacinį skundą dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 30 d. sprendimo civilinėje bylojep pagal ieškovų A. V. ir Z. V. ieškinį atsakovei A. V. dėl nuomos mokesčio priteisimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Kauno saulėtekis“, akcinė bendrovė DNB bankas.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovams A. V. ir Z. V. – bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso (duomenys neskelbtini), esantis 0,3200 ha žemės sklypas (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini)). Šį žemės sklypą jie įsigijo 2007 m. spalio 15 d. pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. (duomenys neskelbtini) ir jiems jis buvo perduotas tos pačios dienos perdavimo-priėmimo aktu Nr. (duomenys neskelbtini). 2010 m. atlikus kontrolinius žemės sklypo matavimus, o 2014 m. pavasarį atlikus geodezinius matavimus pagal VĮ „Registrų centras“ duomenis, paaiškėjo kad dalimi jiems priklausančio žemės sklypo naudojasi atsakovė A. V. ir, kad jiems priklausančiame žemės sklype yra reklaminis stendas su reklama, kurį 2006 m. vasario 24 d. nuomos sutarties su atsakove A. V. pagrindu pasistatė trečiasis asmuo UAB „Kauno saulėtekis“. Ieškovai byloje įrodinėjo, kad atsakovė A. V. neteisėtai, be jų leidimo ir sutikimo, trečiajam asmeniui UAB „Kauno saulėtekis“ išnuomojo jiems priklausančio žemės sklypo dalį.

5Ieškovai A. V. ir Z. V. kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydami priteisti iš atsakovės A. V. 4 851,97 Eur nuomos mokesčio, atsakovės A. V. gauto iš trečiojo asmens UAB „Kauno saulėtekis“ pagal 2006 m. vasario 24 d. nuomos sutartį už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2015 m. sausio 9 d., 5 procentus dydžio metinių palūkanų už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

6II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė

7Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 30 d. sprendimu patikslintą ieškinį tenkino, priteisė iš atsakovės A. V. ieškovams A. V. ir Z. V. 4 851,97 Eur skolos ir 42,87 Eur bylinėjimosi išlaidų. Taip pat priteisė iš A. V. valstybei 118,73 Eur bylinėjimosi išlaidų.

8Teismas nustatė, kad šalims nuosavybės teise priklauso (duomenys neskelbtini), greta esantys žemės sklypai. Abiejų šių žemės sklypų kadastriniai matavimai Nekilnojamojo turto registre neįregistruoti, tačiau Nekilnojamojo turto registre yra registruotos šalių žemės sklypų ribos pagal R. K. IĮ parengtus preliminarius žemės sklypų planus. Tarp šalių yra kilęs ginčas dėl žemės sklypų ribų dėl kadastrinių matavimų procedūros – byla nagrinėjama Kaišiadorių rajono apylinkės teisme (civilinė byla Nr. 2-1514-810/2015), tačiau teismas pasisakė, kad šios bylos sprendimas šalims sukurs teises ir pareigas į ateitį, tuo tarpu ginčo atveju svarbi praeitis – atsakovės A. V. ir trečiojo asmens UAB „Kauno saulėtekis“ žemės sklypo dalies nuomos sutarties vykdymo laikas, t. y. laikotarpis nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2015 m. sausio 9 d. Teismas taip pat nustatė, kad atsakovė A. V., jai priklausantį žemės sklypą (duomenys neskelbtini), įsigijo 2003 m. rugpjūčio 19 d., o ieškovai A. V. ir Z. V. jiems priklausantį žemės sklypą (duomenys neskelbtini), įsigijo 2007 m. spalio 15 d. R. K. IĮ 2007 m. rugsėjo 30 d. parengtas preliminarius atsakovei A. V. priklausančio žemės sklypo planas Nekilnojamojo turto registre įregistruotas 2007 m. spalio 3 d., o R. K. IĮ 2006 m. birželio 4 d. parengtas preliminarius ieškovams A. ir Z. V. priklausančio žemės sklypo planas Nekilnojamojo turto registre įregistruotas 2006 m. rugsėjo 6 d., t. y. ieškovų žemės sklypo ribos Nekilnojamojo turto registre įregistruotos anksčiau nei atsakovės žemės sklypo ribos.

9Teismas pažymėjo, jog atsakovės aplinkybę, kad, rengiant nurodytą jai priklausančio žemės sklypo planą, buvo atlikti jos žemės sklypo ribų taisymai, patvirtino visa eilė bylos nagrinėjimo teisme ištirtų įrodymų, tačiau teismas atkreipė dėmesį, jog atsakovės žemės sklypo ribų taisymai buvo įvertinti kompetentingų institucijų – Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM ir VĮ „Registrų centras“ – kaip atitinkantys vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Teismas, vadovaudamasis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsniu, nustatė, kad atsakovė, besinaudodama kvalifikuota teisine pagalba, nesikreipė į teismą dėl jos nuomone klaidingų Nekilnojamojo turto registre registruotų jai priklausančio žemės sklypo ribų ilgių nuginčijimo, taip pat nesikreipė ir į Nacionalinę žemės tarnybą prie ŽŪM dėl nurodytų klaidų ištaisymo.

10Teismas, įvertinęs bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus rašytinius įrodymus, sprendė, kad nagrinėjamu atveju, trečiojo asmens UAB „Kauno saulėtekis“ reklaminis stendas ginčo laikotarpiu buvo ne atsakovei A. V., o ieškovams A. ir Z. V. priklausančio žemės sklypo dalyje. Teismas taip pat sprendė, kad atsakovė A. V. Nekilnojamojo turto registre įregistravusi jai priklausančio žemės sklypo ribas pagal nurodytą R. K. IĮ parengtą žemės sklypo planą, turėjo žinoti ir žinojo, kad trečiojo asmens UAB „Kauno saulėtekis“ nuomojama žemės sklypo dalis yra ne jos, o ieškovų – A. ir Z. V., t. y. ieškovams A. ir Z. V. priklausančio žemės sklypo dalį trečiajam asmeniui UAB „Kauno saulėtekis“ suteikė atlygintinai naudotis be ieškovų sutikimo ir leidimo.

11Teismas konstatavo, kad atsakovė, išnuomodama ir leisdama atlygintinai naudotis, trečiajam asmeniui UAB „Kauno saulėtekis“ ieškovams A. ir Z. V. priklausančio žemės sklypo dalimi ir gaudama atlygį už tai – nuomos mokestį – be teisinio pagrindo įgijo ieškovams A. ir Z. V. priklausantį turtą, kurį privalo grąžinti ieškovams, tuo tarpu ieškovų iš atsakovės reikalaujama suma – 4 851,97 Eur, – taip pat reikalaujamos sumos skaičiuotinas laikotarpis ? nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2015 m. sausio 9 d. yra pagrįstas bylos nagrinėjimo teisme metu nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir trečiojo asmens UAB „Kauno saulėtekis“ pateiktais rašytiniais įrodymais.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė

13Apeliaciniu skundu atsakovė A. V. prašo Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 lapkričio 30 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – patikslintą ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

14Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

151) Įvertinus žemės sklypo nuosavybės įgijimo laiką, nuomos sutarties sudarymo momentą ir stendo atsiradimo momentą, ieškovai jau pirkdami žemės sklypą žinojo, kad yra reklaminis stendas, tačiau nei pirkimo momentu, nei ilgą laiką po to, klausimo dėl stendo vietos, nuomos sutarties nuginčijimo nekėlė, kadangi patys buvo įsitikinę, kad stendas ne jų, o kaimynės žemėje. Tuo tarpu tai paneigiančių įrodymų byloje nėra.

162) Nurodo, kad preliminarūs matavimai neatitinka pirminių matavimų, t. y. to kas buvo iš pradžių pamatuota natūroje. Rengiant geodezinius matavimus, buvo rasti atsakovės sklypo senieji riboženkliai, kuriais ir buvo vadovaujamasi, jie atitiko ir pirminius žemės sklypo ribų dokumentus, tačiau neatitikimo VĮ „Registrų centras“ įregistruotų ribų. Pagal pirminius žemės sklypų ribų matavimus, reklaminis stendas priklauso atsakovei, todėl atlikus klaidų taisymą ir parengus žemės sklypų kadastro duomenis pagal pirminius žemės sklypų matavimus, kas atitiktų vietovės Žemės reformos žemėtvarkos projektą, reklaminis stendas būtų atsakovės žemės sklype.

173) Pats pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad rengiant atsakovei priklausančio žemės sklypo planą, buvo atlikti žemės sklypo ribų pataisymai, ką patvirtina ir byloje esantys rašytiniai įrodymai. Tuo tarpu nesutinka, kad ji (atsakovė) turėjo žinoti ir įregistravus R. K. parengtą jos žemės sklypo preliminarų planą žinojo, kad nuomojama žemės sklypo dalis yra ne jos, o ieškovų žemės sklypo dalyje. Tačiau tokia pirmosios instancijos teismo išvada nėra pagrįsta jokiais byloje esančiais rašytiniais įrodymais.

184) Pažymi, kad nuomos sutartis nėra nuginčyta iki šiol, ieškovai dėl nuomos sutarties jokių pretenzijų niekada nėra pareiškę, o ieškovė nuomos mokestį gavo nuomos sutarties pagrindu, tuo tarpu pirmosios instancijos teismas nenustatė, o ir byloje nėra jokių rašytinių įrodymų, kad atsakovė be teisinio pagrindo gavo nuomos mokestį. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nuomos mokesčio priteisimo ieškovams reikalavimą sprendė atsiribodamas nuo pačios nuomos sutarties vertinimo.

195) Pirmosios instancijos teismas nenurodė ir jokių argumentų, kuo remiantis atsakovė turėjo pareigą derinti savo veiksmus dėl nuomos su ieškovais, kodėl skola ieškovams priteista būtent už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2015 m. sausio 9 d. Nurodo, kad nesutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, jog ginčo atveju svarbi praeitis, t. y. žemės sklypo dalies nuomos vykdymo laikas, kadangi žemės sklypo riba yra konkrečioje vietoje arba kitoje vietoje ir šiuo atveju nėra pagrindo teigti, kad nuginčijus žemės sklypo ribas, jos pasikeis ir natūroje.

20Atsiliepimu į atsakovės A. V. apeliacinį skundą trečiasis asmuo AB DNB Bankas sutinka su apeliantės pareikštu skundu, nurodo, kad tarp apeliantės ir UAB „Kauno saulėtekis“ sudaryta nuomos sutartis įstatymų nustatyta tvarka nėra pripažinta negaliojančia, todėl iš apeliantės ieškovų naudai nebuvo teisinio pagrindo priteisti jų prašomą pinigų sumą kaip be teisinio pagrindo įgyto turto grąžinimą.

21Atsiliepimu į atsakovės A. V. apeliacinį skundą ieškovai A. V. ir Z. V. prašo jį atmesti ir Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas turėtas apeliacinės instancijos teisme. Nurodo, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM pateikti rašytiniai įrodymai (nuosavybės teisės atkūrimo žemės sklypų bylos Nr. 19 ir 84), VĮ ‚Registrų centras“ pateikta Nekilnojamo turto kadastro ir registro dokumentų byla Nr. (duomenys neskelbtini) bei kiti įrodymai patvirtina, kad žemės sklypo dalis, kuri yra išnuomota trečiajam asmeniui UAB „Kauno saulėtekis“ nuosavybes teise priklauso būtent ieškovams. Šią aplinkybę patvirtino ir liudytoju byloje apklaustas UAB „Geosoma“ matininkas I. S.. Be to, ieškovams nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo ribos įregistruotos VĮ „Registrų centras“, todėl laikytinos teisingomis ir galiojančiomis. Dėl to atsakovė išnuomojusi trečiajam asmeniui UAB „Kauno saulėtekis“ jiems priklausančio žemės sklypo dalį, už kurį gavo atlygį, t. y. nuomos mokestį, be teisinio pagrindo įgijo ieškovams priklausantį turtą, tuo tarpu apeliantė nepaneigė aplinkybės, jog iš trečiojo asmens nėra gavusi jokio atlygio.

22IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai.

23Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

242007 m. spalio 15 d. ieškovas A. V. pirkimo – pardavimo sutartimi iš pardavėjos A. M. pirko nekilnojamuosius daiktus:

251. Nekilnojamojo turto registre įregistruotą registro įrašo Nr. (duomenys neskelbtini) adresu (duomenys neskelbtini), nekilnojamąjį turtą:

26Žemės sklypą, kurio unikalus numeris (duomenys neskelbtini), kadastrinis adresas (duomenys neskelbtini), žemės ūkio paskirties, 0,3200 ha bendro ploto, žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus, 998 Lt vertės, 1879 Lt vidutinės rinkos vertės , vertės nustatymo data – 2007-10-04, kadastrinių duomenų fiksavimo data – 2006-06-04.

272. Nekilnojamojo turto registre įregistruotą registro įrašo Nr. (duomenys neskelbtini) adresu (duomenys neskelbtini), nekilnojamąjį turtą:

28Žemės sklypą, kurio unikalus numeris (duomenys neskelbtini), kadastrinis adresas (duomenys neskelbtini), žemės ūkio paskirties, 0,5400 ha bendro žemės sklypo ploto, žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus.

29Turtas įsigytas bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise su Z. V. ( b. l. 50, 51 t.1).

30Atsakovė (apeliantė) 2003 m. rugpjūčio 19 d. pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu įsigijo 1,8 ha žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), žemės ūkio paskirties, žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus (b.l. 67-68, t.1). 2006m. vasario 24 d. atsakovė A. V. trečiajam asmeniui UAB „Kauno saulėtekis“ dešimties metų laikotarpiui išnuomojo 50 kv.m. reklaminio ploto jai nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini).

31Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovų A. V. ir Z. V. 0, 3200 ha ploto žemės sklypas, kurio unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), ribojasi su atsakovei A. V. priklausančiu 1, 8 ha ploto žemės sklypu, kurio kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini).

32Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog nagrinėjimo atveju svarbu yra atsakovės A. V. ir trečiojo asmens UAB „Kauno saulėtekis“ žemės sklypo dalies nuomos sutarties vykdymo laikas nuo 2008-01-01 iki 2015-01-09 (b. l. 79, t.2). Nurodė, kad bylos nagrinėjimo teisme metu taip pat nustatyta, kad atsakovė A. V. jai priklausantį žemės sklypą įsigijo 2003-08-19, o ieškovai – 2007-10-15. R. K. individualios įmonės 2007-09-30 parengtas preliminarus atsakovei A. V. priklausančio žemės sklypo planas Nekilnojamojo turto registre įregistruotas 2006-09-06, o R. K. ĮI 2006-06-04parengtas preliminarus ieškovams priklausančio žemės sklypo planas Nekilnojamojo turto registre įregistruotas 2006-09-06, t.y. ieškovų žemės sklypo ribos Nekilnojamojo turto registre įregistruotos anksčiau nei atsakovės žemės sklypo ribos. Įvertinęs bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus rašytinius įrodymus, sprendė, jog nagrinėjamu atveju trečiojo asmens UAB „Kauno saulėtekis“ reklaminis stendas svarstomu laikotarpiu buvo ne atsakovei A. V., o ieškovams A. V. ir Z. V. priklausančio žemės sklypo dalyje. Bet pirmosios instancijos teismas kartu su rašytiniais įrodymais nevertino byloje apklaustų liudytojų I. S., A. Ž., R. K. parodymų.

33Liudytojas R. K. parodė, kad jo 2007-09-30 parengtas atsakovės A. V. žemės sklypo planas neatitinka pirminių žemės sklypo matavimų, t.y. žemės sklypo ribų abriso, tačiau abrisas yra tik pagalbinė schemutė. Senos sklypo ribos atstatytos pagal faktinį žemės sklypo naudojimą, buvo pataisyti žemės sklypo ribų ilgiai. Riboženklių nebuvo, todėl jis orientavosi pagal likusias vagas. Jo atlikti žemės sklypo ribų pataisymai įtakos atsakovės A. V. žemės sklypo dydžiui, plotui, taip pat ir kitiems žemės sklypams neturėjo. Šie pataisymai įregistruoti VĮ „Registrų centras“.

34Pirmosios instancijos teisme ir apeliacinėje instancijoje liudytoju apklaustas UAB „Geosoma“ matininkas I. S.. Jis atliko atsakovei A. V. priklausančio žemės sklypo kadastrinius matavimus. Parodė, jog blogai atlikti ieškovams ir atsakovei priklausančių žemės sklypų pirminiai (preliminarūs) planai. Tokia pat padėtis yra ir su kitų žemės sklypų savininkais, kurie šioje byloje nedalyvauja. Parengti žemės sklypų planai patvirtinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir registruoti VĮ „Registrų centras“, bet jie įregistruoti ne vienu metu, nesugretinti, nederinti, nepažiūrėti žemės sklypų ilgiai , gretimybės, todėl iki šiol preliminariuose (pirminiuose) žemės sklypų planuose padarytos klaidos nepastebėtos ir neištaisytos, nors tai turėjo būti padaryta. Preliminarūs žemės sklypų planai neatitinka pirminių matavimų. Esminės klaidos padarytos preliminariame atsakovei A. V. priklausančio žemės sklypo plane: žemės sklypo ribų ilgiai neatitinka pirminių matavimų, net taisymų. Neaišku, dėl kokių priežasčių pirminius žemės sklypo matavimus atlikęs matininkas R. K. preliminariame žemės sklypo plane padarė pakeitimus. Jis (I. S.), rengdamas atsakovės žemės sklypo kadastrinių matavimų bylą, rado senus riboženklius ir jais vadovavosi, bet paaiškėjo, jog jie neatitinka žemės sklypų ribų, kurios įregistruotos VĮ „Registrų centras“, tačiau atitiko pirminius žemės sklypų matavimus. Taip pat parodė, jog pagal VĮ „Registrų centras“ registruotus preliminarius šalių žemės sklypų planus, reklaminis stendas yra ieškovų žemės sklype, tačiau pagal pirminius žemės sklypų ,atavimus, kas atitiktų vietovės Žemės reformos žemėtvarkos projektą, reklaminis stendas būtų atsakovės A. V. žemės sklype.

35Pirmosios instancijos teisme liudytoja buvo apklausta ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kaišiadorių skyriaus vedėjo pavaduotoja A. Ž. parodė, kad šalių žemės sklypų kadastriniai matavimai su Nacionaline žemės tarnyba nesuderinti ir VĮ „Registrų centras“ neįregistruoti. Nekilnojamojo turto registre yra įregistruoti šalių žemės sklypų preliminarūs planai, kurie buvo suderinti su jų tarnyba, atitinkantys vietovės Žemės reformos žemėtvarkos projektą. Taip pat parodė, kad teritorijų planavimo dokumentuose gali būti klaidų, tačiau tarnyba klaidų nepastebėjo, o į tarnybą dėl žemės sklypų ribų patikslinimo niekas nesikreipė. Tarnybai buvo pateikta derinti atsakovės A. V. žemės sklypo kadastriniai matavimai, tačiau jie nesuderinti, kadangi parengtame projekte neteisingi žemės sklypo ribų ilgiai.

36Iš išdėstytų aplinkybių darytina išvada, jog 2007-09-30 parengtas atsakovės A. V. preliminarus žemės sklypo planas, kurį parengė matininkas R. K., neatitinka pirminių žemės sklypo matavimų. Matininkas I. S., kuris rengė atsakovei A. V. priklausančio žemės sklypo kadastrinių matavimų bylą, rado senus sklypo riboženklius, kuriais ir vadovavosi. Jie atitiko pirminius žemės sklypų matavimus, bet neatitiko preliminaraus žemės sklypo plano. Šią aplinkybę patvirtina ir rašytinė bylos medžiaga: matininko I. S. paruoštas atsakovei priklausančio žemės sklypo planas, atliktų geodezinių matavimų metu nustatytos sklypo ribos (b.l. 71-72, 73, 74, t.1). Pagal pirminius žemės sklypų matavimus, reklaminis stendas yra atsakovei A. V. priklausančiame žemės sklype.

37Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 straipsnis). CK 6.237 straipsnyje įtvirtintas turto gavimas be pagrindo kaip vienas iš prievolių atsiradimo pagrindų, teisės teorijoje ir praktikoje dar vadinamas kvazisutartiniu. Asmuo, kuris be teisinio pagrindo savo veiksmais ar kitokiu būdu tyčia ar dėl neatsargumo įgijo tai, ko jis negalėjo ir neturėjo gauti, privalo visa tai grąžinti asmeniui, kurio sąskaita tai buvo įgyta, išskyrus CK nustatytas išimtis (CK 6.237 straipsnio 1 dalis). Kad tokia prievolė atsirastų, turtą praradęs asmuo turi įrodyti, kad šis praradimas neturi teisinio pagrindo, t. y. jo įgijimo negalima pateisinti nei konkrečiu teisės aktu, nei sandoriu; jei asmuo įgyja turtą pagal sutartį, jis negali būti laikomas gavusiu turtą be pagrindo.

38Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl CK 6.237 straipsnio taikymo, yra išaiškinęs, kad nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo institutas taikomas tada, kai civilinių teisių negalima apginti kitais civilinių teisių gynybos būdais (taikant restituciją, vindikaciją, priteisiant nuostolius, įpareigojant prievolę įvykdyti natūra, taikant sutarčių, deliktų ar daiktinės teisės nustatytus gynybos būdus) arba jos apginamos nevisiškai.

39CK 6.237 straipsnio taikymas yra įmanomas tik tuo atveju, jeigu šalių nesieja jokie kiti prievoliniai santykiai ir turtą asmuo įgijo be teisinio (įstatyme ar sutartyje nustatyto) pagrindo.

40Šiuo konkrečiu atveju ieškovus ir atsakovę nesieja jokie prievoliniai santykiai, atsakovė turtą įgijo žemės nuomos sutarties pagrindu. Byloje nustatyta, jog atsakovė A. V. buvo įsitikinusi, jog trečiajam asmeniui UAB „Kauno saulėtekis“ išnuomoja dalį (0,005 ha) jai priklausančio žemės sklypo. Taip pat nustatyta, jog VĮ „Registrų centras“ įregistruoti šalimų sklypų preliminarūs planai. Atsakovei A. V. priklausančio žemės sklypo preliminarus planas neatitinka pirminio sklypo matavimų, t.y. įregistruotas žemės sklypo planas yra ydingas. Visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnis). Šiuo atveju nėra ieškininio reikalavimo dėl sklypų planų nuginčijimo, bet ieškovų ieškinio patenkinimas neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, todėl atsakovės apeliacinis skundas tenkintinas (CK 1.5 straipsnis).

41Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

42Iš ieškovų valstybei priteistina 104, 30 Eur, iš kiekvieno po 59,37 Eur, žyminio mokesčio, 14, 40 Eur, iš kiekvieno po 7, 20 Eur, teismo turėtų išlaidų įteikiant procesinius dokumentus (CPK 88 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis).

43Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

44apeliacinį skundą patenkinti.

45Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 30 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo A. V. ir Z. V. ieškinį atmesti.

46Priteisti iš A. V. ir Z. V. valstybei po 59, 37 Eur žyminio mokesčio (Biudžeto surenkamoji sąskaita Nr (duomenys neskelbtini), įmokos kodas 5660), po 7, 20 Eur teismo turėtų išlaidų įteikiant procesinius dokumentus.

47Šis Kauno apygardos teismo sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovams A. V. ir Z. V. – bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės... 5. Ieškovai A. V. ir Z. V. kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu,... 6. II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 30 d. sprendimu... 8. Teismas nustatė, kad šalims nuosavybės teise priklauso (duomenys... 9. Teismas pažymėjo, jog atsakovės aplinkybę, kad, rengiant nurodytą jai... 10. Teismas, įvertinęs bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus rašytinius... 11. Teismas konstatavo, kad atsakovė, išnuomodama ir leisdama atlygintinai... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė... 13. Apeliaciniu skundu atsakovė A. V. prašo Kaišiadorių rajono apylinkės... 14. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 15. 1) Įvertinus žemės sklypo nuosavybės įgijimo laiką, nuomos sutarties... 16. 2) Nurodo, kad preliminarūs matavimai neatitinka pirminių matavimų, t. y. to... 17. 3) Pats pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad rengiant atsakovei... 18. 4) Pažymi, kad nuomos sutartis nėra nuginčyta iki šiol, ieškovai dėl... 19. 5) Pirmosios instancijos teismas nenurodė ir jokių argumentų, kuo remiantis... 20. Atsiliepimu į atsakovės A. V. apeliacinį skundą trečiasis asmuo AB DNB... 21. Atsiliepimu į atsakovės A. V. apeliacinį skundą ieškovai A. V. ir Z. V.... 22. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir... 23. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 24. 2007 m. spalio 15 d. ieškovas A. V. pirkimo – pardavimo sutartimi iš... 25. 1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotą registro įrašo Nr. (duomenys... 26. Žemės sklypą, kurio unikalus numeris (duomenys neskelbtini), kadastrinis... 27. 2. Nekilnojamojo turto registre įregistruotą registro įrašo Nr. (duomenys... 28. Žemės sklypą, kurio unikalus numeris (duomenys neskelbtini), kadastrinis... 29. Turtas įsigytas bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise su Z. V.... 30. Atsakovė (apeliantė) 2003 m. rugpjūčio 19 d. pirkimo – pardavimo... 31. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovų A. V. ir Z. V. 0, 3200 ha... 32. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog nagrinėjimo atveju svarbu yra... 33. Liudytojas R. K. parodė, kad jo 2007-09-30 parengtas atsakovės A. V. žemės... 34. Pirmosios instancijos teisme ir apeliacinėje instancijoje liudytoju apklaustas... 35. Pirmosios instancijos teisme liudytoja buvo apklausta ir Nacionalinės žemės... 36. Iš išdėstytų aplinkybių darytina išvada, jog 2007-09-30 parengtas... 37. Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal... 38. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl CK 6.237 straipsnio... 39. CK 6.237 straipsnio taikymas yra įmanomas tik tuo atveju, jeigu šalių... 40. Šiuo konkrečiu atveju ieškovus ir atsakovę nesieja jokie prievoliniai... 41. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 42. Iš ieškovų valstybei priteistina 104, 30 Eur, iš kiekvieno po 59,37 Eur,... 43. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 44. apeliacinį skundą patenkinti.... 45. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 30 d. sprendimą... 46. Priteisti iš A. V. ir Z. V. valstybei po 59, 37 Eur žyminio mokesčio... 47. Šis Kauno apygardos teismo sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos....