Byla e2-749-504/2015
Dėl 347,54 Eur skolos, 408,99 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo UAB „Ferratum“ ieškinį atsakovei J. S. (Gyventojų registro tarnybos duomenimis atsakovės pavardė – D)

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Ledina Šinkūnienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl 347,54 Eur skolos, 408,99 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo UAB „Ferratum“ ieškinį atsakovei J. S. (Gyventojų registro tarnybos duomenimis atsakovės pavardė – D) ir

Nustatė

2A. J. D. CPK 142 str., 130 str. tvarka (viešo paskelbimo būdu) įteikus pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo per 14 dienų nuo teismo pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklapyje dienos, teisme atsiliepimas iš atsakovės negautas, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių.

3Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys laikytinas dalinai pagrįstu, todėl tenkintinas iš dalies.

4Tarp ieškovo UAB „Ferratum“ ir atsakovės J. D. elektroninėmis ryšio priemonėmis 2014-02-13 sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 88077, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovei 347,54 Eur (1200,00 Lt) vartojimo kreditą, o atsakovė įsipareigojo laiku ir visiškai grąžinti pagal vartojimo paskolos sutartį suteiktą kreditą, mokėti palūkanas ir kitus bendrą kredito kainą sudarančius mokesčius, tačiau savo įsipareigojimų nevykdė. Ieškovas bandė suderinti skolos dengimo klausimą ikiteismine tvarka pats ir su profesionalias išieškojimo paslaugas teikiančių subjektų pagalba bei remdamasis 2010-01-01 Ikiteisminio tarpininkavimo paslaugų teikimo sutartimi Nr. T/10/08 su antstolių kontora siuntė registruotą pranešimą (b.l. 4) visais žinomais atsakovės adresais, tačiau iki ieškinio surašymo dienos atsakovė savo prievolių pagal Paskolos sutartį neįvykdė. Atsakovei nevykdant sudarytos sutarties, jai laikotarpiu nuo 2014-02-13 iki 2015-03-31 buvo paskaičiuotos 408,99 Eur palūkanos (metinė palūkanų norma - 104,51 proc.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 347,54 Eur skolos, 408,99 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas.

5Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 str. 1 d.). Pagal CK 6.205 str. sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą. Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str. 1 d.), taip pat sumokėti palūkanas už naudojimąsi paskola (CK 6.874 str. 1 d.). Atsakovė minėtų įstatymo reikalavimų ir 2014-02-13 vartojimo kredito sutarties Nr. 88077 nuostatų nesilaikė ir laiku prievolės neįvykdė, į siųstus raginimus atsiskaityti (b.l. 4) nereagavo, prieštaravimų dėl ieškovo reikalavimų ar jų dydžio nepareiškė, todėl 347,54 Eur skolos priteistina iš atsakovės J. D. ieškovo UAB „Ferratum“ naudai.

6Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 408,99 Eur palūkanų už naudojimąsi paskolos suma, paskaičiuotų už laikotarpį nuo 2014-02-13 iki 2015-03-31. Nurodo, kad palūkanos paskaičiuotos už naudojimąsi kreditoriaus pinigais (metinė palūkanų norma - 104,51 proc.). 2014-02-13 vartojimo kredito sutarties Nr. 88077 10.1 p. numatyta, kad kredito gavėjas už laiku negrąžintą kreditą ar jo dalį moka kredito davėjui Specialiosiose sąlygose ir tinklalapyje nurodytas palūkanas už kreditą (tolesnį naudojimąsi kreditu) iki faktinio kredito (jo dalies) grąžinimo į kredito davėjo sąskaitą. Pateiktas reikalavimas šioje dalyje dėl palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies.

7Iš byloje esančių duomenų matyti, kad tarp šalių prisijungimo būdu sudaryta vartojimo kredito sutartis. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kitose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio. Palūkanų, kaip ir netesybų, mažinimo pagrindai yra įtvirtinti įstatyme. CK 6.37 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kai palūkanų dydį nustato įstatymai, šalys gali raštu susitarti ir dėl didesnių palūkanų, jeigu toks susitarimas neprieštarauja įstatymams ir sąžiningumo bei protingumo principams. Šalių susitarimo dėl palūkanų dydžio nebuvimas yra pagrindas taikyti įstatymų nustatytą palūkanų dydį. Šios nuostatos reiškia, kad, pirma, teismas gali mažinti tik susitarimu nustatytas didesnes negu įstatymines palūkanas, antra, sutartinės palūkanos mažinamos tik esant dviem pagrindams: kai susitarimas dėl didesnių palūkanų prieštarauja įstatymams (CK 6.37 straipsnio 3 dalis) arba kai susitarimas dėl didesnių palūkanų prieštarauja sąžiningumo, protingumo principams (CK 6.37 straipsnio 3 dalis, 1.5 straipsnis). Pažymėtina, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis būtų patyręs būtent tokio dydžio nuostolius dėl atsakovės netinkamo prievolės vykdymo (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, jog atsakovė yra vartotoja, kuri sutartį su ieškovu sudarė prisijungdama prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, taip pat į tai, kad paskaičiuotos palūkanos (408,99 Eur) viršija grąžintinos pagrindinės paskolos sumą (347,54 Eur), sutartinės palūkanos laikytinos neprotingai didelėmis, pažeidžiančiomis kredito gavėjo teisės bei teisėtus interesus. Be to, pasinaudojus Teismų informacine sistema Liteko matyti, kad ieškovas dėl skolos priteisimo iš J.D. anksčiau nesikreipė, nors tokia teise galėjo pasinaudoti anksčiau. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, remiantis CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. teismas prašomų priteisti palūkanų dydį mažina iki 120 Eur. Tokia palūkanų suma laikytina pakankama atlyginti dėl prievolės neįvykdymo ieškovo patirtus nuostolius ir užtikrinanti šalių teisių pusiausvyrą prievolės neįvykdymo atveju. Kitoje dalyje reikalavimas dėl palūkanų priteisimo yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

8Nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2015-05-20 iš atsakovės ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

9Tenkinant ieškinį iš dalies (? 62 proc. visų reikalavimų), iš atsakovės ieškovo naudai priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (LR CPK 93 str. 2 d.). Ieškovas yra sumokėjęs 17 Eur žyminio mokesčio (b.l. 14) bei 18,15 Eur už procesinių dokumentų parengimą (b.l. 13;17), iš viso patyrė 35,15 Eur bylinėjimosi išlaidų, todėl jo naudai iš atsakovės proporcingai priteistina 21,79 Eur bylinėjimosi išlaidų.

10Likusioje dalyje ieškinys netenkintinas.

11Valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos – 1,63 Eur, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija 3 Eur, todėl nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 Įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 pakeitimo“).

12Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

13Ieškovo UAB „Ferratum“ ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovės J.D., a.k. ( - ) 347,54 Eur (tris šimtus keturiasdešimt septynis eurus 54 centus) negrąžintos paskolos, 120 Eur (vieną šimtą dvidešimt eurų) palūkanų, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2015-05-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 21,79 Eur (dvidešimt vieną eurą 79 centus) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Ferratum“, į. k. 300980536, naudai.

15Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.

16A. J. D. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Rokiškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas UAB „Ferratum“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai