Byla 1S-243-245/2013
Dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 12 d. nutarties, kuria atsisakyta tvirtinti Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos (toliau – Komisija) 2012 m. lapkričio 13 d. nutarimą taikyti nuteistajam B. P. lygtinį paleidimą

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Kęstučio Dargužio, teisėjų Svetlanos Jurgaitienės ir Arūno Paštuolio, sekretoriaujant Aušrinei Kudžmienei, teismo posėdyje išnagrinėjo nuteistojo B. P. skundą dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 12 d. nutarties, kuria atsisakyta tvirtinti Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos (toliau – Komisija) 2012 m. lapkričio 13 d. nutarimą taikyti nuteistajam B. P. lygtinį paleidimą.

2Teismas, išnagrinėjęs nuteistojo skundą ir susipažinęs su pateikta medžiaga,

Nustatė

3B. P. nuteistas Vilniaus apygardos teismo 2006-04-26 nuosprendžiu pagal LR BK 129 str. 2 d. 2 p. ir 11 p., jam paskirta 11 metų laisvės atėmimo bausmė.

4Bausmės pradžia: 2005-03-28.

5Bausmės pabaiga: 2016-03-28.

6Komisijos Pravieniškių pataisos namuose – atviroje kolonijoje 2012 m. lapkričio 13 d. priimtu nutarimu nuteistajam B. P. nutarta taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos pagal LR Bausmių vykdymo kodekso 157 str. 2 d. 3 p. ir jį paleisti lygtinai iš pataisos įstaigos.

7Skundžiama Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 12 d. nutartimi atsisakyta tvirtinti Komisijos nutarimą taikyti nuteistajam B. P. lygtinį paleidimą iš pataisos namų, motyvuojant tuo, kad nutarime nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo manyti, kad nuteistasis jau pasitaisė ir jau šiuo metu gali būti lygtinai paleistas, neatlikęs visos jam paskirtos bausmės.

8Nuteistasis B. P. skundžia apylinkės teismo nutartį ir prašo ją panaikinti. Skunde nurodo, kad apylinkės teismas, spręsdamas nuteistojo lygtinio paleidimo klausimą, neįvertino tų aplinkybių, kad jis yra skatintas 6 kartus, įvykdė socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones, mokėsi, įgijo specialybę, dirba, palaiko ryšius su artimaisiais, ketina gyventi pas tėvus, turi galimybę įsidarbinti. Jo žema pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika. Bausmę jis atlieka pirmą kartą, o vien tik nusikaltimo sunkumas negali būti pagrindu netaikyti jam lygtinio paleidimo. Likusi bausmės dalis nemaža, tačiau įvertinus jo teigiamą charakteristiką, jau dabar galima daryti išvadą, kad nuteistasis jau pasitaisė.

9Nuteistojo B. P. skundas atmetamas.

10Laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose atliekantys nuteistieji, kurie įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones ir kurių nusikalstamo elgesio rizika, elgesys bausmės atlikimo metu ir kitos reikšmingos aplinkybės sudaro pagrindą manyti, kad jie laikysis įstatymų ir nenusikals, gali būti lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų (BVK 157 str. 1 d.).

11Spręsdamas klausimą dėl B. P. lygtinio paleidimo, pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į nuteistojo elgesį bausmės atlikimo metu, į padaryto nusikaltimo pobūdį ir pavojingumo laipsnį, neatliktos bausmės dalį bei kitas reikšmingas aplinkybes ir padarė pagrįstą išvadą, kad šiuo metu lygtinis paleidimas nuteistajam netaikytinas. Nors nuteistasis ir atitinka formalias lygtinio paleidimo sąlygas, jis yra atlikęs įstatyme numatytą bausmės dalį, tačiau, kolegijos manymu, jis neatitinka materialaus lygtinio paleidimo pagrindo.

12Sprendžiant B. P. lygtinio paleidimo klausimą, įvertinama tai, kad tos teigiamai apibūdinančios nuteistąjį aplinkybės, nurodytos Socialinio tyrimo išvadoje, dar nesudaro pagrindo taikyti lygtinį paleidimą šiuo metu. Svarbu atsižvelgti į tai, kad nuteistasis bausmę atlieka už tyčinio labai sunkaus nusikaltimo padarymą. Prokurorė atsiliepime į Komisijos nutarimą nepritarė jo lygtiniam paleidimui, motyvuojant tuo, kad nors jis ir yra atlikęs privalomą paskirtos bausmės dalį, tačiau likusi neatlikta laisvės atėmimo bausmės dalis yra nemaža, nuteistasis planuoja grįžti į tą pačią aplinką, kur yra įvykdęs nusikaltimą, o tai gali turėti pasekmių nuteistojo pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikai. Iš socialinio tyrimo išvados matyti, kad nuteistasis baustas drausminėmis nuobaudomis 3 kartus, smurtinis elgesys, susijęs su alkoholio vartojimu, paminėtas kaip vienas iš kriminogeninių veiksnių. Reikia paminėti ir tai, kad vienas iš lygtinio paleidimo komisijos narių balsavo „prieš“, o apygardos teismai formuoja tokią praktiką, kad tik esant visų Komisijos posėdyje dalyvavusių narių balsams „už“ gali būti tvirtinamas Komisijos nutarimas dėl nuteistojo lygtinio paleidimo. Esant bent vieno Komisijos nario abejonėms dėl nuteistojo probacijos, nebus įgyvendintas probacijos tikslas – užtikrinti veiksmingą probuojamųjų resocializaciją ir mažinti jų nusikalstamų veikų recidyvą.

13Neatlikta bausmės dalis dar didelė, todėl svarbu, sprendžiant nuteistojo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos klausimą, atsižvelgti ir į visuomenės interesą, jog nusikalstamas veikas darantis asmuo būtų nubaustas adekvačia bausme, kuri paveiktų nuteistąjį, kad jis laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų (o taip pat, kad paveiktų ir kitus asmenis nedaryti nusikalstamų veikų) bei būtų užtikrintas teisingumo principo įgyvendinimas, kad būtų įgyvendinta bausmės paskirtis, numatyta BK 41 str. 2 d. Per trumpas paskirtos bausmės atlikimo laikas gali asmeniui suformuoti klaidingą nuomonę dėl pernelyg švelnaus baudžiamumo.

14Pažymėtina, jog taikyti lygtinį paleidimą yra teismo teisė, bet ne pareiga. Teismas gali lygtinai paleisti nuteistąjį, įvertinęs aplinkybes ir padaręs išvadą, jog lygtinai paleistam asmeniui taikoma probacija pasieks tikslą. Iš skundžiamoje nutartyje paminėtų aplinkybių šiuo metu dar negalima daryti išvados, kad B. P. toliau gali būti sėkmingai taisomas neizoliuotas nuo visuomenės.

15Kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino visas reikšmingas aplinkybes ir pagrįstai atsisakė tvirtinti Komisijos 2012-11-13 nutarimą. Teismo sprendimas yra pakankamai motyvuotas, nėra pagrindo konstatuoti teismo išankstinės nuomonės turėjimą, todėl keisti ar naikinti nuteistojo skunde nurodytais argumentais apylinkės teismo nutartį įstatyminio pagrindo nėra.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 364 straipsnio 8 dalies 1 punktu, 9 dalimi, teismas

Nutarė

17nuteistojo B. P. skundą atmesti.

18Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 12 d. nutartį palikti galioti.

19Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai