Byla e2-1315-943/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo N. V. prašymą priimti atsisakymą nuo atskirojo skundo civilinėje byloje Nr. e2-1315-943/2019, pradėtoje pagal ieškovo N. V. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-1069-480/2019, kuria netenkintas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje pagal ieškovo N. V. patikslintą ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Gerdukas“, P. B., G. K. B. , I. L., J. O. G. , dėl juridinio asmens veiklos tyrimo, tretieji asmenys akcinė bendrovė „HeidelbergCement N. E.“, uždaroji akcinė bendrovė „HeidelbergCement Klaipėda“, uždaroji akcinė bendrovė „HC Betonas“, L. D.,

Nustatė

21.

3Ieškovas N. V. pateikė Kauno apygardos teismui patikslintą ieškinį dėl juridinio asmens veiklos tyrimo, kuriuo prašė: 1) pradėti uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Gerdukas“ veiklos tyrimą laikotarpiu nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. (pagal bylos medžiagą teismas šią datą vertino kaip rašymo apsirikimą) iki 2018 m. gruodžio 31 d. ir nustačius, kad UAB „Gerdukas“ veikla yra netinkama, pašalinti P. B. iš UAB „Gerdukas“ vadovo pareigų ir G. K. B. I. L. ir J. O. G. iš UAB „Gerdukas“ valdybos; 2) priteisti iš atsakovų P. B., G. K. B., I. L., J. O. G., UAB „HeidelbregCement Klaipėda“, UAB „HC Betonas“ visas ieškovo N. V. patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurių dydį pagrindžiantys dokumentai bus pateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.

42.

5Ieškovas 2019 m. liepos 9 d. pateikė teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriuo prašė: 1) taikyti laikinąsias apsaugos priemones - atsakovams nepranešus uždrausti atsakovo UAB ,,Gerdukas“ likvidavimo procedūrų vykdymą, įskaitant likvidatoriaus paskyrimą, viešą paskelbimą apie likvidavimą bei atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su UAB ,,Gerdukas“ likvidavimu; 2) taikyti laikinąsias apsaugos priemones - ir tuo atveju, jeigu šio prašymo nagrinėjimo metu būtų paskirtas UAB „Gerdukas“ likvidatorius - atsakovams nepranešus uždrausti atsakovui UAB „Gerdukas“ ir jo likvidatoriui sudaryti bet kokius sandorius ar veiksmus, susijusius su UAB „Gerdukas“ likvidavimu, įskaitant atsiskaitymą su UAB „Gerdukas“ kreditoriais (išskyrus privalomųjų įmokų mokėjimą valstybės, savivaldybės ir socialinio draudimo biudžetams), dokumentų perdavimą į archyvą, turto akcininkams perdavimą, likvidavimo akto sudarymą, kreipimąsi į juridinių asmenų registrą dėl išregistravimo, likvidatoriaus pakeitimą; 3) taikyti laikinąsias apsaugos priemones - atsakovams nepranešus areštuoti UAB „Gerdukas“ nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas, esančias jo sąskaitose, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, tačiau iš sąskaitose esančių piniginių lėšų leisti UAB „Gerdukas“ atlikti pinigines operacijas, susijusias su darbo užmokesčio bei privalomųjų įmokų mokėjimu valstybės, savivaldybės ir socialinio draudimo biudžetams bei tiekėjams; 4) taikyti laikinąsias apsaugos priemones - atsakovams nepranešus įpareigoti VĮ „Registrų centras“ neskelbti duomenų apie atsakovo UAB ,,Gerdukas“ likvidavimą.

63.

7Kauno apygardos teismas 2019 m. liepos 12 d. nutartimi ieškovo prašymo netenkino.

84.

9Ieškovas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo priimtu procesiniu sprendimu, pateikė atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 12 d. nutarties. Pateikto atskirojo skundo pagrindu Lietuvos apeliaciniame teisme buvo pradėta civilinė byla Nr. e2-1315-943/2019, tačiau iki paskirtos bylos nagrinėjimo teismo posėdyje datos buvo gautas ieškovo atsisakymas nuo atskirojo skundo.

105.

11Apeliantas nurodo, kad ieškovas ir atsakovas sudarė taikos sutartį civilinėje byloje Nr. e2-1069-480/2019, todėl ginčas tarp šalių išspręstas. Atsižvelgiant į tai, ieškovas atsisako atskirojo skundo bei patvirtina, kad atsisakymo nuo atskirojo skundo teisinės pasekmės jam yra žinomos. Taip pat prašo sugrąžinti žyminį mokestį, kurį sumokėjo už atskirojo skundo pateikimą, bei leisti nutartį vykdyti skubiai.

12Atsisakymas nuo atskirojo skundo priimamas, apeliacinis procesas nutraukiamas.

136.

14Atskirojo skundo atsisakymas yra viena iš apeliacinį procesą inicijuojančių asmenų procesinių teisių, kurios įgyvendinimas yra dispozityvumo principo išraiška, t. y. apeliacinis procesas ne tik prasideda, bet ir gali baigtis byloje dalyvaujančio asmens (apelianto) iniciatyva. Kartu toks atsisakymas nuo skundo nėra besąlyginis pagrindas nutraukti bylą, nes teismas nepriima atsisakymo nuo skundo, jeigu tai prieštarauja imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 42 straipsnio 2 dalis, 308 straipsnio 1 dalis). Teismas, spręsdamas tokį klausimą, turi įsitikinti, kad byloje dalyvaujančiam asmeniui yra žinomi atsisakymo nuo skundo teisiniai padariniai.

157.

16CPK 308 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta apeliacinį skundą padavusio asmens teisė atsisakyti jo iki baigiamųjų kalbų, o jeigu skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka – iki skundo nagrinėjimo iš esmės pradžios. Proceso teisės normos, reglamentuojančios su atskiraisiais skundais susijusius klausimus, nenumato kitokių taisyklių, todėl sprendžiant klausimą dėl atsisakymo nuo atskirojo skundo, taikomos aukščiau nurodytos bendrosios teismo neįsiteisėjusių sprendimų apskundimo taisyklės (CPK 338 straipsnis).

178.

18Nagrinėjamu atveju ieškovas pareiškimą dėl atskirojo skundo atsisakymo pateikė iki bylos nagrinėjimo iš esmės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka pradžios. Iš teismų informacinės sistemos duomenų matyti, kad Kauno apygardos teismas 2019 m. lapkričio 19 d. nutartimi priėmė ieškovo N. V. atsisakymą nuo ieškinio ir civilinę bylą Nr. e2-1069-480/2019 nutraukė. Ši nutartis įsiteisėjo 2019 m. lapkričio 30 d.

199.

20Teismui išnagrinėjus pareiškimo dėl atskirojo skundo atsisakymo pagrįstumą, nenustatyta, kad skundo atsisakymas prieštarautų imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 308 straipsnio 1 dalis). Be to, ieškovas patvirtino, kad atskirojo skundo atsisakymo pasekmės jam yra žinomos (CPK 140 straipsnio 1 dalis, 308 straipsnio 2 ir 3 dalys). Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas daro išvadą, kad yra visos sąlygos, būtinos atskirojo skundo atsisakymui priimti.

2110.

22Kadangi Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 12 d. nutartis nebuvo apskųsta kitų asmenų, priėmus ieškovo atskirojo skundo atsisakymą, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 308 straipsnio 2 dalis).

2311.

24Vadovaujantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, atsisakius atskirojo skundo iki jo nagrinėjimo iš esmės pradžios asmeniui grąžinama 100 proc. už atskirąjį skundą sumokėto žyminio mokesčio. Atsižvelgiant į tai, apeliantui grąžinamas 2019 m. liepos 18 d. mokėjimo nurodymu Nr. 539 sumokėtas 38 Eur žyminis mokestis. Pažymėtina, jog žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija (CPK 87 straipsnio 3 dalis).

2512.

26Atskirajame skunde teismo prašoma nutartį leisti vykdyti skubiai, nes ginčas tarp šalių jau yra išspręstas ir skundai nebus teikiami. CPK 282 straipsnis numato, kad skubaus vykdymo atveju teismo sprendimas ar nutartis (ar jų dalys) pradedami vykdyti dar jiems neįsiteisėjus. Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismo procesiniai sprendimai įsiteisėja jų priėmimo dieną (CPK 331 straipsnio 6 dalis), todėl nėra poreikio nagrinėti pareiškėjo procesinį prašymą dėl skubaus nutarties vykdymo.

27Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308 ir 338 straipsniais,

Nutarė

28ieškovo N. V., asmens kodas ( - ) atsisakymą nuo atskirojo skundo priimti.

29Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovo N. V. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 12 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-1069-480/2019.

30Grąžinti N. V., asmens kodas ( - ) 2019 m. liepos 18 d. mokėjimo nurodymu Nr. 539 sumokėtą 38 Eur (trisdešimt aštuonių eurų) žyminį mokestį.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija... 2. 1.... 3. Ieškovas N. V. pateikė Kauno apygardos teismui patikslintą ieškinį dėl... 4. 2.... 5. Ieškovas 2019 m. liepos 9 d. pateikė teismui prašymą dėl laikinųjų... 6. 3.... 7. Kauno apygardos teismas 2019 m. liepos 12 d. nutartimi ieškovo prašymo... 8. 4.... 9. Ieškovas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo priimtu procesiniu... 10. 5.... 11. Apeliantas nurodo, kad ieškovas ir atsakovas sudarė taikos sutartį... 12. Atsisakymas nuo atskirojo skundo priimamas, apeliacinis procesas nutraukiamas.... 13. 6.... 14. Atskirojo skundo atsisakymas yra viena iš apeliacinį procesą... 15. 7.... 16. CPK 308 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta apeliacinį skundą padavusio asmens... 17. 8.... 18. Nagrinėjamu atveju ieškovas pareiškimą dėl atskirojo skundo atsisakymo... 19. 9.... 20. Teismui išnagrinėjus pareiškimo dėl atskirojo skundo atsisakymo... 21. 10.... 22. Kadangi Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 12 d. nutartis nebuvo apskųsta... 23. 11.... 24. Vadovaujantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, atsisakius atskirojo skundo iki jo... 25. 12.... 26. Atskirajame skunde teismo prašoma nutartį leisti vykdyti skubiai, nes ginčas... 27. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 28. ieškovo N. V., asmens kodas ( - ) atsisakymą nuo atskirojo skundo priimti.... 29. Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovo N. V. atskirąjį... 30. Grąžinti N. V., asmens kodas ( - ) 2019 m. liepos 18 d. mokėjimo nurodymu...