Byla 2YT-3851-637/2018
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“, antstolis Aleksandras Selezniovas

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Audra Ežerskė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo M. B. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“, antstolis Aleksandras Selezniovas.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas kreipėsi į antstolį su 2018-02-12 skundu, kuriuo prašė panaikinti antstolio patvarkymą, kuriuo išskaitoma 70 procentų nuo pajamų dalies viršijančios vieną MMA ir 20 procentų nuo pajamų dalies, neviršijančios vieno MMA ir priimti naują patvarkymą, kuriame būtų išieškoma skola, kuri viršija vieną MMA sumą, o kitos piniginės lėšos, kurios neviršija vieno MMA būtų neliečiamos. Pateiktame skunde nurodė, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad antstolis gali išieškoti tik tą pinigų sumą, kuri viršija MMA dydį. Tai taikytina ne tik skolininko, šiuo atveju kalinio turtui, bet ir kitų asmenų jam pervestoms lėšoms.

5Antstolis Aleksandras Selezniovas išnagrinėjo skundą ir 2018-02-14 patvarkymu Nr. S1c-13006 netenkino jo. Skundą kartu su vykdomąja byla persiuntė teismui. Nurodė, kad visi patvarkymai ir vykdymo veiksmai buvo atlikti teisėtai ir pagrįstai, vadovaujantis teisės normomis reglamentuojančiomis vykdymo procesą ir išieškojimą iš skolininko piniginių lėšų.

6Suinteresuotas asmuo Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“ paaiškinimų dėl pateikto pareiškėjo skundo nepateikė. Byla nagrinėjama apie teismo posėdį pranešus visiems byloje dalyvaujantiems asmenims.

7Teismas

konstatuoja:

8bylos duomenimis nustatyta, kad antstolio Aleksandro Selezniovo žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0010/17/04112, užvesta pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-09-21 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 1-701-201/2017 dėl 424 Eur turtinės žalos išieškojimo iš skolininko M. B., išieškotojo Klaipėdos vaikų namų „Rytas“ naudai. Antstolis 2017-11-10 patvarkymu Nr. S1b-92625, Marijampolės pataisos namus įpareigojo iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų bei iš trečiųjų asmenų gaunamų piniginių lėšų sumos kiekvieną mėnesį išskaityti 70 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Lietuvos Respublikos vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą (MMA), ir 20 procentų darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA (vykd.b., b.l. 30).

9Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir CPK) 688 straipsnio 1 dalis numato, kad siekiant kuo efektyviau ir sparčiau įvykdyti vykdomuosius dokumentus, vykdymo procese antstoliui suteikta teisė išieškojimą nukreipti į skolininko pinigų sumas ar kitokį turtą, esantį pas trečiuosius asmenis, taip pat į pinigų sumas ir kitokį turtą, priklausančius skolininkui iš kitų asmenų.

10CPK 733 straipsnis reglamentuoja išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų tvarką. Išieškojimą iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų antstolis pradeda skolininko darbdaviui ar kitam lėšas išmokančiam asmeniui pateikdamas patvarkymą dėl išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų. Patvarkyme dėl išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų nurodoma, kokius veiksmus privalo atlikti asmuo, kuriam pateikiamas patvarkymas. Patvarkyme dėl išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų turi būti nurodoma išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų ir davinių dydis, periodiškumas, kaip turi būti pasielgta su išskaitytais pinigais, darbdavio atsakomybė už antstolio reikalavimo nevykdymą ir kiti sprendimui vykdyti būtini nurodymai.

11Išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jo pajamų dydį reglamentuoja CPK 736 straipsnis, kuris numato, kad iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaitoma 70 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą vieną MMA, ir 20 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA, pagal kelis vykdomuosius dokumentus – ne daugiau kaip 50 procentų. Jeigu skolininkas išlaiko nedarbingus šeimos narius, esant jo rašytiniam prašymui, antstolio patvarkymu išskaitoma dalis iš 70 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą vieną MMA, gali būti mažinama po 20 procentų kiekvienam išlaikytiniui, tačiau taip mažinant negali būti sumažinta įstatymų ar teismo nustatyta dalis. Mažinant išskaitų dydį, neatsižvelgiama į išlaikytinius, kuriems išlaikyti iš skolininko darbo užmokesčio daromos išskaitos. CPK 739 straipsnis numato pinigų sumas, iš kurių išieškoti negalima.

12Kasacinis teismas, aiškindamas išieškojimo iš kalinimo įstaigoje bausmę atliekančiam asmeniui priklausančio darbo užmokesčio ir kitų pajamų išaiškino, jog CPK 668 straipsnio, reglamentuojančio išieškojimą iš turto, nuostatos būtų aktualios tik išieškant iš skolininko turto, inter alia, pinigų sumų, iš kurių išieškojimo CPK LI skyriaus normos nereglamentuoja. Prie tokių pinigų sumų, kaip turto rūšies, priskirtinos ir lėšos, likusios iš darbo užmokesčio bei kitų pajamų po CPK 736 straipsnyje nurodytų išskaitų atlikimo. Būtent tokių lėšų bendrai sumai gali būti taikomas CPK 668 straipsnio 1 dalyje nustatytas ribojimas išieškoti iš jos, jei ji neviršija vieno MMA (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-03-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-154-313/2016). Skolininkui į laisvės atėmimo įstaigoje esančią sąskaitą kitų asmenų pervedamos lėšos yra priskiriamos kitų pajamų (neįskaitant darbo užmokesčio ar jam prilygintų pajamų) kategorijai, iš kurių vykdomam išieškojimui yra taikomos išieškojimą iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų pajamų reglamentuojančios CPK LI skyriaus normos, įskaitant CPK 736 straipsnio, reglamentuojančio iškaitų dydį, nuostatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-12-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-315-421/2017).

13Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą bei bylos duomenis, darytina išvada, jog antstolis teisėtai ir pagrįstai priėmė patvarkymą dėl išieškojimo iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje.

14Esant nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad pareiškėjo M. B. skundas dėl antstolio Aleksandro Selezniovo veiksmų yra nepagrįstas, todėl netenkintinas.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 513 straipsnio 2 dalį, teismas

Nutarė

16pareiškėjo M. B. skundo netenkinti.

17Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą grąžinti Nr. 0010/17/04112 antstoliui Aleksandrui Selezniovui.

18Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos, gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai