Byla 2-270/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Rimvydo Norkaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens AB DNB banko atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 26 d. nutarties, kuria tenkintas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-4714-881/2011 pagal ieškovės G. R. ieškinį atsakovams J. K., Nordea Bank Finland Plc, veikiančiam per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, dėl nekilnojamųjų daiktų mainų sutarties pripažinimo negaliojančia ir hipotekos lakštų pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys AB DNB bankas, ( - ) notarė V. P., išvadą teikianti institucija ( - ).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

5Ieškovė G. R. ieškiniu, kuris buvo patikslintas, kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti negaliojančiu 2008 m. rugsėjo 16 d. nekilnojamųjų daiktų mainų sutarties 1.7. punktą, nutraukti 2008 m. rugsėjo 16 d. nekilnojamųjų daiktų mainų sutartį, pripažinti 2008 m. rugsėjo 18 d. sutartinės hipotekos lakštą ir 2008 m. lapkričio 5 d. sutartinės hipotekos lakšto pakeitimus, pagal kuriuos J. K. perduotą turtą – ( - ) dalis ( - ) žemės sklypo, esantį ( - ), įkeitė Nordea Bank Finland Plc, negaliojančiais; taikyti restituciją ir grąžinti J. K. ieškovei perduotus asmeninėn nuosavybėn ( - ) ploto žemės sklypą, su jame esančiu gyvenamuoju namu, esančiais ( - ), o ieškovei grąžinti perduotus J. K. nuosavybėn ( - ) dalį žemės sklypo, esančio ( - ), ir butą, esantį ( - ); priteisti iš atsakovo ieškovės naudai bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovė 2012 m. birželio 29 d. pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti žemės sklypą su gyvenamuoju namu, esančius ( - ), nuosavybės teise priklausančius G. R., bei sustabdyti antstolio I. G. 2012 m. gegužės 24 d. patvarkymu Nr. ( - ) paskelbtas turto varžytines. Nurodo, kad ieškovei palankaus teismo sprendimo atveju, J. K. galimai neturės lėšų atlyginti iš ieškovės įgyto turto, kuris įkeistas atsakovui, vertę. Prašomas areštuoti turtas yra vienintelis G. R. ir jos nepilnamečio sūnaus M. B. R. gyvenamasis būstas. Ieškovės teigimu, iš varžytynių pardavus vienintelį ieškovės turtą, bus pažeistos G. R. sūnaus teisės į gyvenamąjį būstą.

7Atsakovas J. K. atsiliepimu sutiko su minėtu prašymu iš dalies. Nurodė, kad ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių yra pagrįstas, nes nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių nebebus įmanoma pritaikyti restitucijos – ieškovė neturės galimybės atsakovui J. K. grąžinti buvusį jo nekilnojamąjį turtą, prašymas taip pat gina viešąjį interesą – ieškovės sūnaus teises į gyvenamąjį plotą. Su ieškovės reikalavimu dėl varžytynių sustabdymo nesutinka, kadangi areštavus turtą, jo ir taip nebus galima perleisti kitu būdu, įskaitant ir iš varžytynių.

8Atsakovas Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, atsiliepimu prašė ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo spręsti teismo nuožiūra, nepažeidžiant sąžiningo hipotekos kredoriaus Nordea Bank Finland Plc, veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, interesų.

9Trečiasis asmuo ( - ) notarė V. P. atsiliepimu prašo tenkinti ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir stabdyti ieškovei nuosavybės teise priklausančio turto, esančio ( - ), pardavimą iš varžytynių, iki kol įsiteisėjusiu teismo sprendimu bus išspręsta nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-402-881/2012.

10Trečiasis asmuo AB DNB bankas atsiliepimu prašo ieškovės prašymą dėl minėtų priemonių taikymo, atmesti. Teigia, jog ieškovė neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo, prašomos priemonės neatitinka ginčijamo materialinio reikalavimo esmės ir nėra susijusios su būsimo teismo sprendimo įvykdymo apsauga, o jų taikymas pažeistų banko kaip hipotekos kreditoriaus turtines teises į skolos išieškojimą.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 26 d. nutartimi ieškovės reikalavimų užtikrinimui nutarė areštuoti ( - ) ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), su priklausiniu – gyvenamuoju namu, unikalus Nr. 4400-1005-166( - ) 0, esančius ( - ), nuosavybės teise priklausančius G. R. (a.k. ( - ) uždrausti areštuotą turtą parduoti, įkeisti ar kitais būdais perleisti tretiesiems asmenims ir sustabdyti antstolio I. G. 2012 m. gegužės 24 d. patvarkymu Nr. ( - ) paskelbtas turto varžytynes.

12Teismas nurodė, jog Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. sausio 21 d. nutartimi nutarė priverstinai parduoti iš varžytynių įkeistą nekilnojamąjį turtą – ( - ) ploto žemės sklypą su priklausiniu – gyvenamuoju namu, esančius ( - ), nuosavybės teise priklausančius ieškovei. Be to, antstolis I. G. 2012 m. gegužės 24 d. patvarkymu paskelbė turto varžytynes. Teismo nuomone, atsižvelgiant į tai, jog ieškovė ieškiniu prašo nutraukti 2008 m. rugsėjo 16 d. nekilnojamųjų daiktų mainų sutartį ir taikyti dvišalę restituciją, o pardavus iš varžytynių ieškovei priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį ginčo sutarties objektu, būsimo galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, be to, galimai būtų pažeistos ieškovės nepilnamečio vaiko teisės į būstą, o tai yra pagrindas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

13Vilniaus apygardos teismas, gavęs Centrinės hipotekos įstaigos pranešimą dėl areštuoto turto duomenų nesutapimo, 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi ištaisė rašymo apsirikimą Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 26 d. nutarties motyvuojamoje ir revoliucinėje dalyse: nurodytą areštuoto turto adresą – ( - ), ištaisė į ( - ). Šias faktines aplinkybes patvirtina 2013 m. sausio 31 d. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Apeliantas AB DNB bankas paduotu atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės ? ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas priėmė nutartį taikyti laikinąsias apsaugos priemones neteisingai nustatęs faktines bylos aplinkybes, kadangi atsakovas Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, išieškojimo iš ieškovės prašomo areštuoti turto nevykdo. Išieškojimas paskelbiant varžytynes yra vykdomas apelianto naudai, išieškant atsakovo skolą AB DNB banko naudai. Nagrinėjamoje byloje AB DNB bankui nėra pareikšta jokių reikalavimų, apeliantas į bylą yra įtrauktas trečiuoju asmeniu kaip hipotekos kreditorius. Ieškovė kelia reikalavimus kitiems asmenims – atsakovams ir ginčija atsakovo Nordea Bank Finland Plc, veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, hipoteką buto, adresu ( - ), atžvilgiu, tačiau teismas areštavo ir išieškojimą sustabdė iš AB DNB bankui įkeisto turto, esančio ( - ).
  2. Iš esmės analogiškas ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-402-881/2012 buvo atmestas Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 6 d. nutartimi civilnėje byloje Nr. 2-2079/2011, kuria Lietuvos apeliacinis teismas panaikino ieškovės prašymu pirmosios instancijos teismo pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones – AB DNB bankui įkeisto turto areštą ir išaiškino, kad AB DNB bankui įkeisto turto pardavimas, vykdant hipotekos skyriaus nutartį, ieškovės teisių nepažeis.
  3. Ieškovės ieškinio reikalavimas grąžinti jos nuosavybėn butą, esantį ( - ), niekaip nesusijęs su AB DNB bankui įkeisto turto realizavimu, t.y. įkeisto AB DNB bankui turto pardavimas neužkerta kelio taikyti restituciją ir grąžinti ieškovei turtą, esantį ( - ) tuo atveju jei ieškinys būtų patenkintas, todėl pirmosios instancijos teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neatitinka CPK 144 straipsnio 1 dalies reikalavimų.
  4. Vien faktas, kad ieškovė augina nepilnametį sūnų, neįrodo, ieškovės išlaikomų asmenų teisių į AB DNB bankui įkeistą turtą pagal CPK 663 straipsnį.
  5. Draudžiama siekti apsaugoti vienų asmenų (ieškovės) interesus kitų asmenų (apelianto) teisių sąskaita. Vykstant ginčui tarp ieškovės ir atsakovų, tretysis asmuo AB DNB bankas negalės realizuoti savo kaip hipotekos kreditoriaus teisių į skolos išieškojimą, o tai sudaro pagrindą konstatuoti, kad vykdymo veiksmų sustabdymas pažeis AB DNB banko kaip išieškotojo teisę susigrąžinti skolą.

15Atsakovas J. K. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo nutartį palikti nepakeistą. Nesutinka su apelianto argumentu, jog prašymas areštuoti turtą yra nesusijęs su reikalavimo užtikrinimu. Teigia, tarp išieškojimo iš įkeisto turto ir ieškovės pareikštų reikalavimų yra tiesioginis ryšys, o ieškovė prašo taikyti restituciją.

16Atsakovas Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo spręsti teismo nuožiūra, nepažeidžiant sąžiningo hipotekos kreditoriaus interesų.

  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Teisėjų kolegija nagrinėja klausimą ar skundžiama nutartimi teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atitinka CPK 144 straipsnyje numatytus tikslus ir ar tokių priemonių taikymas nepažeidžia trečiojo asmens AB DNB bankas teisėtų interesų.

18CPK 144 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones: ieškovas turi tikėtinai pagrįsti savo reikalavimą, t. y. pateikti duomenis, kurie pagrįstų teismo įsitikinimą, kad ieškovui palankus teismo sprendimas yra įmanomas. Tai nereiškia, kad teismas, nagrinėdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi įsitikinti ieškovo reikalavimo pagrįstumu. Ar ieškovo materialinis teisinis reikalavimas yra pagrįstas, bus atsakyta tik ištyrus įrodymus, nustačius bylai teisiškai reikšmingas aplinkybes ir jas teisiškai kvalifikavus, t. y. išnagrinėjus bylą iš esmės. Preliminarus ieškovo pareikšto reikalavimo vertinimas nereiškia bylos nagrinėjimo iš esmės, o tik sudaro pagrindą įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą. Jis taip pat neturi prejudicinės galios nei bylos nagrinėjimui iš esmės, nei pakartotiniam klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sprendimui, t. y. bylos nagrinėjimo metu surinkus papildomą medžiagą, įvertinus šalių papildomus argumentus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas gali būti sprendžiamas pakartotinai.

19Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti žemės sklypą su gyvenamuoju namu, esančius ( - ), nuosavybės teise priklausančius G. R., bei sustabdyti antstolio I. G. 2012 m. gegužės 24 d. patvarkymu Nr. ( - ) paskelbtas turto varžytynes, grindė tuo, jog ieškinio patenkinimo atveju, atsakovas J. K. galimai neturės lėšų atlyginti iš ieškovės įgyto turto, kuris įkeistas atsakovui, vertę. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumą, mastą ir atsižvelgęs į priežastis, susijusias su byloje pareikštų materialinių teisinių reikalavimų dalyku, jų pobūdžiu, ieškovės prašymą tenkino.

20Teisėjų kolegija remdamasi bylos medžiaga laiko, jog skundžiama teismo nutartis atitinka CPK 144 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, jog ieškovė patikslintu ieškiniu prašo nutraukti 2008 m. rugsėjo 16 d. nekilnojamųjų daiktų mainų sutartį, pripažinti 2008 m. rugsėjo 18 d. sutartinės hipotekos lakštą ir 2008 m. lapkričio 5 d. sutartinės hipotekos lakšto pakeitimus, pagal kuriuos J. K. perduotą turtą – ( - ) dalis ( - ) žemės sklypo, esantį ( - ) m., įkeitė Nordea Bank Finland Plc, negaliojančiais ir taikyti dvišalę restituciją, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, jog pardavus iš varžytynių ieškovei G. R. priklausantį ir ieškovės prašomą areštuoti nekilnojamąjį turtą, esantį ginčo sutarties objektu, būsimo galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teisėjų kolegijos nuomone, ieškovės argumentai bei pateikti įrodymai sudarė preliminarų pagrindą manyti, jog ieškinio reikalavimai galėtų būti tenkinami. Tačiau preliminarus ieškinio pagrįstumo vertinimas yra skirtas ne bylai iš esmės išspręsti, o būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizikai įvertinti. Be to, teisėjų kolegijos nuomone, ieškovės interesai antstoliui vykdant Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus vykdomąjį dokumentą Nr. ( - ) 0 išieškoti skolą iš atsakovo J. K., nukreipiant išieškojimą į įkeistą nekilnojamąjį turtą, išieškotojo AB DNB banko naudai ir paskelbiant parduodamo turto varžytynes, gali nukentėti. Visų pirma, bylos nagrinėjimo metu ieškovei patikslinus ieškinio reikalavimus, paaiškėjo, kad atsakovas mainų sutartimi įgytą turtą jau yra įkeitęs atsakovo Nordea Bank Finland Plc, veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, naudai. Po apelianto nurodomos Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-402-881/2012 priėmimo, patikslinus ieškinį, aplinkybės, turinčios reikšmės dėl ieškovės prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, pasikeitė. Antra vertus, tikėtina, kad atsakovas neturėtų lėšų atlyginti šio turto vertę ieškovei pritaikius restituciją, ko pasekoje, visa neigiamų padarinių rizika tektų mainų sutarties šalims, o nesąžiningiems įgijėjams (CK 6.146 str., 6.148 str.).

21Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta. Apelianto atskirojo skundo motyvais skundžiamos nutarties teisėtumas ir pagrįstumas nepaneigtas, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Atskirojo skundo netenkinti.

24Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. Ieškovė G. R. ieškiniu, kuris buvo patikslintas, kreipėsi į teismą,... 6. Ieškovė 2012 m. birželio 29 d. pateikė teismui prašymą taikyti... 7. Atsakovas J. K. atsiliepimu sutiko su minėtu prašymu iš dalies. Nurodė, kad... 8. Atsakovas Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc... 9. Trečiasis asmuo ( - ) notarė V. P. atsiliepimu prašo tenkinti ieškovės... 10. Trečiasis asmuo AB DNB bankas atsiliepimu prašo ieškovės prašymą dėl... 11. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 26 d. nutartimi ieškovės... 12. Teismas nurodė, jog Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. sausio 21 d.... 13. Vilniaus apygardos teismas, gavęs Centrinės hipotekos įstaigos pranešimą... 14. Apeliantas AB DNB bankas paduotu atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo... 15. Atsakovas J. K. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo nutartį palikti... 16. Atsakovas Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc... 17. Teisėjų kolegija nagrinėja klausimą ar skundžiama nutartimi teismo... 18. CPK 144 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 19. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovė prašymą taikyti laikinąsias... 20. Teisėjų kolegija remdamasi bylos medžiaga laiko, jog skundžiama teismo... 21. Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad skundžiama pirmosios... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 23. Atskirojo skundo netenkinti.... 24. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 26 d. nutartį palikti nepakeistą....