Byla 2A-566-567/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Tatjanos Žukauskienės ir Egidijaus Žirono, sekretoriaujant Editai Kirdeikienei, dalyvaujant vertėjai Galinai Lavrinovič, ieškovui V. D. , viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. D. apeliacinį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismas 2008 m. vasario 19 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-55-758/2008 pagal ieškovo V. D. ieškinį atsakovams Visagino miesto visuomeninei televizijai „Russkaja volna“, Visagino savivaldybei, trečiajam asmeniui Visagino savivaldybės merui Vytautui Račkauskui dėl tikrovės neatitinkančios informacijos paneigimo ir neturtinės žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas V. D. pateikė ieškinį ir patikslintą ieškinį, prašydamas:

41) nustatyti, kad atsakovas Visagino savivaldybė 2006-06-23 laikraštyje „V každyj dom“ Nr. 24/480 paskelbė neteisingas žinias, žeminančias ieškovo garbę, orumą ir dalykinę reputaciją:

5- įpareigoti atsakovą Visagino savivaldybę pateikti paneigimą išplatinimui visuomenės informavimo priemonėse, 2006-06-23 laikraštyje „V každyj dom“ Nr. 24/480 išspausdintoms tikrovės neatitinkančioms žinioms;

6- įpareigoti atsakovą Visagino miesto visuomeninę televiziją „Russkaja volna“ išplatinti pateiktą paneigimą tame pačiame laikraščio „V každyj dom“ puslapyje ir tokiu pat šriftu, t.y. išspausdinti tokį tekstą: „2006-06-23 laikraštyje „V každyj dom“ Nr. 24/480 (rubrikoje „Meras atsako į jūsų klausimus“) buvo išspausdintos tikrovės neatitinkančios žinios: „Šioje situacijoje blogiausia tai, kad patalpa, apie kurią kalbame, yra visiems žinomo verslininko V. D. nuosavybė, kurią jis nuomoja (nors oficialiai deklaruoja, kad ten niekas negyvena),“ – iš tiesų visiems žinomas verslininkas V. D. oficialiai nedeklaruoja, kad jam priklausančioje patalpoje, apie kurią kalbame ir kurią jis nuomoja, niekas negyvena“;

72) priteisti solidariai iš atsakovų 1866 Lt neturtinę žalą dėl išspausdintų tikrovės neatitinkančių žinių, ir 708 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad Visagino miesto 2006-06-23 laikraštyje „V každyj dom“ Nr. 24/480 (rubrikoje „Meras atsako į jūsų klausimus“) buvo išspausdintos tikrovės neatitinkančios žinios, t.y. mero atsakyme sakinio dalis „nors oficialiai deklaruoja, kad ten niekas negyvena“ neatitiko tikrovės, kadangi minimu laikotarpiu, nurodytoje ieškovui priklausančioje patalpoje savo gyvenamąją vietą buvo oficialiai deklaravęs fizinis asmuo, o ieškovas oficialiai nedeklaravo, kad ten niekas negyvena. 2006-07-21 ieškovas raštu kreipėsi į Visagino savivaldybės merą, prašydamas paneigti tikrovės neatitinkančias žinias. 2006-11-02 gautame atsakyme buvo nurodyta, kad „2006-06-23 laikraštyje „V každyj dom“ Nr. 24/480 savivaldybės mero paskelbta nuomonė yra teisinga“. Dėl laikraštyje pateiktų neteisingų žinių ieškovas 2007-03-14 raštu kreipėsi į Visagino visuomeninę televiziją „Russkaja volna“, Visagino savivaldybę su prašymu paneigti tikrovės neatitinkančias žinias, tačiau nei atsakovai, nei tretysis asmuo paskleistos informacijos nepaneigė. Vilniaus apygardos teismas 2007-07-16 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-723-40/2008 (Visagino miesto apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-131-545/2007) nustatė, kad atsakovu už atspausdintą laikraštyje „V každyj dom“ Nr. 24/480 straipsnį (rubrikoje „Meras atsako į jūsų klausimus“) 2006-06-23 turi būti pati Visagino savivaldybė. Dėl šios priežasties ieškovas laukė, kad Visagino meras 1 metų laikotarpyje nuo 2006-11-02 raštiško atsakymo ieškovui paskelbs paneigimą laikraštyje. Dėl neatitinkančių tikrovės žinių, žeminančių ieškovo garbę, orumą ir dalykinę reputaciją, ieškovui buvo padaryta neturtinė žala (LR CK 2.23 str., 2.24 str., 6.250 str.).

8Atsakovas Visagino savivaldybė atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovas nepateikė įrodymų, kad jo teisė į privatų gyvenimą ir jo slaptumą buvo pažeista ir dėl jo garbės ir orumo sumenkinimo. Pagal teismų praktiką asmeniui nuosavybės teise priklausantis butas ar patalpos, kuriose asmuo nedeklaruoja gyvenamosios vietos ir negyvena, nepatenka į privataus gyvenimo sferą. Pažymėjo, kad Visagino miesto apylinkės teismas išnagrinėjo ieškovo analogiškus reikalavimus kitiems atsakovams civilinėje byloje Nr. 2-131-545/2007, kurioje ieškovo ieškinys buvo atmestas, o Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka, paliko galioti Visagino miesto apylinkės teismo sprendimą. Atsakovas pažymėjo, kad ieškovas piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis (CK 2.23 str., 2.24 str., CPK 95 str. 1 d.).

9Atsakovas Visagino miesto visuomeninė televizija „Russkaja volna“ atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Visagino miesto visuomeninė televizija „Russkaja volna“ yra netinkamas atsakovas. Tai buvo konstatuota ir įsiteisėjusiame Visagino miesto apylinkės teismo 2007-04-05 sprendime bei Vilniaus apygardos teismo 2007-07-16 nutartyje. Be to, minėtame teismo sprendime bei nutartyje taip pat buvo konstatuota, kad duomenys, paskelbti straipsnyje „Meras atsako į gyventojų klausimus“ laikraštyje „V každyj dom“ Nr. 24/480 atitiko tikrovę, nežemino ieškovo garbės ir orumo, nepažeidė ieškovo privataus gyvenimo. Visagino miesto apylinkės teismo 2007-04-05 sprendime buvo nustatyta, jog į Visagino savivaldybės merą kreipėsi Festivalio g. 8 namo 2 laiptinės gyventojai su skundu, kad antrame šio namo aukšte apsigyveno čigonų šeimos, todėl laiptinėje yra purvas, triukšmas ir šauksmai, kreipimasis į policiją nepadėjo, nuo to kenčia visi gyventojai ir tikisi mero pagalbos. Į ką meras atsakė: „Šioje situacijoje blogiausia tai, kad patalpa, apie kurią kalbame, yra visiems žinomo verslininko V. D. nuosavybė, kurią jis nuomoja (nors oficialiai deklaruoja, kad ten niekas negyvena)“. Taip pat minėtame sprendime buvo nustatyta, jog 2006-05-23 ieškovas kreipėsi į UAB „Visagino komunalininkas“, pateikdamas informaciją, kad jam priklausančiose patalpose, esančiose ( - ), Visagine, nuo pirkimo momento iki šiol (2006-05-23) niekas negyveno. UAB „Visagino komunalininkas“ direktorės įsakymu sudaryta komisija 2006-05-23 aktais nustatė, kad patalpose, esančiose ( - ), Visagine, priklausančiose ieškovui, nuo 2006-05-10 iki patikrinimo datos faktiškai gyveno du žmonės – S. K. ir V. K. , Ž. K. sumokėjo už mėnesį ieškovui 100 Lt. Patalpose, esančiose ( - ), Visagine, priklausančiose UAB „Visagino komunalininkas“, nuo 2006-05-01 iki patikrinimo datos gyveno – Ž. K. , R. K. , I. K. , L. K. , Ž. K. sumokėjo už mėnesį ieškovui 200 Lt už nurodytas patalpas. Civilinėje byloje Nr. 2-131-545/2007 esančiame 2006-06-16 televizijos laidos „Sobytija“ vaizdo įraše kompaktiniame diske, kuriame nufilmuota ieškovui priklausanti patalpa, esanti ( - ) Visagine, matyti, jog šioje patalpoje gyveno moteris ir vaikai. Vilniaus apygardos teismo 2007-07-16 nutartyje konstatuota, kad frazė „oficialiai deklaruoja“ kontekste gali būti suprantama ne tik formaliąja prasme – deklaruoja gyvenamąją vietą įstatymų nustatyta tvarka, bet ir kaip sinonimas žodžiams paaiškina, teigia. Ieškovas, akcentuodamas formaliąją deklaravimo prasmę, nepaneigė byloje surinktų įrodymų, kad aprašomu metu ginčo bute gyveno asmenys, kurių gyvenamoji vieta oficialiai ten nebuvo deklaruojama, ir nepateikė įrodymų, kad formaliai ją deklaravę ten gyventų. Taip pat konstatuota, kad paskelbti duomenys nepažeidžia ieškovo privataus gyvenimo, nes patalpose, kuriose asmuo faktiškai negyvena, nepatenka į privataus gyvenimo sferą.

10Tretysis asmuo Visagino miesto savivaldybės meras V. Račkauskas atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti tais pačiais, kaip ir atsakovo Visagino savivaldybės atsiliepime į ieškinį, išdėstytais argumentais.

11Visagino miesto apylinkės teismas 2008-02-19 sprendimu ieškinio netenkino ir priteisė iš ieškovo atsakovui Visagino miesto visuomeninei televizijai „Russkaja volna“ 500 Lt bylinėjimosi išlaidų, bei 23,40 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei. Teismas konstatavo, jog Visagino miesto savivaldybė, pateikdama duomenis 2006-06-23 laikraščio „V každyj dom“ Nr. 24/480 straipsnyje „Meras atsako į Jūsų klausimus“, nepažeidė ieškovo asmens gyvenimo privatumo. Teismas, nustatydamas gyvenamąją arba nuolatinę gyvenamąją vietą, atsižvelgė ne į oficialiai ieškovo deklaruojamą gyvenamąją vietą, tačiau į faktinę. Teismas pažymėjo, kad 2006-05-23 UAB „Visagino komunalininkas“ aktuose, 2006-06-16 vaizdo įraše užfiksuotais duomenimis nustatyta, kad bute, esančiame Visagine, ( - ), faktiškai gyveno vaikai ir moteris, t.y. kiti asmenys, o ne ieškovas ar jo nurodytas kitas fizinis asmuo. Teismas, nustatęs, jog šių faktinių aplinkybių ieškovas nepaneigė, padarė išvadą, jog 2006-06-23 (straipsnio išspausdinimo dieną) ieškovas minėtame bute negyveno. Teismas pažymėjo, jog pats ieškovas buvo nurodęs, kad nuo 2006-06-06 iki 2006-07-04 bute gyvenamąją vietą deklaravo kitas asmuo. Teismas nustatė, kad 2006-05-23 ieškovas pateikė UAB „Visagino komunalininkas“ informaciją, kad jo kambariuose ( - ), ir kituose nuo jų įsigijimo dienos iki rašto pateikimo dienos niekas negyveno. Teismas, atsižvelgęs į šią aplinkybę, atmetė kaip nepagrįstą ieškovo argumentą dėl teisės į privatų gyvenimą pažeidimo, nes asmeniui nuosavybės teise priklausantis butas ar patalpos, kuriuose jis faktiškai negyvena, laikytini nepatenkančiais į privataus gyvenimo sferą. Teismas konstatavo, kad 2006-05-23 UAB „Visagino komunalininkas“ aktuose bei 2006-06-16 vaizdo įraše užfiksuoti duomenys civilinėje byloje turi įrodomąją reikšmę. Teismas pažymėjo, kad civilinės bylos išnagrinėjimui reikšmę turi pats nuomos faktas, t.y. šiuo atveju nėra svarbu, kiek pinigų buvo sumokėta ir ar buvo sumokėta ieškovui. Teismas padarė išvadą, jog ieškovas, informuodamas butų eksploatavimo tarnybą, kad minėtose patalpose niekas negyvena, pažeidė įstatymus, elgėsi nesąžiningai. Teismas atsižvelgė į tai, kad leidinyje atspausdinta frazė „oficialiai deklaruoja“ kontekste gali būti suprantama ne tik formaliąja prasme – deklaruoja gyvenamąją vietą įstatymų nustatyta tvarka, bet ir kaip sinonimas žodžiams paaiškina, teigia. Teismas nustatė, kad ieškovas, akcentuodamas formaliąją deklaravimo prasmę, nepaneigė byloje surinktų įrodymų, kad aprašomu metu ginčo bute gyveno asmenys, kurių gyvenamoji vieta oficialiai ten nebuvo deklaruojama, ir nepateikė įrodymų, kad formaliai ją deklaravę ten gyventų – pats ieškovas, V. N. nuo 2006-06-06 iki 2006-07-04. Teismas konstatavo, jog sakinio dalis laikraštyje „V každyj dom“ Nr. 24/480 „nors oficialiai deklaruoja, kad ten niekas negyvena“ negali būti pripažinta neatitinkančia tikrovės. Teismas, atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, padarė išvadą, kad nėra pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimų dėl žinių paneigimo ir neturtinės žalos priteisimo (LR CK 2.23 str., 2.24 str., CPK 11 str., 93 str., 108 str. 5 p.).

12Ieškovas V. D. pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Visagino miesto apylinkės teismo 2008-02-19 sprendimą ir priimti naują sprendimą:

131) Nustatyti, kad atsakovas Visagino savivaldybė laikraštyje „V každyj dom“ Nr. 24/480 paskelbė neteisingas žinias, žeminančias ieškovo garbę, orumą ir dalykinę reputaciją:

14- įpareigoti atsakovą Visagino savivaldybę pateikti paneigimą išplatinimui visuomenės informavimo priemonėse, 2006-06-23 laikraštyje „V každyj dom“ Nr. 24/480 išspausdintoms tikrovės neatitinkančioms žinioms;

15- įpareigoti atsakovą Visagino miesto visuomeninę televiziją „Russkaja volna“ išplatinti pateiktą paneigimą tame pačiame laikraščio „V každyj dom“ puslapyje ir tokiu pat šriftu, t.y. išspausdinti tokį tekstą: „2006-06-23 laikraštyje „V každyj dom“ Nr. 24/480 (rubrikoje „Meras atsako į jūsų klausimus“) buvo išspausdintos tikrovės neatitinkančios žinios: „Šioje situacijoje blogiausia tai, kad patalpa, apie kurią kalbame, yra visiems žinomo verslininko V. D. nuosavybė, kurią jis nuomoja (nors oficialiai deklaruoja, kad ten niekas negyvena),“ – iš tiesų visiems žinomas verslininkas V. D. oficialiai nedeklaruoja, kad jam priklausančioje patalpoje, apie kurią kalbame ir kurią jis nuomoja, niekas negyvena.“;

162) Priteisti solidariai iš atsakovų 1866 Lt neturtinę žalą, dėl išspausdintų tikrovės neatitinkančių žinių, ir 878 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismo sprendimas šališkas, neteisėtas ir nepagrįstas, kadangi priimtas vadovaujantis ne įstatymais bei byloje esančiais turimais akivaizdžiais įrodymais, o mėnesio senumo ir nesusijusiais su byla atsakovo ir trečiojo asmens parodymais, bei pagrįstas nelogiškomis išvadomis. Apeliacinio skundo argumentai:

171) Teismas iš esmės nenagrinėjo ieškovo ieškinio su jo 2008-01-18 reikalavimų patikslinimais, kuriuose dalis reikalavimų buvo pakeisti, t.y. buvo pakeistas ieškinio reikalavimų b punktas – „Visagino savivaldybė ir laikraščio „V každyj dom“ redakcija atsiprašo visiems žinomą verslininką V. D. dėl to, kad 2006-06-23 laikraštyje „V každyj dom“ Nr. 24/480 (rubrikoje „Meras atsako į jūsų klausimus“) buvo išspausdintos tikrovės neatitinkančios žinios – iš tiesų V. D. oficialiai nedeklaravo, kad jam priklausančioje patalpoje niekas negyvena. Patalpoje, apie kurią kalbėjome, oficialiai 2006-06-06 buvo deklaravęs savo gyvenamąją vietą fizinis asmuo“ ieškinio patikslinime buvo išdėstytas taip: „2006-06-23 laikraštyje „V každyj dom“ Nr. 24/480 (rubrikoje „Meras atsako į jūsų klausimus“) buvo išspausdintos tikrovės neatitinkančios žinios: „Šioje situacijoje blogiausia tai, kad patalpa, apie kurią kalbame, yra visiems žinomo verslininko V. D. nuosavybė, kurią jis nuomoja (nors oficialiai deklaruoja, kad ten niekas negyvena),“ – iš tiesų visiems žinomas verslininkas V. D. oficialiai nedeklaruoja, kad jam priklausančioje patalpoje, apie kurią kalbame ir kurią jis nuomoja, niekas negyvena.“

182) Teismas įvertino tik faktines asmenų gyvenimo ir/arba negyvenimo aplinkybes patalpoje, tačiau neįvertino oficialiai ir/arba neoficialiai ieškovo deklaruotų asmenų gyvenimo šioje patalpoje aplinkybių. Ieškovo ieškinio esmė buvo ta, kad ieškovas oficialiai nedeklaravo, kad jam priklausančioje patalpoje niekas negyvena, kaip buvo nurodyta laikraštyje. Visagino savivaldybė, tame tarpe ir meras, turėjo ir privalėjo gauti tikrovę atitinkančią informaciją iš UAB „Visagino komunalininkas“ informacijos atspausdinimo dienai, o ne spausdinti pasenusią ir nepatikrintą informaciją, kuri neatitiko tikrovės ir žemino ieškovo reputaciją. Byloje atsakovai nepateikė įrodymų apie tai, kad ieškovas oficialiai deklaravo, jog jam priklausančioje patalpoje niekas negyveno. Atsakovai pateikė medžiagą, neturinčią ryšio su byla, kuria remiantis teismas padarė neobjektyvias išvadas. Teismo konstatuotas savavališko žmonių gyvenimo ieškovui priklausančiame bute faktas neįrodė, jog ieškovas oficialiai deklaravo, jog niekas minėtame bute negyvena. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog ieškovas bute negyvena. Byloje yra ieškovo 2006-05-29 pranešimas UAB „Visagino komunalininkas“, patvirtinantis, kad ieškovas gyveno šioje patalpoje nuo 2006-05-29.

193) Teismas, nepagrįstai vadovaudamasis ieškovo 2006-05-23 UAB „Visagino komunalininkas“ pateikta neoficialia informacija, kad „ieškovui priklausančiose patalpose, esančiose Festivalio g. 8-201, Visagine niekas negyvena“, neteisingai nusprendė, kad ieškovas pažeidė įstatymus, elgėsi nesąžiningai. Byloje yra įrodymai, jog ieškovas 2006-05-29 deklaravo, jog pats gyvena minėtame bute, be to, davė sutikimą V. N. 2006-06-06 deklaruoti savo gyvenamąją vietą ieškovui priklausančiame bute. Teismas, nesant įstatyminiam pagrindui arba įrodymams, padarė išvadą, jog leidinyje atspausdinta frazė „oficialiai deklaruoja“ kontekste gali būti suprantama ne tik formaliąja prasme – deklaruoja gyvenamąją vietą įstatymų nustatyta tvarka, bet ir kaip sinonimas žodžiams paaiškina, teigia. Laikraštyje buvo išspausdinta vienareikšmiškai, kad ieškovas deklaruoja, kad jam priklausančioje patalpoje niekas negyvena.

20Atsakovai Visagino savivaldybė ir Visagino miesto visuomeninė televizija „Russkaja volna“ atsiliepimuose į apeliacinį skundą prašė jį atmesti.

21Apeliacinis skundas atmestinas. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byla nagrinėjama apeliacinio skundo ribose. Tai, kad apeliantui nepatinka pirmosios instancijos teismo sprendimo surašymo stilius, nereiškia, kad teismas neišnagrinėjo byloje pareikštų reikalavimų. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad teismo sprendimas atitinka jo turiniui keliamus reikalavimus pagal LR CPK 270 str. ir nėra nustatyti absoliutūs šio sprendimo negaliojimo pagrindai. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis ir jų nekartoja.

22Pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, nes 2005-05-23 patikrinimo aktų duomenys nėra nuginčyti nustatyta tvarka. Teisėjų kolegija neturi pagrindo abejoti ir remiasi 2005-05-23 patikrinimo aktų (b.l. 143, 144) turiniu. Tai, kad ieškovas 2006-05-23 raštu, adresuotu UAB „Visagino komunalininkas“, pateikė informaciją, kad kambariuose 201 (( - )) ir 222, 223 (( - )) nuo jų įsigijimo dienos ir iki dabartinio laiko niekas negyvena (b.l. 56-57), sukūrė teisines pasekmes ir patvirtino tą aplinkybę, kad ieškovas pateikė informaciją, siekdamas, kad namų administratorius nevykdytų paskaičiavimų už komunalines paslaugas. Juolab, kad ir 2006-03-14 ieškovo prašyme (b.l. 52-53), adresuotame UAB „Visagino komunalininkas“, ieškovas nurodė, kad nuo 2006-02-21 butuose ( - ) ir ( - ) niekas negyvena, prašydamas nevykdyti paskaičiavimų už komunalines paslaugas.

23Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad paties ieškovo 2006-05-23 raštu, adresuotu UAB „Visagino komunalininkas“, vykdančiam viešas namo administravimo funkcijas, pateikta informacija, kad kambariuose 201 (( - )) ir 222, 223 (( - )) nuo jų įsigijimo dienos ir iki dabartinio laiko niekas negyvena, atitiko teiginį, kad ieškovas oficialiai deklaravo, jog jam priklausančioje patalpoje niekas negyveno.

24Teisėjų kolegija pripažįsta, kad ieškovo ginčijami teiginiai atitiko teisėtą informacijos skleidimą, nes tokią pagrįstą ir teisėtą informaciją turėjo žinoti visuomenė, atsižvelgiant į tai, kad 2006-05-19 ir 2006-06-02 UAB „Visagino komunalininkas“ buvo gauti (b.l. 149, 150) kolektyviniai gyventojų skundai, išreiškiantys nepasitenkinimą dėl ( - ) gyvenančių asmenų elgesio.

25Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovas neįrodė, kad jis gyveno kambariuose 201 (( - )) ir 222, 223 (( - )), nes byloje nėra duomenų, kad ieškovas gyveno nurodytose patalpose nuo 2006-05-29. Tai, kad V. N. nuo 2006-06-06 iki 2006-07-04 deklaravo savo gyvenamąją vietą (b.l. 7) ieškovui priklausančiame bute ( - ), neįrodo paties ieškovo gyvenimo toje patalpoje. Juolab, kad byloje nėra duomenų, kad duomenys dėl V. N. deklaruotos gyvenamosios vietos buvo oficialiai pateikti UAB „Visagino komunalininkas“. Apeliacinės instancijos teismui pateikti V. N. sveikatos duomenys (b.l. 188, 189) neturi teisinės reikšmės bylos nagrinėjimo dalykui.

26Teisėjų kolegija nevertina kitų apeliacinio skundo argumentų, kurie yra bendro pobūdžio samprotavimai, neturintys teisinės reikšmės bylos nagrinėjimo dalykui. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nėra duomenų dėl pirmosios instancijos teismo šališkumo, nes skundžiamame sprendime yra objektyviai ir teisingai įvertinti pateikti įrodymai, visapusiškai įvertintos ir išnagrinėtos visos bylai reikšmingos aplinkybės, tinkamai paskirstant bylinėjimosi išlaidas.

27Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinis skundas nėra tenkinamas, apeliantas neturi teisės gauti turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo apeliacinėje instancijoje (CPK 93 str.).

28Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą sprendimą, kuris yra teisėtas ir pagrįstas, materialinės ir procesinės teisės normos pritaikytos tinkamai, nėra LR CPK 329 str., 330 str. numatytų pagrindų, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti pakeistas ar panaikintas apeliaciniame skunde nurodytais motyvais. Skundžiamas sprendimas paliktinas nepakeistas, nes byla išspręsta teisingai (LR CK 1.5 str., CPK 313 str., 314 str., 320 str., 328 str.).

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

30Palikti Visagino miesto apylinkės teismas 2008 m. vasario 19 d. sprendimą nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas V. D. pateikė ieškinį ir patikslintą ieškinį, prašydamas:... 4. 1) nustatyti, kad atsakovas Visagino savivaldybė 2006-06-23 laikraštyje „V... 5. - įpareigoti atsakovą Visagino savivaldybę pateikti paneigimą išplatinimui... 6. - įpareigoti atsakovą Visagino miesto visuomeninę televiziją „Russkaja... 7. 2) priteisti solidariai iš atsakovų 1866 Lt neturtinę žalą dėl... 8. Atsakovas Visagino savivaldybė atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti.... 9. Atsakovas Visagino miesto visuomeninė televizija „Russkaja volna“... 10. Tretysis asmuo Visagino miesto savivaldybės meras V. Račkauskas atsiliepime... 11. Visagino miesto apylinkės teismas 2008-02-19 sprendimu ieškinio netenkino ir... 12. Ieškovas V. D. pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Visagino... 13. 1) Nustatyti, kad atsakovas Visagino savivaldybė laikraštyje „V každyj... 14. - įpareigoti atsakovą Visagino savivaldybę pateikti paneigimą išplatinimui... 15. - įpareigoti atsakovą Visagino miesto visuomeninę televiziją „Russkaja... 16. 2) Priteisti solidariai iš atsakovų 1866 Lt neturtinę žalą, dėl... 17. 1) Teismas iš esmės nenagrinėjo ieškovo ieškinio su jo 2008-01-18... 18. 2) Teismas įvertino tik faktines asmenų gyvenimo ir/arba negyvenimo... 19. 3) Teismas, nepagrįstai vadovaudamasis ieškovo 2006-05-23 UAB „Visagino... 20. Atsakovai Visagino savivaldybė ir Visagino miesto visuomeninė televizija... 21. Apeliacinis skundas atmestinas. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byla... 22. Pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, nes... 23. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad paties ieškovo 2006-05-23... 24. Teisėjų kolegija pripažįsta, kad ieškovo ginčijami teiginiai atitiko... 25. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovas neįrodė, kad jis gyveno... 26. Teisėjų kolegija nevertina kitų apeliacinio skundo argumentų, kurie yra... 27. Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinis skundas nėra tenkinamas, apeliantas... 28. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad apeliacinio skundo... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p.,... 30. Palikti Visagino miesto apylinkės teismas 2008 m. vasario 19 d. sprendimą...