Byla 2-7467-883/2012
Dėl draudimo išmokos grąžinimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Irena Stasiūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo ,,BTA I. C.“ SE, veikiančio per ,,BTA I. C.“ SE filialą Lietuvoje, ieškinį atsakovui V. Š. dėl draudimo išmokos grąžinimo,

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo V. Š. 393,56 Lt draudimo išmoką, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai viešo paskelbimo būdu 2012-11-08 specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt, tačiau atsakovas per nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Nesant atsakovo atsiliepimo į ieškinį ir prašymo dėl nepriėmimo sprendimo už akių, priimtinas sprendimas už akių, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie teismo sprendimo už akių priėmimą (LR CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d.).

6Iš pateiktų duomenų matyti, kad ieškovas su atsakovu 2010-09-25 sudarė draudimo sutartį Nr. AJA/12/02632, pagal kurią buvo apdrausta transporto priemonė CHRYSLER NEON, valst. Nr. ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė dėl tretiesiems asmenims autoavarijos metu padarytos žalos asmeniui ir turtui, atsiradusios kaip autoavarijos pasekmė. 2011-09-20 įvyko autoįvykis, kurio kaltininku buvo pripažintas atsakovas V. Š. vairavęs automobilį CHRYSLER NEON, valst. Nr. ( - ) ir apgadinęs automobilį CITROEN XSARA, valst. Nr. ( - ) UAB „BTA draudimas” sumokėjo automobilio savininkui už padarytą žalą 393,56 Lt žalos atlyginimą (5 b. l.). Ieškovas 2012-03-22 pretenzija (6 b. l.) kreipėsi į atsakovą prašydamas sumokėti žalos atlyginimą, tačiau atsakovas reikalavimo neįvykdė.

7Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 22 str. įtvirtina draudiko regreso teisė, t. y. draudikas, sumokėjęs išmoką, turi teisę reikalauti, kad sumokėtas dėl padarytos žalos sumas grąžintų atsakingas už žalos padarymą asmuo. Įstatymo 22 str. 1 d. 4 p. numatyta, kad draudikas gali įgyvendinti regreso teisę, jeigu apdraustasis pasišalino iš autoavarijos vietos.

8Analogiška atsakingo draudiko regreso teisė numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-23 nutarimu Nr. 795 patvirtintų Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių 59 ir 59.4 punktuose. Šiuo atveju atsakinguoju draudiku laikytinas „BTA I. C.“ SE, Lietuvoje vykdantis veiklą per „BTA I. C.“ SE filialą Lietuvoje, o atsakingas asmuo už padarytą žalą – V. Š., todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 393,56 Lt žala (LR CK 6.1015 str., Įstatymo 22 str. 1 d. 4 p., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-23 nutarimu Nr. 795 patvirtintų Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių 59 ir 59.4 p.).

9Ieškovas, išmokėdamas draudimo išmoką trečiajam asmeniui 393,56 Lt, tinkamai vykdė pareigą, kreipėsi su pretenzija į atsakovą, dėl žalos atlyginimo, tačiau atsakovas ieškovo reikalavimo gera valia neįvykdė. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybėmis bei Įstatymo 22 str., Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių reikalavimus, vadovaujantis LR CK 6.270, 6.280 str., teismas daro išvadą, kad ieškovas pagrįstai reikalauja grąžinti išmokėtą sumą regreso pagrindu iš atsakovo, todėl ieškinys tenkintinas visiškai iš atsakovo ieškovui priteisiant 393,56 Lt žalos atlyginimo.

10Pagal LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. atsakovas privalo mokėti ieškovui 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos (393,56 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-10-26) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

11Iš atsakovo ieškovui priteistina 71 Lt žyminio mokesčio (3 b. l., LR CPK 93 str. ir 88 str. 1d. 3 p.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 88, 93, 142 str. 4 d., 262 str. 2d., 279 str. 2 d., 285 - 279 str.,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti.

14Priteisti ieškovui „BTA I. C.“ SE iš atsakovo V. Š., a. k. ( - ) 393,56 Lt (trijų šimtų devyniasdešimt trijų litų, 56 ct) draudimo išmoką, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (393,56 Lt) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme 2012-10-26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 71 Lt (septyniasdešimt vieną litą) žyminio mokesčio, priteistas sumas sumokant ieškovo ,,BTA I. C.“ SE filialui Lietuvoje (į. k. 300665654, buveinės adresas Verkių g. 29, Vilnius).

15Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, dėl kurių nebuvo pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį bei šias aplinkybes pagrindžiantys įrodymai, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, pareiškimo ir priedų kopijos.

16Ieškovas turi teisę per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą už akių apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai