Byla 2-74-194/2007

1Šiaulių apygardos teismas, pirmininkaujant teisėjai Jolantai Badaugienei,

2sekretoriaujant Violetai Paskočinienei,

3dalyvaujant ieškovo - bankrutuojančios UAB „Švilda“ atstovui Albertui Starkui, atsakovo UAB „Philip Morris Lietuva“ atstovui advokatui Jonui Masiokui,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę byla pagal ieškovo – bankrutuojančios UAB „Švilda“ ieškinį atsakovams UAB „Baltcont“(senu pavadinimu- „NCC Statyba“ arba „NCC Puolimatka“) ir UAB „Philip Morris Lietuva“ dėl žalos atlyginimo.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

62004-01-23 bankrutuojanti UAB „Švilda“ teismui pateikė ieškinį, kur atsakovais yra nurodyti UAB „Baltcont‘“ ir UAB „Philip Morris Lietuva“. Ieškovas prašo solidariai priteisti iš šių dviejų atsakovų turtinę žalą sumai 1347787 Lt dėl ieškovo turto netekimo. Antru ieškinio reikalavimu ieškovas prašo iš abiejų atsakovų priteisti neturtinę žalą sumai 500000 Lt už UAB „Švilda“ dalykinės reputacijos sugadinimą paskleidus apie UAB „Švilda“ tikrovės neatitinkančias žinias spaudoje ir viešuose susirinkimuose.

7Ieškovo ieškinio reikalavimai yra grindžiami buvusia tarp UAB „NCC Puolimatka“ arba paskutiniu jos pavadinimu UAB „Baltcont“ 2000 m. gegužės 1 d. Statybos darbų Kontraktu, pagal kurį UAB „Švilda“ įsipareigojo atlikti UAB „Philip Morris Lietuva“ fabriko rekonstrukcijos bendrastatybinius darbus ir juos užbaigti iki 2000 m. gruodžio 31 d., o UAB „Baltcont“ už juos apmokėti 5521745 Lt be PVM.

8Ieškovas tvirtina, jog UAB „Philip Morris Lietuva“ rekonstrukcijos darbų atlikimo konkursą laimėjo „NCC Puolimatka International OY“, tačiau statybos darbų atlikimo Sutartis buvo pasirašyta su dukterine įmone UAB „NCC Puolimatka“ arba dabartiniu pavadinimu UAB „Baltcont“, kuri turi tik minimalų 10000 Lt įstatinį kapitalą, todėl, ieškovo manymu, atsakovas Philip Morrris Lietuva“ tuo elgėsi nerūpestingai, neatidžiai, ne taip, kaip reikalauja verslo praktika ir dėl to, ieškovui vėliau buvo padaryti nuostoliai, kilo sunkios pasekmės, buvo neapmokėta už atliktus darbus, o vėliau dar paaiškėjo, jog UAB „Baltcont“ iš viso neturi registruotino turto. Taigi, vėliau, kaip minėta, tarp UAB „NCC Puolimatka“ arba UAB „Baltcont“ ir UAB „Švilda“ 2000-05-01 buvo pasirašytas Statybų kontraktas. Nuo pat darbų pradžios atsakovai keitė statybų projektą. Techninis projektas daug kartų buvo koreguojamas, o nuo 2000 m. rugpjūčio mėnesio apmokėjimai už kas mėnesį ieškovo realiai atliktus statybos darbus buvo sustabdyti visiškai. Viso UAB „Baltcont“ spalio mėn. neapmokėjo ieškovui už atliktus darbus virš 3 milijonų litų ir tuo ieškovo veikla buvo visiškai sužlugdyta, ir ieškovas tapo nemokus. Vis tik, UAB „Philip Morrris Lietuva“ fabriko rekonstrukcijos darbai buvo priduoti valstybinei komisijai 2001 m. balandžio 11 d. ir pridavimo metu nei vienas iš atsakovų pretenzijų dėl darbų defektų ieškovui nepareiškė. Dėl neapmokėtų darbų ieškovas kreipėsi į teismą ir Vilniaus Apygardos teismo sprendimu yra priteista atsakovo UAB „Baltcont“ skola už ieškovo realiai atliktus statybos darbus, netesybos, delspinigiai (2004-01-15 sprendimas). Ieškovas nurodo, kad pasirašant 2000-05-01 Kontraktą ieškovo UAB „Švilda“, kaip įmonės, turtas balansine verte buvo 1347787 Lt ir šis turtas dėl atsakovų netinkamo elgesio, dėl neapmokėjimo už realiai atliktus darbus, dėl nerūpestingumo buvo prarastas, nes ieškovui nesumokėjus už darbus, jis tapo nemokus ir buvo privestas prie bankroto, nebegalėjo atsiskaityti su kitomis subrangovinėmis organizacijomis, o kitos organizacijos visumoje nutraukė su ieškovu ryšį, nes laikė nepatikimu partneriu. Ieškinys reiškiamas prarasto turto sumai 1347787 Lt ir prašoma šią sumą solidariai priteisti iš abiejų atsakovų.

9Dėl neturtinės žalos atlyginimo.

10Patikslintu ieškiniu ieškovas nurodo, jog atsakovai 2000 m. sausio mėnesį per Lietuvos spaudos leidinius bei dviejuose susirinkimuose viešai paskelbė, kad ieškovas UAB „Švilda“ yra nepatikimas partneris ir kad, gavusi apmokėjimą ieškovo organizacija pinigus naudojo ne pagal paskirtį, kad netinkamai naudojasi statybos įrangą, kad neatliko darbų, kad neatsiskaitė su tiekėjais ir šiuos nepagrįstus kaltinimus skleidė viešai, tuo sugadino ieškovo reputaciją ir dėl tokių žinių paskleidimo ieškovas prarado klientus. Savo sugadintą reputaciją ieškovas vertina 500000 Lt, todėl šią neturtinę žalą prašo priteisti iš abiejų atsakovų.

11Bylos nagrinėjimo metu, ieškovo atstovas prašė bylą atsakovo UAB „Baltcont“ atžvilgiu nutraukti, nes šis ūkio subjektas subankrutavo ir kaip likviduota dėl bankroto įmonė 2007-01-29 yra išregistruota iš įmonių rejestro.

12Atsakovo UAB „Philip Morrris Lietuva“ atžvilgiu ieškovas turinių reikalavimų dalyje dėl turto praradimo sumai 1347787 Lt ieškinio reikalavimų atsisakė, nes sutiko, kad tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Philip Morrris Lietuva“ nėra sutartinių santykių ir nėra tiesioginio priežastinio ryšio tarp ieškovo nurodytos žalos bei šio atsakovo veiksmų. Ieškovo ieškinio reikalavimų atsisakymas toje dalyje įstatymui neprieštarauja, atsakovo teisių bei teisėtų interesų nepažeidžia ir laikytinas sąžiningu naudojimusi savo procesinėmis teisėmis, todėl yra priimtinas. Priėmus ieškovo atsisakymą nuo ieškinio, yra pagrindas bylą toje dalyje nutraukti. (LR CPK 293 str. 4 p.).

13Bylos nagrinėjimo metu ieškovas palaikė ieškinio reikalavimą dėl neturtinės žalos priteisimo iš atsakovo UAB „Philip Morris Lietuva“ sumai 500000 Lt. dėl jo dalykinės reputacijos sugadinimo.

14Atsakovas UAB „Philip Morris Lietuva“ su šiuo ieškinio reikalavimu nesutiko ir nurodė, kad ieškovas reiškia ieškinį dėl jo dalykinę reputaciją sugadinusių žinių paskleidimo per spaudą bei viešuose susirinkimuose dėl žinių, kurios buvo paskleistos atsakovo susirinkimuose 2001 m. sausio 17 d. ir 2001 m. sausio 18 d. susirinkime ir po to 2001 m. sausio 19 d. aprašytos spaudoje. 2000 m. sausio 18 d. spaudos konferencijoje pranešimą žiniasklaidai pateikė tik „NCC Puolimatka“ arba dabartiniu pavadinimu UAB „Baltcont“. Vien tik „Philip Morris Lietuva“ atstovo dalyvavimo konferencijoje faktas, atsakovo nuomone, dar neįrodo fakto, kad jis paskleidė tikrovės neatitinkančias žinias apie ieškovą. Minimas straipsnis dienraštyje „Klaipėda“ 2001 m. sausio 19 d. pavadinimu „NCC Puolimatka“ nori dirbti Lietuvoje“. Straipsnyje kalbama apie atsakovą „NCC Puolimatka“ arba UAB „Baltcont“ ir ieškovą. Vien nurodoma statybvietė fabriko teritorijoje jokių neigiamų žinių apie ieškovą nesuformavo. Ieškinys pareikštas tik 2004-01-23, tai yra praleidus trijų metų ieškinio senatį ir atsakovas UAB „Philip Morris Lietuva“ prašo taikyti senatį. Be to, iki kreipimosi į teismą, ieškovas nesilaikė tokio pobūdžio reikalavimams privalomos išankstinės ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos, ir nesikreipė į atsakovą, ir į žiniasklaidos atstovus dėl tų žinių paneigimo spaudoje. Tokia ikiteisminė šios kategorijos bylų sprendimo tvarka yra privaloma ir ieškovas jos nesilaikė. Tai būtų pagrindu ieškinį palikti nenagrinėtu, tačiau praleidus senatį, atsakovas prašo taikyti senatį ir ieškinį atmesti.

15Bankrutavusios UAB „Baltcont“ administratorius atsiliepdamas į ieškinį, prašė bylą jo atžvilgiu nutraukti ,nes bendrovė yra išregistruota iš įmonių rejestro (b.l.205, tomas 2).

16Byla atsakovo UAB „ Baltcont“ atžvilgiu nutrauktina.

17Priimtinas ieškovo atsisakymas nuo ieškinio reikalavimų sumai 1347787 Lt atsakovo UAB „Philip Morris Lietuva“ atžvilgiu ir byla šioje dalyje nutrauktina.

18Ieškinio reikalavimas dėl neturinės žalos atlyginimo – atmestinas.

19Atsakovas UAB „Baltcont“ yra UAB „NCC Puolimatka“ arba „NCC Statyba“ teisių ir pareigų perėmėjas. Tai yra ta pati organizacija, tik keitėsi jo pavadinimas bei įregistravimo vieta dėl šios organizacijos prisijungimo prie užsienio kapitalo bei dėl užsienio kapitalo dalies kaitos šios įmonės įstatiniame kapitale. UAB „Baltcont“(arba senu pavadinimu „NCC Puolimatka“, arba „NCC Statyba“ ) 2006-03-17 Šiaulių apygardos teismo nutartimi yra iškelta bankroto byla. 2006-12-07 Šiaulių apygardos teismo sprendimu nustatyta, jog UAB „Baltcont“ savo veiklą pabaigė. 2007-01-29 UAB „Baltcont“ išregistruota iš įmonių rejestro, kaip likviduota dėl bankroto įmonė (b.l.207, tomas 2). Įmonę likvidavus dėl bankroto ir ją išregistravus iš įmonių rejestro, neleidžiamas įmonės teisių perėmimas, todėl, likvidavus juridinį asmenį ir nelikus atsakovo bei nesant jo teisių perėmimo, byla šio atsakovo atžvilgiu nutrauktina (LR CPK 293 str. 1 d. 8 p.).

20Ieškovo atsisakymas nuo ieškinio atsakovo UAB „Philip Morrris Lietuva“ atžvilgiu dėl turtinės žalos atlyginimo - priimtinas. Iš tiesų, tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Philip Morris Lietuva“ nebuvo jokios sutarties, todėl šis atsakovas savo veiksmais jokios realios žalos sutartiniu pagrindu ieškovui nepadarė ir negalėjo padaryti, nes, nesant sutarties , nėra jokio priežastinio ryšio. Neatsiskaitė pagal sutartį ir netinkamai vykdė sutartį tik atsakovas UAB „Baltcont“. Šis ieškovo atsisakymas nuo ieškinio įstatymui neprieštarauja, kitų asmenų teisių bei teisėtų interesų nepažeidžia, todėl yra priimtinas. Priėmus ieškovo atsisakymą nuo ieškinio, byla nutrauktina LR CPK 293 str. 1 d. 4 p. pagrindu.

21Dėl neturtinės žalos.

22Ieškovo nurodoma neturtinė žala yra kildinama dėl neatitinkančių tikrovės žinių apie juridinį asmenį, tai yra, apie ieškovą paskleidimo, dėl ko buvo sugadinta ieškovo reputacija. Ieškovo nurodomi žinių paskleidimo faktai, kurie liečia atsakovą UAB „Philip Morrris Lietuva“ yra paviešinti 2001 m. sausio 17 – 19 dienomis. Tai du susirinkimai ir publikacija dienraštyje „Klaipėda“, pavadinimu: „NCC Puolimatka“ nori dirbti Lietuvoje“. Kokie būtent šio atsakovo vadovų žodžiai apie ieškovą neatitiko tikrovės, pakenkė ieškovo reputacijai, ieškovas konkrečiai nenurodo. Iki kreipimosi į teismą, jis nepateikė prašymo šiam atsakovui dėl tokių žinių paneigimo. Tokio prašymo dėl žinių paneigimo ieškovas nepateikė ir dienraščiui „Klaipėda“. Žinios paskleistos būtent 2001 m. sausio mėn., tai yra iki naujojo Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso įsigaliojimo. Tuo metu galiojusio LR CK 71 str. reikalavo privalomo ikiteisminio žinių paneigimo per spaudos priemones. Šios privalomos ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos yra nesilaikyta (Naujojo LR CK 2.24 str.). Ieškovas yra juridinis asmuo. Ginčams dėl žalos atlyginimo yra nustatytas sutrumpintas trijų metų senaties terminas (LR CK 1.125 str. 8 d.). Nuo šių žinių paskleidimo bei publikacijų yra praėję daugiau nei trys metai. Ieškinys pareikštas teisme tik 2004-01-23 (b.l.1, tomas 1). Atsakovas reikalauja taikyti senatį. Esant atsakovo reikalavimui, senatis taikytina. Šių minėtų susirinkimų bei buvusių žiniasklaidos publikacijų svarba šiai dienai jau tapo nebeaktuali būtent dėl prabėgusio trijų metų senaties termino. Ieškovas, kaip juridinis asmuo, šiuo metu savo ūkine veikla- statybų veikla, nebeužsiima ir šios veiklos nebevykdo dėl bankroto. Turtinė žala jam yra priteista minėtu Vilniaus apygardos teismo sprendimu, kuris yra pakeistas, tačiau iš esmės liko galioti, o turtiniai reikalavimai atsakovo UAB „Philip Morrris Lietuva“ atžvilgiu yra atmesti. Ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti LR CK 1.131 str.1 d. pagrindu. Dėl pasakyto, ieškinys dėl neturtinės žalos priteisimo – atmestinas.

23Ieškovas yra bankrutuojanti įmonė, todėl yra atleista nuo žyminio mokesčio bei kitų bylinėjimosi išlaidų (LR CPK 83 str. 1 d. 9 p.).

24Teismas, vadovaudamasis LR CPK 260 str.

Nutarė

25Bylą atsakovo UAB „Baltcont“ atžvilgiu – nutraukti.

26Priimti ieškovo atsisakymą nuo ieškinio reikalavimų 1347787 Lt sumai atsakovo UAB „Philip Morrris Lietuva“ atžvilgiu ir bylą toje dalyje nutraukti.

27Ieškinio dalį dėl neturtinės žalos atlyginimo sumai 500000 Lt – atmesti.

28Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismas, pirmininkaujant teisėjai Jolantai Badaugienei,... 2. sekretoriaujant Violetai Paskočinienei,... 3. dalyvaujant ieškovo - bankrutuojančios UAB „Švilda“ atstovui Albertui... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę byla pagal ieškovo –... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. 2004-01-23 bankrutuojanti UAB „Švilda“ teismui pateikė ieškinį, kur... 7. Ieškovo ieškinio reikalavimai yra grindžiami buvusia tarp UAB „NCC... 8. Ieškovas tvirtina, jog UAB „Philip Morris Lietuva“ rekonstrukcijos darbų... 9. Dėl neturtinės žalos atlyginimo.... 10. Patikslintu ieškiniu ieškovas nurodo, jog atsakovai 2000 m. sausio mėnesį... 11. Bylos nagrinėjimo metu, ieškovo atstovas prašė bylą atsakovo UAB... 12. Atsakovo UAB „Philip Morrris Lietuva“ atžvilgiu ieškovas turinių... 13. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas palaikė ieškinio reikalavimą dėl... 14. Atsakovas UAB „Philip Morris Lietuva“ su šiuo ieškinio reikalavimu... 15. Bankrutavusios UAB „Baltcont“ administratorius atsiliepdamas į ieškinį,... 16. Byla atsakovo UAB „ Baltcont“ atžvilgiu nutrauktina.... 17. Priimtinas ieškovo atsisakymas nuo ieškinio reikalavimų sumai 1347787 Lt... 18. Ieškinio reikalavimas dėl neturinės žalos atlyginimo – atmestinas.... 19. Atsakovas UAB „Baltcont“ yra UAB „NCC Puolimatka“ arba „NCC... 20. Ieškovo atsisakymas nuo ieškinio atsakovo UAB „Philip Morrris Lietuva“... 21. Dėl neturtinės žalos.... 22. Ieškovo nurodoma neturtinė žala yra kildinama dėl neatitinkančių... 23. Ieškovas yra bankrutuojanti įmonė, todėl yra atleista nuo žyminio... 24. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 260 str.... 25. Bylą atsakovo UAB „Baltcont“ atžvilgiu – nutraukti.... 26. Priimti ieškovo atsisakymą nuo ieškinio reikalavimų 1347787 Lt sumai... 27. Ieškinio dalį dėl neturtinės žalos atlyginimo sumai 500000 Lt – atmesti.... 28. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui per...