Byla 2-271-642/2012
Dėl globos nustatymo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Danutė Žvinklytė, sekretoriaujant Jurgitai Paulauskienei, dalyvaujant pareiškėjos Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiosios prokurorės, ginančios viešąjį interesą, atstovei prokurorei Irinai Valadkienei, suinteresuotiems asmenims N. Z., N. Z., G. Z. K., A. B. K., suinteresuotų asmenų G. Z. K. ir A. B. K. atstovui advokatui Gediminui Lukauskui, savivaldybės institucijos išvadai duoti - VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centro atstovui Sauliui Liekiui, išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiosios prokurorės, ginančios viešąjį interesą, pareiškimą suinteresuotiems asmenims B. Z., N. Z., N. Z., G. Z. K., A. B. K. ir savivaldybės institucijai - VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centrui, dėl globos nustatymo,

Nustatė

22011 m. gruodžio 6 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismas sprendimu civilinėje byloje Nr. ( - ) pripažino suinteresuotą asmenį B. Z. neveiksnia. Tą pačią dieną teismas pradėjo globos nustatymo, globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo neveiksniai B. Z. civilinę bylą ir įpareigojo savivaldybės instituciją - VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centrą teismui pateikti išvadą dėl suinteresuoto asmens B. Z. globos reikalingumo ir būsimo globėjo ir turto administratoriaus kandidatūros. Savivaldybės institucija - VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras pateikė teismui išvadą, kurioje nurodyta, jog suinteresuoto asmens B. Z. globėja ir turto administratore pretenduoja tapti N. Z. ir G. Z. K., todėl dėl gobėjos ir turto administratorės tinkamumo siūlo spręsti teismui.

3Pareiškėjos Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiosios prokurorės, ginančio neveiksniosios B. Z. interesą, atstovė bei suinteresuoti asmenys N. Z. ir N. Z. prašė neveiksniosios B. Z. gobėja ir turto administratore paskirti N. Z..

4Suinteresuoti asmenys G. Z. K. ir A. B. K. prašė neveiksniosios B. Z. gobėja ir turto administratore paskirti G. Z. K.

5Globos steigimo tikslas – užtikrinti neveiksnaus fizinio asmens teisių ir interesų įgyvendinimą, apsaugą ir gynybą. Globa padeda neveiksniam fiziniam asmeniui įgyvendinti jo, kaip teisės subjekto, teises, sukurti tinkamą aplinką jo ekonominiams, socialiniams ir turtiniams interesams tenkinti (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.238 straipsnis, 2.10 straipsnio 1 dalis). Kai neveiksnus asmuo turi nekilnojamųjų ir kilnojamųjų daiktų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, globotinio turtui valdyti ir tvarkyti skiriamas turto administratorius (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.245 straipsnis).

6Teismas, pripažinęs pilnametį asmenį neveiksniu, privalo savo iniciatyva pradėti bylos dėl globos šiam asmeniui nustatymo bei globėjo paskyrimo nagrinėjimą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 505 straipsio 1 dalis) ir pavesti globos ir rūpybos institucijai išaiškinti bei pateikti teismui išvadą dėl globėjo, kuris galėtų prižiūrėti ir tinkamai atstovauti neveiksnaus asmens interesams, kandidatūros (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 506 straipsnis). Taigi įstatymų leidėjas, siekdamas kuo tinkamiau įgyvendinti globos instituto tikslą, nustatė globos ir rūpybos institucijai pareigą raštu pateikti teismui išvadą dėl siūlomos globėjo kandidatūros, t. y. parinkti kandidatą į globėjus. Ši išvada yra rekomendacinio pobūdžio ir nėra privaloma teismui (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso185 straipsnis), tačiau reikšminga, nes ją, atlikus tyrimą, pateikia specializuota institucija, kuri kontroliuoja ir prižiūri globėjų veiklą. Išvada padeda teismui vertinant ją kartu su kitais surinktais įrodymais parinkti geriausią neveiksnaus asmens globėją.

7Nagrinėjamu atveju savivaldybės institucija išvadai duoti - VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras pateikė teismui išvadą, kurioje nurodyta, jog suinteresuoto asmens B. Z. globėja ir turto administratore pretenduoja tapti N. Z. ir G. Z. K., todėl dėl gobėjos ir turto administratorės tinkamumo siūlo spręsti teismui.

8Nepaisant to, kad suinteresuoti asmenys N. Z. ir G. Z. K. neginčijo savivaldybės institucijos - VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centro išvados, ngrinėjamu atveju teismas analizuoja abiejų kandidatų N. Z. ir G. Z. K. asmenines savybes ir sugebėjimus, t. y. svarsto ir sprendžia, kuris iš šių asmenų geriau sugebės užtikrinti pripažinto neveiksniu asmeniu B. Z. teises ir interesus, sukurti tinkamą socialinę ir dorovinę aplinką, apsaugos jo turtinius interesus.

9Dėl suinteresuoto asmens N. Z. kandidatūros būti suinteresuoto asmens B. Z. globėja.

10Iš bylos duomenų nustatyta, kad iki suinteresuoto asmens B. Z. sveikatos pablogėjimo, t.y. iki 2011 m. rugpjūčio mėnesio suinteresuoti asmenys neveiksnioji B. Z. ir N. Z. nebendravo. Dėl teisminių ginčų, vykusių nuo 2002 metų iki 2004 metų, suinteresuotų asmenų neveiksniosios B. Z. ir N. Z. tarpusavio santykiai buvo blogi (civilinė byla Nr. duomenys neskelbtini). Suinteresuotas asmuo N. Z. teismo posėdžio metu patvirtino, kad nuo 2005 m. iki 2011 m. nebuvo neveiksniosios B. Z. namuose, nes pastarosios sunkus charakteris.

11Išnalizavus išdėstytas aplinkybes ir įvertinus bylos įrodymus, teismo neįtikino suinteresuoto asmens N. Z. aiškinimas, jog ji nuoširdžiai globos neveiksnąją B. Z.. Šią išvadą patvirtino ir suinteresuoto asmens N. Z. paaiškinimai, kad „laikėme širdyje nuoskaudą iki dabar“.

12Teismas negali daryti išvados, jog suinteresuotas asmuo N. Z. sukurs tinkamą socialinę ir dorovinę aplinką neveiksniajai B. Z., apsaugos jos turtinius interesus.

13Remiantis išdėstytu, teismas neskiria suinteresuoto asmens N. Z. neveiksniosios B. Z. globėja ir turto administratore.

14Dėl suinteresuoto asmens G. Z. K. kandidatūros būti suinteresuoto asmens B. Z. globėja.

15Spręsdama klausimą dėl šio suintereuoto asmens tinkamumo būti suinteresuoto asmens B. Z. globėja, teismas taip pat analizuoja G. Z. K. ir neveiksniosios B. Z. tarpusavio santykius iki suinteresuoto asmens B. Z. sveikatos pablogėjimo.

16Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad B. Z. pasitikėjo suinteresuotais asmenimis sūnėnu - A. B. K. ir jo sutuoktine G. Z. K. Tokią išvadą teismas padarė, atsižvelgiant į tai, kad B. Z. dar 2010 m., t.y būdama veiksni, suteikė suinteresuotam asmeniui, savo sūnėnui A. B. K. įgaliojimą disponuoti žemės sklypu bei surašė testamentą, kuriuo patvarkė visą savo turtą palikti sūnėnui. Neveiksnioji B. Z. apklausiama teismo posėdyje pripažino, kad „namuose padeda K“.

17Savivaldybės institucija išvadai duoti - VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras prie išvados pateikė DNSB ( - ) pirmininkės rekomendaciją, kurioje nurodyta, kad namo gyventojai rekomenduoja B. Z. globėja paskirti suinteresuotą asmenį N. Z.. Atsižvelgiant į tai, kad prie šios rekomendacijos nėra pridėtas gyventojų susirinkimo protokolas, kuriame būtų išreikšta gyventojų valia dėl globėjos paskyrimo, teismas tokią rekomendaciją vertina kaip asmeninę pirmininkės S. A. J. rekomendaciją. Minėta pirmininkės rekomendacija vertintina kartu su kitu įrodymu, kurį pateikė suinteresuotas asmuo N. Z., t.y. DNSB ( - ) pirmininkės pranešimu. Šiame pranešime nurodyta, kad B. Z. gyveno antisanitarinėmis sąlygomis, vaikščiojo purvina, basa, nepržiūrėta. Teismas neatmeta galimybės, kad senyvo amžiaus žmogaus įpročiai, elgsena, orientacija, suvokimas, dėmesys, atmintis gali skirtis nuo jauno amžiaus minėtų savybių, tačiau teismas abejoja, ar notaras galėtų tvirtinti sandorį (testementą, įgaliojimą), kurio šalis yra purvina, basa, nepržiūrėta arba žemės ūkio bendrovės pirmininkas pasirašytų žemės nuomos sutartį su pranešime apibudintu asmeniu.

18Be to, iš Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos teismo psichiatrijos skyriaus teismo psichiatrijos ekspertizės akto Nr. ( - ) matyti, kad B. Z. sveikata pablogėjo tik 2011 m. rugsėjo mėnesį, t.y. jai nustatyta vėlai prasidėjusi Alzheimeio liga su vidutinio sunkumo demencija. Vadinasi, iki 2011 m. rugsėjo mėnesio B. Z. nesirgo Alzheimerio liga, todėl tikėtina, kad B. Z. didesnės globos ir nereikėjo.

19iš Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos teismo psichiatrijos skyriaus teismo psichiatrijos ekspertizės akto Nr. ( - ) matyti, kad 2003 m. spalio mėnesį B. Z. buvo nustatytas organinis emocinis labilumo sutrikimas ir sunkus depresijios epizodas. Pažymėtina, kad šis ligos laikotarpis sutampa su teisminių ginčų, vykusių tarp B. Z. ir N. Z., N. Z..

20Įvertinus byloje esančią medžiagą bei atsižvelgus į byloje esančius įrodymus, darytina išvada, kad suinteresuotas asmuo G. Z. K. tinkamai rūpinasi neveiksnia B. Z., dėl savo moralinių savybių ir sveikatos būklės gali tinkamai atlikti globėjos pareigas. Todėl siekiant apsaugoti neveiksnios B. Z. teises ir interesus, jo globėja skirtina suinteresuotas asmuo G. Z. K. (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 491, 505, 506, 507, 508 straipsniai).

21Šioje byloje negalima nepastebėti dar vienos aplinkybės.

22Suinteresuotas asmuo N. Z., rašydama prašymą Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūrai dėl B. Z. pripažinimo neveiksnia, prašyme nurodė, kad B. Z. artimiausi giminaičiai yra tik ji, pareiškėja ir jos sūnus, B. Z. vaikaitis ( - ) ir kad tik jie rūpinasi B. Z.. Tačiau iš teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens N. Z. duotų paaiškinimų, matyti, jog N. Z. žinojo apie tai, kad A. B. K. lanko B. Z., jai atveža maisto. Todėl visiškai neaišku, kokios priežastys lėmė, kad N. Z. pareiškime nenurodė asmenų taip pat prižūrinčių B. Z..

23Pažymėtna ir tai, kad: 1) teismo posėdžio metu suinteresuotas asmuo N. Z. paaiškino, jog ji informavo Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūrą apie „K. kaip galimus kandidatus“, tačiau pareiškėja minėtų asmenų į procesą neįtraukė; 2) suinteresuoti asmenys G. Z. K. ir A. B. K. 2011 m. lapkričio 18 d. pateikė Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūrai pareiškimą, iš kurio matyti, kad ir šie asmenys turi būti įtraukti į procesą, tačiau pareiškėja šių asmenų į procesą neįtraukė, apie šią aplinkybę pareiškėja teismo neinformavo. Tik 2011 m. lapkričio 29 d. suinteresuotiems asmenims G. Z. K. ir A. B. K. pasikreipus į teismą, teismo iniciatyva minėti asmenys buvo įtraukti į procesą ir dėl šios priežasties teismas buvo priverstas atidėti bylos nagrinėjimą.

24Pabrėžtina, kad globėjas yra savo globotinio atstovas pagal įstatymą ir gina neveiksnaus asmens teises ir interesus be specialaus pavedimo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.240 straipsnio 1 dalis).

25Nustatyta, kad neveiksniajai B. Z. mokama senatvės pensija, B. Z. turi daiktines teises į nekilnojamąjį turtą, todėl nagrinėjant bylą nagrinėtinas klausimas dėl turto administravimo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.245 straipsnis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 493 straipsnis).

26Įvertinus byloje esančią medžiagą, suinteresuotas asmuo G. Z. K. skirtina neveiksniosios B. Z. turto administratore, nustatant visišką turto administravimą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4. 236-4.252 straipsniai).

27Turto administratorei išaiškintinos jos teisės ir pareigos (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.240, 4.241, 4.242, 4.243,4.244 straipsniai, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 508 straipsnio 4 dalis).

28Turto administratorius privalo priimti turto duodamus vaisius ir pajamas, registruoti skolas ir jas apmokėti iš administruojamo turto, taip pat įgyvendinti kitas teises, susijusias su turto valdymu ir naudojimu. Iš administruojamo turto gaunamas lėšas administratorius turi teisę saugiai investuoti pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normas. Jeigu administruojami vertybiniai popieriai, administratorius turi teisę balsuoti, taip pat kitas su vertybiniais popieriais susijusias teises ir pareigas. (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4. 240 straipsnio 1 dalis ir 2 dalis). Administratorius taip pat gali perleisti turtą, jį investuoti, įkeisti ar kitaip suvaržyti teisę į jį, ar keisti jo tikslinę paskirtį (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4. 241 straipsnis). Administratorius, vykdydamas savo prievoles, turi laikytis įstatymų ir administravimą nustatančio akto nustatytų taisyklių. Administratorius neatsako už turto normalų nusidėvėjimą, taip pat už turto vertės sumažėjimą ar turto žuvimą dėl nenugalimos jėgos. Administratorius savo prievoles privalo vykdyti apdairiai, sąžiningai ir tik naudos gavėjo interesais. Administratorius negali jam suteiktų teisių panaudoti savo asmeniniams poreikiams ar trečiųjų asmenų poreikiams tenkinti. Administratorius taip pat privalo atlikti savo pareigas atsižvelgdamas į bendrus visų naudos gavėjų interesus, veikdamas nešališkai ir vienodai gerbdamas bei saugodamas visų jų teises. Administratorius turi teisę pareikšti su turto administravimu susijusius ieškinius, taip pat įstoti į kitų asmenų pradėtą bylą, susijusią su administruojamu turtu. (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4. 242 straipsnis). Administratoriui draudžiama panaudoti savo funkcijas asmeniniams interesams. Apie kiekvieną interesų konfliktą administratorius privalo nedelsdamas pranešti naudos gavėjui. Administratorius neturi teisės sujungti ar sumaišyti administruojamo turto su savo turtu, naudoti administruojamo turto ar informacijos, susijusios su turto administravimu, savo interesams, išskyrus atvejus, kai tai leidžia daryti naudos gavėjas ar administravimą nustatęs aktas. Administratorius neturi teisės perleisti administruojamo turto neatlygintinai kitiems asmenims, taip pat negali atsisakyti teisių, kurias naudos gavėjas turi į administruojamą turtą. Administratorius neturi teisės administruojamo turto įsigyti nuosavybėn, išskyrus atvejus, kai tai leidžia naudos gavėjas ar teismas arba kai administruojamą turtą jis paveldi (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4. 243 straipsnis).

29Nutartis vykdytina skubiai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 283 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

30Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 283, 491, 493, 505, 506, 507, 508 straipsniais,

Nutarė

31nustatyti suinteresuotam asmeniui B. Z., a.k. ( - ) globą;

32paskirti suinteresuotą asmenį G. Z. K. a.k. ( - ) suinteresuoto asmens B. Z. globėja;

33nustatyti suinteresuoto asmens B. Z. visišką turto administravimą;

34paskirti suinteresuotą asmenį G. Z. K. suinteresuoto asmens B. Z. turto administratore;

35Nutartį vykdyti skubiai.

36Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Danutė Žvinklytė,... 2. 2011 m. gruodžio 6 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismas sprendimu... 3. Pareiškėjos Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiosios... 4. Suinteresuoti asmenys G. Z. K. ir... 5. Globos steigimo tikslas – užtikrinti neveiksnaus fizinio asmens teisių ir... 6. Teismas, pripažinęs pilnametį asmenį neveiksniu, privalo savo iniciatyva... 7. Nagrinėjamu atveju savivaldybės institucija išvadai duoti - VšĮ Klaipėdos... 8. Nepaisant to, kad suinteresuoti asmenys N. Z. ir 9. Dėl suinteresuoto asmens N. Z. kandidatūros būti... 10. Iš bylos duomenų nustatyta, kad iki suinteresuoto asmens 11. Išnalizavus išdėstytas aplinkybes ir įvertinus bylos įrodymus, teismo... 12. Teismas negali daryti išvados, jog suinteresuotas asmuo 13. Remiantis išdėstytu, teismas neskiria suinteresuoto asmens 14. Dėl suinteresuoto asmens G. 15. Spręsdama klausimą dėl šio suintereuoto asmens tinkamumo būti... 16. Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad B. Z.... 17. Savivaldybės institucija išvadai duoti - VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos... 18. Be to, iš Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos... 19. iš Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos... 20. Įvertinus byloje esančią medžiagą bei atsižvelgus į byloje esančius... 21. Šioje byloje negalima nepastebėti dar vienos aplinkybės.... 22. Suinteresuotas asmuo N. Z., rašydama prašymą... 23. Pažymėtna ir tai, kad: 1) teismo posėdžio metu suinteresuotas asmuo 24. Pabrėžtina, kad globėjas yra savo globotinio atstovas pagal įstatymą ir... 25. Nustatyta, kad neveiksniajai B. Z. mokama senatvės... 26. Įvertinus byloje esančią medžiagą, suinteresuotas asmuo 27. Turto administratorei išaiškintinos jos teisės ir pareigos (Lietuvos... 28. Turto administratorius privalo priimti turto duodamus vaisius ir pajamas,... 29. Nutartis vykdytina skubiai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 283... 30. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 283, 491, 493,... 31. nustatyti suinteresuotam asmeniui B. Z., a.k. 32. paskirti suinteresuotą asmenį G. 33. nustatyti suinteresuoto asmens B. Z. visišką turto... 34. paskirti suinteresuotą asmenį G. 35. Nutartį vykdyti skubiai.... 36. Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali...