Byla B2-62-210/2019
Dėl įmonės veiklos pabaigos

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Kursevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Autotela“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Šiauleksa“ įgalioto asmens J. K. prašymą patvirtinti nepatenkintų kreditorinių reikalavimų sąrašą ir priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 13 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Autotela“ iškelta bankroto byla. Bankroto administratoriumi paskirta UAB „Šiauleksa“. 2017 m. balandžio 27 d. nutartimi UAB „Autotela“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

3Bankrutavusios UAB „Autotela“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo pateikė teismui prašymą patvirtinti nepatenkintų kreditorinių reikalavimų sąrašą, priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos. Prie prašymo pridėtas bankroto administratoriaus parengtas įmonės likvidavimo balansas, patvirtintas įmonės kreditorių 2019 m. kovo 12 d. susirinkime. Bankroto administratorius informavo įmonės kreditorius apie tai, kad kreipėsi į teismą dėl įmonės veiklos pabaigos, posėdžio laiką ir vietą.

4Prašymai tenkintini.

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalimi, po to, kai administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

6Iš bylos duomenų matyti, kad bankroto proceso metu buvo gautos 4022,78 Eur pajamų bei 900,64 Eur garantinio fondo lėšų, kurios panaudotos atsiskaitymui su pirmos eilės kreditoriais, kitų kreditorių reikalavimai proceso metu patenkinti nebuvo. Teismui pateikta 2019 m. sausio 30 d. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos pažyma, kuri patvirtina, kad minėta institucija bankrutavusiai UAB „Autotela“ pretenzijų neturi. Įmonės kreditorių 2019 m. kovo 12 d. susirinkime buvo patvirtinti bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentai. Paminėti duomenys rodo, jog visos ĮBĮ numatytos ir būtinos procedūros yra užbaigtos. Iš LITEKO duomenų matyti, kad neišnagrinėtų bylų, kuriose bankrutavusi įmonė būtų šalimi, ar jai būtų pareikšti kokie nors materialūs reikalavimai, nėra.

7Įmonės kreditoriams apie tai, kad bus teisme bus nagrinėjamas prašymas dėl įmonės veiklos pabaigos pranešta. Duomenų, kad bankroto procedūros atliktos ar užbaigtos netinkamai, jog administratorius neišnaudojo visų galimybių tenkinant kreditorių reikalavimus, jog priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos dar nėra pakankamo pagrindo, byloje nėra pateikta. Esant tokioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

8Bankroto administratorius prašo patvirtinti nepatenkintų UAB „Autotela“ kreditorinių reikalavimų sąrašą. Remdamasis Lietuvos Respublikos ĮBĮ nuostatomis, atsižvelgęs į įstatyme įtvirtiną bankroto administratoriaus pareigą patikrinti prašomų patvirtinti kreditorinių reikalavimų pagrįstumą (Lietuvos Respublikos ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punktas), įvertinęs bankroto administratoriaus pateiktus duomenis, teismas sprendžia, kad bankroto administratoriaus prašymas yra pagrįstas, neprieštarauja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nuostatoms, todėl tenkintinas.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, 32 straipsnio 4 dalimi, teismas

Nutarė

10Patvirtinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Autotela“ nepatenkintų kreditorinių reikalavimų sąrašą:

Pripažinti, kad bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Autotela“, įmonės kodas 180349488, veikla pasibaigė. Įpareigoti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Autotela“ bankroto administratorių atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.   Teisėjas                                                                                                                 Vytautas Kursevičius
Eil. Nr. Įmonės kodas, kredit. gimimo data Pavadinimas Adresas Kredito- rinis reikalavi-mas t/s delspini-giai
1-os eilės kreditoriniai reikalavimai
1. (duomenys nekelbtini) B. R. (duomenys nekelbtini) 518,75  
3. (duomenys nekelbtini) V. G. (duomenys nekelbtini) 2232,22 11,96
Viso I eilės 2750,97 11,96
2-os eilės kreditoriniai reikalavimai
1. 191738576 VSDFV Mažeikių skyrius Vasario 16-osios g. 4, Mažeikiai 1198,20 23,77
2. 188677775 VSDFV Alytaus skyrius Jotvingių g. 10-2, Alytus 900,64  
Viso II eilės 2098,84 23,77
3-os eilės kreditoriniai reikalavimai
1.110305282 AB Omnitel T. Ševčenkos g. 25, Vilnius 1920,29  
2. 180713269 Telšių apskrities verslo inkubatorius Sedos g. 34a, Telšiai 994,76  
3. 302300031 UAB Vyjotas Šiaulių pl. 18, Telšiai 2534,74 136,41
4. 300651786 UAB Jaltransa Mažeikių g. 16, Telšiai 1111,78 53,58
5. 111675758 UAB Stena Line Naujojo Sodo g. 1, Klaipėda 3065,22  
6. 180878527 UAB Vigantiškių statyba Mažeikių g. 18, Telšiai 1090,31  
7. 180267386 UAB „Žaliasis raistas“ Tryškių g. 4, Telšiai 125,28  
8. 180773818 UAB Banduva Respublikos g. 19A, Telšiai 3104,65 107,89
9.   D. B. (duomenys nekelbtini) 12905,00  
Viso III eilės 26852,03 297,68
Iš viso 31701,84 333,41

Proceso dalyviai