Byla 2-2496/2013
Dėl įpareigojimo sumokėti avansu atlyginimą ir nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys S. Š., Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, UAB „Pajūrio šaltinis“, K. S., V. F

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės M. Š. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 26 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-1407-460/2013 pagal ieškovo D. S. ieškinį atsakovei M. Š. dėl įpareigojimo sumokėti avansu atlyginimą ir nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys S. Š., Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, UAB „Pajūrio šaltinis“, K. S., V. F.,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė: įpareigoti atsakovę sumokėti avansu ieškovui 200 000,90 Lt sumą, kvartalo, esančio žemės sklypo Nr. ( - ) teritorijoje, komunikacijoms įvesti atsakovės žemės sklype Nr. 7 (unikalus Nr. ( - )), įrengiant vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginius; priteisti 47 340 Lt nuostolių atlyginimą ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas savo ieškinyje nurodė, kad atsakovė tinkamai neįvykdė detalaus plano rengėjos ir organizatorės pareigų, numatytų 2005 metų susitarime su Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, kurios 2005 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T11-353 buvo patvirtintas detalaus plano, esančio žemės sklype ( - ), sprendinių įgyvendinimas.

4Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovės turtą. Motyvavo tuo, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

5II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi ieškovo D. S. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino ir areštavo atsakovei M. Š. nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, o jų nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas, esančias jos sąskaitose, neviršijant pareikšto reikalavimo ribų – 247 340,90 Lt, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą. Leido atsakovei M. Š. iš sąskaitose esančių piniginių lėšų atsiskaityti su ieškovu D. S.

7Teismas nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomą būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymą (CPK 144 str. 1 d.). Teismas konstatavo, kad tarp šalių kilęs turtinis ginčas, ieškinio suma yra labai didelė, duomenų apie atsakovės turtinę padėtį nėra, todėl atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, padarė išvadą, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, todėl taikytinos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 145 str. 1 d. 1 ir 3 p., 145 str. 2 d.).

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atsakovė M. Š. atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 26 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės - laikinąsias apsaugos priemones panaikinti. Taip pat prašo išreikalauti iš ieškovo skundo nagrinėjimui reikšmingą įrodymą – 2013 m. kovo 15 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. K1ES-2114, kuria ieškovas turtą perleido M. V. Nurodo, kad teismas laikinąsias apsaugos priemones taikė neišsiaiškinęs svarbių bylai aplinkybių ir nesuteikęs galimybės atsakovei pateikti savo nesutikimo su prašymu argumentų. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu iš esmės siekiama garantuoti galimo asmeniui palankaus teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą. Taigi, teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas - teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės galėtų būti priimtas asmeniui palankus teismo sprendimas, be to, tokių priemonių taikymas yra siejamas ir su egzistavimu pagrįstų prielaidų, kad galimo palankaus teismo sprendimo įvykdymas, nesiėmus šių priemonių, gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Todėl, jei preliminarus bylos duomenų vertinimas leidžia manyti, jog asmeniui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kita sąlyga, būtina laikinųjų apsaugos priemonių taikymui - tikėtina sprendimo tinkamo neįvykdymo grėsmė. Teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugpjūčio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1963/2013). Apeliantė nurodo, kad ieškovas iš viso neturi reikalavimo teisės šioje byloje, nes daugiau kaip prieš pusę metų pardavė savo namą kitiems savininkams (registro išrašas Nr. 44/548716). Ieškinyje nurodytu adresu ( - ) ieškovas taip pat negyvena. Žemės sklypas šiuo adresu priklauso J. R. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas nebėra susijęs su atsakovės kaip detaliojo plano organizatorės vystomu kvartalu ( - ), jis neturi teisinio pagrindo reikalauti avanso pagal Civilinio kodekso 6.61 str. sąlygas. Ieškiniu prašoma priteisti 47 340 Lt nuostolių, kurie ieškovui atsirado dėl atsakovės neveikimo. Ieškinyje nurodyta, kad atsakovė atsakinga už šiuos nuostolius, nes nenorėjo sudaryti kvartalo gyventojams normalių gyvenimo sąlygų. Kaip jau minėta, ieškovas savo namą pardavė 2013 m. kovo 15 d. M. V. Ieškovo sudaryta namo ir žemės sklypo pardavimo sutartis Nr. K1ES-2114 gali būti tinkamas įrodymas, patvirtinantis, kad ieškovas nebegali turėti pretenzijų atsakovei, nes parduodant šį turtą jokių turto trūkumų ar kokių nors įsipareigojimų negalėjo būti nurodyta.

10Ieškovas D. S. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad ieškovas savo ieškinio reikalavimą iš esmės pagrindė civilinėje byloje Nr. 2-85-714/2011, todėl ieškinys šioje byloje yra pagrįstas ne tikėtinai, bet ir teismo sprendimais, turinčiais prejudicinę reikšmę. Todėl, skundžiama nutartimi yra garantuotas palankaus teismo sprendimo realus ir tinkamas įvykdymas, kas atitinka laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo tikslus ir pagrindus, numatytus Civilinio proceso kodekso 144 straipsnyje. Civilinėje byloje Nr. 2-85-714/2011 yra vykdomas ieškovui D. S. priteistas atsakovės - detaliojo plano organizatorės - įsipareigojimas. Atitinkamai, jo įvykdymo siekia ir šioje byloje įvardintas ieškovas. Todėl, teigti, kad D. S. yra netinkamas ieškovas šioje byloje nėra teisinio pagrindo net ir pastarajam pardavus namų valdą, esančią ( - ) (dabartinis adresas: ( - )), ( - ), M. V. Būtent, nurodytam pirkėjui buvo parduotas žemės sklypas, kurio unikalus numeris yra Nr. ( - ) su pastatu, gyvenamuoju namu, kurio unikalus numeris yra Nr. ( - ), pirkimo-pardavimo sutarties dalyko skiltyje apibūdinant M. Š. įsipareigojimus D. S. Atitinkamai, J. R. minėtu adresu ir negali gyventi, nes jos registruotame žemės sklype jokių statinių nėra. Todėl, atsakovė, manipuliuodama pakeistais nekilnojamojo turto duomenimis, sąmoningai klaidina teismą. Nurodytos aplinkybės nebuvo atskleistos ieškinyje, nes tokio reikalingumo ir nebuvo, M. Š. neįgyvendinus detalaus plano sprendinių. D. S. įsipareigojus teisminiu keliu išsikovoti galimybę prisijungti prie atsakovės parengtų komunikacijų, ši teisė neatlygintinai bus perleista M. V. Atsakovės, neteisingai interpretuojančios faktines bylos aplinkybes, atskirasis skundas negali būti tenkinamas, nes M. Š. įsipareigojimai detalaus plano organizatorės vystomame kvartale parengti projektus bei kvartalinius vandentiekio, fekalinės kanalizacijos ir kitus tinklus, privažiavimo kelius, planavimo organizatorei įrengti savo lėšomis iki namų valdų žemės sklypų užstatymo pradžios nėra įvykdyti, o duomenys užregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo duomenų bazėje yra galiojantys ir teismine tvarka nenuginčyti. Pastarieji skelbia, kad: „šiuos projektus bei kvartalinius vandentiekio, fekalinės kanalizacijos ir kitus tinklus, privažiavimo kelius planavimo organizatorė įsirengia savo lėšomis. Visa tai planavimo organizatorė įsipareigoja parengti iki namų valdų žemės sklypų užstatymo pradžios“.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo atsakovei M. Š. nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, o jų nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas, esančias jų sąskaitose, neviršijant pareikšto reikalavimo ribų, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.), taip pat įsitikina ar nebuvo procesinių kliūčių civilinės bylos iškėlimui (CPK 337 str. 2 d.). CPK 337 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtinta apeliacinės instancijos teismo teisė panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį ir bylos proceso teisėtumo klausimą perduoti spręsti pirmosios instancijos teismui, jei, nagrinėjant atskirąjį skundą nustatoma, kad dėl įstatymuose numatytų procesinių kliūčių civilinė byla negalėjo būti iškelta.

13Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė įpareigoti atsakovę sumokėti avansu ieškovui 200 000,9 Lt sumą, kvartalo, esančio žemės sklypo Nr. ( - ) teritorijoje, komunikacijoms įvesti atsakovės žemės sklype Nr. 7 (unikalus Nr. ( - )), įrengiant vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginius; priteisti 47 340 Lt nuostolių atlyginimą ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas savo ieškinyje nurodė, kad atsakovė tinkamai neįvykdė detalaus plano rengėjos ir organizatorės pareigų, numatytų 2005 metų susitarime su Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, kurios 2005 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T11-353 buvo patvirtintas detalaus plano, esančio žemės sklype ( - ), sprendinių įgyvendinimas. Kaip nurodo ieškovas, savo ieškinio reikalavimą jis iš esmės pagrindė civilinėje byloje Nr. 2-85-714/2011, todėl ieškinys šioje byloje yra pagrįstas ne tikėtinai, bet ir teismo sprendimais, turinčiais prejudicinę reikšmę. Šios civilinės bylos bei LITEKO duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 10 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-85-714/2011 ieškovų K. S., D. S., V. F., BUAB „Gvidonas“ ieškinys atsakovei M. Š., tretiesiems asmenims Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai ir S. Š. dėl pareigos įvykdymo natūra patenkintas iš dalies, atsakovės priešieškinys dėl sutarčių spragų užpildymo atmestas. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. vasario 17 d. nutartimi minėtas Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimas paliktas nepakeistas. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 10 d. sprendimu atsakovė M. Š. įpareigota per šešis mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pagal parengtus vandentiekio, kanalizacijos, gatvių apšvietimo tinklų bei kelio iki suformuotų žemės sklypų techninius projektus įrengti savo lėšomis kvartalinius vandentiekio, fekalinės kanalizacijos ir kitus tinklus, privažiavimo kelius iki ieškovams priklausančių žemės sklypų, esančių ( - ), mažaaukščių 8-ių gyvenamųjų namų kvartale (kadastrinis numeris ( - )). Teismo sprendimu taip pat nustatyta, kad, jeigu atsakovė neįvykdys sprendimo per nustatytą terminą ieškovai turi teisę atlikti tuos darbus (veiksmus) ir kartu išsiieškoti iš atsakovės reikiamas išlaidas. Toks teismo sprendimo turinys atitinka CPK 273 str. 1 d. nuostatas.

14Įsiteisėjus Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 10 d. sprendimui civilinėje byloje Nr. 2-85-714/2011 ieškovui D. S. buvo išduotas vykdomasis raštas (b. l. 11), kuris buvo pateiktas vykdymui antstoliui G. K. Pradėjus priverstinio vykdymo procesą, klausimai kilę dėl teismo sprendimo įpareigojančio skolininką atlikti ar nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, turi būti sprendžiami pagal CPK 771 straipsnį, o ne reiškiant naują ieškinį. Būtent CPK 771 straipsnio normos taikytinos tuo atveju, jei vykdymo procese susiduriama su CPK 273 straipsnyje nurodyto teismo sprendimo neįvykdymu ar netinkamu vykdymu. Tuo atveju, jeigu neįvykdytas sprendimas, įpareigojantis skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, antstolis apie tai surašo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą (CPK 771 str. 1 d.). Pagal CPK 771 str. 2 d., jeigu sprendime yra nurodytos sprendimo neįvykdymo pasekmės, numatytos CPK 273 str., surašytas aktas perduodamas antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismui, o šis priima nutartį taikyti sprendime nurodytas pasekmes, kadangi skolininkas neatliko tam tikrų veiksmų. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 10 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2-85-714/2011 tokios sprendimo nevykdymo teisinės pasekmės yra nurodytos – atsakovė M. Š. įpareigota per šešis mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos atlikti veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, taip pat nustatytos tokio teismo sprendimo neįvykdymo teisinės pasekmės. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal CPK 771 str. 4 d., jeigu nagrinėjant klausimą dėl sprendimo neįvykdymo paaiškėja, kad išieškotojas neturi lėšų sprendimui įvykdyti, teismas išieškotojo prašymu priima nutartį išieškoti reikiamas lėšas iš skolininko. Taigi išieškotojas pagal Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2013-03-05 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-85-714/2011 turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas išieškoti iš skolininkės (atsakovės) M. Š. lėšas, reikalingas atlikti teismo sprendime nurodytiems veiksmams (CPK 771 str. 4 d.). Tačiau tokia išieškotojo teisė negali būti aiškinama kaip jo teisė reikšti ieškinį naujoje civilinėje byloje, kadangi ieškovas savo teisę į teisminę gynybą jau yra įgyvendinęs minėtoje Klaipėdos rajono apylinkės teismo nagrinėtoje civilinėje byloje. Tokią savo teisę išieškotojas įgyvendina specialia CPK 771 str. numatyta tvarka. Tai, kad klausimas dėl avansu mokėtinų sumų už teismo sprendime nurodytų veiksmų atlikimą priteisimo buvo Klaipėdos rajono apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-85-714/2011 nagrinėjimo dalyku, pripažįsta ir pats ieškovas (b. l. 3). Pagal CPK 18 straipsnį įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Taigi CPK 18 straipsnyje yra įtvirtintas teismo sprendimo privalomumo principas, kuris reiškia, kad teismo sprendime esančių nurodymų privalo paisyti visi asmenys, o teismo sprendimo nevykdymas vertintinas kaip viešosios tvarkos pažeidimas. CPK 279 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad, teismo sprendimui įsiteisėjus, šalys ir kiti dalyvavę byloje asmenys, taip pat jų teisių perėmėjai nebegali iš naujo pareikšti teisme tų pačių ieškinio reikalavimų tuo pačiu pagrindu, taip pat kitoje byloje ginčyti teismo nustatytus faktus ir teisinius santykius. Įsiteisėjusiu teismo sprendimu ginčas išsprendžiamas galutinai ir teismo sprendimas turi būti vykdomas toks, koks jis yra priimtas, nes vykdymo procese teismo sprendimo pakeisti negalima. Teismo sprendimas gali būti peržiūrėtas ir pakeistas tik instancine tvarka arba, esant įstatyme nurodytam proceso atnaujinimo pagrindui, – atnaujinus civilinės bylos procesą (CPK 365–369 straipsniai). Todėl ieškovo D. S. pasirinktas tariamai pažeistų teisių gynybos būdas, teisme pareiškiant ieškinį, kuriuo siekiama išspręsti klausimą dėl reikiamų lėšų teismo sprendimui įvykdyti išieškojimo iš skolininko, vertintinas kaip neatitinkantis įstatymo reikalavimų, sudaręs pagrindą ieškinį atsisakyti priimti (CPK 137 str. 2 d. 4 p.).

15Atsižvelgiant į tai, kad teismo sprendimas įpareigojantis skolininką atlikti veiksmus, taip pat numatant CPK 273 str. 1 d. nustatytas teisines tokio sprendimo neįvykdymo pasekmes (teisės ieškovui atlikti tuos darbus (veiksmus) ir kartu išsiieškoti iš atsakovės reikiamas išlaidas suteikimas) jau yra priimtas, t. y. ginčas dėl teisės yra pasibaigęs, teismas neturi teisės iš naujo šioje byloje spręsti ginčą dėl teisės, o priimto teismo sprendimo vykdymo tvarkos klausimai turi būti sprendžiami CPK 771 str. nustatyta tvarka. Civilinėje byloje nustačius, kad yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, teismas turi atsisakyti priimti ieškinį (CPK 137 str. 2 d. 4 p.), o tokiai aplinkybei paaiškėjus po civilinės bylos iškėlimo – bylą nutraukti (CPK 293 str. 3 p.).

16Ieškinyje taip pat reiškiamas reikalavimas dėl 47 340 Lt nuostolių, patirtų dėl ieškinyje nurodytų gręžinio, nuotekų valymo įrenginių ir kt. įrengimo, atlyginimą. Pagal CPK 26 straipsnį, 27 straipsnio 1 punktą tokie ieškiniai teismingi apylinkės teismui. Pirmosios instancijos teismas, iš naujo spręsdamas bylos proceso teisėtumo šioje byloje klausimą, turėtų spręsti ir dėl bylos šioje dalyje perdavimo nagrinėti kitam teismui (CPK 34 str. 2 d. 4 p.).

17Apeliacinės instancijos teismui nustačius, kad procesas šioje byloje buvo pradėtas neteisėtai ir bylos proceso teisėtumo klausimą perdavus spręsti pirmosios instancijos teismui, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo ir teisėtumo klausimas nesprendžiamas, kadangi, kai prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodytas pareikštame ieškinyje, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas sprendžiamas tik išsprendus ieškinio, kuriame jas prašoma taikyti, priėmimo klausimą (CPK 147 str. 1 d.).

18Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškinio šioje byloje priėmimo klausimą, turėjo įvertinti CPK 137 str. 2 d. įtvirtintas civilinės bylos iškėlimo prielaidas ir sąlygas (CPK 137 str. 2 d. 2 p., 4 p.). Kadangi pirmosios instancijos teismo nutartis buvo priimta neįsitikinus šio proceso pagrįstumu ir teisėtumu, pirmosios instancijos teismo nutartis naikinama ir bylos proceso teisėtumo klausimą perduodama spręsti pirmosios instancijos teismui (CPK 337 str. 2 d.).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

20Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 26 d. nutartį panaikinti ir civilinės bylos pagal ieškovo D. S. ieškinį atsakovei M. Š. dėl įpareigojimo sumokėti avansu atlyginimą ir nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys S. Š., Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, UAB „Pajūrio šaltinis“, K. S., V. F., proceso teisėtumo klausimą perduoti spręsti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija... 2. I.Ginčo esmė... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė: įpareigoti... 4. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 5. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi ieškovo D. S.... 7. Teismas nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Atsakovė M. Š. atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą Klaipėdos... 10. Ieškovas D. S. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundžiamą... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos... 13. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė įpareigoti atsakovę sumokėti avansu... 14. Įsiteisėjus Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 10 d.... 15. Atsižvelgiant į tai, kad teismo sprendimas įpareigojantis skolininką... 16. Ieškinyje taip pat reiškiamas reikalavimas dėl 47 340 Lt nuostolių,... 17. Apeliacinės instancijos teismui nustačius, kad procesas šioje byloje buvo... 18. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 20. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 26 d. nutartį panaikinti ir...