Byla 2-3176-153/2011
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič, dokumentinio proceso tvarka rašytinio proceso būdu išnagrinėjusi ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „I.T.Capital“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Hautera“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas BUAB „I.T.Capital“ ieškiniu teismo prašė iš atsakovo UAB „Hautera“ priteisti ieškovo naudai 37 803,92 Lt skolos, 7 273,41 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, prašė ieškinį nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

3Ieškovas nurodė, kad atsakovas neapmokėjo PVM sąskaitų faktūrų, išrašytų šalių sudarytos 2009-04-14 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. BMS-Capital _2009/04/14(1) bei 2010-10-21 Susitarimo dėl minėtos Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties, pagrindu, nesumokėjo nuomos mokesčio už ieškovo išnuomotas patalpas.

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad tarp ieškovo (nuomotojo) BUAB „I.T.Capital“ (buv. pavadinimas UAB „BMS Capital“) ir atsakovo UAB „Hautera“ (nuomininko) 2009-04-14 buvo sudaryta Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. BMS-Capital _2009/04/14(1), o 2010-10-21 Susitarimu minėta Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis pakeista (toliau – Nuomos sutartis), kuria atsakovui buvo išnuomotos patalpos Savanorių pr. 441, Kaune iki turto pardavimo, jo perdavimo bendrovės kreditoriams arba grąžinimo turto savininkams dienos už 6 000 LT + PVM nuomos mokestį per mėnesį (b.l. 11-14). Nuomininkas nuomos mokestį turėjo sumokėti už ateinantį kalendorinį mėnesį iki einamojo mėnesio 15-os kalendorinės dienos, apmokant nuomotojo išrašytą PVM sąskaitą faktūrą (Nuomos sutarties 13.3 p.). Pažeidus Nuomos sutartyje nustatytus terminus, nuomininkas įsipareigojo mokėti 0,2 % dydžio delspinigius nuo visos vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną pavėluoto mokėjimo dieną (Nuomos sutarties 14.1 p.).

6Teismas, vertindamas ieškovo pateiktus rašytinius įrodymus, sprendžia, kad tarp šalių Nuomos sutarties pagrindu susiklostė nuomos prievoliniai santykiai (CK 6.477 str.). Pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir juo naudotis už užmokestį, o nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. Ieškovas nurodė, kad atsakovas pagal Nuomos sutartį apmokėjo dalį (4 196,08 Lt) 2011-02-01 Nr. CAP1000023 PVM sąskaitos faktūros, liko 1 803,92 Lt neapmokėta suma, ir visiškai neapmokėjo PVM sąskaitų faktūrų 2011-03-01 Nr. CAP 1000024, 2011-04-01 Nr. CAP1000025, 2011-05-01 Nr. CAP1000026, 2011-06-01 Nr. CAP1000027, 2011-07-01 Nr. CAP1000028, 2011-08-01 Nr. CAP1000029, kuriose nurodyta mokėtina suma yra 6 000 Lt (su PVM-7 260 Lt) (b.l. 15-21).

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CPK 6.38 str. 1 d.). Sutarties šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d.). Iš pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovas apmokėjo tik dalį nuomos mokesčio, o už paskutinius 6 mėnesius iki ieškinio teismui padavimo dienos nuomos mokesčio nemokėjo (CPK 178 str.). Viso pagal Nuomos sutarties pagrindu išrašytas sąskaitas atsakovas yra skolingas ieškovui 37 803,92 Lt nuomos mokesčio. Bet koks iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas, įskaitant įvykdymo termino praleidimą, laikomas sutarties nevykdymu (CK 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.205 str.). Byloje nėra pateikta rašytinių įrodymų (CPK 178 str.), paneigiančių ieškinio reikalavimus bei patvirtinančių apie atsakovo ieškovui sumokėtą nuomos mokestį. Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas dėl nuomos mokesčio priteisimo iš atsakovo yra pagrįstas, ieškovui iš atsakovo priteistinas 37 803,92 Lt nuomos mokesčio įsiskolinimas.

8Ieškovas įgijo teisę iš atsakovo reikalauti Nuomos sutarties 14.1 p. numatytų delspinigių už laiku neapmokėtas sąskaitas faktūras. Delspinigiai pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras sudaro: Nr. CAP1000023 – 649,41 Lt (1803,92x0,2%x180d.), CAP1000024 – 1 992 Lt (6000x0,2%x166d.), CAP1000025 – 1 656 Lt (6000x0,2%x138d.),CAP1000026 – 1 296 Lt (6000x0,2%x108d.), CAP1000027 – 924 Lt (6000x0,2%x77d.), CAP1000028 – 564 Lt (6000x0,2%x47d.), CAP1000029 – 192 Lt (6000x0,2%x16d.), viso 7 273,41 Lt delspinigių. Ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 7 273,41 Lt delspinigių.

9Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str., ieškovo naudai iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Ieškovas yra bankrutavusi įmonė, todėl nuo žyminio mokesčio už ieškinį sumokėjimo yra atleistas CPK 83 str. 1 d. 8 p. pagrindu. Už ieškinį mokėtinas žyminis mokestis 676,16 Lt (45077,33x3%/2) (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 4 p.) ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu priteistini iš atsakovo valstybės naudai (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., 96 str.1 d.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 424, 428 ir 429 str.,

Nutarė

12Priteisti ieškovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei “I. T. Capital“ (į/k 301169910, buveinės adresas Savanorių pr. 441, Kaunas, adresas korespondencijai Jonavos g. 16 A, 44269 Kaunas, a/s ( - ), AB DnB Nord bankas, banko kodas 40100) iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Hautera“ (į/k 135253167, buv. T. Masiulio g. 18 K, 52460 Kaunas) 37 803,92 Lt (trisdešimt septynis tūkstančius aštuonis šimtus tris litus 92 ct) skolos ir 7 273,41 Lt (septynis tūkstančius du šimtus septyniasdešimt tris litus 41 ct) delspinigių, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (45 077,33 Lt (keturiasdešimt penkių tūkstančių septyniasdešimt septynių litų 33 ct) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-09-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

13Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Hautera“ (į/k 135253167, buv. T. Masiulio g. 18 K, 52460 Kaunas) 676,16 Lt (šešis šimtus septyniasdešimt šešis litus 16 ct) žyminio mokesčio ir 13,55 Lt (trylika litų 55 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai.

14Pareikalauti iš atsakovo, kad jis per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdytų sprendimą arba kad sprendimą priėmusiam teismui raštu pateiktų motyvuotus prieštaravimus, atitinkančius CPK 111 str. reikalavimus ir pagrįstus CPK 177 str. nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis. Nurodyti atsakovui, kad, jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo nurodyti prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas. Tačiau, jeigu atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdys ir pateiks teismui tai patvirtinančius dokumentus, tuomet šis preliminarus sprendimas bus panaikintas, o byla nutraukta.

15Informuoti apie tai, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

16Šis preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas ir įsiteisėja, jeigu atsakovas per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

17Šio sprendimo nuorašą kartu su ieškinio bei jo priedų nuorašais išsiųsti atsakovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po šio sprendimo priėmimo, o ieškovui – per tris dienas po šio sprendimo įsiteisėjimo.

Proceso dalyviai