Byla 2S-559-614/2018
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 9 d. nutarties, kuria priimtas ieškovų atsisakymas nuo ieškinio ir priteista solidariai iš ieškovų 4380,50 Eur administravimo išlaidų UAB „Ekvalda“ naudai

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eglė Surgailienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovų AB „Civinity“ ir Ž. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 9 d. nutarties, kuria priimtas ieškovų atsisakymas nuo ieškinio ir priteista solidariai iš ieškovų 4380,50 Eur administravimo išlaidų UAB „Ekvalda“ naudai,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovai AB „Civinity“ (buvęs pavadinimas – UAB „Facilities Management“) ir Ž. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė uždrausti atsakovams R. D., R. T., UAB „Sostinės vystymo grupė“, UAB „Pas gandrus“ ir UAB „Šilėja“ atlikti veiksmus, keliančius grėsmę žalai atsirasti: perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti bendrovės UAB „Sostinės vystymo grupė“ turimas teises į šiai bendrovei priklausantį nekilnojamąjį turtą, taip pat kilnojamąjį turtą, turtines teises, sudaryti sutartis, kurių pagrindu būtų skolinamos bendrovės lėšos tretiesiems asmenims; perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti bendrovės UAB „Šilėja“ turimas teises į šiai bendrovei priklausantį nekilnojamąjį turtą, taip pat kilnojamąjį turtą, turtines teises, sudaryti sutartis, kurių pagrindu būtų skolinamos bendrovės lėšos tretiesiems asmenims; perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti UAB „Pas gandrus“ turimas teises į šiai bendrovei priklausantį nekilnojamąjį turtą, taip pat kilnojamąjį turtą, turtines teises, sudaryti sutartis, kurių pagrindu būtų skolinamos bendrovės lėšos tretiesiems asmenims. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovai prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – nustatyti UAB „Sostinės vystymo grupė“, UAB „Šilėja“ ir UAB „Pas Gandrus“ turto paprastąjį administravimą, administratoriumi paskiriant UAB „Ekvalda“.
 2. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. liepos 22 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones - iki teismo sprendimo civilinėje byloje įsiteisėjimo nustatė UAB „Sostinės vystymo grupė“, UAB „Pas gandrus“ ir UAB „Šilėja“ paprastąjį turto administravimą, turto administratoriumi paskiriant UAB „Ekvalda“.
 3. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 6 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 22 d. nutartį panaikino ir perdavė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.
 4. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 9 d. ir 2014 m. sausio 17 d. nutartimis ieškovų prašymai taikyti laikinąsias apsaugos priemones – nustatyti UAB „Sostinės vystymo grupė“, UAB „Pas gandrus“ ir UAB „Šilėja“ paprastąjį administravimą buvo atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 18 d. nutartimi minėtos Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 9 d. ir 2014 m. sausio 17 d. nutartys paliktos nepakeistos.
 5. Ieškovai 2017 m. birželio 6 d. pateikė teismui atsisakymą nuo ieškinio reikalavimų ir prašymą bylą nutraukti.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. birželio 9 d. nutartimi priėmė ieškovų AB „Civinity“ ir Ž. K. atsisakymą nuo ieškinio atsakovams R. D., R. T., UAB „Sostinės vystymo grupė“, UAB „Pas gandrus“ ir UAB „Šilėja“ dėl uždraudimo atlikti veiksmus bei nutraukė civilinę bylą; priteisė solidariai iš ieškovų AB „Civinity“ ir Ž. K. 4 380,50 Eur administravimo išlaidų UAB „Ekvalda“ naudai.
 2. Teismas nurodė, kad įstatymas įsakmiai nenumato, kas turi mokėti teismo nustatytą atlyginimą paskirtam turto administratoriui, todėl, taikydamas įstatymo analogiją, teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 90 straipsnio 1 dalimi, nustatančia, kad šalis, kuri pateikė prašymą atlikti ekspertizę, iš anksto sumoka teismo nustatyto dydžio užstatą bylinėjimosi išlaidoms padengti. Be to, pagal CPK 147 straipsnio 1 dalį, teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą.
 3. Teismas padarė išvadą, kad asmuo, prašęs administratoriaus paskyrimo, privalo mokėti administratoriui atlyginimą ir visas su administravimu susijusias išlaidas ar kitais būdais garantuoti administratoriaus atlyginimą.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

8

 1. Atskirajame skunde ieškovai prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 9 d. nutarties dalį, kuria UAB „Ekvalda“ naudai iš ieškovų solidariai priteista 4380,50 Eur administravimo išlaidų. Skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas nepagrįstai taikė įstatymo analogiją ir administravimo išlaidas priteisė iš ieškovų. Administravimo išlaidas turi apmokėti naudos gavėjai, o ne tie asmenys, kurie prašė taikyti turto administravimą.
  2. Ieškovas prašė taikyti atsakovų juridinių asmenų turto administravimą tam, kad būtų užtikrinta jų turto apsauga nuo iššvaistymo bei užtikrintas tinkamas jo naudojimas. Ieškovai buvo pateikę įrodymus, kad dėl UAB „Šilėja“ turto iššvaistymo buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Ieškovai taip pat teikė duomenis apie galimai iššvaistytas 2 748 237 Lt sukauptas daugiabučių butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.
  3. Administratorius veikė tik administruotų bendrovių interesais ir jokių veiksmų ieškovų naudai neatliko. Po administratoriaus paskyrimo situacija įmonėse ne tik neblogėjo, bet ji buvo ženkliai pagerinta.
  4. Turto administratorius nepateikė konkrečios sąmatos, nenurodė, kiek mokėjo darbuotojams būtent dėl vykdomo administravimo. Taip pat nepateikė nei skaičiavimų, nei pagrindžiančių įrodymų dėl kitų mokėjimų ir išlaidų, susijusių su teisinėmis, buhalterinėmis, kanceliarinėmis, transporto ir kitomis išlaidomis.
 2. Atsiliepime į atskirąjį skundą UAB „Ekvalda“ prašo atskirąjį skundą tenkinti iš dalies, 4380,50 Eur administravimo išlaidas priteisti solidariai iš UAB „Šilėja“, UAB „Sostinės vystymo grupė“ ir UAB „Pas gandrus“, likusioje dalyje Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 9 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:
  1. Administratorius sutinka su atskirojo skundo argumentais dėl to, kad šioje situacijoje naudos gavėjai buvo administruotos įmonės, t. y. UAB „Šilėja“, UAB „Sostinės vystymo grupė“ ir UAB „Pas gandrus“. Administratorius teismui pateiktose ataskaitose, pažymose yra detaliai nurodęs įmonių finansinę situaciją pradėjus laikinąjį administravimą, pvz. aplinkybę, kad įmonėse nebuvo lėšų netgi sumokėti privalomiesiems mokėjimams (VMI, VSDFV), o per administravimo laikotarpį, nenutraukiant įmonės veiklos bei būtinųjų paslaugų teikimo, įmonės sąskaitose buvo sukaupta virš 950 000 Lt.
  2. Nei vienas iš proceso dalyvių nuo 2014 m. liepos 25 d. nekvestionavo prašomo paskirti atlyginimo dydžio, neįrodinėjo prašomos paskirti sumos atitikimo/neatitikimo rinkos vertei. Administratorius Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 22 d. nutartimi paskirtas pareigas įvykdė tinkamai ir profesionaliai, pateikė ataskaitas paskyrusiai institucijai, bendradarbiavo su naudos gavėjais (administruojamomis įmonėmis).
  3. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 9 d. nutartimi administratoriui, kaip juridiniam asmeniui, paskirtas 1448,10 Eur plius PVM mėnesinis atlyginimas (įskaitant visas išlaidas) už trijų įmonių administravimą, nelaikytinas, kaip pernelyg didelis bei kaip atitinkantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principus.
 1. Atsiliepime į atskirąjį skundą R. D., R. T., UAB „Sostinės vystymo grupė“, UAB „Pas gandrus“ ir UAB „Šilėja“ prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodomi šie argumentai.
  1. Šioje byloje pirmosios instancijos teismo procesas buvo pradėtas ir nutrauktas ieškovų iniciatyva. Jeigu ieškovai nebūtų pateikę ieškinio ir prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, UAB „Ekvalda“ nebūtų patyrusi administravimo išlaidų.
  2. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 6 d. nutartyje konstatavo, kad tiesiogiai su pareikštu reikalavimu ir būsimo teismo sprendimo įvykdymu nesusijusių bei įtakos teismo sprendimo įvykdymui nedarančių apribojimų atsakovo atžvilgiu taikymas pažeidžia ekonomiškumo principą, todėl yra neteisėtas. Todėl negalima konstatuoti, kad esant ekonomiškumo principo pažeidimui, atsakovai yra naudos gavėjai ir turi apmokėti administravimo išlaidas.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.
 2. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, nustatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, teismas nenustatė (CPK 338 str.).
 3. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas nutarties dalies, kuria iš ieškovų priteista 4380,50 Eur administravimo išlaidų, teismui priėmus ieškovų atsisakymą nuo ieškinio ir civilinę bylą nutraukus, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.
 4. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad asmuo, prašęs administratoriaus paskyrimo, privalo mokėti administratoriui atlyginimą ir visas su administravimu susijusias išlaidas ar kitais būdais garantuoti administratoriaus atlyginimą. Su tokia pirmosios instancijos teismo išvada apeliacinės instancijos teismas sutinka.
 5. Apeliantas nurodo, kad administratorius veikė tik administruotų bendrovių interesais ir jokių veiksmų ieškovų naudai neatliko, todėl nėra pagrindo šias išlaidas priteisti iš ieškovų. Su tokiais apeliantų argumentais sutikti nėra pagrindo. CPK 88 straipsnio 1 dalies 8 punktas numato, jog prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos išlaidos, susijusios su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu. Nagrinėjamu atveju administravimo išlaidos, kurias teismas priteisė iš ieškovų, susidarė taikant atsakovams laikinąsias apsaugos priemones, todėl minėtos išlaidos priskirtinos prie bylinėjimosi išlaidų. Apeliantai iš esmės teisingai nurodo, kad šiuo atveju pirmosios instancijos teismui nebuvo pagrindo taikyti įstatymo analogiją. CPK reglamentuoja išlaidų, susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, atlyginimą, todėl šiuo atveju turi būti taikomas CPK 88 straipsnio 1 dalies 8 punktas.
 6. CPK 94 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo srityje svarbią reikšmę turi kaltė (atsakomybė) dėl proceso. Pagal ją sprendžiama, kam turėtų tekti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo našta. Kasacinis teismas, formuodamas teismų praktiką dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo atsisakius ieškinio reikalavimų ir bylą tuo pagrindu nutraukus, yra pažymėjęs, jog taikant CPK 94 straipsnio 1dalį, įvertinamos ieškinio pareiškimo ir vėlesnio jo atsisakymo priežastys, ar ieškovas ieškinio atsisakė dėl to, kad atsakovas ieškovo reikalavimus patenkino iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-10-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2013).
 7. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovai ieškiniu prašė uždrausti atsakovams atlikti veiksmus, keliančius grėsmę žalai atsirasti: perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti bendrovės UAB „Sostinės vystymo grupė“ turimas teises į šiai bendrovei priklausantį nekilnojamąjį turtą, taip pat kilnojamąjį turtą, turtines teises, sudaryti sutartis, kurių pagrindu būtų skolinamos bendrovės lėšos tretiesiems asmenims; perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti bendrovės UAB „Šilėja“ turimas teises į šiai bendrovei priklausantį nekilnojamąjį turtą, taip pat kilnojamąjį turtą, turtines teises, sudaryti sutartis, kurių pagrindu būtų skolinamos bendrovės lėšos tretiesiems asmenims; perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti UAB „Pas gandrus“ turimas teises į šiai bendrovei priklausantį nekilnojamąjį turtą, taip pat kilnojamąjį turtą, turtines teises, sudaryti sutartis, kurių pagrindu būtų skolinamos bendrovės lėšos tretiesiems asmenims.
 8. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad Vilniaus apygardos teismas nagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-1038-781/2016 pagal ieškovo AB „Civinity“ (buvęs pavadinimas – UAB „Facilities Management“) ieškinį atsakovams R. D., D. D., M. R. ir E. R. dėl nuostolių atlyginimo. Ieškiniu, be kitų reikalavimų, taip pat buvo prašoma pripažinti, kad ieškovas nuo 2014 m. gegužės 6 d. įgijo nuosavybės teisę į visas, t. y. 10 000 vnt., UAB „Sostinės vystymo grupė“ paprastąsias vardines akcijas. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 22 d. ieškovo ieškinį atmetė. Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. birželio 1 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 22 d. sprendimą paliko nepakeistą.
 9. Vilniaus apygardos teismas minėtame 2016 m. rugsėjo 22 d. sprendime konstatavo, kad nėra teisinio pagrindo pripažinti ieškovo nuosavybės teisių į UAB „Sostinės vystymo grupė“ akcijas. Lietuvos apeliacinio teismui šį Vilniaus apygardos teismo sprendimą palikus nepakeistą, ieškovai pateikė teismui atsisakymą nuo ieškinio. Išanalizavus susidariusią situaciją, nėra pagrindo daryti išvadą. kad ieškovai ieškinio atsisakė, dėl to, jog jų reikalavimus atsakovai patenkino. Priešingai, šioje civilinėje byloje ieškovai rėmėsi aplinkybe, jog AB „Civinity“ yra UAB „Sostinės vystymo grupė“ akcininkė, ir siekė uždrausti atsakovams atlikti veiksmus, keliančius grėsmę žalai atsirasti, kol nebus perduoti visi įgaliojimai teisėtiems bendrovių vadovams, tačiau Vilniaus apygardos teismas padarė išvadą, kad AB „Civinity“ neįgijo nuosavybės teisių į UAB „Sostinės vystymo grupė“ akcijas. Taigi, darytina išvada, kad ieškovė AB „Civinity“, nebūdama teisėta UAB „Sostinės vystymo grupė“ akcininkė, reiškė reikalavimą uždrausti atsakovams atlikti veiksmus, keliančius grėsmę žalai atsirasti, kol nebus perduoti visi įgaliojimai teisėtiems bendrovių vadovams, todėl turi dėl to patirti neigiamas procesines pasekmes, t. y. atlyginti susidariusias bylinėjimosi išlaidas. Ieškovai nenurodė jokių argumentų ir nepateikė jokių įrodymų, jog ieškinio atsisakė dėl atsakovų kaltės ir dėl to bylinėjimosi išlaidas turėtų atlyginti atsakovai. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad bylinėjimosi išlaidos (administravimo išlaidos) iš ieškovų priteistos pagrįstai.
 10. Atmestini kaip nepagrįsti apeliantų argumentai, kad turto administratorius nepateikė konkrečios sąmatos, nenurodė, kiek mokėjo darbuotojams būtent dėl vykdomo administravimo. Turto administratorė UAB „Ekvalda“ buvo pateikusi į bylą prašymą nustatyti jei atlyginimą: 4000,00 Lt + PVM per mėnesį už UAB „Šilėja“ administravimą, 500,00 Lt + PVM per mėnesį už UAB „Sostinės vystymo grupė“ administravimą ir 500,00 Lt + PVM per mėnesį už UAB „Pas gandrus“ administravimą (92-93 b. l., I tomas). Administravimas buvo vykdomas laikotarpiu nuo 2014-07-24 iki 2014-10-06, todėl per šį laikotarpį susidarė 4 380,50 Eur administravimo išlaidų (185 b. l., II tomas). Iki skundžiamos nutarties priėmimo, ieškovai niekada neginčijo administravimo išlaidų dydžio ar jų pagrįstumo. Be to, pažymėtina, kad paskirti turto administratorę UAB „Ekvalda“ pasiūlė būtent ieškovai. Jokių įrodymų, kad patirtos administravimo išlaidos yra per didelės ar aiškiai nepagrįstos, ieškovai nepateikė, dėl to pirmosios instancijos teismas pagrįstai jų nemažino ir visą UAB „Ekvalda“ nurodytą administravimo išlaidų sumą priteisė iš ieškovų.
 11. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas spendžia, jog priimdamas skundžiamą nutartį pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino sprendžiamo klausimo aplinkybes ir, nors ir kitais motyvais, tačiau teisingai, išsprendė administravimo išlaidų atlyginimo klausimą, todėl naikinti ginčijamą nutartį atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).
 12. Atmetus ieškovų atskirąjį skundą, ieškovų prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų už atskirojo skundo rengimą priteisimo taip pat atmestinas.

11Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

12Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai