Byla e2-3373-910/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Laima Ribokaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės akcinės bendrovės „Vilniaus šilumos tinklai“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Tanagra“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 6676,97 Eur skolą, 38,26 Eur delspinigius, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė nurodė, kad ji 2018 m. lapkričio 5 d. Šilumos pirkimo-pardavimo sutarties Nr. N2-304 sudarytos su atsakove pagrindu tiekė šilumos energiją pastatui, esančiam ( - ). Už ieškovės laikotarpiu nuo 2018 m. gruodžio 1 d. iki 2019 m. vasario 28 d. patiektą šilumos energiją yra susidariusi 6676,97 Eur skola. Kadangi atsakovė tinkamai nevykdė prievolės laiku atsiskaityti už šilumos energiją, ieškovė paskaičiavo atsakovei 0,02 proc. dydžio delspinigius, kurie sudaro 38,26 Eur.

4Atsakovei ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti 2019 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, procesinius dokumentus įteikiant juridinio asmens darbuotojui. Atsakovė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, nepateikimo priežasčių nenurodė, todėl vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovės prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad ieškovė ir atsakovė 2018 m. lapkričio 5 d. sudarė Šilumos pirkimo-pardavimo sutartį Nr. N2-304 (toliau – Sutartis), kuria ieškovė įsipareigojo tiekti šilumą termofikaciniu vandeniu atsakovės pastatui, esančiam ( - ), o atsakovė įsipareigojo vartoti šilumos energiją ir atsiskaityti su ieškove Sutartyje numatytomis sąlygomis (b. l. 4-7). Ieškovės teigimu, atsakovė savo įsipareigojimus vykdė netinkamai, už patiektą šilumos energiją tinkamai nemokėjo, todėl susidarė įsiskolinimas. Iš ieškovės į bylą pateiktų mokesčių paskaičiavimo pažymos matyti, kad už laikotarpį nuo 2018 m. gruodžio 1 d. iki 2019 m. vasario 28 d. atsakovės įsiskolinimas už patiektą šilumos energiją sudaro 6676,97 Eur (b. l. 17). Už uždelstą atsiskaityti laikotarpį nuo 2019 m. vasario 1 d. iki 2019 m. kovo 27 d. ieškovė, vadovaudamasi Sutarties 12 punktu, skaičiavo atsakovei 0,02 proc. dydžio delspinigius, kurie sudaro 38,26 Eur. Duomenų apie tai, kad atsakovė su ieškove atsiskaitė, byloje nepateikta (CPK 178 straipsnis).

8Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.383 straipsnio 1 dalimi, pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo–pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto energijos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą. CK 6.38 straipsnyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Konstatuotina, kad atsakovė, nevykdydama savo įsipareigojimų, pažeidė sutartinę prievolę. Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovė su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 straipsnis), taip pat į tai, jog atsakovė savo prievolės neginčija (CPK 12 straipsnis), vadovaujantis CK 6.38 straipsnio 1 dalimi, 6.189 straipsnio 1 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, 6.256 straipsnio 1-2 dalimis, Sutarties 12 punktu, ieškovei iš atsakovės priteistina 6676,97 Eur skolos ir 38,26 Eur delspinigių.

9Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 2 dalimi, ieškovei iš atsakovės priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 6715,23 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. kovo 28 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Ieškinį patenkinus, ieškovei iš atsakovės priteistina 155,06 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 151 Eur žyminis mokestis už ieškinį ir 4,06 Eur išlaidos už duomenų patikrą valstybės registruose (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

11Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės nepriteistinos, nes neviršija 3 Eur dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 straipsnis).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279, 285-288, 307 straipsniais,

Nutarė

13patenkinti ieškinį visiškai.

14Priteisti ieškovei akcinei bendrovei „Vilniaus šilumos tinklai“ (juridinio asmens kodas 124135580) iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Tanagra“ (juridinio asmens kodas 222042160) 6676,97 Eur (šešis tūkstančius šešis šimtus septyniasdešimt šešis eurus 97 ct) skolos, 38,26 Eur (trisdešimt aštuonis eurus 26 ct) delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 6715,23 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. kovo 28 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 155,06 Eur (viena šimtą penkiasdešimt penkis eurus 6 ct) bylinėjimosi išlaidų.

15Atsakovė negali šio sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai