Byla 2A-20-173/2013

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Leono Jachimavičiaus, kolegijos teisėjų Dalės Burdulienės ir Žibutės Budžienės, sekretoriaujant Diletai Liudžiuvienei, dalyvaujant prokurorui M. Š., atsakovų J. K. atstovui D. M., atsakovo Marijampolės savivaldybės administracijos atstovui V. A., atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovams L. V. ir V. V., tretiesiems asmenims A. Ž., V. V., teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų J. K., Marijampolės savivaldybės administracijos apeliacinius skundus dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro ieškinį atsakovams Marijampolės savivaldybės administracijai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, J. K. dėl administracinių aktų pripažinimo negaliojančiais, neteisėtų savavališkų statybų pasekmių pašalinimo, tretieji asmenys A. Ž., V. B., A. L., V. V..

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, prašė:

51) pripažinti negaliojančiu 2005 m. rugsėjo 8 d. Marijampolės savivaldybės administracijos Ūkio departamento Architektūros ir urbanistikos skyriaus išduotą Projektavimo sąlygų sąvadą Nr. ( - ) sodo namelio sodininkų bendrijos „Krokodilas“ sklype Nr. ( - ), ( - ), statybai;

62) pripažinti negaliojančiu Marijampolės savivaldybės administracijos Ūkio departamento Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2006 m. liepos 21 d. išduotą statybos leidimą Nr. ( - ) sodo namelio sodininkų bendrijos „Krokodilas“ sklype Nr. ( - ) statybai;

73) pripažinti negaliojančiu 2007 m. kovo 9 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą, kuriuo sodo namelis (unikalus Nr. ( - )), esantis sklype Nr. ( - ), sodų bendrijoje „Krokodilas“, ( - ), pripažintas tinkamu naudoti;

84) pripažinti negaliojančiu 2008 m. gegužės 13 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą, kuriuo ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - )) ir kiemo statiniai (unikalus Nr. ( - )), esantys sklype Nr. ( - ), sodų bendrijoje „Krokodilas“, ( - )., pripažinti tinkamais naudoti;

95) įpareigoti statytojus atsakovus J. K. ir E. K. pašalinti neteisėtos ir savavališkos statybos padarinius, nugriaunant sodo namelį, ūkinį pastatą ir kitus kiemo statinius.

10Ieškovas nurodė, kad ginčijami administraciniai aktai priimti ir statiniai pastatyti pažeidžiant Saugomų teritorijų įstatymo, Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 patvirtintų Specialiųjų žemes ir miško naudojimo sąlygų imperatyviąsias normas, draudžiančias statybą vandens telkinio apsaugos juostoje. Sodo namelis, ūkinis pastatas ir kiti kiemo statiniai pastatyti Dovinės upės pakrantės apsaugos juostoje, o ūkinis pastatas ir kiti kiemo statiniai dar ir savavališkai, neturint supaprastinto projekto, kaip to reikalaujama pagal Statybos techninio reglamentą STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“.

11II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimų esmė

12Marijampolės rajono apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimu ieškinį patenkino. Teismas, remdamasis byloje pateiktais įrodymais, konstatavo, kad ginčo statiniai pastatyti Dovinės upės pakrantės apsaugos juostoje. Teismas nustatė, kad jau 2005 m., sudarant valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutartį, atsakovams J. K. ir E. K. buvo žinoma apie sklypui Nr. ( - ) nustatytas specialiąsias naudojimo sąlygas (vandens telkinių apsaugos juostas ir zonas), kurios įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, taip pat apie sklypo naudojimo pobūdį (mėgėjiškų sodų be teisės statyti statinius). Teismas konstatavo, kad atsakovai, pastatydami sklype ginčo statinius, pažeidė imperatyviąsias įstatymų normas, įpareigojančias žemės savininkus naudoti žemę pagal pagrindinę jos naudojimo paskirtį, laikytis žemės sklypui nustatytų specialiųjų naudojimo sąlygų, leisti kitiems asmenims prieiti prie paviršinio vandens telkinių nustatytomis pakrantės apsaugos juostomis. Išduodant projektavimo sąlygų sąvadą ir statybos leidimą sodo namelio statybai, priimant aktus dėl statinių pripažinimo tinkamais naudoti, buvo pažeistos imperatyviosios teisės normos: Saugomų teritorijų įstatymo 20 straipsnis, Statybos įstatymo 23, 27, 28 straipsniai, Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 126.1 punktas, Statybos techninių reglamentų STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ 42 punktas, STR 1.11.01:2002 „Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarka“ 26.4 punktas, STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi ( tarp jų laikini) statiniai“ 12.2.1.3 punktas, aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540 patvirtintų Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklių 6, 7, 34 punktai. Teismas, nustatęs, kad ginčo statiniai pastatyti pažeidžiant imperatyviąsias teisės normas, jų statybą kvalifikavo kaip neteisėtą ir savavališką, ginčijamus administracinius aktus pripažino negaliojančiais ir atsakovus įpareigojo statinius nugriauti.

13III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai.

14Apeliaciniu skundu atsakovai J. K. ir E. K. nesutiko su Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimu ir prašo jį panaikinti, Kauno apygardos prokuratūros ieškinį atmesti. Nurodo, kad teismas netinkamai vertino įrodymus, netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, susijusias su statybos leidimo išdavimu ir vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymu, todėl prašo tenkinti apeliacinį skundą, panaikinant pirmosios instancijos teismo sprendimą ir ieškinį atmesti.

15Apeliantai nurodė, jog teismas netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, pasisakydamas dėl vandens telkinio apsaugos zonos ir pakrančių apsaugos juostos nustatymo. Marijampolės rajono apylinkės teismas neaišku kuo remiantis padarė išvadą, kad ties atsakovų sklypu esančios Dovinės upės pakrantės šlaito nuolydžio kampas yra didesnis nei 10 laipsnių ar net daugiau. Marijampolės rajono apylinkės teisme buvo apklausti liudytojais, asmenys dalyvavę nustatant apsaugos zoną. Tačiau nei vienas iš dalyvavusių asmenų negalėjo patvirtinti, kad nustatant apsaugos zoną buvo laikomasi Aplinkos ministro įsakymu 2001-11-07 Nr. 540 patvirtintų Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklių. 2010-09-17 teismo posėdžio protokolas patvirtina, kad liudytoja Z. K. nurodė, jog neatsimenanti kuo matavo kampą, atstumų nuo pastatų nematavo, matavimus atliko Č. ir B.. Liudytojas B. nurodė, kad kampą matavo vizualiai. Liudytojas K U. taip pat patvirtino, kad atstumai nuo vandens iki šlaito pradžios nebuvo matuoti. Atkreipia dėmesį į byloje, esantį žemės sklypo planą, kuriame pažymėti nuo ko atlikti matavimai. Iš šio žemės sklypo plano (b.l. 53) matyti, kad atstumai iki apeliantams priklausančio namo buvo matuojami iki jiems priklausančio žemės sklypo ribos, o ne nustačius šlaito pradžią ir pabaigą. Žemės sklypo plane net nėra pažymėta šlaito pradžia, pabaiga ir nuo kurių nustatytinos apsaugos zona.

16Marijampolės rajono apylinkės teismas pripažino, kad nėra nei vieno rašytinio akto šioje civilinėje byloje, kuris atitiktų Aplinkos ministro 2001-11-07 įsakymu Nr. 540 patvirtintų Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų taisyklių reikalavimus. Tačiau teismas sutikdamas, kad visi patikrinimo aktai atlikti pažeidžiant šių taisyklių nuostatas, laikė tinkamais įrodymais, kurie pagrindžia atsakovų statybos neteisėtumą.

17Be to, kiti byloje esantys įrodymai, patvirtina, kad statiniai nėra pastatyti pažeidžiant kokių nors teisės aktų reikalavimus. Teismas pripažino, kad atsakovams priklausantis žemės sklypas yra įregistruotas viešajame registre (1 t. b.l. 50-51). Viešajame registre įregistruoti nekilnojamojo turto duomenys laikomi teisingais, kol jie nėra nuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. 2008-10-24 nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše patvirtina, kad atsakovams priklauso 0,1026 ha žemės sklypas, šį žemės sklypą sudaro: 0,1026 ha žemės ūkio naudmenų, 0,0061 užstatymo teritorija bei 0,0320 ha kita teritorija. Tai reiškia, kad teismas privalėjo įvertinti, jog žemės sklypas buvo suformuotas numatant ir leistinas užstatymo plotas.

18Apeliantų teisę pastatyti statinį patvirtina pateiktas ir byloje esantis sodo išplanavimo projektas. Jiems priklausantis žemės sklypas yra suformuotas buvusiam kolektyviniame sode „Dovinė“. 1989 m. rugpjūčio 10 d. Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos respublikinio žemėtvarkos projektavimo institutas parengė minėto kolektyvinio sodo „Dovinė“, kuris šiuo metu pervadintas sodininkų bendrija „Krokodilas“, išplanavimo projektą. Išplanavimo projekte yra pažymėtas ir atsakovams šiuo metu priklausantis žemės sklypas Nr. ( - ). Šiame plane pažymėta ir namo statybos vieta. Šis sodo bendrijos išplanavimo projektas buvo suderintas su tuo metu visomis reikalingomis institucijomis, įskaitant ir Marijampolės teritorinio gamtos apsaugos komitetą.

19Apeliantai nurodo, kad teismas netinkamai įvertino 1989 m. rugpjūčio 10 d. Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos respublikinio žemėtvarkos projektavimo instituto parengtą kolektyvinio sodo „Dovinė“, kuris šiuo metu pervadintas sodininkų bendrija „Krokodilas“, išplanavimo projektą. Jie mano, kad šis dokumentas atitinka teritorijų planavimo dokumentą, kuris nenustatė jokių statybos ribojimų jiems priklausančiame sodo sklype Nr. ( - ). Detaliųjų planų rengimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, kuris nustato, kad detalusis teritorijų planavimas (4 str. 3 d.) atliekamas rengiant žemės sklypo detaliuosius planus (21 str. 1 d. 2 p.) tam tikrais atvejais. Visi atvejai yra įvardinti minėto įstatymo 22 str. Teritorijų planavimo įstatymo 22 str. 3 d. nustato, kad detalieji planai nerengiami, kai statant statinius žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo rėžimas yra nekeičiamas.

20Teritorijų planavimo įstatymo 32 str. 2 d. nustato, jog asmenys, kurie mano, kad patvirtintų teritorijų planavimo sprendiniai pažeidžia jų teises ar teisėtus interesus, gali atitinkamus teritorijų planavimo dokumentus apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūra atliekančioms institucijoms arba teismui. Jų nuomone išplanavimo projektas yra įrodymas, kuriuo remiantis turėjo būti sprendžiama, ar statiniai pastatyti teisėtai, ar atitinka šio projekto sprendinius, todėl remiantis šiuo dokumentų, ieškinys turėjo būti atmestas.

21Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad Kauno apygardos prokuratūra teisėtai gina viešąjį interesą. Tačiau ne kiekvienas atvejis, kada prokuratūra kreipiasi į teismą yra pripažįstamas kreipimąsi pagrįstu dėl to, kad ginamas viešas interesas. Aiškią teisminę praktiką, kada prokuratūros kreipimąsi į teismą nelaikomas pagrįstu, ginant viešą interesą, yra suformavęs Lietuvos Vyriausiasis Administracinis teismas. Ieškovo Kauno apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro ieškinyje Marijampolės rajono apylinkės teismui nurodyta, kad viešasis interesas galimai buvo pažeistas valstybės pareigūnams netinkamai vykdant savo funkcijas bei statiniai pastatyti neleistinoje vietoje. Tačiau tariamai netinkamas viešojo administravimo subjekto funkcijų neatlikimas, nesukėlęs jokių neigiamų padarinių visuomenei ar konkretiems jos nariams negali būti pagrindas reikšti reikalavimą dėl administracinio akto panaikinimo remiantis viešojo intereso apsauga.

22Apeliantai mano, jog teismas turėjo atmesti Kauno apygardos prokuratūros ieškinį ir vadovaudamasis teisėtų lūkesčių principu, kuris įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Šis principas apibūdinamas kaip principas, apsaugantis asmens, kuriam teisinė sistema duoda pagrindą tikėtis, kad jis turės tam tikrą rezultatą, jei veiks teisėtai, interesus. Šis principas suprantamas, pirma, kaip valdžios pareiga laikytis anksčiau prisiimtų įsipareigojimų taip, kad nenukentėtų asmenų interesai.

23Atsakovai laiko reikšminga aplinkybe tai, jog 2006 metų balandžio 5 d. pirkimo-pardavimo sutarties 2.5 punkte yra nurodyta, kad atsakovų įgyjamame žemės sklype yra statinys, nepriklausantis žemės sklypo savininkui. Teismas šią aplinkybę pripažino ir nustatė, tačiau formaliai laikė, kad atsakovai yra visų kiemo statinių statytojai, todėl įpareigojo jį nugriauti. Taip pat jie mano, kad atsakovų negalima įpareigoti nugriauti tų statinių, kurie buvo iki jiems įsigyjant žemės sklypą, todėl laiko, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino CK 4.03 str. 1 dalies nuostatas, įpareigodamas nugriauti kiemo statinius, kurių atsakovai nestatė. Teismas privalėjo išsiaiškinti kokie statiniai buvo pastatyti žemės sklype jo įsigijimo metu.

24Apeliantai nurodo, kad atlikdami visas procedūras, susijusias su sodo namo ir kitų statinių statyba buvo sąžiningi, pastatai yra baigti statyti, pripažinti tinkamais naudotis, kai kurių sodo bendrijos narių sodo namai yra ne toliau nuo Dovinės upės nei atsakovų, nugriaunant statinius atsirastų žala ir tuo pačiu dideli nuostoliai, kuriuos turėtų atlyginti valstybė, kadangi statybos neteisėtomis pripažįstamo išimtinai dėl tarnautojų veiksmų. Visos šios išvardintos aplinkybės, leidžia taikant sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principus, palikti statinius nenugriautus.

25Atsakovė Marijampolės savivaldybės administracija apeliaciniu skundu prašo pakeisti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimą dalyje, kurioje pripažintas negaliojančiu Marijampolės savivaldybės administracijos Ūkio departamento Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2005 m. rugsėjo 8 d. išduotas Projektavimo sąlygų sąvadas Nr. ( - ) sodo namelio sodininkų bendrijos „Krokodilas“ sklype Nr. ( - ), statybai; pripažintas negaliojančiu Marijampolės savivaldybės administracijos Ūkio departamento Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2006-07-21 išduotas statybos leidimas Nr. ( - )sodo namelio sodininkų bendrijos „Krokodilas“ sklype Nr. ( - ), statybai.

26Apeliantas nesutinka su Marijampolės rajono apylinkės teismu dėl viešojo intereso šioje byloje buvimo ir mano, kad byloje nebuvo įrodytas viešojo intereso pažeidimas. Viešojo intereso sąvokos įstatymai neapibrėžia. Viešojo intereso samprata yra formuojama teismų jurisprudencijoje. Konstitucinis Teismas yra ne kartą konstatavęs, jog valstybės, kaip visos visuomenės politinės organizacijos, paskirtis - užtikrinti žmogaus teises ir laisves, garantuoti viešąjį interesą (Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodžio 30 d., 2004 m. gruodžio 13 d., 2004 m. gruodžio 19 d., 2006 m. sausio 16 d. nutarimai). Tačiau kiekvienas viešasis interesas tegali būti grindžiamas pamatinėmis visuomenės vertybėmis, kurias įtvirtina, saugo ir gina Lietuvos Respublikos Konstitucija, jo įtvirtinimas ir užtikrinimas, gynimas ir apsauga yra konstituciškai motyvuoti. Apeliantas mano, kad visuomenės interesai nėra pažeisti, nes statyba vyko sklype Nr. ( - ) sodų bendrijos „Krokodilas“ ( - )., kuris nėra pripažintas turinčiu ypatingą svarbą ir reikšmę, nėra draustinis ar gamtos paminklas. Statybos leidimas tiesiogiai nepažeidė nei viešo intereso, nei kitų asmenų interesų; remiantis išduotu statybos leidimu buvo įdėtos didelės investicijos į statybą. Pažymi, jog teisės aktai nenumato, kad statyba sklype yra draudžiama. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2010-12-20 sprendimu iš esmės uždraudė statybą žemės sklype Nr. ( - ) (toliau tekste Sklypas) sodų bendrijos „Krokodilas“ ( - )., todėl toks sprendimas iš esmės pažeidžia ir teisėtą sklypo savininko lūkestį, kad atitinkamam sklypui bus taikomas toks teisinis režimas, dėl kurio valstybei atstovaujanti institucija nuomonę jau yra išsakiusi sklypo suformavimo ir įregistravimo viešame registre metu. Minėtas draudimas statyti gyvenamąjį namą pažeistų proporcingumo principą, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešąjį interesą, o viešojo intereso pažeidimas šiuo atveju turėtų būti suprantamas kaip Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnyje numatytų nuostatų dėl nuosavybės neliečiamumo pažeidimas.

27Saugomų teritorijų įstatymo (Žin.,1993, Nr.63-1188) 28 str. 1 d. ir 8 d. nustato, kad saugomos teritorijos tvarkomos ir veikla jose plėtojama pagal teritorijų planavimo bei strateginio planavimo dokumentus ir juos rengia atestuoti specialistai. Tai, kad registro pažymėjimuose žemės sklype Nr. ( - ) sodų bendrijos „Krokodilas“ ( - ). buvo įrašytos specialiosios sąlygos - vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos, žemės naudojimo apribojimai - nurodomi praktiškai visuose tokio pobūdžio dokumentuose ir neįrodo, kad ginčo teritorija buvo priskirta prie reikšmingiausių nekilnojamųjų kultūros vertybių sąrašo arba paskelbta valstybės saugoma nekilnojamojo turto vertybe, kurioje statyba būtų visiškai draudžiama, pateiktose pažymose iš Registrų centro apie nekilnojamąjį turtą įrašo, kad J. K. žemė yra draustinyje, kad ginčo sklypai patenka į teritoriją, kuri pripažinta nekilnojamąja kultūros vertybe, nėra. Priešingai, pateiktose registro pažymose žemės tikslinė paskirtis nurodyta kaip mėgėjiškų sodų. Ši tikslinė paskirtis taikoma visam žemės sklypo plotui. Sodo namelis nėra suprojektuotas vandens telkinio pakrantės apsaugos juostoje. Sodo namelis suprojektuotas statyti toje sklypo vietoje kaip numatyta Sodininkų bendrijos suplanavimo projekte. Rengiant projektavimo sąlygų sąvadą, tikrinant parengtą sodo namelio projektą buvo vadovaujamasi Sodininkų bendrijos suplanavimo projektu, kuris suderintas su visomis reikiamomis institucijomis, taip pat su aplinkosaugos institucija ir sprendimu patvirtintas. Šis Sodininkų bendrijos suplanavimo projektas yra teritorijų planavimo dokumentas. Šis dokumentas buvo parengtas 1989 metais Respublikinio žemėtvarkos instituto, suderintas su atitinkamomis institucijomis, taip pat ir su atsakinga aplinkosaugos institucija - Marijampolės teritoriniu gamtos apsaugos komitetu ir LDT sprendiniu patvirtintas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimas Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“ patvirtinimo priimtas vėliau nei SB „Dovinė“ suplanavimo projektas, todėl negali nustatyti naujų sąlygų anksčiau patvirtintam dokumentui (šiuo atveju SB „Dovinė“ suplanavimo projektui), kadangi tai prieštarautų CK įtvirtintam bendram teisės principui, kad civiliniai įstatymai ir kiti reglamentuojantys teisės aktai negali būti taikomi atgaline data. Minėtas projektas yra suderintas su visomis planavimo procese dalyvavusiomis institucijomis. Be to, atmesti J. E. K. prašymą Nuolatinė statybos komisija neturėjo teisės, kadangi J. E. K. turi teisę ir pareigą ginčo sklypą naudoti pagal pagrindinę tikslinę žemės atitinkamame sklype paskirti, o atsisakymas išduoti dokumentus, būtinus statyti sklype sodo namelį, negali būti teisėtas, kai viešame registre teisėtai nurodyti galiojantys ir įstatymų nustatyta tvarka nenuginčyti duomenys patvirtina faktą jog sodo namelį ar kitos analogiškos paskirties statinį sklype statyti nėra draudžiama. Be to, pateiktoje Registrų pažymoje, jau buvo numatyta, 0.0061 ha užstatymo teritorija, tai maždaug atitinka pastatytą sodo namelį.

28Apeliantas pažymi, kad teismas nepagrįstai padarė išvadas, jog buvo pažeisti tuo laiku galiojusio Statybos įstatymo 23 str. 9 p., kad Nuolatinės statybos komisijos sprendimas išduoti ar neišduoti statybos leidimo administracijos direktoriui yra privalomo pobūdžio. Minėtas komisijos sprendimas tapo privalomas tik 2006-10-17 Seimui priėmus šio įstatymo pataisas, kai tuo tarpu pats leidimas buvo išduotas dar 2006-07-21, t.y. iki minėtų įstatymo pataisų įsigaliojimo. Prokuratūros teiginiai prieštarauja Civiliniame kodekse įtvirtintam principui, kuris nustato, kad įstatymai ir kiti civilinius santykius reglamentuojantys teisės aktai negalioja atgaline data. Tuo laiku galutinis sprendimas išduoti ar neišduoti statybos leidimą buvo priimamas savivaldybės administracijos direktoriaus vienasmeniškai, remiantis Nuolatinės statybos komisijos rekomendacijomis, kuriomis administracijos direktorius vadovautis neprivalėjo. Teisme apklausus Nuolatinės statybų komisijos narius paaiškėjo, kad priežasčių neišduoti statybos leidimo nebuvo, akivaizdu kad nesant neigiamos Nuolatinės statybų komisijos išvados administracijos direktorius leidimą išdavė. Šio apelianto argumento teismas visiškai nevertino, dėl jo nepasisakė. Taigi, nagrinėjamu atveju, vadovaujantis teisingumo, protingumo, teisėtų interesų principais, pareiškėjo reikalavimas panaikinti dokumentus, kurie buvo priimti atlikus visas įstatymų nustatytas procedūras, vien dėl to, kad nėra nustatyta tvarka gautas Regiono aplinkos apsaugos departamento sutikimas, turėjo būti netenkintinas.

29Ieškovas teismui pateikė atsiliepimą į apeliacinius skundus, kuriame nurodo, kad apeliantų Marijampolės savivaldybes administracijos ir J. K. bei E. K. apeliaciniai skundai atmestini kaip nepagrįsti, o 2010-12-20 Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimas paliktinas galioti kaip teisėtas ir pagrįstas.

30Nurodo, kad apeliantų abejonės dėl viešojo intereso nebuvimo atmestinos kaip nepagrįstos. Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarime „Dėl teismų sprendimų motyvų surašymo ir skelbimo, sprendimo už akių ir apeliacijos institutų“ nurodyta, kad viešuoju interesu laikytinas teisėtas asmens ar grupes asmenų interesas, kuris atspindi ir išreiškia pamatines visuomenes vertybes, kurias įtvirtina ir gina Konstitucija; tai inter alia visuomenes atvirumas ir darna, teisingumas, asmens teises ir laisves, teises viešpatavimas ir kt. Tai toks visuomenės ar jos dalies interesas, kurį valstybė, vykdydama savo funkcijas, yra konstituciškai įpareigota užtikrinti ir tenkinti, inter alia per teismus, pagal savo kompetenciją sprendžiančius bylas. Kilus klausimui, ar tam tikras interesas laikytinas viešuoju, turi būti įmanoma pagrįsti, kad, nepatenkinus tam tikro asmens ar grupės asmenų intereso, būtų pažeistos ir tam tikros Konstitucijoje įtvirtintos, jos saugomos ir ginamos vertybės. Konstitucijoje expressis verbis įtvirtinta valstybės pareiga rūpintis natūralios aplinkos išsaugojimu, užtikrinti tinkamą gamtos aplinką nuo kenksmingų poveikių. Šios nuostatos yra neatsiejamai susijusios su Konstitucijoje įtvirtinta valstybės prievole reguliuoti ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei, taip pat su konstituciniais nuosavybes neliečiamumo, subjektinių nuosavybės teisių apsaugos, teisingumo, proporcingumo principais, kitomis konstitucinėmis nuostatomis.

31Mano, kad teismas teisingai konstatavo, jog 2009-01-29 Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovai kartu su Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Marijampolės agentūros vedėju atliko faktinių duomenų patikrinimą sodininkų bendrijoje „Krokodilas“ sklype Nr. ( - ) , kurio metu nustatė, kad pakrantės šlaito kampas didesnis nei 10 laipsnių, bei nustatė atstumus nuo sodo namelio iki viršutines briaunos (mažesni nei 18 metrų). LR Aplinkos ministro 2001-11-07 įsakymu Nr.540 patvirtintose Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklėse (toliau - Taisyklės) nurodyta, kad apsaugos juostų ir zonų paskirtis < ... > apsaugoti vandens telkinių pakrančių natūralų kraštovaizdį bei jo estetines vertybes, sudaryti palankias rekreacijos sąlygas; kai upių krantai statūs (nuolydžio kampas 30 laipsnių ir daugiau) apsaugos juostos nustatomos matuojant nuo kranto viršutinės briaunos, apsaugos juostų plotis turi būti ne mažesnis kaip 25 m. Nuo 2007 metų gegužės 1 d. įsigaliojusiame Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos apraše upės pakrantės šlaitas įvardijamas ne toliau kaip 50 metrų nutolęs, 20 laipsnių ir daugiau statumo, apsaugos juostos išorinės ribos atstumas 25 m, kai nuolydžio kampas 10 laipsnių ir didesnis. Mano, kad Marijampolės rajono apylinkės teismas 2010-12-20 sprendime teisingai konstatuota, kad blogai buvo sudarytas jau pats 1989 metų išplanavimo projektas, nes jau 1984 metų planuose buvo nustatyta 25 metrų apsaugos juosta, namelis įėjo į saugomą 25 metrų zoną. Todėl galima pagrįstai teigti, kad visas E. ir J. K. sklypas patenka į saugomą teritoriją.

32Taip pat nepagrįsti apeliantų argumentai, kad 2010-12-20 Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimas pažeidžia E. ir J. K. teisėtų lūkesčių principą. Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje ne kartą yra konstatuota, kad nuosavybes teise nėra absoliuti, kad nuosavybė įpareigoja, ji atlieka socialinę funkciją, < ... > pagal Konstituciją turi būti nustatytas toks teisinis reguliavimas, kuris įtvirtintų ir savininkų priedermę prisidėti prie Konstitucijoje įtvirtinto viešojo intereso- natūralios gamtinės aplinkos, < ... > gamtos išteklių racionalaus naudojimo, atkūrimo, gausinimo < ... >; įstatymais gali būti nustatyti specifiniai reikalavimai, apibrėžiantys žemės sklypų, miškų, vandens telkinių valdymą, naudojimą ir disponavimą šiais objektais, bei atitinkami apribojimai ir sąlygos šių objektų savininkams.

33Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, Marijampolės rajono apylinkės teismas 2010-12-20 sprendime teisėtai ir pagrįstai pripažino ginčijamus aktus neteisėtais ir nepagrįstais, o E. ir J. K. priklausančiame žemės sklype esančius neteisėtus statinius įpareigojo E. ir J. K. nugriauti.

34Atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius pateikė teismui atsiliepimą į apeliacinius skundus, nesutinka su atsakovų - Marijampolės savivaldybės administracijos, J. K. ir E. K. apeliaciniuose skunduose nurodytais motyvais. Ieškovo pateiktame teismui ieškinyje nurodyti argumentai, motyvai ir reikalavimai dėl administracinių aktų pripažinimo negaliojančiai ir neteisėtų savavališkų statybos pasekmių šalinimo yra pagrįsti. Kadangi statiniai, atsakovams J. ir E. K. nuosavybės teise sodininkų bendrijoje „Krokodilas“ priklausančiame, sklype Nr. ( - )., pastatyti pažeidžiant imperatyviuosius saugomų teritorijų ir statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, t. y. tokių statinių statyba yra negalima, bei atsižvelgiant į 2011 m. sausio 31 d. Konstitucinio teismo nutarimo IV dalies 5 punkto išaiškinimą, mano, kad Teismo 2010-12-20 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-137-769/2010, kuriuo buvo panaikinti administraciniai aktai, o atsakovai įpareigoti pašalinti neteisėtos ir savavališkų statybų padarinius, statinius nugriaunant, yra teisingas ir teisėtas. Civilinės bylos nagrinėjimo metu atsakovai ieškovo pateiktų įrodymų nepaneigė, todėl mano, kad teismas nagrinėdamas civilinę bylą objektyviai ir išsamiai išanalizavo bylos aplinkybes, visapusiškai ir pilnai ištyrė bei vertino byloje surinktus įrodymus bei priėmė pagrįstą įrodymais bei motyvuotą teisės aktais sprendimą.

35Trečiasis asmuo V. V. atsiliepimu į apeliacinius skundus nurodo, kad pritaria apeliaciniams skundams ir mano, jog Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010-12-20 sprendimas turėtų būti panaikintas. Sodo namelis sklype Nr. ( - ) suprojektuotas ir pastatytas vadovaujantis galiojančiu SB „Dovinė“ suplanavimo projektu. Pagal visą SB „Dovinė“ suplanavimo projekte numatytą pakrantės užstatymo liniją yra pastatyta daug sodo namelių, tarp kurių yra ir sodo namelis sklype Nr. ( - ). valdomame J. ir E. K.. Įgyvendinus Marijampolės apylinkės teismo sprendimą nugriovus vieną sodo namelį, būtų sukurtas precedentas nugriauti visus sodo namelius esančius šioje pakrantės užstatymo linijoje ir ne tik sodų bendrijoje „Dovinė“, bet ir kitose sodų bendrijose

36Marijampolės savivaldybėje, kadangi dauguma sodų bendrijų yra prie upių ir vandens telkinių. Įgyvendinus Marijampolės apylinkės teismo sprendimą būtų pažeisti ir teisėti žemės sklypo savininko lūkesčiai. Nekilnojamojo turto registro pažymėjime įrašytas žemės sklypo naudojimo būdas - mėgėjiškų sodų ir sodininkų bendrijų bendro naudojimo žemės sklypai, naudojimo pobūdis - mėgėjiškų sodų sklypai. LR aplinkos ministro 2005-03-17 įsakymu Nr.1-151 patvirtinta Žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacija nustato, kad tai mėgėjiškai sodininkystei skirta, pagal teritorijų planavimo dokumentus suformuota teritorija, suskirstyta į individualius sodo sklypus ir bendro naudojimo žemė ir kuriuose fiziniai asmenys (sodininkai) užsiima mėgėjiška sodininkyste. Nugriovus sodo namelį teigiant, kad sodo sklypelis patenka į pakrantės apsaugos juostą neaišku kaip tokį sklypelį reikėtų naudoti pagal Registro pažymėjime nurodyta paskirtį.

37Atsakovė Marijampolės savivaldybės administracija pateikė teismui atsiliepimą į apeliantų Jono ir E. K. apeliacinį skundą, kurį palaiko, kadangi negali sutikti su tokiu teismo sprendimu. Mano, kad jis yra priimtas netinkamai ištyrus visas faktines bylos aplinkybes, taip pat netinkamai ir neteisingai pritaikius ir išaiškinus materialinės teisės normas ir todėl, Marijampolės savivaldybės administracijos nuomone, sprendimas nėra pagrįstas bei turi būt apeliacinės instancijos teismo pakeistas dėl motyvų, kuriuos Kauno apygardos teismui pilnai išdėstė, savarankiškai pareikšdami 2011-01-19 apeliacinį skundą

38IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

39Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinių skundų ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į apeliacinių skundų ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.).

40Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

41Atsakovė E. K. mirė 2011m. rugsėjo 17 d., jos teisių perėmėjas – atsakovas J. K..

422013 m. kovo 4d. apeliacinės instancijos teismo posėdyje Kauno apygardos prokuratūros atstovas atsisakė nuo dalies ieškinio reikalavimų. Atsisakymas grindžiamas atliktos geodezinės ekspertizės aktu, kuris Kauno apygardos teisme gautas 2013 m. sausio 22 d. Atstovas nurodė, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos apsaugos bei Aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento atlikti matavimai, kurių pagrindu ir buvo rengiamas bei grindžiamas ieškinys, nėra pakankamai tikslūs.Remiantis minėtais matavimais visi ginčo objektai: sodo namelis ūkinis pastatas ir kiemo statiniai pateko į Dovinės upės pakrantės apsaugos juostą. Atlikus ekspertizę paaiškėjo, kad į pakrantės apsaugos juostą patenka tik ūkinis pastatas bei kiemo statiniai. Atsižvelgiant į tai, atsisako ieškinio reikalavimų, susijusių su sodo nameliu, esančiu sodininkų bendrijos „Krokodilas“ sklype Nr. ( - ). Tai reiškia, jog atsisakoma reikalavimų pripažinti negaliojančiu 2005 m. rugsėjo 8 d. Marijampolės savivaldybės administracijos Ūkio departamento Architektūros ir urbanistikos skyriaus išduotą Projektavimo sąlygų sąvadą Nr. ( - ) sodo namelio sodininkų bendrijos „Krokodilas“ sklype Nr ( - ), statybai; pripažinti negaliojančiu Marijampolės savivaldybės administracijos Ūkio departamento Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2006 m. liepos 21d. išduotą statybos leidimą nr. ( - )sodo namelio sodininkų bendrijos „Krokodilas“ sklype Nr. ( - ) , statybai; Pripažinti negaliojančiu 2007 m. kovo 9 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą, kuriuo sodo namelis, esantis sklype Nr. ( - ) sodų bendrijoje „Krokodilas“, pripažintas tinkamu naudoti; Įpareigoti statytojus pašalinti neteisėtos statybos - sodo namelio, esančio sodininkų bendrijos „Krokodilas“ sklype Nr. ( - ), pasekmes, jį nugriaunant.

43Toks ieškovo Kauno apygardos prokuratūros atsisakymas nuo ieškinio neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešajam interesui, todėl atsisakymas priimamas. Pirmosios instancijos teismo sprendimas šioje dalyje panaikinamas ir byla nuraukiama (CPK 140 straipsnio 1 dalis).

44Ieškovas ir toliau palaiko ieškinio reikalavimus, susijusius su ūkiniu pastatu ir kiemo statiniais. Apeliantai apeliaciniuose skunduose nepagrįstai nurodo, kad šioje byloje nėra viešojo intereso, todėl ieškovas nėra tinkamas subjektas reikšti ieškinį byloje. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, jog Teritorijų planavimą ir statybų procesą reglamentuojančiuose teisės aktuose yra išreikštas viešasis interesas, kad teritorijų planavimas ir statybos būtų vykdomi griežtai laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų, kad teritorijos būtų vystomos, o statybos vykdomos, derinant visų suinteresuotų asmenų interesus, laikantis aplinkosaugos, vietovių, gamybos ir infrastruktūros sistemų formavimo reikalavimų, fizinių ir juridinių asmenų veiklos plėtojimo teisėms teritorijoje nustatyti. Institucijos, nevykdančios joms paskirtų funkcijų visuomenei itin svarbiose teritorijų planavimo ir statybų srityse, turi būti atsakingos už atsiradusius tokių veiksmų teisinius padarinius.

45Ginčo žemės sklypas Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), ir kiemo statiniai yra sodininkų bendrijoje „Krokodilas“ ( - ).

46Marijampolės apskrities viršininko administracija 2005 m. gruodžio 9 d. raštu Nr. 17A-1754-(6.44) „Dėl žemės sklypo pertvarkymo ir formavimo projektui rengti sąlygų, rengiamam žemės sklypo Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), pertvarkymo ir formavimo projektui (teritorijų planavimo dokumentui) nustatė šiuos reikalavimus: 1) naujai formuojamo žemės klypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio; naudojimo būdas - mėgėjiškų sodų ir sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypai; naudojimo pobūdis – mėgėjiškų sodų be teisės statyti statinius; naujai formuojamo žemės sklypo ribos formuojamos pratęsiant žemės sklypo Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - )); nustatyti naujai formuojamam žemės sklypui žemės naudojimo sąlygas ir servitutus (b. l. 25, t. 1). Naujai suformuotam sklypui taikomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr. 1640 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo dalinio pakeitimo“ XXIX skyriuje išvardinti apribojimai (b. l. 32).

472006 m. sausio 24 d. Marijampolės apskrities viršininko įsakymu Nr. ( - ) prijungus naujai suformuotą 0, 0386 ha žemės sklypą, buvo suformuotas naujas 0,1026 ha žemės sklypas Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), minėtoje sodininkų bendrijoje „Krokodilas“ (b. l. 14, t.1). Nuo 2006 m. balandžio 25 d. šiam žemės sklypui galioja specialios naudojimo sąlygos : vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos (b. l. 13, t.1).

482006 m. liepos 21 d. Marijampolės savivaldybės administracijos ūkio departamento architektūros ir urbanistikos skyrius išdavė statybos leidimą Nr. ( - ) sodo namelio statybai nesant Marijampolės savivaldybės nuolatinės statybos komisijos rekomendacijos išduoti ar neišduoti statybos leidimą (b. l. 44, 45, 46, t. 1). 2007 m. kovo 9 d. sodo namelio statyba ( - )., SB „Krokodilas“ sklype Nr. ( - ) pripinta tenkinanti nustatytus reikalavimu ir tinka naudoti (b. l. 47-48, t.1). 2008 m. gegužės 13 d. ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), kiemo statiniai, unikalus Nr. ( - ), tinkami naudoti (b. l. 49, t.1). Statybos techninio reglamento STR 1. 01.07:2002 „Nesudėtingi statiniai“ 12.2.1.3 papunkčiu reglamentuojama, kad nesudėtingiems statiniams saugomoje teritorijoje rengimas supaprastintas statinio projektas, kurį patikrina savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, įgaliotas nustatyti statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinius reikalavimus – statant ekologinės apsaugos prioriteto (apsaugančiose) teritorijos, tarp jų ir paviršinio vandens telkinių apsaugos zonose. 2009 m. vasario 24 d. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos nustatė, jog Marijampolės savivaldybės administracija ir Marijampolės apskrities viršininko administracija nepateikė ūkinio pastato (pažymėjimas plane – 2I1/g, unikalus Nr. ( - )) ir kiemo statinių (unikalus Nr. ( - )) sodininkų bendrijos „Krokodilas“ sklype Nr. ( - ), esančių ( - )., statybą (išskyrus pavėsinę ir tvorą, kurių statyba numatyta techniniame projekte) pateisinančių dokumentų.

49Valstybės įmonės Registrų centre įregistruotas 0, 1026 ha žemės sklypas (ginčo žemės sklypas). Žemės sklypo specialios sąlygos : vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos (b. l. 13, t.1). Pakrantės apsaugos juostose draudžiama statyti statinius, išskyrus hidrotechninius, vandens paėmimo ir išleidimo į vandens telkinius įrenginius, vandenvietes, paplūdimių įrangą, tverti tvoras (Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 126. 1 papunktis). Tai reiškia, jog ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - )), kiemo statiniai (unikalus Nr. ( - )) : šulinys, lauko tualetas, tvora, pavėsinė ir lauko židinys, pastatyti pažeidžiant minėto 1992-05-12 Vyriausybės nutarimo Nr. 343 126. 12 papunkčio nuostatas, kad pakrantės apsaugos juostose draudžiama statyti statinius, tverti tvoras.

50Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovų apeliaciniai skundai netenkintini.

51Teismas tenkina ieškovo Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro prašymą dėl dalies ieškinio atsisakymo, todėl naujai paskirstomos bylinėjimosi išlaidos. Teismai turėjo 197, 56 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Šios išlaidos lygiomis dalimis valstybei priteistinos iš Kauno apygardos prokuratūros, atsakovų J. K., Marijampolės savivaldybės administracijos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, t.y. po 65, 85 Lt.

52Atsakovas J. K. už atsiliepimą į kasacinį skundą advokatui sumokėjo 1300 Lt, todėl iš Kauno apygardos prokuratūros J. K. priteistina 650 Lt turėtų išlaidų ir 131 Lt turėtų išlaidų paduodant apeliacinį skundą (CPK 88, 93 straipsnis).

53Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 293 straipsnio 4 punktas,

Nutarė

54panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimo dalį, kuria pripažinti negaliojančiais:

55- 2005 m. rugsėjo 8 d. Marijampolės savivaldybės administracijos Ūkio departamento Architektūros ir urbanistikos skyriaus išduotą Projektavimo sąlygų sąvadą Nr. ( - ) sodo namelio sodininkų bendrijos „Krokodilas“ sklype Nr. ( - )., statybai;

56- Marijampolės savivaldybės administracijos Ūkio departamento Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2006-07-21 išduotą statybos leidimą Nr. ( - ) sodo namelio sodininkų bendrijos „Krokodilas“ sklype Nr. ( - ), statybai.

57-2007-03-09 statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas, kuriuo sodo namelis ( unikalus Nr. ( - )), esantis sklype Nr. ( - ) sodų bendrijoje „Krokodilas“ ( - ), pripažintas tinkamu naudoti;

58-atsakovai J. K. ir E. K. įpareigoti pašalinti neteisėtos statybos –sodo namelio, unikalus Nr. ( - ), esančio sodininkų bendrijos “Krokodilas” sklype Nr. ( - )., pasekmes, jį nugriaunant. Bylą šioje dalyje nutraukti.

592010 m. gruodžio 10 d. Marijampolės apylinkės teismo sprendimo dalį, kuria pripažintas negaliojančiu 2008-05-13 statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas, kuriuo ūkinis pastatas ( unikalus Nr. ( - )) ir kiemo statiniai ( unikalus Nr. ( - )), esantys sklype Nr. ( - ) sodų bendrijoje „Krokodilas“ ( - ) ., pripažinti tinkamais naudoti, bei savavališkų statybų- ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), ir kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ), esančių sodininkų bendrijos “Krokodilas” sklype Nr. ( - )., pasekmes, juos nugriaunant, palikti nepakeistą.

60Galutinai paskirstyti bylinėjimosi išlaidas, turėtas pirmosios, apeliacinės ir kasacinės instancijos teismuose. Priteisti iš Kauno apygardos prokuratūros, atsakovų J. K., Marijampolės savivaldybės administracijos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos po 49, 36 Lt valstybei (biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita LT 24 7300 0101 1239 4300, įmokos 5660), teismų turėtų išlaidų įteikiant procesinius dokumentus.

61Priteisti iš Kauno apygardos prokuratūros atsakovui J. K. 650 Lt turėtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti, 131 Lt žyminio mokesčio išlaidų paduodant apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį... 5. 1) pripažinti negaliojančiu 2005 m. rugsėjo 8 d. Marijampolės savivaldybės... 6. 2) pripažinti negaliojančiu Marijampolės savivaldybės administracijos Ūkio... 7. 3) pripažinti negaliojančiu 2007 m. kovo 9 d. statinio pripažinimo tinkamu... 8. 4) pripažinti negaliojančiu 2008 m. gegužės 13 d. statinio pripažinimo... 9. 5) įpareigoti statytojus atsakovus J. K. ir E. K. pašalinti neteisėtos ir... 10. Ieškovas nurodė, kad ginčijami administraciniai aktai priimti ir statiniai... 11. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimų esmė... 12. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimu... 13. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai.... 14. Apeliaciniu skundu atsakovai J. K. ir E. K. nesutiko su Marijampolės rajono... 15. Apeliantai nurodė, jog teismas netinkamai įvertino byloje esančius... 16. Marijampolės rajono apylinkės teismas pripažino, kad nėra nei vieno... 17. Be to, kiti byloje esantys įrodymai, patvirtina, kad statiniai nėra pastatyti... 18. Apeliantų teisę pastatyti statinį patvirtina pateiktas ir byloje esantis... 19. Apeliantai nurodo, kad teismas netinkamai įvertino 1989 m. rugpjūčio 10 d.... 20. Teritorijų planavimo įstatymo 32 str. 2 d. nustato, jog asmenys, kurie mano,... 21. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad Kauno apygardos prokuratūra... 22. Apeliantai mano, jog teismas turėjo atmesti Kauno apygardos prokuratūros... 23. Atsakovai laiko reikšminga aplinkybe tai, jog 2006 metų balandžio 5 d.... 24. Apeliantai nurodo, kad atlikdami visas procedūras, susijusias su sodo namo ir... 25. Atsakovė Marijampolės savivaldybės administracija apeliaciniu skundu prašo... 26. Apeliantas nesutinka su Marijampolės rajono apylinkės teismu dėl viešojo... 27. Saugomų teritorijų įstatymo (Žin.,1993, Nr.63-1188) 28 str. 1 d. ir 8 d.... 28. Apeliantas pažymi, kad teismas nepagrįstai padarė išvadas, jog buvo... 29. Ieškovas teismui pateikė atsiliepimą į apeliacinius skundus, kuriame... 30. Nurodo, kad apeliantų abejonės dėl viešojo intereso nebuvimo atmestinos... 31. Mano, kad teismas teisingai konstatavo, jog 2009-01-29 Valstybine teritorijų... 32. Taip pat nepagrįsti apeliantų argumentai, kad 2010-12-20 Marijampolės rajono... 33. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, Marijampolės rajono... 34. Atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 35. Trečiasis asmuo V. V. atsiliepimu į apeliacinius skundus nurodo, kad pritaria... 36. Marijampolės savivaldybėje, kadangi dauguma sodų bendrijų yra prie upių ir... 37. Atsakovė Marijampolės savivaldybės administracija pateikė teismui... 38. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 39. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinių skundų ribų,... 40. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2... 41. Atsakovė E. K. mirė 2011m. rugsėjo 17 d., jos teisių perėmėjas –... 42. 2013 m. kovo 4d. apeliacinės instancijos teismo posėdyje Kauno apygardos... 43. Toks ieškovo Kauno apygardos prokuratūros atsisakymas nuo ieškinio... 44. Ieškovas ir toliau palaiko ieškinio reikalavimus, susijusius su ūkiniu... 45. Ginčo žemės sklypas Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), ir kiemo statiniai yra... 46. Marijampolės apskrities viršininko administracija 2005 m. gruodžio 9 d.... 47. 2006 m. sausio 24 d. Marijampolės apskrities viršininko įsakymu Nr. ( - )... 48. 2006 m. liepos 21 d. Marijampolės savivaldybės administracijos ūkio... 49. Valstybės įmonės Registrų centre įregistruotas 0, 1026 ha žemės sklypas... 50. Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 51. Teismas tenkina ieškovo Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro prašymą dėl... 52. Atsakovas J. K. už atsiliepimą į kasacinį skundą advokatui sumokėjo 1300... 53. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 54. panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 20 d.... 55. - 2005 m. rugsėjo 8 d. Marijampolės savivaldybės administracijos Ūkio... 56. - Marijampolės savivaldybės administracijos Ūkio departamento Architektūros... 57. -2007-03-09 statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas, kuriuo sodo namelis (... 58. -atsakovai J. K. ir E. K. įpareigoti pašalinti neteisėtos statybos –sodo... 59. 2010 m. gruodžio 10 d. Marijampolės apylinkės teismo sprendimo dalį, kuria... 60. Galutinai paskirstyti bylinėjimosi išlaidas, turėtas pirmosios, apeliacinės... 61. Priteisti iš Kauno apygardos prokuratūros atsakovui J. K. 650 Lt turėtų...