Byla 1-1086-527/2018
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. 01-1-36407-17, kurioje

1Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Jolita Cirulienė

2išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Penktojo skyriaus (Jonava) prokurorės Astos Kaminskienės 2018-02-14 teisme gautą pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. 01-1-36407-17, kurioje

3Ž. Ž. (asmens kodas ( - ) gimęs ( - ) Jonavos r., Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, pagrindinio išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, gyv. ( - )., teistas:

41) 2013-08-16 Jonavos rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau ir – BK) 227 str. 2d., 50 MGL - 6500 litų bauda. 2013-08-20 Jonavos rajono apylinkės teismo nutartimi, vadovaujantis BK 64¹ str., Jonavos rajono apylinkės teismo 2013-08-16 nuosprendžiu paskirta bausmė sumažina vienu trečdaliu ir paskirta galutinė bausmė 33,3 MGL - 4329 litų bauda. Į paskirtos bausmės laiką įskaitytas laikinajame sulaikyme išbūtas laikas 2MGL - 260 Lt, galutinė bausmė paskirta 31,3 MGL - 4069 Lt bauda. Bausmė atlikta.

52) 2016-07-01 Jonavos rajono apylinkės teismo pagal LR BK 227 str. 2d., 64¹ str.- 40 parų arešto bausme. Bausmę atlikęs, teistumas neišnykęs)

6kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau ir – BK) 138 straipsnio 1 dalyje.

7Teismas

Nustatė

8Ž. Ž. 2017 m. liepos 14 d., apie 18.00 val., prie parduotuvės ( - ) priklausančios UAB „( - )“, adresu ( - ) ,dėl asmeninių nesusitarimų su nukentėjusiuoju V. P. tyčia abejomis rankomis sudavė vieną po kito smūgius nukentėjusiajam V. P. į veidą, po ko jis nukrito ant žemės, tokiu būdu padarė nukentėjusiajam V. P. kairio skruostikaulio lanko lūžimą, tai yra nesunkų sveikatos sutrikdymą. Tokiais savo veiksmais Ž. Ž. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 138 straipsnio 1 dalyje.

9Ž. Ž. apklaustas įtariamuoju savo kaltę pripažino visiškai (b. l. 117–120; 121–124; 127–129) ir parodė, kad 2017-07-14 apie 18.00 val. su sugyventine A. F. jam priklausančiu automobiliu buvo atvykę į parduotuvę „( - )“ esančią, ( - )., apsipirkti. A su prekėmis išėjo iš parduotuvės, o jis liko susimokėti. Išėjęs iš parduotuvės kieme pamatė prie automobilio stovinčią A. F., o prie jos prispaudusį V. P.. Jis suprato, kad V. P. prašo jos pinigų, todėl priėjęs prie V. P. jis sudavė kumščiu jam į veidą du kartus, nuo smūgių V. P. buvo nukritęs ant žemės. Sudavė todėl, kad jis nuolat būdamas girtas ir pamatęs A. F. prašo jos pinigų ir taip ją gąsdina. Jis supranta, kad jo veiksmai galėjo sutrikdyti V. P. sveikatą, todėl nuoširdžiai gailisi dėl įvykdytų savo veiksmų. Jis savanoriškai atlygino padarytą turtinę žalą Valstybinei ligonių kasai.

10Nukentėjusiojo V. P. apklausos protokolu (b. l. 1–4; 25–26; 27–30; 31–34) nustatyta, kad 2017 m. liepos 14 d. jis dienos metu vartojo alkoholį. Vakare, tai galėjo būti apie 18.00 val. jis su dviračiu, priklausančiu Ž. Ž., atvažiavo prie parduotuvės „( - )“, esančios ( - ) kur vartojo alkoholį kartu su R. S.. Prie parduotuvės pamatė stovintį Ž. Ž. automobilį. Po kurio laiko iš parduotuvės išėjo Ž. Ž. sugyventinė A. ir priėjo prie Ž. Ž. automobilio. Jis priėjęs prie A. paprašė jos pinigų. Tuo metu A. stovėjo prie automobilio, ar jis buvo ištiesęs rankas – dėl girtumo neprisimena. Tuo metu iš parduotuvės išėjęs Ž. Ž. priėjęs prie jo sudavė jam smūgį į veidą. Kiek smūgių jam buvo suduota – neprisimena. Ką Ž. Ž. jam sakė sudavęs smūgius – neprisimena. Nuo suduoto smūgio jis jautė stiprų fizinį skausmą veide ir buvo sužalotas. Neneigia, kad įvykio metu jis buvo neblaivus. Mano, kad A. F. galėjo jo išsigąsti, kai jis prašė jos pinigų. Viskas įvyko greitai. Jis (V. P.) stovėjo prie A. F., o priėjęs Ž. Ž. sudavė jam į veidą, tačiau dėl girtumo nepamena, ar jis buvo nukritęs ant žemės. Dėl patirtų sužalojimų jam buvo iškviesti medikai. Dėl patirtų sužalojimų jis Ž. Ž. pretenzijų neturi, civilinio ieškinio nereikš.

11Liudytojos M. P. apklausos protokolu (b. l. 75–78) nustatyta, kad V. P. yra jos sūnus. 2017 m. liepos mėnesį, tikslios datos neprisimena, tačiau pamena, kad buvo penktadienis, laikotarpyje nuo 18.00–18.30 val. Vidas grįžęs namo paprašė iškviesti jam greitąją medicinos pagalbą. Iš sūnaus pasakojimų jai žinoma, kad jį prie parduotuvės „( - ) ", esančios ( - )., sumušė Ž. Ž.. Nuo sumušimo jis buvo nukritęs ant žemės. Sūnaus kairė veido pusė buvo labai sutinusi ir paraudusi. Ji iškvietė medikus, tačiau kol jie atvyko sūnus jau sunkiai galėjo kalbėti, nes patinimas padidėjo, ir jis vos galėjo atmerkti kairiąją akį. Medikai sūnų išvežė į Kauno klinikas, tačiau kitą dieną ryte jis sugrįžo namo. Sakė, kad nenori būti ligoninėje, kad namuose jam geriau. Apie įvykį daugiau su sūnumi nekalbėjo.

12Liudytojo R. S. apklausos protokolu (b. l. 84–87) nustatyta, kad 2017 m. vasaros metu, tikslios datos neprisimena, tačiau pamena, kad buvo penktadienis, jis apie 14–15 val. ėjo į parduotuvę ( - ), esančią ( - )., nusipirkti alaus. Prie parduotuvės sutiko V. P., kuris stovėjo prie krūmų esančių šalia parduotuvės ir buvo su dviračiu, priklausančiu Ž. Ž.. Prie kokių aplinkybių pas V. P. atsirado Ž. Ž. dviratis – nežino ir V. P. apie tai neklausė. Apie tai, kad dviratis priklauso Ž. Ž., žino tikrai, nes jis pats su juo važinėjo kurį laiką, kai dirbo pas Ž. Ž. tėvą. Tai galėjo būti prieš metus laiko, tada Ž. Ž. dviratį buvo paskolinęs jam važinėti į darbą. Kai sutiko V. P., jis turėjo alaus. Jis nuėjęs į parduotuvę taip pat nusipirko alaus ir kartu su V. P. už krūmų, esančių maždaug už 15 m, gėrė. Negali nurodyti, kiek laiko praėjo, kai pamatė kaip prie parduotuvės atvažiavo Ž. Ž. automobilis, iš kurio išlipo Ž. Ž. ir jo sugyventinė A. F.. Kas iš jų vairavo automobilį, jis pasakyti negali. Jie nuėjo į parduotuvę. Po kurio laiko iš parduotuvės išėjo A. F. ir nuėjo prie Ž. Ž. automobilio. V. P. pamatęs A. F. nuėjo link jos. Jis matė, kaip V. P. priėjęs prie A. F. mosavosi rankomis. Ką jis sakė A. F. – negirdėjo, tačiau mano, kad pastarasis paprašė pinigų. V. P. dažnai būdamas prie minėtos parduotuvės ir žmonių prašo pinigų. Visi V. P. vadina „velniu“, jis dažnai vartoja alkoholį ir kai būna neblaivus prašinėja pinigų. Netrukus jis pamatė, kaip iš parduotuvės išėjęs Ž. Ž. priėjęs prie V. P. sudavė jam kumščiu smūgį į veidą. Kiek smūgių buvo suduota – negali pasakyti, nes buvo apie 15 m atstumu nuo jų. Matė vieną smūgį, po kurio V. P. nukrito, tačiau ant žemės negulėjo, o iš karto atsistojo. Tuo metu A. F. su Ž. Ž. įsėdo į automobilį ir išvažiavo. Kas sėdo iš jų už vairo – neatkreipė dėmesio. V. P. atsistojęs priėjo prie jo. Priėjęs jis nieko nesakė, nesakė už ką Ž. Ž. sudavė jam smūgį. Jis asmeniškai suprato, kad Ž. Ž. V. P. sudavė dėl to, kad jis buvo priėjęs prie A. F., mosikavo rankomis ir prašė pinigų. Jis V. P. ir A. F. pokalbio negirdėjo, tik numano, kad V. P. prašė jos pinigų. Kai V. P. priėjo, jis apie suduotą smūgį nieko jo neklausinėjo ir jis pats nieko nesakė. Matė, ant jo veido sužalojimus, tačiau gerai jo veido neapžiūrinėjo. Dar kurį laiką jis pabuvo su V. P., išgėrė alaus, o kai užsimanė valgyti, paėmė iš V. P. Ž. Ž. dviratį, su kurio jis buvo atvažiavęs prie parduotuvės, ir nuvažiavo namo. Namuose užtruko gal apie 30 min. ir vėl su dviračiu grįžo prie parduotuvės, tačiau V. P. prie parduotuvės jau nebuvo. Su Ž. Ž. dviračiu nuvažiavo namo. Dviratis pas jį (R. S.) buvo gal apie porą savaičių. Apie tai, kad V. P. kreipėsi į policiją su pareiškimų dėl sužalojimo, sužinojo tuomet, kai buvo kviečiamas apklausai. Po įvykio nei su V. P., nei su Ž. Ž. apie įvykį nors ir buvo susitikę nekalbėjo. Jis asmeniškai matė, kaip Ž. Ž. sudavė V. P. smūgį, nuo kurio jis nugriuvo ant žemės ir po to išvažiavo. V. P. su jais nevažiavo, o liko ir dar su juo ir gėrė alų.

13Liudytojos A. F. apklausos protokolu (b. l. 108–111) nustatyta, kad ji yra Ž. Ž. sugyventinė. 2017 m. vasaros metu, tikslios datos neprisimena, prieš važiuojant į Šventąją ji kartu su Ž. Ž. lankėsi parduotuvėje „( - )“, esančioje, ( - ). Kuomet Ž. Ž. prie kasos atsiskaitinėjo už prekes, ji su jomis išėjo iš parduotuvės ir nuėjo prie automobilio VW Golf dešinės pusės keleivio durelių, kurias norėjo atidaryti. Nespėjus jų atidaryti prie jos priėjo neblaivus V. P. ir prisispaudęs prie jos pasakė: „duok pinigų“. V. P. neblaivų ji dažnai mato minėtoje parduotuvėje ir jis nekartą prie jos priėjęs reikalaudavo pinigų, o kai ji atsako neigiamai, jis sakydavo: „duok, tu dirbanti“. Tokiu savo elgesiu jis ją visada išgąsdina. Ji vengia viena eiti į šią parduotuvę. Apie tai, kad V. P. prieidamas reikalauja duoti jam pinigų, yra sakiusi Ž. Ž.. Tuo metu, kai V. P. prie automobilio prašė jos pinigų, priėjo Ž. Ž.. Ar jis priėjęs sudavė V. P., ji nežino, nematė, tačiau matė, kad V. P. nukrito ant žemės. Ar Ž. Ž. jam ką nors sakė – neprisimena. Jie sėdo į automobilį ir išvažiavo. Kas buvo šalia parduotuvės tuo metu, kai prie jos buvo priėjęs V. P., ji pasakyti negali. Kiek prisimena žmonių buvo, tačiau tiksliai nurodyti negali. Ar tarp jų buvo R. S. – nežino. Ar V. P. prie parduotuvės buvo atvažiavęs su dviračiu – nežino. Viskas įvyko labai greitai. Ar tarp V. P. ir Ž. Ž. buvo koks nors pokalbis dėl dviračio – nežino.

14Apžiūros protokolu (b. l. 1–4) nustatyta, kad buvo apžiūrėta įvykio vieta, esanti ( - )..

15Savanorišku daiktų, dokumentų pateikimo protokolu (b. l. 69–70) nustatyta, kad įtariamasis Ž. Ž. pateikė pinigų pervedimo kvitą, kuriame nurodyta, kad 2018-01-27 atliktas 178,32 Eur pervedimas Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

16Valstybinės teismo medicinos tarnybos Kauno skyriaus specialisto išvada Nr. G2703/2017(02) (b. l. 43–44) nustatyta, kad V. P. konstatuota kairiojo skruostikaulio lanko lūžimas. Sužalojimas galėjo būti padarytas užduotyje nurodytu laiku, t. y. 2017-07-14. Sužalojimas galėjo būti padarytas vieno trauminio poveikio pasėkoje. Sužalojimas galėjo būti padarytas tiek suduodant smūgį kumščiu į kairę veido pusę, tiek atsitrenkus į kietą buką daiktą. Sužalojimas nebūdingas savigynai. Sužalojimas nebūdingas tyčiniam savęs žalojimuisi. Kairio skruostikaulio lūžimas atitinka nesunkų sveikatos sutrikdymą, nes dėl šio sužalojimo sveikata sutrikdyta ilgiau nei 10 parų laikotarpiui.

17Šių baudžiamojoje byloje surinktų įrodymų visuma, teismo nuomone, įrodo, kad kaltinamasis 2017 m. liepos 14 d., apie 18.00 val., prie parduotuvės ( - ), priklausančios UAB „( - )“, adresu ( - )., dėl asmeninių nesusitarimų su nukentėjusiuoju V. P. tyčia abejomis rankomis sudavė vieną po kito smūgius nukentėjusiajam V. P. į veidą, po ko jis nukrito ant žemės, tokiu būdu jis padarė nukentėjusiajam V. P. kairio skruostikaulio lanko lūžimą, tai yra nesunkų sveikatos sutrikdymą, kas leidžia daryti išvadą, kad kaltinamasis padarė jam inkriminuotą nusikalstamą veiką, numatytą BK 138 straipsnio 1 dalyje, už kurią taikytina baudžiamoji atsakomybė.

18BK 138 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog tas, kas sužalojo ar susargdino žmogų, jeigu dėl to nukentėjęs asmuo prarado nedidelę dalį profesinio ar bendro darbingumo arba ilgai sirgo, bet jam nebuvo šio kodekso 135 straipsnio 1 dalyje nurodytų padarinių, baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

19Prokurorė, vadovaudamasi BK 641 straipsniu, siūlo kaltinamajam skirti galutinę vienu trečdaliu sumažintą bausmę – 50 ( penkiasdešimt) parų arešto.

20Skiriant bausmę kaltinamajam, kuris kaltu prisipažino ir sutiko su prokurorės pasiūlytos bausmės rūšimi ir dydžiu, atsižvelgtina į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį (t. y., kad padaryta veika priskiriama nesunkių nusikaltimų kategorijai), stadiją (nusikalstama veika yra baigta) bei kaltės formą (veika padaryta tyčia); taip pat atsižvelgtina į kaltinamojo baudžiamąją atsakomybę lengvinančią aplinkybę – jis prisipažįsta padaręs jam inkriminuojamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.) ir savo noru atlygino padarytą žalą (BK 59 str. 1 d. 3 p.), į jo atsakomybę sunkinančią aplinkybę – nusikalstamą veiką padarė būdamas recidyvistas (BK 60 str. 1 d. 13 p.). Taip pat atsižvelgtina į tai, kad kaltinamasis turi galiojančių administracinių nuobaudų (b. l. 144-148).

21Prokurorei priėmus sprendimą užbaigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu (BPK 418–419 str.), kaltinamajam sutikus su pasiūlyta bausme, surašytinas teismo baudžiamasis įsakymas (BPK 420 str. 1 d. 1 p.) ir skirtina prokurorės pasiūlyta bausmė – 75 parų areštas (kuri, teismo nuomone, yra tinkama bausmė už kaltinamojo padarytą nusikalstamą veiką), kuri, vadovaujantis BK 641 straipsniu, sumažintina vienu trečdaliu ir skirtina galutinė vienu trečdaliu sumažinta bausmė – 50 parų areštas.

22Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti – paliktina nepakeista iki bausmės vykdymo pradžios.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu,

Nutarė

24baudžiamojoje byloje Nr. 01-1-36407-17 surašyti teismo baudžiamąjį įsakymą.

25Ž. Ž. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1 dalyje, ir jam skirti 75 (septyniasdešimt penkių) parų areštą.

26Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64¹ straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir skirti galutinę 50 (penkiasdešimties) parų areštą.

27Iki bausmės vykdymo pradžios palikti galioti Ž. Ž. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, o pradėjus bausmės vykdymą, kardomosios priemonės netaikyti.

28Išaiškinti Ž. Ž., kad jis, nesutikdamas su teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, per keturiolika dienų nuo šio dokumento gavimo turi teisę paduoti Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmams prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Jei šia teise nebus pasinaudota, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisės. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.

1. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Jolita Cirulienė... 2. išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros... 3. Ž. Ž. (asmens kodas ( - ) gimęs ( - ) Jonavos r., Lietuvos Respublikos... 4. 1) 2013-08-16 Jonavos rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos... 5. 2) 2016-07-01 Jonavos rajono apylinkės teismo pagal LR BK 227 str. 2d., 64¹... 6. kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 7. Teismas... 8. Ž. Ž. 2017 m. liepos 14 d., apie 18.00 val., prie parduotuvės ( - )... 9. Ž. Ž. apklaustas įtariamuoju savo kaltę pripažino visiškai (b. l.... 10. Nukentėjusiojo V. P. apklausos protokolu (b. l. 1–4; 25–26; 27–30;... 11. Liudytojos M. P. apklausos protokolu (b. l. 75–78) nustatyta, kad V. P. yra... 12. Liudytojo R. S. apklausos protokolu (b. l. 84–87) nustatyta, kad 2017 m.... 13. Liudytojos A. F. apklausos protokolu (b. l. 108–111) nustatyta, kad ji yra... 14. Apžiūros protokolu (b. l. 1–4) nustatyta, kad buvo apžiūrėta įvykio... 15. Savanorišku daiktų, dokumentų pateikimo protokolu (b. l. 69–70) nustatyta,... 16. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Kauno skyriaus specialisto išvada Nr.... 17. Šių baudžiamojoje byloje surinktų įrodymų visuma, teismo nuomone, įrodo,... 18. BK 138 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog tas, kas sužalojo ar susargdino... 19. Prokurorė, vadovaudamasi BK 641 straipsniu, siūlo kaltinamajam skirti... 20. Skiriant bausmę kaltinamajam, kuris kaltu prisipažino ir sutiko su... 21. Prokurorei priėmus sprendimą užbaigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu... 22. Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420... 24. baudžiamojoje byloje Nr. 01-1-36407-17 surašyti teismo baudžiamąjį... 25. Ž. Ž. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 26. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64¹ straipsniu,... 27. Iki bausmės vykdymo pradžios palikti galioti Ž. Ž. paskirtą kardomąją... 28. Išaiškinti Ž. Ž., kad jis, nesutikdamas su teismo baudžiamuoju įsakymu...