Byla 2S-34-560/2018
Dėl įsakymo bei sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Dainius Rinkevičius, teismo posėdyje vienasmeniškai apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „JKG STATYBA“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 24 d. ir 2017 m. gegužės 24 d. nutarčių civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „JKG Statyba“ ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir VĮ „Registrų centras“ dėl įsakymo bei sprendimo panaikinimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovas UAB „JKG STATYBA“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus miesto skyriaus 2015-03-09 įsakymą Nr. 49VĮ-306-(14.49.2) ir VĮ Registrų centras 2015-03-25 sprendimą išregistruoti juridinį faktą.
 2. Vilniaus apygardos teismas 2017-04-03 priėmė nutartį, kuria nusprendė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-08-12 sprendimą, kuriuo priimtas procesinis sprendimas dėl ieškovo ir perduoti bylą nagrinėti teismui iš naujo.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė

6

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017-04-24 nutartimi nustatė ieškovui UAB „JKG STATYBA“ 7 kalendorinių dienų terminą nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos ieškinio trūkumams, nurodytiems nutarties motyvuojamojoje dalyje, pašalinti. Nurodė, jog Vilniaus apygardos teismas 2017-04-03 priėmė nutartį, kuria nusprendė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-08-12 sprendimą ir perduoti bylą nagrinėti teismui iš naujo. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad ieškovas 2017-03-14 pateikė įrodymus, susijusius su apeliantės nuosavybės teise valdomais objektais, adresu (duomenys neskelbtini), kuris patenka į nuomojamo žemės sklypo, adresu (duomenys neskelbtini), teritoriją. Taip pat apeliantė pateikė įrodymus, patvirtinančius, kad nuomojamoje žemėje yra jai priklausantys inžineriniai tinklai. Teismas prie byloje esančių įrodymų prijungė 2017-01-25 parengtą nekilnojamo turto objekto kadastrinių matavimų bylą ir 2017-01-24 parengtą nekilnojamo daikto kadastrinių matavimų bylą Nr. 13/23656. Aiškiai matyti, kad ieškovas nesutiko su Nekilnojamo turto registre nurodytais duomenimis, todėl pirmosios instancijos teismas privalėjo atsižvelgti į ieškovo nurodytus įrodymus, pagrindžiančius ar nepagrindžiančius tai, kad ieškovas nuosavybės ar nuomos teise priklauso statiniai, esantys nuomojamoje valstybės žemėje. Vadovaudamasis argumentais, kuriuos išdėstė apeliacinės instancijos teismas bei prie bylos prijungtais naujais įrodymais, teismas sprendė, kad ieškovas turi patikslinti ieškinį.
 2. Vilniaus apygardos teismas taip pat nurodė, kad teismas turi įtraukti į bylą S. V., M. V., B. Š., A. K., G. S., J. G., kurie yra sudarę subnuomos sutartis. Kadangi teismui nėra žinoma duomenų apie šiuos asmenis, ieškovas turi įtraukti juos trečiaisiais asmenimis bei kitus asmenis, sudariusius subnuomos sutartis, jei tokių yra, ir pateikti jų asmens duomenis.
 3. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017-05-24 nutartimi ieškinį laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Nurodė, kad 2017-04-24 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi ieškovas buvo įpareigotas pašalinti ieškinio trūkumus, t. y. patikslinti ieškinį, atsižvelgiant į Vilniaus apygardos teismo 2017-04-03 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-262-794/2017, išdėstytus išaiškinimus dėl ieškinio dalyko ir pagrindo, įtraukti į bylos nagrinėjimą trečiuosius asmenis ir pan. Nurodyta nutartis ieškovui įteikta 2017-05-15 CPK 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, tačiau per nustatytą terminą ieškovas ieškinio trūkumų nepašalino. Dėl šių priežasčių ieškinys laikomas nepaduodu ir grąžintinas jį padavusiam asmeniui.

7III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai

8

 1. Ieškovas UAB „JKG STATYBA“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-04-24 nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad teismas nepagrįstai 2017-04-24 sprendė ieškinio priėmimo klausimą, jis buvo išspręstas dar 2015 m. birželį.
 2. Teismas nepagrįstai pripažino, jog ieškinys neatitinka ieškinio turiniui keliamų reikalavimų. Teismas pagrindu priimti 2017-04-24 nutartį laikė Vilniaus apygardos teismo 2017-04-03 nutartį ir joje esančius apeliacinės instancijos teismo motyvus, tačiau šioje nutartyje nebuvo konstatuoti jokie ieškinio trūkumai. Apeliacinės instancijos teismas aiškiai identifikavo, kad ne ieškovas, o teismas, nagrinėsiantis bylą iš naujo, turėtų išspręsti klausimą dėl trečiųjų asmenų įtraukimo.
 3. Teismo motyvai dėl ieškovo pareigos patikslinti ieškinį, ryšium su ieškovo apeliacinės instancijos teismui pateiktais naujais įrodymais taip pat nėra pagrįsti, nes Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (toliau – CPK) nenumato pareigos tikslinti procesinius dokumentus dėl to, kad ta šalis į bylą pateikė naujų įrodymų. Šalies prašymas ir kartu su juo pateikiami nauji įrodymai automatiškai tampa atitinkamos bylos dalimi nuo teismo nutarties prijungti tokius įrodymus prie bylos priėmimo.
 4. Nutartis yra be motyvų, nepagrįsta teisės normomis.
 5. Ieškovas UAB „JKG STATYBA“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-05-24 nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, jog teismas nepagrįstai pripažino, jog ieškinys neatitinka ieškinio turiniui keliamų reikalavimų, jie nebuvo pašalinti.
 6. Teismas nepagrįstai įpareigojo ieškovą tikslinti ieškinį, nes jokie ieškinio trūkumai neegzistuoja.
 7. Teismas 2017-05-24 nutartyje nepagrįstai konstatavo, kad 2017-04-24 nutartis buvo įteikta ieškovui, remiantis CPK 123 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta procesinių dokumentų įteikimo juridiniam asmeniui prezumpcija, todėl nepagrįstai laikė, jog ieškinio trūkumai nepašalinti.
 8. Atsakovas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pateikė atsiliepimą į atskiruosius skundus, kuriuo prašė juos atmesti. Nurodo, kad teismas konstatavo, jog dokumentai buvo įteikti 2017-05-15, per teismo nustatytą 7 dienų terminą apeliantas ieškinio trūkumų nepašalino.
 9. Byloje Nr. 2-21414-545/2017 nėra duomenų nei patvirtinančių, nei paneigiančių apelianto tvirtinimą, kad nebuvo paliktas siuntos pranešimas pašto dėžutėje. Apeliantas žinojo, kad civilinė byla Nr. 2- 21414-545/2017 perduota pirmosios instancijos teismui nagrinėti, todėl turėjo pareigą sekti bylos procesą.
 10. Atsakovas VĮ „Registrų centras“ atsiliepimo į atskiruosius skundus nepateikė.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirieji skundai tenkinami iš dalies.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 2. Ieškovo teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino, jog ieškinys neatitinka jo turiniui keliamų reikalavimų. Apeliacinės instancijos teismas su šiuo ir jį detalizuojančiais argumentais sutinka. CPK 115 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog jeigu procesiniai dokumentai neatitinka jų formai ir turiniui keliamų reikalavimų arba nesumokėtas žyminis mokestis, teismas priima nutartį ir joje nustato pakankamą terminą, tačiau ne trumpesnį kaip septynios dienos, trūkumams pašalinti. Tuo atveju, kai teikiamas procesinis dokumentas yra ieškinys, jis turi atitikti reikalavimus įtvirtintus CPK 135 straipsnyje. Prie ieškinio turi būti pridėti dokumentai ir kiti įrodymai, kuriais ieškovas grindžia savo reikalavimus, taip pat duomenys, kad žyminis mokestis sumokėtas, bei prašymai dėl įrodymų, kurių ieškovas pateikti negali, išreikalavimo, nurodant priežastis, kodėl negalima pateikti šių įrodymų (135 straipsnio 2 dalis). Šiame kontekste apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog nei CPK 111, nei CPK 135 straipsniuose nėra įtvirtintas reikalavimas tikslinti ieškinį pagal naujai pateiktus įrodymus. Jei pirmosios instancijos teismui dėl to kilo kokių nors neaiškumų, pirmosios instancijos teismas galėjo juos pašalinti teismo posėdžio metu ar įpareigodamas ieškovą pateikti paaiškinimus raštu, tad nagrinėjamas ieškinio trūkumas nustatytas nepagrįstai.
 3. CPK 111 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, jog kiekviename dalyvaujančio byloje asmens procesiniame dokumente turi būti dalyvaujančių byloje asmenų procesinės padėtys, vardai, pavardės, asmens kodai (jeigu jie žinomi), gyvenamosios vietos, pareiškėjui žinomi kitų dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų įteikimo kiti adresai, o tais atvejais, kai dalyvaujantys byloje asmenys arba vienas iš jų yra juridinis asmuo, – jo visas pavadinimas, buveinė, pareiškėjui žinomi kitų dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų įteikimo kiti adresai, kodai, atsiskaitomųjų sąskaitų numeriai (jeigu jie žinomi) ir kredito įstaigų rekvizitai (jeigu jie žinomi). Tuo tarpu CPK 47 straipsnio 1 dalis nustato tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko, gali įstoti į bylą ieškovo arba atsakovo pusėje iki baigiamųjų kalbų pradžios, jeigu bylos išsprendimas gali turėti įtakos jų teisėms arba pareigoms; jie gali būti įtraukiami dalyvauti byloje taip pat motyvuotu šalių prašymu arba teismo iniciatyva. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, aukščiau pateiktas teisinis reguliavimas suponuoja, jog šiuo atveju trečiųjų asmenų įtraukimas į bylą ir/ar duomenų apie juos nurodymas, ypatingai atsižvelgiant į Vilniaus apygardos teismas 2017-04-03 nutarties, kuria panaikintas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-08-12 sprendimas, turinį ir formuluotę nagrinėjamu klausimu, negalėjo būti pripažintas ieškinio trūkumu, kurio nepašalinus gali atsirasti CPK 115 straipsnio 3 dalyje nurodytos pasekmės. Apeliacinės instancijos teismas nurodo, jog pirmosios instancijos teismas galėjo įtraukti trečiuosius asmenis į bylą, pasinaudodamas CPK 47 straipsnio 1 dalyje jam suteikta diskrecija, o tuo atveju, jei tam trūko duomenų pasiūlyti ieškovui ir/ar kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims šiuos duomenis, jei jie būtų žinomi, pateikti teismui.
 4. Apeliacinės instancijos teismas papildomai pažymi, jog nagrinėjamu atveju ieškinio priėmimo klausimas sprendžiamas būti negalėjo, nes, kaip teisingai nurodo ieškovas, jis buvo išspręstas dar 2015 m., tačiau teismas gali nustatyti procesinių dokumentų trūkumus ir įpareigoti juos pašalinti ir bylos nagrinėjimo iš esmės metu.
 5. Vadovaudamasis nurodytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-04-24 nutartyje nustatyti ieškinio trūkumai yra pertekliniai, jų nepašalinimas neimplikuoja CPK 115 straipsnio 3 dalyje nustatytų pasekmių atsiradimo, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-04-24 nutartis yra nepagrįsta ir naikintina. Kadangi yra pagrindas panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-04-24 nutartį, tai lemia ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-05-24 nutarties neteisėtumą, dėl to apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog yra pagrindas atskiruosius skundus tenkinti iš dalies ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-04-24 ir 2017-05-24 nutartis panaikinti.
 6. Dėl kitų atskirųjų skundų argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie nedaro įtakos skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010-06-01 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010-03-16 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

12Ieškovo UAB „JKG STATYBA“ atskiruosius skundus tenkinti iš dalies.

13Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 24 d. ir 2017 m. gegužės 24 d. nutartis panaikinti ir bylą jos nagrinėjimui iš esmės grąžinti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai