Byla I-2819-414/2015
Dėl Valstybinės miškų tarnybos Marijampolės teritorinio poskyrio Jurbarko rajono agentūros vyriausiojo specialisto J. K. K. veiksmų

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Rimantas Giedraitis, susipažinęs su pareiškėjo UAB „GIRTEX“ skundu atsakovui Valstybinei miškų tarnybai dėl Valstybinės miškų tarnybos Marijampolės teritorinio poskyrio Jurbarko rajono agentūros vyriausiojo specialisto J. K. K. veiksmų,

Nustatė

2Kauno apygardos administraciniame teisme 2015 m. balandžio 20 d. gautas (2015 m. balandžio 17 d. išsiųstas paštu) UAB „GIRTEX“ skundas, kuriuo pareiškėjas prašo: 1) pripažinti, kad valstybinės miškų tarnybos Marijampolės teritorinio poskyrio Jurbarko rajono agentūros vyriausiasis specialistas J. K. K. nepagrįstai ir neteisėtai atsisakė atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus patvirtinti planuojamus iškirsti medienos tūrius ir priėmė neigiamą sprendimą dėl miško kirtimo; 2) įpareigoti Valstybinės miškų tarnybos Marijampolės teritorinio poskyrio Jurbarko rajono agentūros vyriausiąjį specialistą J. K. K. patvirtinti pranešimus apie ketinamus vykdyti einamuosius kirtimus miško valdoje, esančioje adresu: (( - ), kv. ( - ), valdos kadastrinis adresas ( - ) (paraiškos Nr. 1156203, 1156205) ir leisti vykdyti šiuos kirtimus.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Apygardos administracinis teismas yra pirmoji instancija administracinėms byloms, nurodytoms Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 15 straipsnyje, kai pareiškėjas ar atsakovas yra teritorinis valstybinio administravimo ar savivaldybių administravimo subjektas, išskyrus išimtis, nurodytas ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 6, 7, 11 ir 12 punktuose (ABTĮ 18 str. 1 d.). ABTĮ 19 straipsnio 1 dalis numato, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas yra pirmoji instancija šio įstatymo 15 straipsnyje nurodytoms byloms, kai pareiškėjas ar atsakovas yra centrinis administravimo subjektas. Centriniai valstybinio administravimo subjektai – valstybinio administravimo subjektai, kurių veiklos teritorija yra visa valstybės teritorija (ABTĮ 2 str. 7 d.).

5Nors skundo pagrindas ir dalykas nėra pakankamai aiškiai ir konkrečiai suformuluotas, tačiau iš skundo turinio ir prie jo pridedamų dokumentų matyti, kad pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl Valstybinės miškų tarnybos (institucijos vyriausiojo specialisto) veiksmų. Minėta institucija yra biudžetinė įstaiga, įgyvendinanti valstybės politiką gamtos išteklių (miškų) valdymo srityje, pagal kompetenciją tvarkanti Lietuvos Respublikos miškų kadastrą, atliekanti valstybinę miškų inventorizaciją atrankos metodu ir miškų apskaitą, rengianti ir skelbianti oficialią miškų statistiką, rengianti ir derinanti valstybinės reikšmės miškų plotų schemų projektus (Valstybinės miškų tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. D1-464, (2012 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. D1-712 patvirtinta redakcija) 2 p., 5 p., 10.1 p., 10.2 p. 10.6 p.). Taigi, Valstybinė miškų tarnyba yra centrinis valstybinio administravimo subjektas, pagal jai priskirtą kompetenciją vykdantis administravimą visoje valstybės teritorijoje.

6Kadangi pareiškėjo reikalavimas yra dėl centrinio administravimo subjekto veiksmų, ši byla nepriskirtina Kauno apygardos administracinio teismo kompetencijai, todėl skundą atsisakytina priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 2 p.).

7Pareiškėjas UAB „GIRTEX“ dėl savo pažeistų teisių gynimo turi teisę kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą (ABTĮ 37 str. 3 d.). Dėl analogiško pobūdžio bylos priskirtinumo Vilniaus apygardos administraciniam teismui yra pasiskęs ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (žr., pvz., 2014 m. lapkričio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS502-1005/2014).

8Atsisakius priimti pareiškėjo skundą, grąžintinas sumokėtas žyminis mokestis (ABTĮ 37 str. 3 d., 42 str. 1 d. 3 p).

9Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjas

Nutarė

10Atsisakyti priimti UAB „GIRTEX“ skundą.

11Grąžinti 28,00 Eur (dvidešimt aštuoni eurai) žyminį mokestį 2015 m. balandžio 17 d. sumokėtą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos AB „DNB bankas“ (gavėjo sąskaita ( - )).

12Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui atskiruoju skundu per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai