Byla e2-1867-1004/2019
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Vaidotas Narvidas rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Šiaulių būstas“ ieškinį atsakovei M. K. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

21.

3Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 354,59 Eur skolą, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 75,87 Eur bylinėjimosi išlaidas. Esant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) numatytiems pagrindams, prašo priimti sprendimą už akių.

42.

5Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (2019 m. sausio 29 d. įteikiant asmeniškai), tačiau ji per nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Nesant atsakovės atsiliepimo į ieškinį, o ieškovei prašant priimti sprendimą už akių, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1,6 d.).

63.

72019 m. vasario 12 d. ieškovė pateikė patikslintą atsisakymą nuo ieškinio dalies – dėl 91,34 Eur skolos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Ieškovė nurodė, kad atsakovė per keturias įmokas laikotarpiu nuo 2018-12-13 iki 2019-01-30 sumokėjo 91,34 Eur skolos dalį, tačiau liko nesumokėta likusi skolos dalis ir bylinėjimosi išlaidos, todėl ieškovė prašo priteisti likusią nepatenkintą ieškinio dalį, kurią sudaro: 263,25 Eur skolos, 5 procentus metinių palūkanų, 12,05 Eur žyminis mokestis, 0,87 Eur išlaidos už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką ir 60,00 Eur išlaidų už advokato teisines paslaugas.

8Ieškovės atsisakymas nuo dalies ieškinio priimtinas, byla šioje dalyje nutrauktina.

94.

10CPK 140 str. 1 d. nustatyta, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio. Ieškovė raštu patikslintu pareiškimu atsisakė savo reikalavimo ieškinio dalyje dėl skolos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir nurodė, kad jai yra žinomos ieškinio atsisakymo dalyje pasekmės, todėl ieškovės atsisakymas nuo dalies ieškinio priimamas ir civilinė byla šioje dalyje (dėl 91,34 Eur ir dalies bylinėjimosi išlaidų) nutraukiama (CPK 293 str. 4 p.). Šalims išaiškinama, kad nutraukus bylą dalyje, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d.).

11Dėl sprendimo už akių priėmimo.

125.

13Ieškovė ieškiniu prašo teismo priimti sprendimą už akių, jeigu nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba paruošiamasis dokumentas. Atsakovei be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių.

146.

15Atsakovei nepateikus atsiliepimo, byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 285 str. 6 d.). Vadovaujantis CPK 285 str. 2 d. ir 286 str. 1 d., teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą ir surašo sutrumpintus motyvus. Atlikęs formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą nagrinėjamoje byloje, teismas daro išvadą, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas patenkinti ieškinį likusioje dalyje – dėl 263,25 Eur skolos dalies, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

167.

17Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė tiekia namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas. Už laikotarpį nuo 2017 m. birželio 1 d. iki 2018 m. lapkričio 30 d. susidarė 354,59 Eur skola. Ieškovė ieškiniu kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo ir patyrė 75,87 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 15,00 Eur žyminis mokestis, 0,87 Eur išlaidos už Nekilnojamojo turto registro išrašą ir 60,00 Eur už teisines paslaugas. Atsakovė padengė pagrindinę skolos dalį – 91,34 Eur ir dalį bylinėjimosi išlaidų po bylos iškėlimo teisme, tačiau liko 263,25 Eur sumos įsiskolinimas, 5 procentų metinių palūkanų reikalavimas ir 72,92 Eur sumos bylinėjimosi išlaidų įsiskolinimas (12,05 Eur žyminis mokestis, 0,87 Eur išlaidos už Nekilnojamojo turto registro išrašą ir 60,00 Eur išlaidos už advokato teisinę pagalbą).

188.

19Atsakovė už laikotarpį nuo 2017 m birželio 1 d. iki 2018 m. lapkričio 30 d. liko skolinga ieškovei už suteiktas paslaugas 263,25 Eur sumą.

209.

21Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 str., butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. Minėto straipsnio 3 d. nurodyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Šiuo pagrindu atsakovei atsirado prievolė apmokėti už ieškovės teikiamas administravimo paslaugas ir šios prievolės atsakovė neginčija mokėdamas ieškovei dalinius mokėjimus, todėl iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 263,25 Eur likusio dydžio skola.

2210.

23Kadangi atsakovė nevykdė piniginės prievolės, vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., iš jos ieškovei priteistinos 5 procentų metinės palūkanos nuo priteistos 263,25 Eur likusios skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2019 m. sausio 17 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

2411.

25Kadangi ieškinys dalyje tenkintas visiškai, iš atsakovės ieškovei priteistinos 72,92 Eur bylinėjimosi išlaidos: 12,05 Eur žyminis mokestis, 0,87 Eur išlaidos už Nekilnojamojo registro išrašą ir 60,00 Eur už teisines paslaugas (CPK 80, 88 str., 93 str. 1 d., 98 str.).

2612.

273,58 Eur teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos priteistinos iš atsakovės valstybei, kadangi šių bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra didesnė už Teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią (3,00 Eur) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 str. 1,6 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355 su vėlesniais pakeitimais).

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 1 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

29Tenkinti ieškovės UAB „Šiaulių būstas“ prašymą dėl dalies ieškinio reikalavimų atsisakymo – dėl 91,34 Eur skolos dalies ir dalies bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovės M. K. ir civilinę bylą šioje dalyje nutraukti.

30Ieškinį kitoje dalyje tenkinti ieškinį visiškai.

31Priteisti iš atsakovės M. K., a.k. ( - ) gim. ( - ), 263,25 Eur (dviejų šimtų šešiasdešimt trijų eurų, 25 centų) skolą, 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo priteistos 263,25 Eur sumos, skaičiuojant nuo 2019 m. sausio 17 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72,92 Eur (septyniasdešimt dviejų eurų, 92 centų) bylinėjimosi išlaidas ieškovei UAB „Šiaulių būstas“, į.k. ( - ).

32Priteisti iš atsakovės M. K., a.k. ( - ) gim. ( - ), 3,58 Eur (trijų eurų, 58 centų) bylinėjimosi išlaidas valstybei, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. ( - ), (gavėjo įmonės kodas ( - ), įmokos kodas 5660).

33Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau ji turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2 ir 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

34Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Vaidotas Narvidas... 2. 1.... 3. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 354,59 Eur skolą, 5 procentus... 4. 2.... 5. Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (2019 m. sausio 29 d.... 6. 3.... 7. 2019 m. vasario 12 d. ieškovė pateikė patikslintą atsisakymą nuo ieškinio... 8. Ieškovės atsisakymas nuo dalies ieškinio priimtinas, byla šioje dalyje... 9. 4.... 10. CPK 140 str. 1 d. nustatyta, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas,... 11. Dėl sprendimo už akių priėmimo.... 12. 5.... 13. Ieškovė ieškiniu prašo teismo priimti sprendimą už akių, jeigu nebus... 14. 6.... 15. Atsakovei nepateikus atsiliepimo, byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka,... 16. 7.... 17. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė tiekia... 18. 8.... 19. Atsakovė už laikotarpį nuo 2017 m birželio 1 d. iki 2018 m. lapkričio 30... 20. 9.... 21. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 str., butų... 22. 10.... 23. Kadangi atsakovė nevykdė piniginės prievolės, vadovaujantis CK 6.37 str. 2... 24. 11.... 25. Kadangi ieškinys dalyje tenkintas visiškai, iš atsakovės ieškovei... 26. 12.... 27. 3,58 Eur teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos priteistinos... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 1... 29. Tenkinti ieškovės UAB „Šiaulių būstas“ prašymą dėl dalies ieškinio... 30. Ieškinį kitoje dalyje tenkinti ieškinį visiškai.... 31. Priteisti iš atsakovės M. K., a.k. ( - ) gim. ( - ), 263,25 Eur (dviejų... 32. Priteisti iš atsakovės M. K., a.k. ( - ) gim. ( - ), 3,58 Eur (trijų eurų,... 33. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka,... 34. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...