Byla 2A-1467-221/2020
Dėl žalos (nuostolių) atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Nijolios Indreikienės, Virginijos Lozoraitytės (kolegijos pirmininkė, pranešėja) ir Tomo Romeikos,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. B. apeliacinį skundą dėl Alytaus apylinkės teismo 2020 m. birželio 12 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės A. B. ieškinį atsakovei K. D. dėl žalos (nuostolių) atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė A. B. (toliau – ieškovė), patikslinusi ieškinio reikalavimus, prašė teismo priteisti iš atsakovės K. D. (toliau – atsakovė) 17 055,78 Eur žalai atlyginti (13 055,78 Eur tiesioginiai statybos darbai + 4 000 Eur dokumentų tvarkymo išlaidos), 93,46 Eur palūkanas (iki kreipimosi į teismą), 1 463,7 Eur išlaidas stogo uždengimui, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo kreipimosi į teismą dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškovė nurodė, kad 2017 metų pabaigoje internetinėje svetainėje paskelbė skelbimą apie parduodamą nekilnojamąjį turtą – sodo namą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), ir ten pat esantį žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ). Atsakovė paskambino skelbime nurodytu telefonu, buvo susitarta dėl sodo namo apžiūros. Suderintu laiku atsakovė kartu su tuometiniu sužadėtiniu atvyko apžiūrėti parduodamo sodo namo su žemės sklypu. Pirkėjams buvo sudarytos visos sąlygos apžiūrėti namą su žemės sklypu. Atsakovė sutiko nupirkti sodo namą su žemės sklypu už ieškovės prašomą kainą – 18 500 Eur su sąlyga, kad pirkėjams bus leidžiama pradėti tvarkytis namą (pasidaryti kosmetinį remontą, padažyti sienas, persiklijuoti tapetus, persikloti grindis) iki notarinės pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo. Atsakovė pageidavo, kad notarinė nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis būtų pasirašoma po to, kai bus parduotas jos motinai priklausantis vieno kambario butas. Su atsakove 2018 m. sausio 12 d. pasirašytas avansinis susitarimas: ieškovė gavo 1 000 Eur, o atsakovė su tuometiniu sužadėtiniu gavo sodo namo raktus. Avansiniame susitarime buvo numatyta, kad remonto darbai bus vykdomi tik iš anksto suderinus su ieškove. 2018 m. sausio 18 d. buvo gauta SMS žinutė, kuria buvo prašoma sodo namo brėžinių, kurių esą reikia dėl sienos griovimo. Buvo atsakyta, kad atsakovė privalo susilaikyti nuo tokių darbų iki sutarties pasirašymo. Avansiniame susitarime buvo numatyta, kad notarinė pirkimo–pardavimo sutartis bus pasirašoma 2018 m. kovo 22 d. 2018 m. kovo 19 d. ieškovei paskambino atsakovė ir paprašė pakeisti notarinės sutarties pasirašymo datą, nukeliant ją į kovo 27 d. Artėjant kovo 27 d. atsakovės prašymu vėl buvo pakeista sutarties pasirašymo data, ją nukeliant į 2018 m. balandžio 5 d. 2018 m. balandžio 4 d. ieškovė skambino atsakovei, tačiau ji neatsiliepė. 2018 m. balandžio 5 d., kaip buvo sutarta, ieškovė nuvyko į notaro kontorą, tačiau atsakovė neatvyko. Ieškovė nuvažiavo prie parduodamo sodo namo ir rado atrakintas namo duris, spynoje paliktus raktus. Sodo namo vidaus ir išorės vaizdas šokiravo ieškovę, nes sodo namas buvo nuniokotas. Atsakovė yra atsakinga už savo veiksmais ieškovei padarytą žalą. Atsakovė, būdama neatsakinga, nesąžininga, gyvenamajame sodo name atliko veiksmus, kurių atlikimui nebuvo gavusi ieškovės, kaip turto savininkės, leidimo. Dėl ieškovei nežinomų priežasčių atsakovė nesudarė pirkimo–pardavimo sutarties, nebendravo su ieškove. Žalos dydį ieškovė grindė būtinų atlikti darbų sąmata, kurią, apžiūrėję vietoje sodo namą, sudarė UAB „Tinkasas“. Atsižvelgdama į teismo ekspertizės aktą Nr. 124, ieškovė patikslino ieškinį.

103.

11Atsakovė nepateikė atsiliepimo į ieškinį.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

144.

15Alytaus apylinkės teismas 2020 m. birželio 12 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies: priteisė ieškovei iš atsakovės 4 463,7 Eur nuostoliams atlyginti, 32,1 Eur žyminį mokestį, 160 Eur už faktinių aplinkybių konstatavimą, 314,1 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti, iš viso – 4 969,9 Eur, 5 procentų metines procesines palūkanas nuo priteistos 4 463,7 Eur sumos, skaičiuojant jas nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. gegužės 28 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisė iš ieškovės atsakovei 380,1 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti, priteisė valstybei iš ieškovės ir atsakovės po 6,36 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

165.

17Teismas nustatė, kad susitarimą dėl nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo ateityje nutraukė atsakovė dėl sodo pastato remonto metu paaiškėjusių sodo pastato trūkumų, kuriuos atsakovė laikė esminiais, ieškovei atsisakius sumažinti parduodamo nekilnojamojo turto kainą. Aiškindamas tarp šalių sudarytą avansinį susitarimą, teismas konstatavo, kad dėl sutarties sąlygų (atitinka reikalaujamą rašytinę formą, nurodytas terminas pagrindinei nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarčiai sudaryti (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.165 straipsnio 2, 3 dalys) jis laikytinas preliminariąja sutartimi, pagal kurią šalys susitarė dėl pagrindinės nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo ir objekto kainos. Atsižvelgęs į tai, kad pagal įstatymą (CK 6.98 straipsnio 2 dalis) rankpinigiais negali būti užtikrinama preliminarioji sutartis, teismas pripažino, kad atsakovės sumokėti 1 000 Eur yra avansas, juolab, kad šalys susitarime nurodė, jog ši suma įeina į parduodamo daikto kainą. Tokiu būdu avansas yra grąžinamas visada, nors už sutarties neįvykdymą atsakinga atsakovė, kuri atsisakė sudaryti pagrindinę pirkimo–pardavimo sutartį dėl nekilnojamojo daikto trūkumų. Teismas pažymėjo, kad pagal avansinio susitarimo papildomas sąlygas (5 punktas) ieškovei leidus pradėti sodo pastato remonto darbus, pritaikant juos nuolatiniam gyvenimui su sąlyga, kad atsakovė nepablogins sodo pastato esamos būklės, o pabloginus jo būklę ieškovės iniciatyva susitarimas vienašališkai gali būti nutrauktas, tačiau tokiu atveju ieškovei lieka sumokėtas avansas, o atsakovė privalėtų ieškovei atlyginti visų atstatymo darbų kainą. Taigi pagal susitarimą atsakovės sumokėtas avansas lieka ieškovei kaip šalių sutartas prievolės įgyvendinimo būdas, kuriuo užtikrinamas iš anksto aptartų nuostolių atlyginimas, nepriklausomai nuo to, kad susitarimas nutrauktas ne ieškovės iniciatyva, kaip numato susitarimo sąlygos, o atsakovės, kas sudarė ieškovei prielaidas kreiptis dėl nuostolių atlyginimo.

186.

19Teismas konstatavo, kad atsakovė atsisakė sudaryti pagrindinę sutartį, todėl jai tenka pareiga atlyginti ieškovės atsiradusius nuostolius dėl atsisakymo sudaryti pagrindinę sutartį, tarp šalių yra kilęs ginčas tik dėl nuostolių dydžio (apimties). Teismas pažymėjo, kad dėl nuostolių skaičiavimo metodikos yra susitarta avansinio susitarimo 5.2 ir 5.3 punktuose – atsakovė turi atlyginti sodo pastato pabloginimo atstatymo darbų kainą. Spręsdamas dėl ieškovės prašomų priteisti 13 055,78 Eur nuostolių (tiesioginių statybos darbų) atlyginimo pagal eksperto teismo ekspertizės akte esančią lokalinę sąmatą, teismas nurodė, kad ji sudaryta pagal 2019 metų spalio mėnesio kainas, t. y. kainas ekspertizės atlikimo metu ir sąmata sudaryta atsakant į klausimą, kiek kainuotų statybos darbai ir medžiagos, kurie turėtų būti atlikti atstatant sodo namą iki 100 procentų baigtumo iki jo buvusios būklės 2018 metų sausio mėnesį, tačiau ši lokalinė sąmata neatspindi šalių susitarimo, kad nuostolius turi sudaryti sodo pastato pabloginimų atstatymo darbų kaina, o šioje lokalinėje sąmatoje paskaičiuotos darbų ir medžiagų kiekis bei vertė nuo nebaigtos sodo namo rekonstrukcijos iki 100 procentų sodo namelio baigtumo. Teismas sprendė, kad eksperto sudaryta lokalinė sąmata, o ir pats ekspertizės aktas neatsako, kokie sodo pastato būklės pabloginimai buvo padaryti, kuriuos pagal susitarimą reikia atstatyti ir kokia tų pabloginimų atstatymo kaina. Nustatant nuostolių dydį, svarbu atsižvelgti ir į tai, kokie ieškovei liko pagerinimai, atsakovei remontavus sodo namą, į šalių sutartą nekilnojamojo turto kainą – 18 500 Eur, atkreipiant dėmesį į tai, kad į sutartą kainą įeina žemės sklypo, sodo pastato ir garažo kaina, bendra prašomų atlyginti nuostolių suma dėl sodo pastato būklės pabloginimo (19 518,7 Eur), įskaitant ir atsakovės sumokėtą avansą, yra didesnė nei pati sandorio kaina, taip pat, kad preliminarios sutarties sudarymo metu pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą sodo pastato fizinio nusidėvėjimo procentas buvo 15 procentų, o atkūrimo sąnaudos (statybos vertė) – 23 865 Eur, taip pat į aplinkybę, jog ieškovė ir toliau ketina sodo sklypą su pastatais parduoti, todėl neaišku, ar tokio objekto su nebaigtu remontuoti sodo namu kaina būtų žemesnė, nei ji buvo iki sudarant preliminariąją sutartį ir įvertinus pagerinimus, kurie liko sodo name po pastato remonto. Dėl nurodytų aplinkybių teismas, nesudarydamas pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti, remdamasis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, siekdamas nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros, netenkino ieškovės reikalavimo dėl 13 055,78 Eur nuostoliams dėl tiesioginių statybos darbų atlikimo atlyginti priteisimo.

207.

21Teismas nurodė, kad ieškovė, remdamasi eksperto išvada, į nuostolius įskaito ir 4 000 Eur sumą dokumentų tvarkymui dėl pastato įteisinimo po jo rekonstrukcijos, tačiau eksperto išvada dėl pastato rekonstrukcijos ir dėl jos reikalingų dokumentų ir tuo pačiu išlaidų sodo pastato įteisinimui neparemta jokiais skaičiavimais, ekspertas, atlikdamas ekspertizę, remiasi negaliojančiais teisės aktais, o iš akto matyti, kad tai yra tik preliminarūs skaičiavimai, nes akte nurodoma ir preliminari suma (3 000–4 000 Eur ), todėl ekspertui neatlikus kadastrinių matavimų dėl sodo pastato ploto ir aukščio, pakėlus stogo konstrukciją, negalima daryti vienareikšmiškos išvados, kad pastatas buvo rekonstruotas ir dėl jo įteisinimo reikalingos papildomos išlaidos. Teismas pažymėjo, ieškovė prašo atlyginti netiesioginę žalą (nuostolius), kuri teisės doktrinoje apibrėžiama kaip dėl neteisėtų veiksmų patiriamos išlaidos arba turto sumažėjimas. Teismas sprendė, kad ieškovė patirtus nuostolius įvardija dėl atsakovės neteisėtų veiksmų ateityje atsirasiančias išlaidas dėl namo rekonstrukcijos įteisinimo (4 000 Eur) ir sodo pastato atstatymo į pirmykštę padėtį kaštus (13 055,78 Eur), nors, kaip pagrįstai nurodyta šalių susitarime, nuostoliai nagrinėjamu atveju dėl sodo pastato remonto yra turto sumažėjimo vertė. Ieškovė neįrodinėjo, kiek sumažėjo pastato vertė, kad jį galima būtų parduoti už ne mažesnę nei buvo sutarusi su atsakove kainą. Teismui negalint nustatyti, kiek sumažėjo pastato vertė, kokie yra sodo pastato pabloginimo atstatymo kaštai, kas yra pastato pabloginimai ir pagerinimai po pastato remonto, jis rėmėsi atsakovės nurodyta 4 000 Eur suma, kurią ji sutinka sumokėti, įskaičiavus netesybas (avansą), dėl kurio šalys susitarė ir kuris lieka ieškovei, bei ieškovės realiai patirtas išlaidas dėl sodo pastato stogo uždengimo, t. y. 4 463,7 Eur (3 000 Eur + 1 463,7 Eur).

228.

23Teismas nurodė, kad ieškovė patikslintu ieškiniu prašo priteisti jos patirtas bylinėjimosi išlaidas – 160 Eur už faktinių aplinkybių konstatavimą, žyminį mokestį, kitas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinį patenkinęs iš dalies, teismas iš atsakovės priteisė ieškovės prašomą priteisti žyminį mokestį ir išlaidas advokato pagalbai apmokėti proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovei iš ieškovės – išlaidas advokato pagalbai apmokėti, proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 straipsnio 2 dalis).

24III.

25Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

269.

27Apeliaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Alytaus apylinkės teismo 2020 m. birželio 12 d. sprendimą, priimti naują sprendimą ir ieškinį patenkinti visiškai; pakeisti bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, jas priteisiant iš atsakovės; priteisti ieškovei iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

281.1.

29Teismas neatskleidė ginčo esmės, nepateikė ieškovei priteistos sumos (4 463,7 Eur) pagrindimo, netinkamai vertino įrodymus byloje.

301.2.

31Teismas netinkamai aiškino avansinio susitarimo turinį ir tikruosius šalių ketinimus. Atsakovė atsisakė pirkti nekilnojamąjį daiktą, todėl avansinio susitarimo pagrindu praranda sumokėtą 1 000 Eur avansą. Atsakovė nesilaikė pareigos remonto darbus vykdyti tik iš anksto suderinus su ieškove. Bylos nagrinėjimo metu atsakovė ir jos sutuoktinis teigė, jog leidimą vykdyti remonto darbus davė ieškovės žentas R. J., tačiau tokie teiginiai vertinti kritiškai, nes avansinio susitarimo šalimis yra ieškovė ir atsakovė. 2019 m. kovo 7 d. teismo posėdyje ieškovė paaiškino, kad buvo tariamasi, jog pirkėjai darys remontą viduje, nekeičiant konstrukcijų, tartasi dėl kosmetinio remonto. Atsakovė tame pačiame teismo posėdyje nurodė, kad tarėsi pasiremontuoti prieš įsikeliant, aptarė kosmetinį remontą viduje. 2019 m. kovo 7 d. teismo posėdyje liudytoju apklaustas R. J. paaiškino, kad pirkėjai norėjo kosmetinio remonto, nes name gyventi galima ir taip, nebuvo kalbama apie pertvarų ardymą. Liudytojo R. J. parodymais buvo paneigti atsakovės ir jos sutuoktinio teiginiai dėl tariamo leidimo vykdyti remonto darbus.

321.3.

33Neaiški ir prieštaringa teismo pozicija avanso klausimu. Sprendimo motyvuojamojoje dalyje (13 psl. 1 pastraipa) pasisakoma, kad pagal susitarimą atsakovės sumokėtas avansas lieka ieškovei, tačiau kitoje sprendimo dalyje (14 psl. 4 pastraipa) – 1 000 Eur avansas išskaičiuojamas iš sodo namo atstatymo kaštų.

341.4.

35Nepagrįsti teismo motyvai, kuriais grindžiamas nuostolių dydis. Ieškovė ne kartą pabrėžė, jog ji nori, kad būtų atstatyta taip, kaip buvo, kad būtų panašu į gyvenamąjį namą, kokiame ji gyveno dvylika metų. Atsakovės ir jos sutuoktinio teiginiai apie tariamą pastato pagerinimą yra niekiniai, nes buvęs gyvenamas namas tapo negyvenamu. Ieškovė, teikdama ieškinį, pastato atstatymo išlaidas grindė UAB „Tinkasas“ sąmata. Teismo ekspertizės aktas Nr. 124 buvo pagrindu ieškovei tikslinti ieškinio reikalavimus. Teismo ekspertas atsakovės veiksmus vertino kaip faktinį pastato sugriovimą. Nepagrįstai teismo sprendime nurodoma, kad ieškovė ir toliau ketina parduoti sodo žemės sklypą su pastatais, todėl esą neaišku, ar tokio objekto su nebaigtu remontuoti sodo namu kaina būtų žemesnė nei susitariant dėl jo pardavimo 2018 metais. Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad buvo susitarta parduoti nekilnojamąjį turtą, kuris buvo tinkamas gyventi, už 18 500 Eur. Dabar namas negyvenamas, negali būti naudojamas pagal tikslinę paskirtį. Logiška, kad toks pastatas negali būti parduotas už tokią pačią kainą, kokia buvo už tinkamą gyventi pastatą. Nepagrįsti teismo motyvai, jog ieškovė nepagrindė ieškinio reikalavimo dėl 4 000 Eur dokumentų tvarkymui. Bylos nagrinėjimo procese buvo išdėstytos faktinės ir teisinės aplinkybės, patvirtinančios, jog savavališkos statybos pasekmės turės būti įteisintos. Teismo ekspertizės akto Nr. 124 pirmame atsakyme į klausimą nurodyta, kad buvo vykdoma sodo pastato rekonstrukcija, kuriai reikalinga: projektavimo sąlygos, statinio projektas, statybos leidimas. Teismas kategoriškai nepasisako, kad nesivadovaus teismo ekspertizės aktu Nr. 124. Nepagrįstas teismo teiginys, jog nei byloje esančioje medžiagoje, nei teismo ekspertizės akte, nei šalių argumentuose nėra duomenų, kiek sumažėjo pastato vertė, kokie sodo pastato pabloginimo atstatymo kaštai, todėl teismas remiasi atsakovės nurodyta 4 000 Eur suma, kuri nepagrįsta leistinomis įrodinėjimo priemonėmis. Teismas, pripažindamas atsakovės nurodytą sumą kaip pagrįstą ir įrodytą, pažeidė civilinio proceso ir civilinės teisės principus, neįvertino įrodymų viseto, neatsižvelgė į ieškovės atstovės argumentus teisminiuose ginčuose, neįvertino svetimo nekilnojamojo turto suniokojimo ir iš tokio neteisėto veiksmo kylančios atsakomybės, neapgynė teisėtų ieškovės interesų ir teisių.

361.5.

37Teismas neįvertino visų ieškovės patirtų išlaidų priteisimo iš atsakovės klausimo. Ieškovė pateikė duomenis apie patirtas 160 Eur išlaidas už faktinių aplinkybių konstatavimą. 2019 m. balandžio 5 d. pateiktu prašymu dėl bylinėjimosi išlaidų prašė iš atsakovės priteisti 1 060 Eur advokato pagalbai apmokėti ir 139,99 Eur vykdymo procese sumokėtas administravimo išlaidas. 2020 m. gegužės 25 d. pateiktas kvitas 250 Eur papildomoms išlaidoms advokato pagalbai apmokėti. Ieškovė patyrė 1 310 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti ir kitas nurodytas išlaidas.

381.6.

39Teismas tinkamai nevykdė pareigos vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais.

4010.

41Atsakovė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo atmesti apeliacinį skundą; priteisti atsakovei iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

422.1.

43Ieškovė savaip interpretuoja jos ir atsakovės susitarimą dėl sodo žemės sklypo su sodo pastatu, esančių ( - ), pirkimo–pardavimo aplinkybių, sodo namelio būklę nurodo jai palankiu aspektu.

442.2.

45Teismas pagrįstai šalių sudarytą avansinį susitarimą kvalifikavo kaip preliminariąją sutartį, kadangi jis sudarytas rašytine forma ir nurodytas terminas pagrindinei nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarčiai sudaryti (CK 6.165 straipsnio 2,3 dalys), taip pat pagrįstai pinigų sumą – 1 000 Eur, kuriuos atsakovė sumokėjo ieškovei, laikė avansu (CK 3.309 straipsnio 2 dalis).

462.3.

47Visi namelio remonto darbai buvo derinami su R. J., kuris davė įvairių patarimų, matė atliekamą namelio remontą ir neturėjo dėl jo priekaištų. R. J. teisme pripažino, kad jo uošvė, t. y. ieškovė, paprašė aprodyti atsakovei ir jos sužadėtiniui sodo namelį, su juo atsakovė kalbėjo dėl sodo pirkimo kainos sumažinimo dėl blogos namelio būklės.

482.4.

49Avansinio susitarimo 5.1 punkte nenurodyta, kad pardavėjas leidžia atlikti tik kosmetinį sodo pastato remontą.

502.5.

51Ieškovė nuslėpė tikrąją namelio būklę. Namelis buvo pastatytas ir įrengtas iš statybinių atliekų, neapšiltintas, netinkamas gyventi žiemą, buvo su paslėptais trūkumais, neatitiko skelbime nurodytos būklės ir atsakovės lūkesčių. Ieškovė, sudarydama avansinį susitarimą, neužtikrino parduodamo daikto kokybės, todėl turi prisiimti atsakomybę už namelio paslėptus trūkumus, kurie jau buvo iki avansinio susitarimo sudarymo. Atsakovė, žinodama tikrąją namelio būklę, būtų nesudariusi avansinio susitarimo dėl sodo namelio ir žemės sklypo pirkimo. Atsakovė iš esmės negavo to, ko tikėjosi iš sudaryto avansinio susitarimo, todėl šios aplinkybės sudaro pagrindą pripažinti avansinio susitarimo pažeidimą esminiu (CK 6.217 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

522.6.

53Atsakovė 2018 m. kovo 30 d. pateikė ieškovei pretenziją dėl parduodamo nekilnojamojo turto kainos sumažinimo iki 10 000 Eur, kadangi namelis turėjo daug defektų, apie kuriuos atsakovei nebuvo ir negalėjo būti žinoma sudarant avansinį susitarimą ir apžiūrint namelį. Pretenzijoje nurodyta, kad, nesutikus sumažinti pardavimo kainos, bus atsisakyta sudaryti notarinę pirkimo–pardavimo sutartį. Ieškovė, atsakydama į pretenziją, atsisakė sumažinti pardavimo kainą iki 10 000 Eur, nurodydama, kad atsakovei buvo atskleista namelio būklė ir pareikalavo įvykdyti avansinio susitarimo sąlygas – pasirašyti pirkimo–pardavimo sutartį. Apie tai, kad ieškovė nutraukia avansinį susitarimą su atsakove nebuvo nurodyta. Kadangi ieškovė nesumažino parduodamo namelio su žemės sklypu kainos, atsakovė nepasirašė pirkimo–pardavimo sutarties. Avansinis susitarimas ieškovės nebuvo nutrauktas, kaip numatyta avansinio susitarimo 5.3 punkte, todėl ieškovė neturi teisės pasilikti sau atsakovės sumokėtą 1 000 Eur avansą. Avansinį susitarimą nutraukė atsakovė, apie tai nurodydama pretenzijoje ir nutraukdama namelio remonto darbus bei palikdama raktą namelio duryse.

542.7.

55Ieškinį ieškovė grindė UAB „Tinkasas“ sąmata, pagal kurią namelio remonto darbai kartu su medžiagomis sudarė 11 450,68 Eur sumą. Šioje sąmatoje ne visi nurodyti namelio statybos darbai yra būtini, nes dalies jų nebuvo, taip pat nurodytos daug geresnės medžiagos nei buvo namelyje. Atlikus namelio remontą pagal UAB „Tinkasas“ sąmatą, namelis būtų priskirtas A energetinio naudingumo klasei. Atsakovė byloje pateikė detalizuotą paskaičiavimą, sudarytą E. K., dirbančio statybos darbus pagal verslo liudijimą, pagal kurį namelio atstatymo darbai su medžiagomis kainuotų 3 653,75 Eur. 2019 m. gegužės 7 d. teismo posėdžio metu A. D. pateikė naujus savo atliktus paskaičiavimus su kitomis kainomis nei nurodyta E. K. sąmatoje. Kadangi A. D. pats atliko namelio remonto darbus, jam gerai žinoma buvusi namelio būklė, jo atliktų remonto darbų apimtis, naudotos medžiagos, jo atlikti paskaičiavimai atitinka faktinę situaciją ir yra objektyvūs.

562.8.

57Atlikus ekspertizę, ieškovė pateikė patikslintą ieškinį, tačiau teismo ekspertizės aktas Nr. 124 yra kritikuotinas. Kyla abejonių, ar ekspertas, neturėdamas matininko teismo eksperto kvalifikacijos, galėjo tinkamai atlikti teismo ekspertizę ir atsakyti į visus pateiktus teismo nutartyje klausimus. Ekspertizė atlikta vadovaujantis teisės aktais, kurie yra pasenę ir panaikinti. Teiginys, kad sodo namelis praktiškai sugriautas ir paliktas gamtos stichijos jėgoms suniokoti ir likusias rūsio patalpas, yra subjektyvi eksperto nuomonė, neparemta tyrimo medžiaga. Sodo namelio rekonstrukcijai leidimas, projektas nėra reikalingi, nes sodo namelis priskirtinas nesudėtingų statinių kategorijai. Ekspertas iš tiesioginių darbų 13 957,81 Eur atėmė 15 proc. nusidėvėjimą, nors nusidėvėjimas skaičiuojamas tik nuo medžiagų vertės. Dokumentų tvarkymo išlaidų paskaičiavimas neparemtas konkrečiais, tyrimo procese gautais ir ištirtais duomenimis, nenurodytas jų šaltinis, jis prieštaringas, be to, ekspertui nebuvo užduotas klausimas dėl rekonstrukcijos įteisinimo išlaidų dydžio. Teiginys, kad sodo namelio rekonstrukcija pradėta be statybą leidžiančių dokumentų ir savininkės leidimo, yra subjektyvi eksperto nuomonė. Atsakovė nesutinka ir su ekspertizės akte nurodytu darbų sąrašu, sąmata. Ekspertizės akte nurodyti atsakovės atlikti bendrieji statybos darbai lieka namelyje, jie nebus išmontuoti, nes pagerino namelio būklę. Ekspertizės aktas yra neobjektyvus ir šališkas.

582.9.

59Namelio kadastro byloje nebuvo įskaičiuotas palėpės plotas, nes palėpių kadastriniai matavimai neatliekami, išskyrus atvejus, kai butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios nuosavybės teise priklausanti bendro naudojimo patalpa – pastogė/palėpė suformuota atskiru nekilnojamojo turto objektu. Ieškovės namelio kadastro byloje palėpė nesuformuota atskiru objektu. Atsakovė, pakeisdama namelio stogo konstrukciją, nurodyto namelio aukščio ir ploto nepadidino tiek, kad namelis taptų neypatinguoju statiniu.

602.10.

61Nuo to laiko, kai atsakovė savo iniciatyva nutraukė avansinį susitarimą, ieškovė nesikreipė į reikiamas institucijas dėl namelio rekonstrukcijos įteisinimo, nepradėjo tvarkyti dokumentacijos. Tai sudaro pagrindą manyti, kad ieškovė neregistruos namelio rekonstrukcijos.

622.11.

63Ieškovė patikslintame ieškinyje reiškė reikalavimą priteisti 1 463,7 Eur išlaidų stogo uždengimui, sumokėtų privačiam asmeniui, taip pat 13 055,78 Eur tiesioginiams statybos darbams pagal ekspertizės aktą, tačiau eksperto išvadoje nurodyti stogo remonto darbai dubliuojasi su 2018 m. lapkričio 10 d. prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvite nurodytomis paslaugomis. Už tuos pačius darbus negali būti priteista ta pati suma du kartus.

642.12.

65Ieškovė pageidauja atstatyti sodo namelį iki 2018 m. sausio mėn. buvusios būklės, tačiau lokalinę sąmatą ekspertas sudarė pagal 2019 m. spalio mėn. kainas, be to, sąmatoje nurodyta, kad sąmata sudaryta nuo nebaigtos sodo namelio rekonstrukcijos iki 100 proc. sodo namelio baigtumo.

662.13.

67Yra akivaizdi kainų disproporcija, lyginant su galutine sandorio 18 500 Eur suma, nes vien už tiesioginius statybos darbus ieškovė prašė priteisti 14 519,48 Eur sumą.

682.14.

69Atsakovė pagal jos paskaičiavimus sodo namelio remontui išleido apie 3 000 Eur.

702.15.

71Ieškovė iki šiol nėra atstačiusi namelio iki 2018 m. sausio mėn. buvusios būklės, kaip to pageidauja. Kadangi turtas neatkurtas po sugadinimo ir dėl to ieškovė dar neturėjo realių išlaidų, svarbu, kad padaryta žala būtų nustatyta objektyviai. Pagal ekspertizės aktą atkurtas namelis būtų daug geresnės būklės, nei buvo iki jo remonto. Tai sudaro prielaidą teigti, kad ieškovė nepagrįstai praturtėtų atsakovės sąskaita ir būtų pažeistas teisingumo principas.

72Teisėjų kolegija

konstatuoja:

73IV.

74Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

75Dėl apeliacinio skundo ribų ir ginčo esmės

7611.

77Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuodamas apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis), kurios nagrinėjamu atveju nenustatytos. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas taip pat nenustatė (CPK 329 straipsnis).

7812.

79Apeliacijos dalyką sudaro teismo sprendimo, kuriuo iš dalies patenkintas ieškinys dėl žalos atlyginimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

80Dėl faktinių bylos aplinkybių

8113.

822018 m. sausio 12 d. tarp šalių buvo sudarytas avansinis susitarimas, kuriuo šalys susitarė dėl nekilnojamo turto – žemės sklypo ir jame esančių statinių (sodo namo ir garažo), esančių ( - ), pirkimo–pardavimo sutarties patvirtinimo ir būsimų mokėjimų užtikrinimo. Šiuo susitarimu ieškovė įsipareigojo parduoti atsakovei nurodytą nekilnojamąjį turtą už 18 500 Eur iki 2018 m. kovo 22 d. Atsakovė sumokėjo ieškovei 1 000 Eur avansą, įskaičiuotiną į bendrą parduodamo nekilnojamo turto kainą. Susitarime šalys numatė, kad pardavėjas, atsisakęs parduoti nekilnojamąjį turtą, sumoka pirkėjui dvigubą duoto avanso sumą (2 000 Eur), o pirkėjui atsisakius pirkti nekilnojamąjį turtą, avansas lieka pardavėjui.

8314.

84Susitarimą dėl nekilnojamo turto pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo nutraukė atsakovė dėl sodo pastato remonto metu paaiškėjusių sodo pastato trūkumų, kuriuos atsakovė laikė esminiais, ieškovei atsisakius sumažinti parduodamo nekilnojamojo turto kainą.

8515.

86Ieškovė patikslintame ieškinyje prašė priteisti iš atsakovės 17 055,78 Eur (13 055,78 Eur tiesioginiai statybos darbai, 4 000 Eur dokumentų tvarkymo išlaidos) žalai atlyginti, 93,46 Eur palūkanų iki kreipimosi į teismą, 1 463,70 Eur patirtų išlaidų stogui uždengti, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą (18 612,94 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

8716.

88Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino iš dalies – priteisė ieškovei iš atsakovės 4 463,70 Eur nuostoliams atlyginti, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą 4 463,70 Eur nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. gegužės 28 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 506,10 Eur bylinėjimosi išlaidas. Iš ieškovės atsakovei priteisė 380,10 Eur bylinėjimosi išlaidas.

8917.

90Su sprendimu nesutinka ieškovė.

91Dėl ieškovės apeliacinio skundo

9218.

93Apeliantė apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė ginčo esmės, nepateikė ieškovei priteistos sumos (4 463,70 Eur) pagrindimo, netinkamai vertino įrodymus byloje. Teismas netinkamai aiškino avansinio susitarimo turinį ir tikruosius šalių ketinimus. Atsakovė atsisakė pirkti nekilnojamąjį daiktą, todėl avansinio susitarimo pagrindu praranda sumokėtą 1 000 Eur avansą. Teismo pozicija avanso klausimu neaiški ir prieštaringa. Nesutinka, kad ieškovė nepagrindė ieškinio reikalavimo dėl 4 000 Eur sumos dokumentams tvarkyti. Laiko nepagrįstu teismo motyvą, jog nei byloje esančioje medžiagoje, nei teismo ekspertizės akte, nei šalių argumentuose nėra duomenų, kiek sumažėjo pastato vertė, kokie sodo pastato pabloginimo atstatymo kaštai. Teismas tinkamai nevykdė pareigos vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais.

9419.

95Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismui, šalių sudarytą avansinį susitarimą vertinusiam preliminariąja nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartimi. Pažymėtina, kad preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį (CK 6.165 straipsnio 1 dalis). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagrindiniai preliminariosios sutarties bruožai yra: 1) aiškus šalių susitarimas ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį; 2) šalių sutarimas dėl būsimos pagrindinės sutarties dalyko ir esminių pagrindinės sutarties sąlygų aptarimas; 3) terminas, per kurį turi būti sudaryta pagrindinė sutartis; 4) šio susitarimo įforminimas rašytine forma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-599-378/2015).

9620.

97Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino avansinio susitarimo turinį ir tikruosius šalių ketinimus. Teismo pozicija avanso klausimu neaiški ir prieštaringa. Atsakovė atsisakė pirkti nekilnojamąjį daiktą, todėl avansinio susitarimo pagrindu praranda sumokėtą 1 000 Eur avansą.

9821.

99Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą avansą įskaityti į nuostolius.

10022.

101Avansas yra mokėjimas, kuris atliekamas būsimų mokėjimų vykdant pagrindinę sutartį sąskaita. Pagal CK 6.309 straipsnio 2 dalį pinigų sumos sumokėjimas parduoti daiktą įsipareigojusiam asmeniui pripažįstamas dalies kainos sumokėjimu (avansu). Jis vykdo mokėjimo paskirtį, bet šia paskirtimi gali būti naudojamasi, jeigu ateityje atsiranda mokėjimo prievolė. Jeigu ateityje mokėjimo prievolė neatsiranda, nes, pvz., pagrindinė sutartis nesudaroma, tai nėra pagrindo sumokėtą avansą naudoti pagal mokėjimo paskirtį. Tai savaime nereiškia, kad avansu sumokėti pinigai turi būti grąžinti. Reikia įvertinti, ar avansu sumokėti pinigai nebuvo šalių susitarimu ar kitu pagrindu numatyti panaudoti pagal kitą paskirtį, pvz., kaip netesybos prievolės įvykdymui užtikrinti. Nuostatos dėl avanso mokėjimo gali būti įtrauktos į preliminariąją sutartį, nes ji susijusi su būsimu pagrindinės sutarties sudarymu ateityje, o pagal pagrindinę sutartį gali būti vykdomi mokėjimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-209-695/2018).

10223.

103Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pagal šalių sudaryto avansinio susitarimo nuostatas atsakovės sumokėtas avansas atlieka ne tik mokėjimo ir atsiskaitymo, bet ir netesybų funkciją (pirkėjui atsisakius pirkti nekilnojamąjį turtą, avansas lieka pardavėjui (susitarimo 4 punktas)). Taip pat neginčijama, kad apie atsisakymą sudaryti pagrindinę sutartį, pareiškė būtent atsakovė. Esminis nesutarimas tarp bylos šalių dėl kitos šalies elgesio ikisutartinių santykių metu ir kaltės dėl pagrindinės sutarties nesudarymo: ieškovės vertinimu, atsakovė pagrindinę sutartį atsisakė sudaryti nepagrįstai, sugadino nekilnojamąjį turtą, kurį buvo įsipareigojusi pirkti, o atsakovės įsitikinimu, jos atsisakymas sudaryti pagrindinę sutartį buvo teisėtas, dėl pagrindinės sutarties nesudarymo yra kalta ieškovė, nuslėpusi nuo atsakovės informaciją, turinčią esminę reikšmę pagrindinės sutarties sudarymui.

10424.

105Kasacinio teismo praktika, aiškinanti materialiosios teisės normas, reglamentuojančias preliminariosios sutarties institutą, yra pakankamai išplėtota. Joje konstatuota, kad preliminarioji sutartis – tai ikisutartinių santykių stadijoje sudaromas organizacinio pobūdžio susitarimas dėl kitos sutarties sudarymo ateityje; tai nėra susitarimas dėl konkrečių veiksmų (turinčių tam tikrą vertę savaime arba tokių, kuriais perduodama tam tikra vertybė) atlikimo; vienas iš esminių preliminariosios sutarties bruožų yra tas, kad jos negalima reikalauti įvykdyti natūra, tačiau jos pažeidimo (nepagrįsto vengimo ar atsisakymo sudaryti pagrindinę sutartį) atveju kaltoji šalis privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; 2010 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010; 2017 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-226-695/2017; 2020 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-7-378/2020).

10625.

107Pagal CK 6.73 straipsnio 1 dalį, kai pareiškiamas reikalavimas atlyginti nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą. Šis įskaitymo principas, įtvirtintas ir CK 6.258 straipsnyje, reglamentuojančiame sutartinę atsakomybę, taikytinas ir ikisutartiniams susitarimams, kai už įsipareigojimo sudaryti pagrindinę sutartį neįvykdymą konkrečios preliminariosios sutarties šalys susitarė mokėti netesybas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Taigi sumokėtas avansas pagal preliminariąją sutartį kaip netesybos įskaitomas į nuostolių atlyginimą preliminariosios sutarties šaliai, įrodžiusiai, kad pagrindinė sutartis nesudaryta dėl avansą sumokėjusios šalies kaltės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-209-695/2018).

10826.

109Prieš sudarant preliminariąją sutartį ir aptariant esmines pagrindinės sutarties sudarymo sąlygas, daikto pardavėjui tenka pareiga atskleisti parduodamo daikto visus trūkumus ir neatitikimus.

11027.

111Nagrinėjamu atveju atsakovė įrodinėjo aplinkybes, kad pagrindinės sutarties nesudarė dėl to, jog ieškovė neatskleidė tikrosios parduodamo nekilnojamojo turto (sodo namo) būklės, kad, pradėjusi remontuoti namą, rado daug trūkumų, kurių nebuvo nurodžiusi ieškovė.

11228.

113Pažymėtina, kad pirkėjas turi teisę patikrinti perkamus daiktus (CK 6.328 straipsnis), o pardavėjas – ne teisę, o pareigą patvirtinti ir garantuoti parduodamo daikto kokybę, taip pat informuoti pirkėją apie visus, o ne selektyviai atrinktus, parduodamo daikto trūkumus. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovei buvo žinoma, kokiu tikslu atsakovė perka daiktą, t. y. kad būstas skirtas atsakovei gyventi, namui pirkti yra imamas kreditas, todėl ieškovė turėjo dėti maksimalias pastangas suteikti atsakovei kuo detalesnę informaciją apie parduodamą daiktą.

11429.

115Ieškovės teigimu, ji buvo sudariusi visas galimybes atsakovei apžiūrėti nekilnojamąjį turtą, neslėpė jokios informacijos, susijusios su sodo namu. Ieškovė sutiko, kad atsakovė pradėtų daryti kosmetinį namo remontą, tačiau atsakovė, pasak ieškovės, išgriovė sienas, nulupo dailylentes, pakeitė stogo konstrukciją, padidinant aukštingumą, demontavo centrinio šildymo sistemą ir kt. Ieškovė pareiškė ieškinį, prašydama priteisti būsimas išlaidas namo būklės atkūrimui ir savavališkos statybos įteisinimui.

11630.

117Visų pirma, teisėjų kolegijos vertinimu, byloje nėra aiški pačios ieškovės pozicija – ieškovė reiškia reikalavimą dėl lėšų namo būklės atkūrimui priteisimo, tačiau kitu reikalavimu prašo priteisti lėšas, reikalingas atsakovės atliktų darbų įteisinimui.

11831.

119Iš ieškovės ieškinio dalyko spręstina, kad ieškovė sutinka ne tik su atsakovės atliktais stogo montavimo darbais. Taigi tokiu būdu neprašo, jog namo būklė būtų atkurta į buvusią padėtį.

12032.

121Ieškovė patikslintame ieškinyje remiasi eksperto V. Š. išvada. Pastebėtina, kad lokalinę sąmatą ekspertas sudarė nuo nebaigtos sodo namelio rekonstrukcijos iki 100 procentų sodo namelio baigtumo. Taigi pagal tokią sąmatą galima spręsti, kad remonto darbai būtų tęsiami nuo jau padarytų, o ne išgriauta viskas ir atstatoma į buvusią padėtį, kaip to kitu reikalavimu pageidauja ieškovė. Lieka neaišku, ar ieškovė sutinka su kitais atsakovės atliktais darbais name (be jau minėto naujo stogo montavimo, atlikti darbai vonioje, išvedžiota nauja elektros instaliacija, pakeistas vandens hidroforas, linoleumas virtuvėje ir kt.), ar atsakovės atlikti darbai vertintini pagerinusiais buvusią padėtį, kaip teigia atsakovė, ir kokia pagerinimų vertė, ar kaip vertino ekspertas V. Š., visiškai sugriovusiais sodo namelį, paliktą gamtos stichijos jėgoms suniokoti.

12233.

123Atkreiptinas dėmesys, kad ekspertas V. Š. teismo ekspertizės akte teigia, kad naujai pastatytos stogo gegnės nepagerina likusios (sodo namelio) būklės, o sukuria dar daugiau rūpesčių ir nuostolių (dokumentų tvarkymo, piniginių nuostolių) savininkei. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė baigė stogo montavimo darbus, taigi su atsakovės atliktais darbais sutiko.

12434.

125Apeliantė nesutinka, jog nepagrindė reikalavimo priteisti 4 000 Eur dokumentams savavalinei statybai įteisinti tvarkyti. Apeliantė nurodo, kad rėmėsi eksperto V. Š. išvada. Ekspertizės akte ekspertas nurodė, kad sodo namelio rekonstrukcija pradėta be statybą leidžiančių dokumentų ir savininkės leidimo.

12635.

127Ekspertas nurodo, kad ekspertizė atlikta vadovaujantis šiais teisės aktais: 1) Lietuvos Respublikos statybos įstatymu; 2) Lietuvos Respublikos kadastro įstatymu; 3) STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“; 4) STR 1.04.01:2005 „Esamų statinių tyrimai“; 5) STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“; 6) STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“; 7) STR 2.02.05.02.2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“.

12836.

129Sutiktina su atsakove, kad ekspertas vadovavosi panaikintais STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ ir STR 1.04.01:2005 „Esamų statinių tyrimai“. 2016 m. spalio 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“ patvirtintas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ ir pripažintas netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. 289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ patvirtinimo“ su visais priedais ir pakeitimais. 2016 m. lapkričio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-748 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ patvirtinimo“ patvirtintas STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ ir pripažintas netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. D1-603 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.01:2005 „Esamų statinių tyrimai“.

13037.

131Pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 7.21 punktą sodo namai priskiriami negyvenamiesiems pastatams, o pagal 15.1 punktą – nesudėtingiems I grupės statiniams (didžiausias aukštis – 8,5 m, didžiausias plotas – 80 kv. m). Ginčo pastatas VĮ Registrų centras registruotas kaip sodo pastatas, kurio bendras plotas 59,12 kv. m, tūris 201 kub. m. Tokių statinių rekonstrukcijai nereikalingas leidimas.

13238.

133Tačiau ieškovė nurodžiusi, kad dėl atsakovės savavališkai pakeistos stogo konstrukcijos padidėjo pastato tūris ir plotas, dėl ko ji patirs papildomas išlaidas projektinei dokumentacijai, leidimams, pakeitimų įregistravimui.

13439.

135Nagrinėjamu atveju byloje nenustatyta ir pagal byloje esančius duomenis nėra galimybės nustatyti, kiek dėl atsakovės atliktų darbų ginčo sodo name padidėjo jo tūris ir plotas. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovės pateiktas projektuotojo M. M. komercinis pasiūlymas 2 900 Eur sumai yra skirtas vieno buto gyvenamojo namo rekonstravimo įteisinimui, ekspertas V. Š. nustatė 4 000 Eur sumą rekonstrukcijos įteisinimui, niekuo nepagrįsdamas tokios savo išvados.

13640.

137Teisėjų kolegija pažymi, kad žalos atlyginimu turi būti siekiama ją patyrusį asmenį grąžinti į iki pažeidimo buvusią padėtį. Teisingas žalos atlyginimas reiškia ir tai, kad sprendžiant ginčus dėl žalos atlyginimo turi būti nustatytas tikrasis žalos dydis; kai priteisiamas mažesnis už tikruosius nuostolius žalos atlyginimas, lieka iš dalies neapgintos nukentėjusio asmens teisės, kai priteisiamas žalos atlyginimas viršija tikruosius nuostolius, nukentėjęs asmuo nepagrįstai praturtėja skolininko sąskaita – abiem atvejais teisingumo principas yra pažeidžiamas. Nagrinėjamu atveju ieškovė iki šiol nėra atstačiusi namelio iki buvusios būklės, taigi dar neturėjo realių išlaidų. Todėl svarbu nustatyti objektyvų ir teisingą žalos dydį.

13841.

139Pirmosios instancijos teismas, nesiaiškinęs, ar ieškovė pageidauja prisiteisti lėšas, kad sodo namas būtų atkurtas į buvusią padėtį, ar pripažįsta ir atsakovės atliktus darbus, kokia jų vertė, ar dėl atsakovės atliktų darbų pagerėjo, ar pablogėjo sodo namo būklė, kiek padidėjo namo plotas, aukštis, kas svarbu sprendžiant klausimą dėl dokumentų rekonstrukcijos įteisinimui reikalingumo, neatskleidė bylos esmės, pažeidė pareigą bylą išnagrinėti visapusiškai ir objektyviai bei įvykdyti teisingumą (CPK 6 straipsnis). Pažymėtina, kad nors apeliacijos dalykas – neįsiteisėjusio pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumo ir teisėtumo patikrinamas, nagrinėjant tiek teisės, tiek fakto klausimus, o CPK normos riboja apeliacinės instancijos teismo teisę grąžinti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui, tačiau apeliacija nėra bylos nagrinėjimas iš naujo. Teisėjų kolegija, įvertinusi nagrinėjamo ginčo esmę, spręstinų klausimų pobūdį, papildomai tirtinų šioje byloje aplinkybių ir įrodymų apimtį, jų pagrindu nustatytinas teisiškai reikšmingas aplinkybes, dėl kurių byla apeliacinės instancijos teisme turėtų būti nagrinėjama iš esmės visa apimtimi naujais aspektais, konstatuoja, jog esant tokioms aplinkybėms, byla dėl ginčijamų reikalavimų apeliacinės instancijos teisme turėtų būti nagrinėjama iš esmės visa apimtimi, o tai neatitinka apeliacijos paskirties (patikrinti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą) bei apriboja šalių teisę į apeliaciją. Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir byla perduotina tam pačiam pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

14042.

141Kadangi byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, tai dėl šalių turėtų išlaidų atlyginimo priteisimo turės pasisakyti šis teismas, išnagrinėjęs bylą pakartotinai (CPK 93 straipsnis).

142Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

143Panaikinti Alytaus apylinkės teismo 2020 m. birželio 12 d. sprendimą ir bylą grąžinti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

144Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė A. B. (toliau – ieškovė), patikslinusi ieškinio reikalavimus,... 8. 2.... 9. Ieškovė nurodė, kad 2017 metų pabaigoje internetinėje svetainėje... 10. 3.... 11. Atsakovė nepateikė atsiliepimo į ieškinį.... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. 4.... 15. Alytaus apylinkės teismas 2020 m. birželio 12 d. sprendimu ieškinį... 16. 5.... 17. Teismas nustatė, kad susitarimą dėl nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo... 18. 6.... 19. Teismas konstatavo, kad atsakovė atsisakė sudaryti pagrindinę sutartį,... 20. 7.... 21. Teismas nurodė, kad ieškovė, remdamasi eksperto išvada, į nuostolius... 22. 8.... 23. Teismas nurodė, kad ieškovė patikslintu ieškiniu prašo priteisti jos... 24. III.... 25. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 26. 9.... 27. Apeliaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Alytaus apylinkės teismo 2020... 28. 1.1.... 29. Teismas neatskleidė ginčo esmės, nepateikė ieškovei priteistos sumos (4... 30. 1.2.... 31. Teismas netinkamai aiškino avansinio susitarimo turinį ir tikruosius šalių... 32. 1.3.... 33. Neaiški ir prieštaringa teismo pozicija avanso klausimu. Sprendimo... 34. 1.4.... 35. Nepagrįsti teismo motyvai, kuriais grindžiamas nuostolių dydis. Ieškovė ne... 36. 1.5.... 37. Teismas neįvertino visų ieškovės patirtų išlaidų priteisimo iš... 38. 1.6.... 39. Teismas tinkamai nevykdė pareigos vadovautis teisingumo, protingumo ir... 40. 10.... 41. Atsakovė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo atmesti apeliacinį... 42. 2.1.... 43. Ieškovė savaip interpretuoja jos ir atsakovės susitarimą dėl sodo žemės... 44. 2.2.... 45. Teismas pagrįstai šalių sudarytą avansinį susitarimą kvalifikavo kaip... 46. 2.3.... 47. Visi namelio remonto darbai buvo derinami su R. J., kuris davė įvairių... 48. 2.4.... 49. Avansinio susitarimo 5.1 punkte nenurodyta, kad pardavėjas leidžia atlikti... 50. 2.5.... 51. Ieškovė nuslėpė tikrąją namelio būklę. Namelis buvo pastatytas ir... 52. 2.6.... 53. Atsakovė 2018 m. kovo 30 d. pateikė ieškovei pretenziją dėl parduodamo... 54. 2.7.... 55. Ieškinį ieškovė grindė UAB „Tinkasas“ sąmata, pagal kurią namelio... 56. 2.8.... 57. Atlikus ekspertizę, ieškovė pateikė patikslintą ieškinį, tačiau teismo... 58. 2.9.... 59. Namelio kadastro byloje nebuvo įskaičiuotas palėpės plotas, nes palėpių... 60. 2.10.... 61. Nuo to laiko, kai atsakovė savo iniciatyva nutraukė avansinį susitarimą,... 62. 2.11.... 63. Ieškovė patikslintame ieškinyje reiškė reikalavimą priteisti 1 463,7 Eur... 64. 2.12.... 65. Ieškovė pageidauja atstatyti sodo namelį iki 2018 m. sausio mėn. buvusios... 66. 2.13.... 67. Yra akivaizdi kainų disproporcija, lyginant su galutine sandorio 18 500 Eur... 68. 2.14.... 69. Atsakovė pagal jos paskaičiavimus sodo namelio remontui išleido apie 3 000... 70. 2.15.... 71. Ieškovė iki šiol nėra atstačiusi namelio iki 2018 m. sausio mėn. buvusios... 72. Teisėjų kolegija... 73. IV.... 74. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 75. Dėl apeliacinio skundo ribų ir ginčo esmės... 76. 11.... 77. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 78. 12.... 79. Apeliacijos dalyką sudaro teismo sprendimo, kuriuo iš dalies patenkintas... 80. Dėl faktinių bylos aplinkybių ... 81. 13.... 82. 2018 m. sausio 12 d. tarp šalių buvo sudarytas avansinis susitarimas, kuriuo... 83. 14.... 84. Susitarimą dėl nekilnojamo turto pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo... 85. 15.... 86. Ieškovė patikslintame ieškinyje prašė priteisti iš atsakovės 17 055,78... 87. 16.... 88. Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino iš dalies – priteisė... 89. 17.... 90. Su sprendimu nesutinka ieškovė.... 91. Dėl ieškovės apeliacinio skundo... 92. 18.... 93. Apeliantė apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 94. 19.... 95. Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismui, šalių sudarytą... 96. 20.... 97. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino... 98. 21.... 99. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą... 100. 22.... 101. Avansas yra mokėjimas, kuris atliekamas būsimų mokėjimų vykdant... 102. 23.... 103. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pagal šalių sudaryto avansinio... 104. 24.... 105. Kasacinio teismo praktika, aiškinanti materialiosios teisės normas,... 106. 25.... 107. Pagal CK 6.73 straipsnio 1 dalį, kai pareiškiamas reikalavimas atlyginti... 108. 26.... 109. Prieš sudarant preliminariąją sutartį ir aptariant esmines pagrindinės... 110. 27.... 111. Nagrinėjamu atveju atsakovė įrodinėjo aplinkybes, kad pagrindinės... 112. 28.... 113. Pažymėtina, kad pirkėjas turi teisę patikrinti perkamus daiktus (CK 6.328... 114. 29.... 115. Ieškovės teigimu, ji buvo sudariusi visas galimybes atsakovei apžiūrėti... 116. 30.... 117. Visų pirma, teisėjų kolegijos vertinimu, byloje nėra aiški pačios... 118. 31.... 119. Iš ieškovės ieškinio dalyko spręstina, kad ieškovė sutinka ne tik su... 120. 32.... 121. Ieškovė patikslintame ieškinyje remiasi eksperto V. Š. išvada.... 122. 33.... 123. Atkreiptinas dėmesys, kad ekspertas V. Š. teismo ekspertizės akte teigia,... 124. 34.... 125. Apeliantė nesutinka, jog nepagrindė reikalavimo priteisti 4 000 Eur... 126. 35.... 127. Ekspertas nurodo, kad ekspertizė atlikta vadovaujantis šiais teisės aktais:... 128. 36.... 129. Sutiktina su atsakove, kad ekspertas vadovavosi panaikintais STR 1.01.09:2003... 130. 37.... 131. Pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 7.21 punktą sodo namai... 132. 38.... 133. Tačiau ieškovė nurodžiusi, kad dėl atsakovės savavališkai pakeistos... 134. 39.... 135. Nagrinėjamu atveju byloje nenustatyta ir pagal byloje esančius duomenis nėra... 136. 40.... 137. Teisėjų kolegija pažymi, kad žalos atlyginimu turi būti siekiama ją... 138. 41.... 139. Pirmosios instancijos teismas, nesiaiškinęs, ar ieškovė pageidauja... 140. 42.... 141. Kadangi byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, tai... 142. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 143. Panaikinti Alytaus apylinkės teismo 2020 m. birželio 12 d. sprendimą ir... 144. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....