Byla T-436-830/2018
Dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo nuteistajai V. K

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėjas Česlovas Kulikauskas, sekretoriaujant Rasai Samėnienei, Evaldai Lukoševičienei, dalyvaujant prokurorams Gražvydui Kazlauskui, Daliai Styrienei, Panevėžio apygardos probacijos tarnybos atstovams V. K., I. S., nuteistajai V. K., jos gynėjui advokatui S. L., suinteresuotam asmeniui ( - ) namo savininkų bendrijos atstovui S. G.

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo Panevėžio apygardos probacijos tarnybos probacijos skyriaus teikimą dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo nuteistajai V. K..

3Teismas, išnagrinėjęs teikimą

Nustatė

4V. K., Panevėžio apygardos teismo 2016 m. kovo 14 d. nuosprendžiu buvo pripažinta kalta pagal Lietuvos Respublikos BK 183 straipsnio 2 dalį ir nuteista laisvės atėmimu 3 metams. Vadovaujantis BK 64¹ str. paskirta laisvės atėmimo bausmė sumažinta 1/3 ir jai paskirta galutinė bausmė - laisvės atėmimas dvejiems metams. Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 d., 3 d. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 2 metams. Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 69 ir 71 straipsniais V. K. skirtos baudžiamojo poveikio priemones – įpareigojimas per bausmės vykdymo atidėjimą atlyginti bendrijai padarytą turtinę žalą ir 10 MGL (345 Eur) įmoka į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą. Iš V. K. Panevėžio miesto ( - ) namo savininkų bendrijai priteista 22584,57 Eur turtinės žalos atlyginimo.

5Panevėžio apygardos probacijos tarnybos probacijos skyrius (toliau - Probacijos skyrius) teikimu prašo spręsti klausimą dėl bausmės vykdymo atidėjimo, panaikinimo ir nuosprendžiu paskirtos bausmės vykdymo. Nurodo, kad nuteistojo bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu nevykdė baudžiamojo poveikio priemonės – įpareigojimo per bausmės vykdymo atidėjimą atlyginti bendrijai padarytą turtinę žalą. Be to. V. K. bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu padarė administracinį nusižengimą pagal ANK 416 str. 2 d., už ką jai buvo paskirta 6 eurų bauda.

6Prokurorė prašo Probacijos skyriaus teikimą atmesti.

7Nuteistoji bei jos gynėjas prašė Probacijos skyriaus teikimą atmesti. Nuteistoji V. K. parodė, kad teismo įpareigojimo nevykdė dėl susidariusių nepalankių aplinkybių, šeimyninių problemų, bei dėl to, kad tam neturėjo pakankamai lėšų. Tikėjosi per nustatytą terminą atlyginti žalą, tačiau nepavyko. 2016 m. sunkiai sirgo jos tėvas, 2016 m. liepos mėnesį mirė. Mama šiuo metu turi didelių sveikatos problemų, gydoma slaugos ligoninėje. Turėjo paimtus kreditus iš „General finansing“ bei SEB banko, buvo įkeistas butas. Kreditai liko negražinti, butas prarastas. Gyvena ( - ), kur ir dirba, ( - ) jai pradėta bankroto procedūra, kuri baigsis 2018 m. rugpjūčio mėnesį. Priteistos sumos neneigia, sieks sumokėti. Viso bendrijai atlygino apie 1000 eurų. ( - ) pajamos buvo apie 1600 svarų į mėnesį, tačiau buto nuoma 450 svarų, prisidėdavo išlaidos maistui, drabužiams, transporto išlaidos apie 200 svarų į mėnesį, kitos išlaidos, pinigų praktiškai nelikdavo.

8Probacijos skyriaus teikimas atmetamas.

9Pagal teismui pateiktus duomenis formalus pagrindas panaikinti V. K. bausmės vykdymo atidėjimą yra. Nuteistosios elgesį Probacijos skyrius kontroliuoja nuo 2016 m. balandžio 11. V. K. buvo išaiškintos bausmės vykdymo atidėjimo sąlygos, ji buvo įspėta dėl teisinių pasekmių nevykdant probacijos sąlygų. Nuteistojo įpareigojimą - 10 MGL (345 Eur) įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą įvykdė. Turtinę žalą Panevėžio m. ( - ) namo savininkų bendrijos atlygino iš dalies, teismo įpareigojimas nėra iki galo įvykdytas. 2018-02-05 V. K. bausta pagal ANK 416 str. 2 d. (greičio viršijimas) 6 eurų bauda. Nuteistoji netinkamai vykdė probacijos sąlygas – padarė administracinį nusižengimą bei pilnai neatlygino turtinės žalos. Sprendžiant klausimą dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo, teismas vertina ne tik formalų administracinio pažeidimo padarymo, baudžiamojo poveikio priemonės nevykdymo faktą, bet ir į pažeidimų padarymo aplinkybes, pažeidėjo asmenybę, amžių, šeimyninę ir turtinę padėtį. Panevėžio apygardos 2016 m. kovo 14 d. nuosprendžiu V. K. bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu vadovaujantis BK 75 straipsniu, buvo paskirta baudžiamojo poveikio priemonės - bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu atlyginti bendrijai padarytą turtinę žalą bei 10 MGL įmoka į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą. Baudžiamojo poveikio priemonę – įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą, kaltinamoji įvykdė 2017-04-27 (asmens byla Nr. 02/2-36, b l. 41). Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad V. K. atžvilgiu 2017-08-08 ( - ) pradėta bankroto procedūra (b.l. 24-26). Iš nukentėjusiosios pateikto išrašo iš bankroto procedūros bylos matyti, kad vidutiniškai V. K. uždirbdavo apie 1650 svarų į mėnesį, tačiau mokesčiai ir išlaidos, tame tarpe ir būtiniausiems dalykams (maistui, transportui, sveikatos draudimui, būstui ir transportui), sudaro iš esmės vaisą pajamų dydį (b.l. 50-55). V. K. atlygino dalį namų bendrijai padarytos turtinės žalos – 1000 eurų (b.l. 27-29), ką teismo posėdyje patvirtino ir Panevėžio m. ( - ) namo savininkų bendrijos atstovas S. G.. Padarytas administracinis nusižengimas nėra piktybinis, nežymiai viršytas greitis, bauda sumokėta. Nuteistosios iki šiol neįvykdyta baudžiamojo poveikio priemonė – bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu atlyginti namų bendrijai padarytą turtinę žalą, gali būti laikoma pagrindu pasiųsti atlikti realią laisvės atėmimo bausmę, tačiau šiuo atveju teismo nuomone įvertintina tai, kad bylos medžiaga patvirtina apie V. K. turtinę padėtį (pajamas bei išlaidas), susiklosčiusios šeimyninės aplinkybės (tėvo mirtis, mamos liga), kas teismo manymų taip pat įtakojo šios baudžiamojo poveikio priemonės neįvykdymą. Nuteistoji neatsisako atlyginti padarytą žalą, teisme nurodė, kad ketina atlyginti žalą dalimis.

10Įvertinus visas bylos aplinkybes, nuteistosios probacijos eigą, šeimyninę, turtine padėtį, bei kitas aplinkybes, būtų neteisinga ir neproporcinga panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą, ir pasiųsti V. K. atlikti paskirtą bausmę. Pažymėtina, kad už baudžiamojo poveikio priemonės nevykdymą BK yra numatyta atskira atsakomybė (BK 243 str.), ir Probacijos tarnyba gali (nustačius tyčinį vengimą vykdyti baudžiamojo poveikio priemonę) inicijuoti V. K. atžvilgiu baudžiamąjį procesą už šios baudžiamojo poveikio priemonės nevykdymą.

11Teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 358 straipsniu, Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 3 punktu,

Nutarė

12Panevėžio apygardos probacijos tarnybos probacijos skyriaus teikimą dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo V. K., atmesti.

13Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio apylinkės teismą.

Proceso dalyviai