Byla 2-227-856/2019
Dėl 48 458,40 Eur žalos atlyginimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jurga Kramanauskaitė-Butkuvienė, sekretoriaujant Irenai Dominauskienei, Dianai Tarozienei, dalyvaujant ieškovės bankrutavusios viešosios įstaigos „Sportas visiems – Šiaulių regionas 2012“ atstovei bankroto administratorei S. G., atsakovo K. P. atstovui advokatui M. R., atsakovės Šiaulių miesto savivaldybės administracijos įgaliotam atstovui R. B., atsakovės Akmenės rajono savivaldybės administracijos įgaliotai atstovei V. L., atsakovės Pakruojo rajono savivaldybės administracijos įgaliotai atstovei N. Š., atsakovės Šiaulių rajono savivaldybės administracijos įgaliotam atstovui P. Š.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios viešosios įstaigos „Sportas visiems – Šiaulių regionas 2012“ patikslintą ieškinį atsakovams K. P., viešajai įstaigai „Šiaulių regiono plėtros agentūra“, Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmams, Šiaulių pramoninkų asociacijai, Nacionalinei regionų plėtros agentūrai, Akmenės rajono savivaldybės administracijai, Joniškio rajono savivaldybės administracijai, Kelmės rajono savivaldybės administracijai, Pakruojo rajono savivaldybės administracijai, Radviliškio rajono savivaldybės administracijai, Šiaulių rajono savivaldybės administracijai dėl 48 458,40 Eur žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė, byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimai

51.

6Ieškovė bankrutavusi viešoji įstaiga (toliau – ir VšĮ) „Sportas visiems – Šiaulių regionas 2012“ kreipėsi į teismą ieškiniu, kuriuo prašė priteisti solidariai iš atsakovo K. P. ir atsakovės VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ 61 610,13 Eur, o iš atsakovės VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ papildomą 12 482,29 Eur žalą (I t., 2-7 b. l.).

72.

8Šiaulių apygardos teismas 2017 m. gegužės 12 d. sprendimu ieškinį tenkino – priteisė solidariai iš atsakovų K. P. ir VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ 61 610,13 Eur žalą bei iš atsakovės VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ 12 482,29 Eur žalą, paskirstė bylinėjimosi išlaidas (V t., 177-186 b. l.).

93.

10Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. gegužės 4 d. nutartimi Šiaulių apygardos teismo 2017 m. gegužės 12 d. sprendimą panaikino iš dalies - panaikino Šiaulių apygardos teismo 2017 m. gegužės 12 d. sprendimo dalį, kuria tenkintas ieškovės bankrutavusios viešosios įstaigos „Sportas visiems – Šiaulių regionas 2012“ ieškinys atsakovams K. P. ir viešajai įstaigai „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ dėl 61 610,13 Eur žalos atlyginimo ir bylą dėl šio reikalavimo perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Kitą sprendimo dalį paliko nepakeistą (VI t., 69-77 b. l.).

114.

12Ieškovė bankrutavusi viešoji įstaiga (toliau – ir VšĮ) „Sportas visiems – Šiaulių regionas 2012“ patikslintu ieškiniu atsakovams K. P., viešajai įstaigai „Šiaulių regiono plėtros agentūra“, Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmams, Šiaulių pramoninkų asociacijai, Nacionalinei regionų plėtros agentūrai, Akmenės rajono savivaldybės administracijai, Joniškio rajono savivaldybės administracijai, Kelmės rajono savivaldybės administracijai, Pakruojo rajono savivaldybės administracijai, Radviliškio rajono savivaldybės administracijai, Šiaulių rajono savivaldybės administracijai kreipėsi į teismą, prašydama: 1) priteisti ieškovei solidariai iš atsakovų K. P. ir VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ 1 932,02 Eur žalą, atsiradusią dėl išaugusių tokios pat apimties skolų per laikotarpį nuo 2013-11-15 iki 2013-12-03; 2) priteisti ieškovei iš VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ dalininkų, t. y. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Šiaulių pramoninkų asociacijos, Nacionalinės regionų plėtros agentūros, Akmenės rajono savivaldybės administracijos, Joniškio rajono savivaldybės administracijos, Kelmės rajono savivaldybės administracijos, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos, 46 526,38 Eur žalą, atsiradusią dėl išaugusių tokios pat apimties skolų per laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2013-11-14; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas (VII t., 3-8 b. l.).

135.

14Ieškovė nurodė, jog Šiaulių apygardos teismas 2014 m. vasario 11 d. nutartimi iškėlė ieškovei bankroto bylą. Ieškovė VšĮ ,,Sportas visiems – Šiaulių regionas 2012“ įsteigta 2009-08-24, jos vadovu paskirtas K. P., įstaigos savininkas - VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“. Vienas iš ieškovės uždavinių buvo vykdyti pasiruošimą ir surengti V-ąsias pasaulio „Sportas visiems“ žaidynes Šiaulių regione 2012 metais. Tačiau ieškovės veikla, prasidėjusi pasiruošimu žaidynėms, baigėsi kartu su jomis ir joms skirtu finansavimu. Pritrūkus finansavimo, ieškovė liko skolinga fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių finansiniai reikalavimai sudaro 320 361,49 Eur (1 106 144,16 Lt). Jau pagal 2012 m. finansinės atskaitomybės duomenis ieškovė buvo nemoki. 2013-01-01 laikytina atskaitos tašku, nuo kurio turėtų būti pradėti skaičiuoti ieškovei padaryti nuostoliai. 2012-12-31 dienai įstaigos turtas buvo 204 653,80 Eur (706 629 Lt), tame skaičiuje 150 000 Eur (517 976 Lt) iš Europos Komisijos laukiamas finansavimas pagal Sutartį, o įsipareigojimai - 516 623,32 Eur (1 783 797 Lt), ir jie visi buvo uždelsti. Ieškovė, nevykdydama jokios veiklos, per laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2013-12-03 (iki K. P. atleidimo) atsirado naujos skolos 48 458,40 Eur apimtyje, t. y. skolos, susijusios su darbuotojų išlaikymu ir priteistas vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką, atlyginimas antstoliams, bylinėjimosi išlaidos, priteistos palūkanos, priteisti delspinigiai.

156.

16Pažymi, jog 2013-02-26 ieškovei buvo pervestas TAFISA žaidynių tikslinio finansavimo likutis iš Europos Komisijos – 150 000 Eur (517 920 Lt), kurį nuo banko sąskaitos pagal patvarkymus nusirašė antstoliai, ir kuris iš dalies buvo panaudotas ne vien atsiskaitymams su 2012 m. TAFISA žaidynių kreditoriais, bet ir po 2012-12-31 atsiradusioms skoloms dengti. Pagal balanso, sudaryto bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos duomenimis (2014-02-21), ieškovės turtas buvo 30120 Eur (103 998 Lt), skolos - 441 582 Eur (1 524 695 Lt), iš jų patvirtinti kreditoriniai reikalavimai yra 320 361,49 Eur (1 106 144,16 Lt), todėl prašomo priteisti žalos dydžio nemažina perimto turto suma. Be to, visas likęs ir administratoriui perduotas turtas buvo įsigytas iš tikslinio 2012 metų TAFISA žaidynių finansavimo.

177.

18Nurodo, jog konstatavus, kad ieškovė 2012-12-31 buvo nemoki, turi būti skiriami tokie skolų susidarymo laikotarpiai: nuo 2013-01-01 iki 2013-11-14 – 46 526,38 Eur (160 646,28 Lt), atsakovai - Šiaulių miesto savivaldybės administracija, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Šiaulių pramoninkų asociacija, Nacionalinė regionų plėtros agentūra, Akmenės rajono savivaldybės administracija, Joniškio rajono savivaldybės administracija, Kelmės rajono savivaldybės administracija, Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Radviliškio rajono savivaldybės administracija ir Šiaulių rajono savivaldybės administracija, kurių atžvilgiu ieškinys grindžiamas CK 6.264 straipsniu, kuriame nustatyta, jog samdantis darbuotojus asmuo privalo atlyginti žalą, atsiradusią dėl jo darbuotojų, einančių savo darbines (tarnybines) pareigas, kaltės; ir nuo 2013-11-15 iki 2013-12-03 – 1 932,02 Eur (6 670,88 Lt), atsakovai – K. P. ir VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“, kurių atžvilgiu ieškinys grindžiamas ĮBĮ 8 straipsnio 1 ir 4 dalimis, kurios numato, kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas, savininkas privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Ieškovės vadovui ir ieškovės savininkei pagal ĮBĮ 8 str. 4 d. kyla solidari atsakomybė atlyginti žalą ieškovei dėl išaugusių skolų per laikotarpį nuo 2013-11-15 iki 2013-12-03, viso 1932,02 Eur (6 670,88 Lt).

198.

20Teigia, jog atsakovui K. P. pareiga kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo kilo 2013-11-15 (taip konstatavo apeliacinės instancijos teismas), kuomet ieškovės savininkės dalininkai priėmė nutarimą dėl papildomo finansavimo neskyrimo ir nusprendė kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovei. Nuo 2013-11-15 iki 2013-12-03 dėl nesavalaikio bankroto bylos iškėlimo skolų apimtis padidėjo 1 932,02 Eur sumai, o kadangi įstaigos vadovui ir įstaigos savininkui pagal ĮBĮ 8 str. 4 d. kyla solidari atsakomybė atlyginti įstaigai žalą dėl išaugusių skolų per minėtą laikotarpį, tarp nesikreipimo laiku į teismą ir per tą laiko tarpą išaugusios žalos yra priežastinis ryšys.

219.

22Pažymi, jog ieškovės savininkė dar nesibaigus 2012 metams žinojo, kad ieškovės finansinė padėtis yra kritinė, nes pagal sutartį vedė ieškovės buhalterinę apskaitą. Ieškovės savininkas 2012-10-01 raštu įspėjo, kad nutrauks sutartį, nes ieškovės skola už teikiamas buhalterinės apskaitos paslaugas yra 2 653,73 Eur. Ieškovės savininkas buvo ir jos kreditorius, su kuriuo ieškovė taip ir neatsiskaitė. Pagal 2010 m. liepos 30 d. buhalterinės apskaitos paslaugų sutartį, ieškovės savininkas ieškovės apskaitą vedė nuo 2010-08-02 iki 2012-12-31. Jau 2012 metų pabaigoje atsakovė turėjo imtis priemonių inicijuoti bankrotą. Atlikti ieškovės auditą buvo galima ir iškėlus jai bankroto bylą, tuomet būtų nutrauktas netesybų ir palūkanų už visas įstaigos prievoles, tarp jų ir už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą skaičiavimas (ĮBĮ 10 str. 7 d. 3 p.). 2013 m. vasario mėn. gautas paskutinis tikslinis finansavimas būtų atitekęs skoloms be priskaičiuotų palūkanų ir delspinigių dengti. Nenumatytos palūkanų, delspinigių bei antstolių vykdymo sąnaudos sumažino kitų kreditorių galimybę gauti savo reikalavimo patenkinimą. 2013-04-24 UAB „Ekskontrolierių konsultacijos“ viešosios įstaigos "Sportas visiems - Šiaulių regionas 2012" veiklos audito ataskaitoje rašoma, kad, auditoriaus nuomone, ieškovė turėjo būti steigiama ribotam laikui – 2012 metais vyksiančioms žaidynėms organizuoti. Tęstinę veiklą įrodančių dokumentų audito metu nebuvo pateikta. Jeigu atsakovė VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ būtų tinkamai vykdžiusi jai įstatyme nustatytas pareigas, nebūtų atsiradę naujų skolų, dėl palūkanų, delspinigių skaičiavimo už uždelstą atsiskaityti laiką nebūtų didėjusios ankstesnės skolos, įmonės turtas būtų mažiau nusidėvėjęs, todėl ir žala būtų buvusi mažesnė.

2310.

24Dėl VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ dalininkų atsakomybės ieškovė nurodė, jog Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. gegužės 4 d. nutartyje konstatavo, jog ieškovės savininkės dalininkai svarstė galimybę skirti papildomą finansavimą ieškovės kreditorių finansiniams reikalavimams padengti 2013 m. balandžio 30 d. ir 2012 m. lapkričio 22 d. visuotiniuose dalininkų susirinkimuose. Viešoji įstaiga buvo įsteigta konkrečiam tikslui – organizuoti žaidynes Šiaulių regione 2012 metais, o šio tikslo pasiekimui renginio organizatoriai įsipareigojo padengti visas būtinas šio renginio organizavimo išlaidas. Pasak ieškovės, apeliacinės instancijos teismas konstatavo, jog ieškovės bankroto bylos iškėlimo inicijavimo procesas užtruko, nes šios įstaigos savininkės VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ dalininkai svarstė galimybę skirti papildomą finansavimą ieškovės kreditorių finansiniams reikalavimams padengti. Ieškovė mano, jog apeliacinės instancijos teismas nustatė atsakovų – ieškovės savininkės dalininkų – neteisėtus veiksmus (neveikimą), t. y. savalaikių sprendimų nepriėmimą – skiria/neskiria finansavimo arba inicijuoja bankroto bylos kėlimą ieškovei, o toks delsimas priimti konkretų sprendimą yra susijęs priežastiniu ryšiu su žala, kuri per laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2013-11-14 išaugo 46 526,38 Eur (160 646,28 Lt).

2511.

26Atsakovė Šiaulių rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, prašė jį atmesti (VII t., 81-82 b. l.). Nurodė, jog 2009-08-24 VšĮ „Sportas visiems – Šiaulių regionas 2012“ įstatų 1.5. punkte nurodyta, kad dalininkai atsako tik ta suma, kurią įnešą į įstaigos kapitalą. Tam, kad atsirastų juridinio asmens dalyvio civilinė atsakomybė pagal juridinio asmens prievoles, būtina nustatyti juridinio asmens negalėjimą įvykdyti prievolę, nesąžiningus akcininko veiksmus, priežastinį ryšį tarp nesąžiningų veiksmų ir juridinio asmens negalėjimo įvykdyti prievoles. Be to, įrodinėjant nesąžiningumo faktą, galioja juridinio asmens dalyvio sąžiningumo prezumpcija, todėl tol, kol kitas asmuo neįrodys akcininko nesąžiningumo priimant sprendimus, įmonės akcininkas bus laikomas sąžiningu. Atsakovė, vykdydama savo, kaip dalininkės, pareigas, ėmėsi visų veiksmų (susirinkimų metu balsavo „už“ atitinkamus sprendimus), kad kuo greičiau būtų nustatyta tikroji ieškovės finansinė padėtis: 2012-11-22 visuotinis dalininkų susirinkimas nutarė įpareigoti ieškovės direktorių pateikti organizuotų žaidynių detalią ataskaitą bei finansinę žaidynių ataskaitą/analizę, atlikti ieškovės nepriklausomą veiklos ir finansinį auditą už 2009, 2010, 2011, 2012 metus. 2013-04-30 visuotinio dalininkų susirinkimo metu dalyviai pareikalavo, kad direktorius K. P. nurodytų, kokios priežastys lėmė esamą situaciją ir neigiamus veiklos rezultatus, Susirinkimo dalyviai atkreipė dėmesį, jog jie neturėjo informacijos, kad organizuojant žaidynes bus susidurta su tokiais finansiniais sunkumais. 2013-11-14 visuotinio dalininkų susirinkimo metu dalyviai apsvarstė gautas ieškovės 2009-2012 metų veiklos ir finansinės atskaitomybės auditų ataskaitas ir išvadas, drausimės nuobaudos įstaigos vadovui skyrimą, bankroto bylos ieškovei iškėlimą.

2712.

28Pažymėjo, jog balsuojant visuotinio dalininkų susirinkimo metu atsakovė turėjo ribotas galimybes daryti įtaką priimamiems sprendimams, nes turėjo tik 3 balsus iš 311 galimų, kas sudarė 0,96 procentus nuo visų dalininkų balsų skaičiaus, o juridinio asmens dalyviui, kuris neturi pakankamai įtakos juridinių asmenų dalyvių susirinkime, negali būti taikoma CK 2.50 straipsnio 3 dalis. Atkreipė dėmesį, jog 2008-09-12 sutartyje dėl 5-ųjų pasaulio „Sportas visiems“ žaidynių organizavimo 2012 metais Lietuvoje, yra aiškiai ir konkrečiai įvardinti organizatoriai: Lietuvos asociacija „Sportas visiems“ ir Šiaulių miesto savivaldybė, todėl įsipareigojimų primetimas atsakovei niekuo nepagrįstas.

2913.

30Atsakovė Joniškio rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, prašė jį atmesti (VII t., 85-86 b. l.). Nurodė, jog Joniškio rajono savivaldybė su Šiaulių miesto savivaldybe 2009 m. liepos 16 d. sudarė Bendradarbiavimo sutartį Dėl Penktųjų pasaulio sportas visiems žaidynių organizavimo Šiaulių regione 2012 metais, kuria įsipareigojo skirti iš savivaldybės biudžeto lėšų nuo 2009 iki 2012 metų po 15 000 Lt (4 344,30 Eur) kasmet. Joniškio rajono savivaldybė savo įsipareigojimus pagal šią sutartį vykdė tinkamai ir iš Šiaulių miesto savivaldybės pretenzijų negavo. Pažymėjo, jog ieškovė ieškinyje nurodė, kad organizatoriai įsipareigojo padengti visas būtinas šio renginio organizavimo išlaidas, tačiau 2008 m. rugsėjo 12 d. sudarytoje sutartyje tarp Tarptautinės asociacijos „Sportas visiems“ (TAFISA) ir Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ bei Šiaulių miesto savivaldybės nurodyta, jog renginio organizatoriai buvo būtent Lietuvos asociacija „Sportas visiems“ ir Šiaulių miesto savivaldybė. Nors atsakovę ir Šiaulių miesto savivaldybę siejo tam tikri renginio organizaciniai klausimai, negalima teigti, kad atsakovė buvo viena renginio „Sportas visiems“ organizatorių.

3114.

32Atsakovė pažymėjo, jog neneigia, jog nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. lapkričio 14 d. buvo BVšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ dalininke ir dalyvavo dalininkų susirinkimuose. Atkreipė dėmesį, jog ieškovė buvo įsteigta būtent Agentūros, ir ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kurie tiesiogiai patvirtintų, jog atsakovė buvo ieškovės dalininkas ir jai teisės aktų nustatyta tvarka kyla dalininko prievolės bei atsakomybės. Taigi, ieškovės ir atsakovės nesiejo jokie tiesioginiai teisiniai santykiai, kurių pagrindu ieškovė įgytų teisę reikalauti vykdyti tam tikras prievoles bei turėtų pagrindą reikalauti žalos atlyginimo. Nurodo, jog nagrinėjant ginčą dėl juridinio asmens dalyvio atsakomybės už juridinio asmens prievoles taikymo, būtina nustatyti privalomas tokios atsakomybės taikymo sąlygas: dalininko nesąžiningus veiksmus, žalą kreditoriui bei atitinkamą priežastinį ryšį, kuris reiškia tai, kad būtina nustatyti, jog prievolės kreditoriui juridinis asmuo negalėjo įvykdyti ne dėl objektyvių priežasčių, o būtent dėl bendrovės dalyvio - dalininko priimtų nesąžiningų sprendimų (veiksmų). Ieškovė juridinio asmens dalyvio nesąžiningumą nepagrįstai sieja su jo bendro pobūdžio pareigų, nustatytų įstatymuose, nevykdymu. Be to, ieškovė juridinio asmens dalyvio bendrojo pobūdžio pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą iš esmės susiejo su juridinio asmens dalyvio nesąžiningumu konkrečiame teisiniame santykyje tarp juridinio asmens ir kreditoriaus.

3315.

34Pažymi, jog atsakovė, vykdydama savo, kaip dalininkės, pareigas, ėmėsi visų veiksmų, jog kuo skubiau būtų nustatyta tikroji ieškovės finansinė padėtis: 2012 m. lapkričio 22 d. visuotinis dalininkų susirinkimas nutarė įpareigoti ieškovės direktorių pateikti organizuotų žaidynių detalizuotą ataskaitą bei finansinę žaidynių ataskaitą/analizę; atlikti ieškovės nepriklausomą veiklos ir finansinį auditą už 2009-2012 metus. Pažymėjo, jog 2013 m. balandžio 30 d. visuotinio dalininkų susirinkimo metu dalyviai pareikalavo, kad direktorius K. P. nurodytų, kokios priežastys lėmė esamą situaciją ir neigiamus veiklos rezultatus. Susirinkimo dalyviai atkreipė dėmesį, kad jie neturėjo informacijos, jog organizuojant renginį bus susidurta su tokiais finansiniai sunkumais. Atvirkščiai, prieš renginį buvo patvirtintas žaidynių organizavimo biudžetas ir nutarta organizuoti kitą dalininkų susirinkimą, kai bus gauti galutiniai veiklos ir finansinės atskaitomybės audito dokumentai bei įstaigos direktoriaus paaiškinimai. 2013 m. lapkričio 14 d. visuotinio dalininkų susirinkimo metu dalyviai apsvarstė gautus ieškovės 2009-2012 m. veiklos ir finansinės atskaitomybės auditų ataskaitas ir išvadas, drausminės nuobaudos įstaigos vadovui skyrimą, nutarta pritarti dėl drausminės nuobaudos direktoriui K. P. skyrimo bei iškelti ieškovei bankroto bylą. Be to, balsuojant agentūros visuotinio dalininkų susirinkimo metu, atsakovė turėjo ribotas galimybės daryti įtaką priimamiems sprendimams - iš visų įstaigos dalininkų galimų 311 balsų, atsakovė turėjo 3 balsus, kas sudarė 0,96 procento nuo visų dalininkų balsų skaičiaus, o juridinio asmens dalyviui, kuris neturi pakankamai įtakos juridinių asmenų dalyvių susirinkime, negali būti taikoma CK 2.50 straipsnio 3 dalis.

3516.

36Atsakovė Akmenės rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, prašė jį atmesti (VII t., 90-91 b. l.). Nurodė, jog ieškovė neįrodė, kad ji susidūrė su finansiniais sunkumais, nebegalėjo jų vykdyti dėl atsakovės netinkamo veikimo, nesąžiningų veiksmų ar aplaidumo. Priešingai, atsakovė į sprendimų priėmimą žiūrėjo atsakingai, balsuojant už tai, kad kuo greičiau būtų išsiaiškinta ir nustatyta tikroji ieškovės finansinė padėtis. Paminėjo, kad atsakovė, kuri tiesiogiai nesprendė klausimų, susijusių su žaidynių organizavimu, nežinojo tikrosios ieškovės finansinės padėties, ką patvirtina VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ 2012-11-22 visuotinis dalininkų susirinkimas, kurio metu ieškovė jos dalyvius supažindino, kad viršijo planuotą žaidynių biudžetą, todėl susirinkimo metu dalininkai pateikė pastabas, kad ieškovė prieš pat žaidynes buvo informavusi, kad biudžetas yra subalansuotas, kad pasiruošimas vyksta sklandžiai, o dabar nurodoma apie skolas. Taip pat, ieškovei buvo nurodyta 10 procentų sumažinti žaidynių išlaidas ir ieškovė dėl to neišsakė jokių problemų. Kadangi susirinkimo metu ieškovė nepateikė informacijos apie skolas, ji buvo įpareigota dalininkams kitam susirinkimui pateikti planuotą ir faktinį žaidynių biudžetą, paaiškinimus apie skolas, nukrypimo nuo biudžeto priežastis, buvo nutarta atlikti ieškovės 2009-2012 metų veiklos ir finansinį auditą. VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ 2013-04-30 dalininkų susirinkime sprendimas nebuvo priimtas, nes reali ir aiški situacija dėl ieškovės įsiskolinimų ir jį sukėlusių priežasčių dar nebuvo žinoma. Susirinkimo metu ieškovės direktoriaus K. P. buvo pareikalauta pagrįsti susidariusios situacijos priežastis, lėmusias didelius finansinius įsiskolinimus, be to, kaip ieškinyje nurodo ir pati ieškovė, tuo metu dar nebuvo gauta veiklos ir finansinio audito išvada, dėl ko buvo nutarta organizuoti kitą dalininkų susirinkimą, kuriame direktorius turėjo pristatyti paaiškinimus, kuomet jau bus gauti audito dokumentai. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad pagrįstoms aplinkybėms lemiant, sprendimas ieškovei skelbti bankrotą buvo priimtas visuotiniame dalininkų susirinkime, įvykusiame 2013-11-14. Be to, atsakovės atstovui balsuojant visuotiniame dalininkų susirinkime, jis turėjo tik 3 balsus, taigi, atsakovė neturėjo jokios galimybės daryti įtakos priimamiems sprendimams.

3717.

38Atsakovė Pakruojo rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, prašė jį atmesti (VII t., 92 b. l.). Nurodė, jog ieškovė buvo įsteigta VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“, kurios dalininkė buvo Pakruojo rajono savivaldybė, bet ne administracija, todėl Pakruojo rajono savivaldybės administracija nelaikytina šioje byloje atsakove.

3918.

40Atsakovė Šiaulių miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, prašė jį atmesti (VII t., 98-102 b. l.). Nurodė, jog nagrinėjant ginčą dėl juridinio asmens dalyvio atsakomybės už juridinio asmens prievoles taikymo, būtina nustatyti privalomas tokios atsakomybės taikymo sąlygas: dalininko nesąžiningus veiksmus, žalą kreditoriui bei atitinkamą priežastinį ryšį, kuris reiškia tai, kad būtina nustatyti, jog prievolės kreditoriui juridinis asmuo negalėjo įvykdyti ne dėl objektyvių priežasčių, o būtent dėl bendrovės dalyvio - dalininko priimtų nesąžiningų sprendimų (veiksmų). Ieškovė patikslintą ieškinį dėl žalos atlyginimo iš esmės grindžia vieninteliu argumentu, kur ji nurodo, kad BVšĮ „Sportas visiems - Šiaulių regionas 2012“ bankroto iniciavimo bylos iškėlimo procesas užtruko, nes šios įstaigos savininkės VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ dalininkai svarstė galimybę skirti papildomą finansavimą ieškovės kreditorių finansiniams reikalavimams padengti, ir ieškovės nuomone, toks delsimas priimti konkretų sprendimą yra priežastiniame ryšyje su žala, kuri per laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2013-11-14 d. išaugo 46 526,38 Eur. Mano, kad ieškovė juridinio asmens dalyvio nesąžiningumą nepagrįstai sieja su jo bendro pobūdžio pareigų, nustatytų įstatymuose, nevykdymu. Be to, ieškovė juridinio asmens dalyvio bendrojo pobūdžio pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą iš esmės susiejo su juridinio asmens dalyvio nesąžiningumu konkrečiame teisiniame santykyje tarp juridinio asmens ir kreditoriaus. Toks susiejimas yra nepagrįstas ir neteisėtas, nes juridinio asmens dalyvio nesąžiningu elgesiu galėtų būti laikoma tikslinga intervencija į juridinio asmens turtą, tarnaujantį juridiniam asmeniui svetimiems tikslams ir neatlygintinai atimanti iš jo verslo galimybes arba kitokiu būdu naikinanti jo egzistenciją ir taip sukelianti nemokumą.

4119.

42Pažymėjo, jog tam, kad būtų galima taikyti bendrovės vadovui ir jos akcininkams (dalininkams) civilinę atsakomybę, yra būtina nustatyti šių asmenų civilinės atsakomybės sąlygas. Viešosios įstaigos vadovas organizuoja viešosios įstaigos veiklą ir veikia viešosios įstaigos vardu santykiuose su kitais asmenimis, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su viešosios įstaigos darbuotojais; viešosios įstaigos vadovas atsako už finansinės atskaitomybės sudarymą, visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą, duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui, pranešimą dalininkams apie įvykius, turinčius esminės reikšmės viešosios įstaigos veiklai, viešosios įstaigos dalininkų registravimą, informacijos apie viešosios įstaigos veiklą pateikimą visuomenei, viešos informacijos paskelbimą, kitus veiksmus, kurie yra vadovui numatyti teisės aktuose bei viešosios įstaigos įstatuose. Apeliacinės instancijos teismas, 2018 m. gegužės 4 d. nutartyje pasisakydamas dėl BVšĮ „Sportas visiems - Šiaulių regionas 2012“ vadovo atsakomybės, konstatavo, kad šioje byloje susiklostė išimtinės aplinkybės (juridinio asmens forma, jos veiklos tikslas, finansavimo pobūdis), lemiančios tokią išvadą, kad pareiga kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo atsirado ne iškart įstaigai tapus nemokia, o vėlesniu metu.

4320.

44Nurodė, jog minėtoje nutartyje buvo pasisakyta ir apie VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ atsakomybę. Teismas savo nutartyje nurodė, kad atsižvelgiant į tai, jog pagal ieškovės pateiktus reikalavimus tiek iš atsakovo K. P., tiek iš atsakovės VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ yra reikalaujama atlyginti žalą, o žala yra kildinama iš tų pačių neteisėtų veiksmų - nesikreipimo dėl bankroto bylos įstaigai iškėlimo laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 3 d., ir nutartyje išdėstyti argumentai, susiję su pareigos kreiptis dėl bankroto bylos ieškovei iškėlimo atsiradimo momentu, iš esmės aktualūs ir atsakovei VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“, konstatavo, kad atsakovei VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ pareiga kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo taip pat atsirado 2013 m. lapkričio 15 d., į ką atsižvelgdama ieškovė pakoregavo patikslinto ieškinio reikalavimus. Todėl atsižvelgiant į tokią ieškovės pozicija ir tokį reikalavimų suformulavimą, kyla pagrįstos abejonės, kokiu pagrindu tos pačios įstaigos, t. y. VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ dalininkams yra reiškiamas ne analogiškas reikalavimas, o visiškai priešingas reikalavimas nei prieš tai išaiškino apeliacinės instancijos teismas. Apeliacinės instancijos teismui pripažinus, kad tiek BVšĮ „Sportas visiems - Šiaulių regionas 2012“ buvusiam vadovui K. P., tiek ir pačiai VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ pareiga kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo į teismą atsirado tik 2013 m. lapkričio 15 d., daro prielaidą, kad dalininkų atsakomybės klausimas gali būti nagrinėjamas tik toje apimtyje, juolab, kad ieškovė teismui nepateikė nei vieno įrodymo, kuriuo remiantis galima būtų preziumuoti nors kokią VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ dalininkų kaltę.

4521.

46Pažymėjo, jog Šiaulių miesto savivaldybės administracija niekada nebuvo BVšĮ „Sportas visiems - Šiaulių regionas 2012“ dalininkė, vienintelis BVšĮ „Sportas visiems - Šiaulių regionas 2012“ steigėjas ir dalininkas yra BVšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ .

4722.

48Kiti atsakovai atsiliepimų į patikslintą ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai jiems įteikti tinkamai (VII t., 60-64, 67-74 b. l.)

4923.

50Teismo posėdžio metu ieškovės BVšĮ „Sportas visiems – Šiaulių regionas 2012“ atstovė bankroto administratorė S. G. patikslintą ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti jame išdėstytais argumentais ir remtis anksčiau į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais.

5124.

52Atsakovo K. P. atstovas advokatas M. R. teisminio bylos nagrinėjimo metu prašė patikslintą ieškinį atmesti, nurodė, jog tik VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ turėjo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos ieškovei iškėlimo, o ne K. P., nes VšĮ „Sportas visiems – Šiaulių regionas 2012“ jis buvo likęs vienintelis darbuotojas, įstaigoje nebuvo nei finansininko, nei kitų darbuotojų, nei finansavimo, beveik metus jam nebuvo mokamas atlyginimas. Pažymėjo, jog K. P. buvo atleistas iš ieškovės direktoriaus pareigų 2013-12-03, jo atleidimas vėliau pripažintas neteisėtu, ieškovės bankroto administratorės inicijuotoje baudžiamojoje byloje K. P. išteisintas (2019-02-26 vykusio teismo posėdžio laikas nuo 11:24:08 iki 11:39:49).

5325.

54Atsakovių Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, Akmenės rajono savivaldybės administracijos, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos įgalioti atstovai R. B., V. L., N. Š. ir P. Š. teisminio bylos nagrinėjimo metu prašė patikslintą ieškinį atmesti atsiliepimuose į jį išdėstytais argumentais.

5526.

56Atsakovas K. P. bei kitų atsakovų atstovai į teismo posėdį neatvyko, jiems apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta, prašymai atidėti bylos nagrinėjimą negauti (VII t., 146, 154-156 b. l.).

57Teismas

konstatuoja:

58II. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

5927.

60Šiaulių apygardos teismo 2014 m. vasario 11 d. nutartimi VšĮ „Sportas visiems – Šiaulių regionas 2012“ iškelta bankroto bylą, bankrutuojančios įmonės administratore paskirta S. G. (I t., 8-9 b. l.).

6128.

62Šiaulių apygardos teismo 2014 m. birželio 10 d. nutartimi patvirtinti bankrutuojančios VšĮ „Sportas visiems – Šiaulių regionas 2012“ kreditoriniai reikalavimai 1 119 844,16 Lt (320 361,49 Eur) sumai (I t., 10-12 b. l.).

6329.

642008 m. rugsėjo 12 d. Tarptautinė asociacija „Sportas visiems“ ir Lietuvos asociacija „Sportas visiems“ su Šiaulių miesto savivaldybe pasirašė sutartį dėl 5-ųjų pasaulio sporto žaidynių organizavimo Lietuvoje 2012 metais. Šios sutarties IV skyriuje numatyta, kad organizatoriai (Lietuvos asociacija „Sportas visiems“ bei Šiaulių miesto savivaldybė) įsipareigoja padengti visas būtinas renginio išlaidas (baudžiamosios bylos Nr. 1-43-409/2016 XI t., 4 b. l.). Ieškovė BVšĮ „Sportas visiems – Šiaulių regionas 2012“ buvo įsteigta 2009 metais turint specifinį tikslą – vykdyti pasiruošimą bei surengti 5-tąsias pasaulio „Sportas visiems“ žaidynes Šiaulių regione 2012 metais (I t., 17 b. l., II t., 101 b. l.). Įstaigos veikla iš esmės nebebuvo vykdoma žaidynėms pasibaigus, o ieškovė su kreditoriais, iš kurių žaidynių organizavimui buvo pirkta prekių ar paslaugų, galutinai neatsiskaitė.

6530.

66K. P. nuo 2009 m. rugpjūčio 26 d. ėjo VšĮ „Sportas visiems – Šiaulių regionas 2012“ vadovo pareigas (I t., 14-15 b. l.). VšĮ „Sportas visiems – Šiaulių regionas 2012“ savininko VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ direktoriaus 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 131203-1 K. P. nuo 2013-12-03 atleistas iš darbo (I t., 16 b. l.).

6731.

68VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ visuotinio dalininkų susirinkimo, vykusio 2012 m. lapkričio 22 d., metu buvo svarstomas klausimas dėl papildomo finansavimo skyrimo, nutarta įpareigoti ieškovės vadovą pateikti išsamią, detalizuotą ataskaitą bei finansinę žaidynių ataskaitą/analizę (VII t., 112-113 b. l.).

6932.

70VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ visuotinio dalininkų susirinkimo, vykusio 2013 m. balandžio 30 d., metu buvo pateikta informacija, jog ieškovės veikla buvo nuostolinga – veiklos rezultatas minus 1 205 974 Lt, buvo svarstomas klausimas dėl papildomo finansavimo skyrimo, tačiau, pritrūkus informacijos, nutarta organizuoti dar vieną visuotinį VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ dalininkų susirinkimą, kuomet bus gauti galutiniai VšĮ „Sportas visiems – Šiaulių regionas 2012“ 2009-2012 metų veiklos ir finansinės atskaitomybės audito dokumentai bei įstaigos direktoriaus K. P. paaiškinimai bei atsakymai į audito išvadas (II t., 36-40 b. l.).

7133.

72VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ visuotinio dalininkų susirinkimo, vykusio 2013 m. lapkričio 14 d., metu nutarta kelti bankroto bylą VšĮ „Sportas visiems – Šiaulių regionas 2012“, pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo minėtai įstaigai įpareigota pateikti jos savininkė VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“, K. P. įpareigotas per 7 kalendorines dienas nuo visuotinio dalininkų susirinkimo pateikti visą informaciją bei dokumentus, reikalingus ruošiant pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo (II t., 29-35 b. l.).

7334.

74Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 4 d. nutartyje konstatuota, jog viešųjų juridinių asmenų, prie kurių priskirtinos ir viešosios įstaigos, vadovų atsakomybė pasižymi tam tikra specifika, kuri pirmiausia pasireiškia per tokių juridinių asmenų veiklos tikslą, todėl privataus juridinio asmens ir viešojo juridinio asmens vadovo atsakomybė dėl pavėluoto kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo gali būti vertinama analizuojant skirtingus aspektus (pvz., įstaigos veiklos tikslą, šios veiklos finansavimo bei vykdymo ypatumus, lėšų panaudojimą veiklos tikslui siekti ir pan.). Ieškinį pareiškusi bankrutavusi viešoji įstaiga buvo finansuojama Europos Sąjungos, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis, dalį išlaidų taip pat turėjo galimybę padengti iš gautos paramos ar sumokėto akreditacijos mokesčio. Taigi, kitaip nei privačiųjų juridinių asmenų atveju, įstaigos veikla nebuvo finansuojama iš veiklos metu gauto pelno, o buvo vykdoma iš esmės nurodytų rūšių lėšomis. Taigi, momentas, kuriam suėjus įstaigos vadovui galėjo kilti pareiga kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, negali būti sutapatintas vien su įstaigos finansinės būklės prastėjimu, nevertinant šios būklės bendrame įstaigos savininkės VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ dalininkų įsipareigojimų padengti įstaigos veiklos tikslui (žaidynių organizavimui) skirtas išlaidas kontekste. BVšĮ „Sportas visiems – Šiaulių regionas 2012“ (ne pelno siekiančio juridinio asmens) bankroto bylos iškėlimo iniciavimo procesas užtruko, nes šios įstaigos savininkės VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ dalininkai (Šiaulių miesto savivaldybės administracija, Akmenės rajono savivaldybės administracija, Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Šiaulių rajono savivaldybės administracija, Kelmės rajono savivaldybės administracija bei Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai) svarstė galimybę skirti papildomą finansavimą ieškovės kreditorių finansiniams reikalavimams padengti. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad šioje byloje susiklostė išimtinės aplinkybės (juridinio asmens forma, jos veiklos tikslas, finansavimo pobūdis, dalininkai), lemiančios tokią išvadą, kad pareiga kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo atsirado ne iškart įstaigai tapus nemokiai, o vėlesniu metu. Priėmus nutarimą dėl papildomo finansavimo neskyrimo bei nusprendus kreiptis dėl bankroto bylos ieškovei iškėlimo, atsakovas K. P. turėjo suprasti, kad ieškovė yra nemoki, finansavimas įmonės mokumui atstatyti nebus skirtas, o ieškovė su kreditoriais neatsiskaitys. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, jog atsakovui K. P. pareiga kreiptis dėl bankroto bylos ieškovei iškėlimo atsirado 2013 m. lapkričio 15 d. (VI t., 69-77 b. l.).

7535.

76Atsakovei VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ Šiaulių apygardos teismo 2017 m. vasario 1 d. nutartimi iškelta bankroto byla (V t.,141-142, 143 b. l., teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazė, civilinės bylos Nr. B2-91-368/2019).

77III.

78Teisiniai ir faktiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas

79Patikslintas ieškinys netenkinamas.

8036.

81Ieškovė patikslintą ieškinį dėl žalos atlyginimo reiškia buvusiam viešosios įstaigos vadovui ir savininkei viešajai įstaigai, grįsdama jį Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 8 straipsnio 1, 4 dalių nuostatomis, bei įstaigos savininkės viešosios įstaigos dalininkams – Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.264 straipsnio pagrindu. Dėl patikslinto ieškinio reikalavimų K. P. ir VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“

8237.

83Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. gegužės 4 d. nutartimi, atsižvelgęs į ginčo specifiką (viešasis juridinis asmuo), konstatavo, jog atsakovui K. P. pareiga kreiptis dėl bankroto bylos ieškovei iškėlimo atsirado 2013 m. lapkričio 15 d. (žr. šio sprendimo 33 punktą). Patikslintu ieškiniu, atsižvelgiant į minėtą Lietuvos apeliacinio teismo nutartį, ieškovė prašo priteisti solidariai iš atsakovų K. P. ir VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ 1 932,02 Eur žalą, atsiradusią dėl išaugusių tokios pat apimties skolų per laikotarpį nuo 2013-11-15 iki 2013-12-03, t. y. iki kada K. P. buvo atleistas iš pareigų, tačiau niekaip su minėta data (2013-12-03) nesusiejant VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūros“, nors iš LITEKO duomenų nustatyta, jog pareiškimas dėl bankroto bylos ieškovei iškėlimo teisme gautas 2013-12-18 (žr. LITEKO duomenų bazė, civilinė byla Nr. B2-22-210/2019).

8438.

85Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalyje, kuria grindžiamas ieškinys atsakovų atžvilgiu šioje dalyje, nurodyta, kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 5 dienas po to, kai įmonė tapo nemoki ir įmonės dalyviai per minimalius įstatymuose arba įmonės steigimo dokumentuose nustatytus terminus dalyvių susirinkimui sušaukti, bet ne vėliau kaip per 40 dienų, nesiėmė priemonių įmonės mokumui atkurti. Kompetentingas valdymo organas apie tai, kad įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais), nedelsdamas privalo informuoti įmonės dalyvius arba per minimalius įstatymuose arba įmonės steigimo dokumentuose nustatytus terminus ir nustatyta tvarka sušaukti dalyvių susirinkimą. Taigi, įstatyme nustatytas konkretus terminas, per kurį nemokios įmonės vadovas turi pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (5 dienos po to, kai vėliausiai per 40 dienų įmonės dalyviai nesiėmė priemonių mokumui atkurti).

8639.

87Kaip minėta, atsakovui K. P. pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovei atsirado 2013 m. lapkričio 15 d. (žr. šio sprendimo 33 punktą). Tačiau pažymėtina, jog visuotinio dalininkų susirinkimo, vykusio 2013 m. lapkričio 14 d., metu, kuomet buvo svarstomas ir klausimas dėl papildomo finansavimo ieškovei skyrimo, nutarta visgi kelti bankroto bylą ieškovei, o pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo buvo įpareigota pateikti jos savininkė VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“. Atsakovas K. P. minėto susirinkimo metu tik buvo įpareigotas per 7 kalendorines dienas nuo susirinkimo pateikti visą reikalingą informaciją bei dokumentus bankroto bylos iškėlimui (žr. šio sprendimo 32 punktą). Taigi, jis buvo atleistas nuo pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos ieškovei iškėlimo, kadangi visuotinis dalininkų susirinkimas tą padaryti aiškiai įpareigojo ieškovės savininkę, ką ji ir padarė 2013 m. gruodžio 18 d. pateikdama pareiškimą teismui. Taigi, vertinant tai, jog į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovei buvo kreiptasi per protingą terminą (2013-11-15 iki 2013-12-18), nėra pagrindo išvadai, jog tai buvo padaryta pažeidžiant ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalies nuostatas.

8840.

89Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad tais atvejais, kai bendrovės vadovui gali būti taikoma civilinė atsakomybė, vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246–6.249 straipsniai). Tokio pobūdžio bylose iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė būtų preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis).

9041.

91Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog nei ieškovės vadovas K. P., nei jos savininkė VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ neatliko jokių neteisėtų veiksmų ar neveikimo, įstaigos specifika lėmė, jog bankroto bylos iškėlimo iniciavimo procesas užtruko. Taigi, nenustačius atsakovų neteisėtų veiksmų, atsakomybė jiems pagal ieškinio reikalavimus kilti negali, kadangi civilinei atsakomybei kilti turi būti nustatytos keturios sąlygos: neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos, bei kaltė, ir šios sąlygos turi būti nustatytos visos kartu. Nesant atsakovų neteisėtų veiksmų, jie negali būti atsakingi už ieškovei galimai padarytą žalą. Taigi, darytina išvada, jog ieškovė VšĮ „Sportas visiems – Šiaulių regionas 2012“ neįrodė, kad atsakovai atliko neteisėtus veiksmus, dėl ko ieškovei buvo padaryta žala, neįrodė priežastinio ryšio tarp atsakovų veiksmų ir ieškovei atsiradusios žalos, todėl ieškinys šioje dalyje atmetamas. Dėl patikslinto ieškinio reikalavimų Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmams, Šiaulių pramoninkų asociacijai, Nacionalinei regionų plėtros agentūrai, Akmenės rajono savivaldybės administracijai, Joniškio rajono savivaldybės administracijai, Kelmės rajono savivaldybės administracijai, Pakruojo rajono savivaldybės administracijai, Radviliškio rajono savivaldybės administracijai, Šiaulių rajono savivaldybės administracijai

9242.

93Patikslintas ieškinys šioje dalyje grindžiamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.264 straipsniu (Samdančio darbuotojus asmens atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl jo darbuotojų kaltės), tačiau, teismo vertinimu, minėta teisės norma reguliuoja visiškai kitus teisinius santykius, todėl teismas, turėdamas pareigą kvalifikuoti ginčo teisinį santykį, sprendžia, jog šioje dalyje minėtiems atsakovams ieškinys galėtų būti reiškiamas CK 2.50 straipsnio pagrindu.

9443.

95Pasak ieškovės, apeliacinės instancijos teismas konstatavo, jog ieškovės bankroto bylos iškėlimo inicijavimo procesas užtruko, nes šios įstaigos savininkės VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ dalininkai svarstė galimybę skirti papildomą finansavimą ieškovės kreditorių finansiniams reikalavimams padengti. Ieškovė mano, jog apeliacinės instancijos teismas nustatė atsakovų – ieškovės savininkės dalininkų – neteisėtus veiksmus (neveikimą), t. y. savalaikių sprendimų nepriėmimą – skiria/neskiria finansavimo arba inicijuoja bankroto bylos kėlimą ieškovei.

9644.

97Akcininko (dalininko) atsakomybė, kitaip nei valdymo organo nario atsakomybė pagal CK 2.87 straipsnio 7 dalį, pagal bendrąją taisyklę yra ribota. CK 2.50 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad juridinis asmuo neatsako pagal juridinio asmens dalyvio prievoles, o pastarasis neatsako pagal juridinio asmens prievoles, išskyrus įstatymuose arba juridinio asmens steigimo dokumentuose numatytus atvejus. CK 2.50 straipsnio 3 dalyje nustatyta šios taisyklės išimtis: kai juridinis asmuo negali įvykdyti prievolės dėl juridinio asmens dalyvio nesąžiningų veiksmų, juridinio asmens dalyvis atsako pagal juridinio asmens prievolę savo turtu subsidiariai. Juridinio asmens dalyvis atsako pagal CK 2.50 straipsnio 3 dalies nuostatas subsidiariai tuo atveju, kai žala atsiranda dėl jo nesąžiningų veiksmų ir kreditoriai neturi galimybės savo reikalavimų patenkinti iš bendrovės turto. Taigi akcininkui (dalininkui), nevykdžiusiam bendrovės valdymo funkcijos, atsakomybė kyla, jei teismas konstatuoja, kad jis pažeidė bendrąją sąžiningumo pareigą, piktnaudžiavo ribota atsakomybe, ir šie veiksmai nepriskirtini valdymo organo kompetencijai. Atsakomybė akcininkui (dalininkui) taikytina pagal CK 2.50 straipsnio 3 dalį, nustačius visas civilinės atsakomybės sąlygas.

9845.

99Ginčo byloje nėra, jog ieškovė 2013-01-01 jau buvo nemoki. Juridinio asmens (ieškovės) teisinė forma, jos veiklos tikslas, finansavimo pobūdis lėmė užsitęsusį bankroto bylos kėlimo inicijavimo procesą. Kaip nurodyta šio sprendimo 31, 32 ir 33 punktuose, ieškovės savininkės VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ 2012 m. lapkričio 22 d., 2013 m. balandžio 30 d. ir 2013 m. lapkričio 14 d. visuotiniuose dalininkų susirinkimuose svarstė papildomo finansavimo skyrimo ieškovei klausimus, kad išsiaiškinti papildomo finansavimo reikalingumą jau 2012 m. lapkričio 22 d. posėdyje buvo nutarta atlikti ieškovės nepriklausomą veiklos ir finansinį auditą už 2009-2012 metus. Kad nepriklausomo audito atlikimas užtruko, pripažįsta ir pati ieškovė, o iš byloje pateiktos audito ataskaitos matyti, jog jis atliktas tik 2013-07-15 (I t., 65-109 b. l.). Taigi, iš paminėto akivaizdu, jog dalininkams sprendimo priėmimui (skirti papildomą finansavimą ar kelti bankroto bylą) trūko finansinės informacijos, 2013 m. balandžio 30 d. posėdžio metu, svarstant klausimą dėl papildomo finansavimo skyrimo, pritrūkus informacijos, buvo nutarta organizuoti dar vieną visuotinį VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ dalininkų susirinkimą, kuomet bus gauti galutiniai ieškovės 2009-2012 metų veiklos ir finansinės atskaitomybės audito dokumentai, po ko, kaip minėta, 2013-07-15 atlikus auditą ir gavus jo ataskaitą, 2013-11-14 posėdžio metu buvo priimtas sprendimas kelti ieškovei bankroto bylą.

10046.

101Taigi, bankroto bylos inicijavimo procesas užtruko, kol ieškovės savininkės dalininkai priėmė atitinkamus sprendimus, tačiau tai anaiptol nesudaro pagrindo išvadai, jog tai, kad sprendimas nebuvo priimtas anksčiau, leidžia konstatuoti ieškovės savininkės dalininkų neteisėtus veiksmus (neveikimą), t. y. savalaikių sprendimų nepriėmimą. Teismo vertinimu, sprendimai buvo priimti savalaikiai, jų priėmimas užtruko ilgiau dėl juridinio asmens specifiškumo, dėl informacijos trūkumo, kuri buvo pateikta gavus audito ataskaitą, todėl teigti, jog ieškovės savininkės dalininkai atliko neteisėtus veiksmus ar neveikimą, nėra pagrindo.

10247.

103Taigi, nenustačius atsakovų neteisėtų veiksmų, atsakomybė jiems pagal patikslinto ieškinio reikalavimus kilti negali. Teismui nenustačius atsakovų neteisėtų veiksmų, plačiau nepasisakoma ir dėl kitų sąlygų, būtinų jų civilinei atsakomybei kilti, kurios, kaip minėta, turi būti visos kartu (neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys, kaltė). Taigi, darytina išvada, jog ieškovė VšĮ „Sportas visiems – Šiaulių regionas 2012“ neįrodė, kad atsakovai atliko neteisėtus veiksmus, dėl ko ieškovei buvo padaryta žala, neįrodė priežastinio ryšio tarp atsakovų veiksmų ir ieškovei atsiradusios žalos, todėl ieškinys ir šioje dalyje atmetamas.

104IV.

105Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

10648.

107Ieškovė BVšĮ „Sportas visiems – Šiaulių regionas 2012“ bylinėjimosi išlaidų priteisti neprašė ir jokių šias išlaidas patvirtinančių įrodymų nepateikė.

10849.

109Atsakovas K. P. patyrė 2700 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų, pateikė tą patvirtinančius įrodymus (V t., 165-168 b. l.). Be to, už apeliacinį skundą atsakovas 2017 m. liepos 4 d. sumokėjo 209 Eur žyminį mokestį, kurį jis buvo įpareigotas sumokėti Šiaulių apygardos teismo 2017 m. birželio 28 d. nutartimi, o likusios dalies, t. y. 1300 Eur, žyminio mokesčio mokėjimas jam minėta nutartimi buvo atidėtas iki apeliacinio skundo išnagrinėjimo (VI t., 49-50, 53, 54 b. l.).

11050.

111Kiti atsakovai bylinėjimosi išlaidų priteisti neprašė ir jokių šias išlaidas patvirtinančių įrodymų nepateikė.

11251.

113Valstybė patyrė 60 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

11452.

115Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą, o pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Taigi, ieškinį atmetus, iš ieškovės atsakovui K. P. priteisiamos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos.

11653.

117Teismas, spręsdamas dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydžio, turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) nurodytus kriterijus, bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas. Nors Rekomendacijos nuostatose neribojama šalių teisė susitarti dėl advokato atlyginimo, tačiau šalys visada turi atsižvelgti į įstatymo nuostatą, kad teismas negalės bylą laimėjusiai šaliai priteisti daugiau, negu įtvirtinta Rekomendacijose, išskyrus išimtinius atvejus, kai, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, teisinė pagalba teikiama itin sudėtingoje byloje arba byla nagrinėjama ne vienerius metus ar kitais panašiais atvejais.

11854.

119Atsakovui K. P. pateikus bylinėjimosi išlaidų dydį patvirtinančius įrodymus ir teismui nustačius, jog šias išlaidas sudaro teisinių paslaugų išlaidos, kurios išsamiai detalizuotos, teismo vertinimu, atsižvelgiant į bylos specifiką, į išlaidų dydį, į bylos nagrinėjimo trukmę, prašomos priteisti išlaidos advokato pagalbai apmokėti nėra per didelės, todėl jos priteistinos atsakovui K. P. iš ieškovės BVšĮ „Sportas visiems – Šiaulių regionas 2012“, įpareigojant jas sumokėti iš bankroto administravimui skirtų lėšų.

12055.

121Kadangi ieškovė BVšĮ „Sportas visiems – Šiaulių regionas 2012“ yra atleista nuo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei, žyminis mokestis bei procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš jos nepriteisiamos (CPK 96 straipsnio 3 dalis).

12256.

123Pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą, bylose, kurias nagrinėja teismai, nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiama įmonė (įstaiga), kuriai iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla arba kurioje vykdoma neteisminė bankroto procedūra, ar fizinis asmuo, kuriam iškelta bankroto byla, o kiti dalyvaujantys byloje asmenys – už šiose bylose paduotus apeliacinius ir kasacinius skundus. Taigi, atsakovas K. P., teikdamas apeliacinį skundą, buvo atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo pagal minėtą teisinį reglamentavimą, todėl jam grąžinamas už apeliacinį skundą sumokėtas žyminis mokestis.

124Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 straipsniu, 265 straipsniu, 268–270 straipsniais, 279 straipsniu,

Nutarė

125patikslintą ieškinį atmesti.

126Priteisti iš bankrutavusios viešosios įstaigos “Sportas visiems – Šiaulių regionas 2012”, juridinio asmens kodas 302428668, 2 700 Eur (du tūkstančius septynis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų K. P., įpareigojant šias išlaidas sumokėti iš bankroto administravimui skirtų lėšų.

127Grąžinti atsakovui K. P., asmens kodas ( - ) 209 Eur (du šimtus devynis eurus) žyminio mokesčio, sumokėto 2017-07-04 mokėjimo pavedimu (identifikacinis Nr. ( - )), už apeliacinį skundą.

128Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jurga... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė, byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimai... 5. 1.... 6. Ieškovė bankrutavusi viešoji įstaiga (toliau – ir VšĮ) „Sportas... 7. 2.... 8. Šiaulių apygardos teismas 2017 m. gegužės 12 d. sprendimu ieškinį tenkino... 9. 3.... 10. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. gegužės 4 d. nutartimi Šiaulių... 11. 4.... 12. Ieškovė bankrutavusi viešoji įstaiga (toliau – ir VšĮ) „Sportas... 13. 5.... 14. Ieškovė nurodė, jog Šiaulių apygardos teismas 2014 m. vasario 11 d.... 15. 6.... 16. Pažymi, jog 2013-02-26 ieškovei buvo pervestas TAFISA žaidynių tikslinio... 17. 7.... 18. Nurodo, jog konstatavus, kad ieškovė 2012-12-31 buvo nemoki, turi būti... 19. 8.... 20. Teigia, jog atsakovui K. P. pareiga kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo... 21. 9.... 22. Pažymi, jog ieškovės savininkė dar nesibaigus 2012 metams žinojo, kad... 23. 10.... 24. Dėl VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ dalininkų atsakomybės... 25. 11.... 26. Atsakovė Šiaulių rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą... 27. 12.... 28. Pažymėjo, jog balsuojant visuotinio dalininkų susirinkimo metu atsakovė... 29. 13.... 30. Atsakovė Joniškio rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą... 31. 14.... 32. Atsakovė pažymėjo, jog neneigia, jog nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m.... 33. 15.... 34. Pažymi, jog atsakovė, vykdydama savo, kaip dalininkės, pareigas, ėmėsi... 35. 16.... 36. Atsakovė Akmenės rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į... 37. 17.... 38. Atsakovė Pakruojo rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į... 39. 18.... 40. Atsakovė Šiaulių miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą... 41. 19.... 42. Pažymėjo, jog tam, kad būtų galima taikyti bendrovės vadovui ir jos... 43. 20.... 44. Nurodė, jog minėtoje nutartyje buvo pasisakyta ir apie VšĮ „Šiaulių... 45. 21.... 46. Pažymėjo, jog Šiaulių miesto savivaldybės administracija niekada nebuvo... 47. 22.... 48. Kiti atsakovai atsiliepimų į patikslintą ieškinį nepateikė, procesiniai... 49. 23.... 50. Teismo posėdžio metu ieškovės BVšĮ „Sportas visiems – Šiaulių... 51. 24.... 52. Atsakovo K. P. atstovas advokatas M. R. teisminio bylos nagrinėjimo metu... 53. 25.... 54. Atsakovių Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, Akmenės rajono... 55. 26.... 56. Atsakovas K. P. bei kitų atsakovų atstovai į teismo posėdį neatvyko, jiems... 57. Teismas... 58. II. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 59. 27.... 60. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. vasario 11 d. nutartimi VšĮ „Sportas... 61. 28.... 62. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. birželio 10 d. nutartimi patvirtinti... 63. 29.... 64. 2008 m. rugsėjo 12 d. Tarptautinė asociacija „Sportas visiems“ ir... 65. 30.... 66. K. P. nuo 2009 m. rugpjūčio 26 d. ėjo VšĮ „Sportas visiems – Šiaulių... 67. 31.... 68. VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ visuotinio dalininkų... 69. 32.... 70. VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ visuotinio dalininkų... 71. 33.... 72. VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ visuotinio dalininkų... 73. 34.... 74. Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 4 d. nutartyje konstatuota, jog... 75. 35.... 76. Atsakovei VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ Šiaulių apygardos... 77. III.... 78. Teisiniai ir faktiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas... 79. Patikslintas ieškinys netenkinamas.... 80. 36.... 81. Ieškovė patikslintą ieškinį dėl žalos atlyginimo reiškia buvusiam... 82. 37.... 83. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. gegužės 4 d. nutartimi, atsižvelgęs į... 84. 38.... 85. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 8... 86. 39.... 87. Kaip minėta, atsakovui K. P. pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos... 88. 40.... 89. Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad tais atvejais,... 90. 41.... 91. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog nei ieškovės vadovas K. P., nei jos... 92. 42.... 93. Patikslintas ieškinys šioje dalyje grindžiamas Lietuvos Respublikos... 94. 43.... 95. Pasak ieškovės, apeliacinės instancijos teismas konstatavo, jog ieškovės... 96. 44.... 97. Akcininko (dalininko) atsakomybė, kitaip nei valdymo organo nario atsakomybė... 98. 45.... 99. Ginčo byloje nėra, jog ieškovė 2013-01-01 jau buvo nemoki. Juridinio asmens... 100. 46.... 101. Taigi, bankroto bylos inicijavimo procesas užtruko, kol ieškovės savininkės... 102. 47.... 103. Taigi, nenustačius atsakovų neteisėtų veiksmų, atsakomybė jiems pagal... 104. IV.... 105. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas... 106. 48.... 107. Ieškovė BVšĮ „Sportas visiems – Šiaulių regionas 2012“... 108. 49.... 109. Atsakovas K. P. patyrė 2700 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų,... 110. 50.... 111. Kiti atsakovai bylinėjimosi išlaidų priteisti neprašė ir jokių šias... 112. 51.... 113. Valstybė patyrė 60 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.... 114. 52.... 115. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalį,... 116. 53.... 117. Teismas, spręsdamas dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydžio, turi... 118. 54.... 119. Atsakovui K. P. pateikus bylinėjimosi išlaidų dydį patvirtinančius... 120. 55.... 121. Kadangi ieškovė BVšĮ „Sportas visiems – Šiaulių regionas 2012“ yra... 122. 56.... 123. Pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą, bylose, kurias nagrinėja teismai,... 124. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 125. patikslintą ieškinį atmesti.... 126. Priteisti iš bankrutavusios viešosios įstaigos “Sportas visiems –... 127. Grąžinti atsakovui K. P., asmens kodas ( - ) 209 Eur (du šimtus devynis... 128. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos...