Byla I-4446-764/2014
Dėl nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Egidija Puzinskaitė, dalyvaujant pareiškėjos atstovei advokatei Renatai Tatol ir atsakovo atstovei Jurgitai Miliauskaitei–Merkienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Palink“ skundą atsakovui Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui dėl nutarimo panaikinimo

Nustatė

2Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Palink“ (toliau – Bendrovė) padavė teismui skundą

3(b. l. 1–2), prašydama panaikinti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – Departamentas) 2013-10-17 nutarimą Nr. ATK2-173/13, kuriuo Bendrovei paskirta ekonominė sankcija už Alkoholio kontrolės įstatymo 18 str. 4 d. 2 p. reikalavimų pažeidimus.

4Pagrįsdama savo reikalavimus pareiškėja nurodė, kad ginčijamu Departamento nutarimu Bendrovė nepagrįstai pripažinta pažeidusi Alkoholio kontrolės įstatymo (toliau – AKĮ) 18 str. 4 d. 2 p. nuostatas, nes nebuvo nustatytas ir įrodytas pažeidimo padarymo faktas. Departamentas byloje esančius įrodymus vertino neobjektyviai, o nutarimą grindė tik prielaidomis, o ne ikiteisminio tyrimo metu surinktais įrodymais. Pareiškėja pažymėjo, kad ikiteisminio tyrimo metu nebuvo surinkta objektyvių ir neginčijamų įrodymų dėl alkoholio pardavimo nepilnamečiams asmenims, taip pat nebuvo gauta duomenų apie Justiną Osbiną, kurį būtų galima apklausti liudytoju. Kitų, alkoholinio gėrimo pardavimo metu parduotuvėje „IKI express“ buvusių asmenų paaiškinimai, vienareikšmiškai nepatvirtina, kad Dariui Petrauskui iš tikrųjų buvo parduotas degtinės „Zelionaja Marka“ butelis. Dalis tuo metu parduotuvėje buvusių asmenų buvo pilnamečiai, todėl galima daryti išvadą, kad alkoholinį gėrimą įsigijo būtent pilnametystės sulaukęs asmuo. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Centro policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Centro policijos nuovados (toliau – Kauno AVPK Kauno m. CPK VPS CPN) specialistės Lilės Žukaitės tarnybiniame pranešime, kuriuo rėmėsi Departamentas, nurodytos aplinkybės, kurios užfiksuotos peržiūrint filmuotą medžiagą, tačiau pati specialistė tuo metu parduotuvėje nebuvo, todėl jos tarnybiniu pranešimu negali būti remiamasi kaip objektyviu įrodymu. Iš Lilės Žukaitės tarnybiniame pranešime nurodytų paaiškinimų nėra aišku, kuo remiantis ji padarė išvadą, kad visi toje asmenų grupėje nurodyti asmenys buvo nepilnamečiai. Be to, specialistė negalėjo tiksliai nurodyti, kuris asmuo pirko alkoholinį gėrimą. Tarnybiniame pranešime nurodytos aplinkybė prieštarauja parduotuvės vadovės A. Andriulevičienės ir apsaugos darbuotojo A. Vosylio paaiškinimams, kad iš pirmo žvilgsnio, visi jaunuoliai atrodė kaip pilnamečiai. Kritiškai turėtų būti vertinami ir nepilnamečių L. Sapijausko bei D. Petrausko ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, kad būtent D. Petrauskas pirko degtinę „Zelionaja Marka“, nes jiems pareigūnai galėjo daryti spaudimą. Pareiškėjos nuomone, faktą, kad būtent D. Petrauskas įsigijo degtinės „Zelionaja Marka“, paneigia pardavėjos ir apsaugos darbuotojo paaiškinimai, kad nė vienas iš alkoholinių gėrimų įsigijusių asmenų jiems nepasirodė nepilnamečiai. Departamentas neįrodė Bendrovės kaltės dėl AKĮ reikalavimų pažeidimo ir nevertino, kad pareiškėja ėmėsi visų įmanomų priemonių, kad būtų užkirstas kelias AKĮ pažeidimams, t. y. kasininkams griežtai draudžia parduoti alkoholinius gėrimus nepilnamečiams asmenims. Kasininkė S. Vešun yra supažindinta su Bendrovės priimtais vidiniais aktais, t. y. Instrukcija dėl alkoholinių gėrimų nepardavimo nepilnamečiams asmenims.

5Teismo posėdyje pareiškėjos atstovė palaikė skunde išdėstytus argumentus ir prašė jį tenkinti, nes byloje nėra surinkta neginčijamų įrodymų, kad Bendrovei priklausančioje parduotuvėje nepilnamečiui asmeniui buvo parduota alkoholinių gėrimų.

6Atsakovas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas atsiliepime į pareiškėjos skundą (b. l. 16–20) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

7Atsiliepime pažymėjo, kad byloje surinkta medžiaga neginčytinai patvirtina, kad Bendrovė padarė AKĮ 18 str. 4 d. 3 p. padarytą pažeidimą, t. y. jai priklausančioje parduotuvėje nepilnamečiui asmeniui buvo parduotas alkoholinis gėrimas, todėl ekonominė sankcija jai paskirta teisėtai ir pagrįstai. Departamento nuomone, traukant pareiškėją atsakomybėn už AKĮ 18 str. 4 d. 3 p. reikalavimų pažeidimą, buvo surinkta pakankamai duomenų, kurie objektyviai patvirtino alkoholinio gėrimo pardavimo nepilnamečiui asmeniui faktą, taip pat nustatytas šį alkoholinį gėrimą pardavęs asmuo, alkoholinio gėrimo pardavimo vieta ir apytikslis laikas. Aplinkybes, kad alkoholinis gėrimas – 0,7 l talpos degtinės „Zelionaja Marka“ butelis – parduotuvėje, esančioje adresu: Laisvės pr. 90, Kaunas, buvo parduotas nepilnamečiui asmeniui Dariui Petrauskui, patvirtina jo paties ir kitų su juo buvusių asmenų paaiškinimai, kasos kvitų kopijos, Kauno AVPK Kauno m. CPK VPS CPN specialistės Lilės Žukaitės tarnybiniame pranešime užfiksuoti duomenys. Visų byloje esančių asmenų, kurie tuo metu buvo parduotuvėje „IKI ekspress“ paaiškinimai iš esmės yra nuoseklūs ir sudarantys pagrindą spręsti, kad degtinė „Zelionaja Marka“ buvo parduota būtent Dariui Petrauskui, kuriam tuo metu buvo 17 metų. Pareiškėjos argumentai, kad D. Petrausko ir L. Sapijausko paaiškinimai turėtų būti vertinami kritiškai, nes policijos pareigūnai jiems galėjo daryti spaudimą, yra visiškai nepagrįsti, nes pareiškėja remiasi prielaidomis ir spėliojimais. Ekonominė sankcija Bendrovei skirta surinkus visus būtinus jos kaltei pagrįsti įrodymus ir juos išsamiai bei objektyviai įvertinus, todėl pagrindo teigti, kad nebuvo nustatyta pareiškėjos kaltė dėl AKĮ nuostatų pažeidimo, nėra.

8Teismo posėdyje atsakovo atstovė su pareiškėjos skundu nesutiko, palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

9Skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

10Byloje ginčas keliamas dėl Departamento 2013-10-17 nutarimo Nr. ATK2-173/13, kuriuo UAB „Palink“ už Alkoholio kontrolės įstatymo 18 str. 4 d. 3 p. reikalavimų pažeidimą paskirta ekonominė sankcija – 2 000 Lt bauda, teisėtumo ir pagrįstumo.

11Bylos duomenys tvirtina, kad Kauno AVPK Kauno m. CPK VPS CPN 2013-08-29 raštu

12Nr. 20-22-S-10928 Departamentui persiuntė surinktą medžiagą Nr. 20-22-PR5-5746 dėl parduotuvės „IKI express“, esančios Laisvės al. 90, Kaune, galimo AKĮ 18 str. 4 d. 3 p. reikalavimų nesilaikymo ir ekonominės sankcijos taikymo (b. l. 50).

13Remdamasis gauta ir papildomai surinkta medžiaga, Departamento Kontrolės skyriaus pareigūnai surašė 2013-09-30 protokolą Nr. ATK2-210 už tai, kad UAB „Palink“ priklausančioje parduotuvėje, esančioje adresu Laisvės al. 90, Kaune, 2013-08-12 apie 21.30 val. kasininkė-pardavėja Stanislava Kežun nepilnamečiui Dariui Petrauskui (gimusiam 1996-05-23) pardavė vieną 0,7 l talpos 40,00 procentų alk. tūrio degtinės „Zelionaja Marka“ butelį už 24,99 Lt, tokiais veiksmais buvo pažeistos AKĮ 18 str. 4 d. 3 p. nuostatos, draudžiančios parduoti alkoholinius gėrimus jaunesniems nei 18 metų asmenims (b. l. 49).

14Išnagrinėję surinktą medžiagą, Departamentas konstatavo, kad Bendrovės kaltė dėl AKĮ

1518 str. 4 d. 3 p. reikalavimų pažeidimo yra įrodyta, todėl remdamasis nustatytais duomenimis ir posėdžio metu ištirtais įrodymais, 2013-10-17 nutarimu Nr. ATK2-173/13 nusprendė skirti pareiškėjai 2 000 Lt baudą (b. l. 23–30).

16Pateikdama teismui skundą, pareiškėja ginčija patį pažeidimo padarymo faktą, t. y. nutarimą prašo panaikinti, nes byloje nėra objektyvių duomenų, leidžiančių daryti išvadą, kad 0,7 l talpos 40,00 procentų alk. tūrio degtinės „Zelionaja Marka“ butelis buvo parduotas nepilnamečiui asmeniui. Šie pareiškėjos teiginiai iš esmės grindžiami tuo, kad byloje esančiuose rašytiniuose paaiškinimuose yra prieštaravimų, be to, juose nurodytų aplinkybių negalima patikrinti, nes nėra vaizdo įrašo.

17AKĮ 18 str. 4 d. 3 p. įtvirtintas draudimas parduoti alkoholinius gėrimus asmenims, jaunesniems kaip 18 metų. Alkoholinių gėrimų pardavėjai turi teisę, o kai yra abejonių, kad asmuo yra jaunesnis kaip 18 metų, privalo iš perkančio alkoholinius gėrimus asmens reikalauti pateikti asmens amžių liudijantį dokumentą (AKĮ 4 str. 5 d.).

18Įvertinęs byloje surinktą medžiagą, teismas konstatuoja, kad Departamentas surinko pakankamus ir objektyvius įrodymus leidžiančius pagrįstai teigti, kad Bendrovė pažeidė AKĮ 18 str. 4 d. 3 p. nuostatas, todėl ginčijamu nutarimu ekonominę sankciją jai paskyrė pagrįstai.

19Kauno AVPK Kauno m. CPK VPS CPN pateiktoje administracinio teisės pažeidimo byloje surinkti rašytiniai įrodymai, t. y. Lino Sapijausko 2013-08-14 paaiškinimas (b. l. 62–63), Dariaus Petrausko 2013-08-21 paaiškinimas (b. l. 66) ir 2013-08-21 Edvino Urbštonaičio paaiškinimas (b. l. 67) vienareikšmiškai tvirtina, kad jie ir dar vienas asmuo, t. y. Edgaras Dvariškis, 2013-08-12, turėdami tikslą įsigyti alkoholinių gėrimų, apie 21.30 val. atėjo į parduotuvę „IKI express“, esančią Laisvės al. 90, Kaune, kurioje Darius Petrauskas nupirko vieną 0,7 l talpos, 40,00 procentų alk. tūrio degtinės „Zelionaja Marka“ butelį ir parduotuvėje dirbanti pardavėja neprašė jo pateikti amžių liudijančio asmens dokumento. Iš šių asmenų bei Aisčio Arvydo Kačinsko (b. l. 71) ir Ginčo Jaučerio (b. l. 72) paaiškinimų taip pat nustatyta, kad Justiną Osbiną ir du jo draugus (A. A. Kačinską ir G. Jaučerį), kurie taip pat įsigijo 0,7 l talpos, 40,00 procentų alk. tūrio degtinės „Zelionaja Marka“ butelį, parduotuvėje jie sutiko atsitiktinai ir, nors alkoholinių gėrimų skyriuje buvo tuo pačiu metu, degtinę pirko atskirai.

20Parduotuvės „IKI express“ apsaugos darbuotojo Areto Voslio 2013-08-26 paaiškinime (b. l. 69–70) nurodoma, kad, 2013-08-16 peržiūrint filmuotą medžiagą matyti, kaip 2013-08-12 nuo 21.10 val. septyni jaunuoliai, iš kurių du akivaizdžiai nepilnamečiai, stoviniavo prie alkoholinių gėrimų lentynų, po to du asmenys iš lentynos paėmė po vieną butelį degtinės „Zelionaja Marka“ ir nuėjo prie kasos. Iš filmuotos vaizdo medžiagos negali nustatyti, ar alkoholinius gėrimus iš lentynos paėmę asmenys buvo pilnamečiai ar nepilnamečiai. Abu jaunuoliai degtinę „Zelionaja Marka“ pirko atskirai, t. y. pirmiausia apie 185 cm ūgio šviesių plaukų jaunuolis, o po to apie 180 cm ūgio rudų plaukų jaunuolis, kuriems iš pažiūros buvo po 20 metų.

21Kauno AVPK Kauno m. CPK VPS CPN specialistės Lilės Žukaitės 2013-08-16 tarnybiniame pranešime nurodyta, kad, peržiūrint filmuotą vaizdo medžiagą, matyti, kaip

222013-08-12 septyni asmenys, iš kurių dauguma nepilnamečiai, nueina į parduotuvės alkoholio skyrių, kur du asmenys iš lentynos paima po butelį degtinės „Zelionaja Marka“, vėliau visi nueina prie kasos, kur minėtą degtinę iš pradžių nusiperka viena asmenų grupė, po to kita, tačiau pardavėja šių asmenų amžių patvirtinančių dokumentų neprašo. Vaizdo įrašo kopiją parduotuvės vedėja policijos pareigūnei įrašyti atsisako, nes taip nurodė regiono vadovė, todėl jai surašomas šaukimas atvykti į Centro policijos nuovadą ir pateikti vaizdo įrašą (b. l. 56–57). Vaizdo įrašas Kauno AVPK Kauno m. CPK VPS CPN nebuvo pateiktas, nes pasibaigus septynių dienų laikotarpiui automatiškai buvo ištrintas (b. l. 60).

23Parduotuvės „IKI espress“ vedėjos Agnės Andriulevičienės 2013-08-20 paaiškinime (b. l. 64–65) nurodoma, kad, iš vaizdo medžiagos matyti, kaip 5–6 asmenų, kuriems yra po 18–20 metų, grupelės per du kartus įsigijo po vieną butelį degtinės, kasininkė jų asmens dokumentų neprašė. Ar degtinę pirko tie patys asmenys, kurie buvo atėję į alkoholinių gėrimų skyrių, pasakyti negali.

24Departamentui pateikta parduotuvės „IKI express“ kasos Nr. 100, kurioje 2013-08-12 dirbo kasininkė-pardavėja Stanislava Vešun, juostos išrašo kopija ir Bendrovės 2013-09-10 raštas (b. l. 108–148, 150) tvirtina, kad 2013-08-12 po 21.30 val. degtinė „Zelionaja Marka“ buvo parduota du kartus, t. y. 21 val. 47 min. ir 40 s. ir 21 val. 48 min. 33 s.

25Teismas taip pat pažymi, kad IKI express“ dirbančiai kasininkei-pardavėjai Stanislavai Vešun 2013-08-29 buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. 22P-2897216-13 už tai, kad ji 2013-08-12 apie 21.30 val. parduotuvėje „IKI express“, esančioje Laisvės al. 90, Kaune, nepilnamečiui Dariui Petrauskui, gimusiam 1996-05-23, pardavė vieną 0,7 l talpos degtinės „Zelionaja Marka“, taip pažeisdama Vyriausybės 2004-05-20 nutarimu Nr. 618 patvirtintų Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių 9.2 p. nustatytą tvarką ir padarydama Administracinių teisės pažeidimų kodekso 164 str. 3 d. nustatytą pažeidimą (ATP bylos Nr. A.2.8.-6790-8215/2013 lapas 3). Išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, Kauno miesto apylinkės teismas 2013-09-17 nutarimu, priimtu byloje

26Nr. A.2.8.-6790-8215/2013, pripažino Stanislavą Vešun kalta dėl Administracinio teisės pažeidimo kodekso 164 str. 3 d. nustatyto pažeidimo padarymo ir skyrė jai 50 Lt baudą (ATP bylos

27Nr. A.2.8.-6790-8215/2013 lapas 39–40). Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys tvirtina, kad minėtas nutarimas nustatyta tvarka skųstas nebuvo, todėl yra įsiteisėjęs.

28Sistemiškai įvertinęs anksčiau nurodytus duomenis, teismas konstatuoja, kad byloje neginčytinai nustatyta, jog 2013-08-12 Bendrovei priklausančioje parduotuvėje „IKI express“, esančioje Laisvės al. 90, Kaune, alkoholinis gėrimas – 0,7 l talpos, 40,00 procentų alk. tūrio degtinės „Zelionaja Marka“ butelis – buvo parduotas nepilnamečiui asmeniui, o konkrečiai Dariui Petrauskui. Kaip minėta, šias teismo išvadas patvirtina byloje esantys asmenų, tuo metu buvusių kartu su Dariumi Petrausku rašytiniai paaiškinimai. Teismas neturi pagrindo sutikti su pareiškėjos argumentais, kad Dariaus Petrausko ir Lino Sapijausko paaiškinimais negalima vadovautis. Šie pareiškėjos argumentai yra grindžiami tik prielaidomis ir spėliojimais apie galimą pareigūnų spaudimą ir nėra paremti jokiais objektyviais duomenimis, kuriuos teismas gali patikrinti ir įvertinti. Teismas taip pat nesutinka su pareiškėjos argumentais, kad turėtų būti vadovaujamais parduotuvės vedėjos ir apsaugos darbuotojo pateiktais paaiškinimais, kad 2013-08-12 degtinė „Zelionaja Marka“ buvo parduota pilnamečiams asmenims. Nurodytų asmenų paaiškinimai prieštarauja ne tik byloje esantiems duomenims, kad Darius Petrauskas, Linas Sapijauskas, Edvinas Urbštonaitis, Edgaras Dvariškis alkoholinių gėrimų įsigijimo metu buvo nepilnamečiai, bet yra nenuoseklūs ir prieštaringi. Apsaugos darbuotojas teigė, kad pagal vaizdo medžiagą negalėjo nustatyti, ar iš lentynų degtinės butelius paėmę asmenys buvo pilnamečiai ar ne, tačiau nustatė, kad juos įsigiję asmenys buvo pilnamečiai. Dariaus Petrausko ir Edvino Urbštonaičio paaiškinimai tvirtina, kad degtinės butelį iš lentynos paėmė būtent Darius Petrauskas, kuris, kaip nustatyta, už ją ir sumokėjo. Vadinasi, iš lentynos degtinę paėmęs ir už ją sumokėjęs asmuo buvo tas pats, todėl apsaugos darbuotojo paaiškinimu teismas negali vadovautis, nes jis yra neobjektyvus ir visiškai nepagrįstas, prieštaraujantis byloje surinktiems įrodymams. Analogiškai pasisakytina ir dėl parduotuvės vedėjos paaiškinimo, nes jie negali būti pripažinti patikimais, kadangi pati vedėja patvirtino, kad vaizdo medžiagos įdėmiai nežiūrėjo, tuo metu telefonu tvarkė kitus reikalus.

29Pasisakydamas dėl pareiškėjos argumentų, kad, neesant vaizdo medžiagos, negali būti konstatuota, kad pareiškėjos kaltė patvirtina objektyviais duomenis, teismas pabrėžia, kad, pagal ABTĮ 57 str. 4 d., įrodymai administracinėje byloje yra visi faktiniai duomenys, priimti bylą nagrinėjančio teismo ir kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybės, pagrindžiančios proceso šalių reikalavimus bei atsikirtimus, ir kitokios aplinkybės, turinčios reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra. Nagrinėjamu atveju Departamento surinkta medžiaga neginčytinai patvirtina, kad pareiškėjai priklausančioje parduotuvėje „IKI express“, esančioje Laisvės al. 90, Kaune, 2013-08-12 apie 21.30 val. nepilnamečiui asmeniui Dariui Petrauskui buvo parduotas 0,7 l talpos, 40,00 procentų alk. tūrio degtinės „Zelionaja Marka“ butelis ir taip pažeistas AKĮ 18 str. 4 d. 3 p. nustatytas draudimas. Nurodytam pažeidimui nustatyti, papildomi įrodymais teismui nėra reikalingi, todėl vien ta aplinkybė, kad nebuvo išsaugotas vaizdo įrašas, pareiškėjos kaltės dėl nustatyto pažeidimo nepaneigia. Teismas taip pat pažymi, kad, Stanislavos Vešun administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėjęs Kauno miesto apylinkės teismas, rėmėsi tapačiais Kauno AVPK Kauno m. CPK VPS CPN surinktais įrodymais ir juos laikė pakankamais Stanislavo Vešun kaltei įrodyti. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad vaizdo įrašas nebuvo išsaugotas ir Kauno AVPK Kauno m. CPK VPS CPN ar Departamentui nebuvo pateiktas dėl pačios pareiškėjos kaltės, nes būtent ji neužtikrino, kad vaizdo įrašo kopija būtų padaryta iki automatinio filmuotos medžiagos ištrynimo, taip pat, kad būtų išsaugota apsaugos darbuotojo kompaktinėje laikmenoje padaryta vaizdo medžiagos kopija.

30Įtakos Bendrovės atsakomybei pagal AKĮ kilti neturi tai, kad ji ėmėsi visų įmanomų priemonių, kad parduotuvės darbuotojai neparduotų alkoholinių gėrimų nepilnamečiams asmenimis, t. y. įspėjo juos apie nustatytą draudimą ir supažindino su parduotuvės vidaus tvarkos taisyklėmis. Juridinis asmuo, kaip dirbtinai sukurtas teisės subjektas, pats negali padaryti įstatyme uždraustos veikos, todėl jis visuomet atsako už savo atstovo ar darbuotojo (fizinio asmens) padarytą pažeidimą.

31Pagal AKĮ 34 str. 4 d. nuostatas, už 18 str. 4 d. 3 p. reikalavimų nesilaikymą įmonės baudžiamos nuo vieno tūkstančio litų iki trijų tūkstančių litų bauda. Konkretus skiriamos baudos dydis nustatomas atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį ir šio straipsnio 8 ir 9 dalyse nurodytas atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes. Jeigu yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, baudos dydis mažinamas nuo vidurkio iki minimumo, o jeigu yra atsakomybę sunkinančių aplinkybių, baudos dydis didinamas nuo vidurkio iki maksimumo. Jeigu yra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, bauda skiriama atsižvelgiant į jų kiekį ir reikšmingumą.

32Ginčijamu nutarimu, nenustačius nei jos atsakomybę lengvinančių, nei sunkinančių aplinkybių ir įvertinus padaryto pažeidimo pobūdį, Bendrovei skirta straipsnio sankcijoje nustatytos nuobaudos vidurkį atitinkanti 2 000 Lt bauda. Pažymėtina, kad teismui pateiktame skunde pareiškėja nenurodė jokių jos atsakomybę lengvinančių aplinkybių, todėl teismas konstatuoja, kad paskirta ekonominė sankcija individualizuota tinkamai ir baudos mažinti pagrindo nėra.

33Apibendrinęs tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad pagrindo tenkinti pareiškėjos UAB „Palink“ skundą nėra, todėl jis atmestinas kaip nepagrįstas, o Departamento 2013-10-17 nutarimas Nr. ATK2-173/13 paliktinas galioti nepakeistas.

34Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 p., 127 str. ir 129 str. teisėja

Nutarė

35pareiškėjos UAB „Palink“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

36Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Egidija Puzinskaitė,... 2. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Palink“ (toliau – Bendrovė)... 3. (b. l. 1–2), prašydama panaikinti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės... 4. Pagrįsdama savo reikalavimus pareiškėja nurodė, kad ginčijamu Departamento... 5. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovė palaikė skunde išdėstytus argumentus... 6. Atsakovas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas atsiliepime... 7. Atsiliepime pažymėjo, kad byloje surinkta medžiaga neginčytinai patvirtina,... 8. Teismo posėdyje atsakovo atstovė su pareiškėjos skundu nesutiko, palaikė... 9. Skundas atmestinas kaip nepagrįstas.... 10. Byloje ginčas keliamas dėl Departamento 2013-10-17 nutarimo Nr. ATK2-173/13,... 11. Bylos duomenys tvirtina, kad Kauno AVPK Kauno m. CPK VPS CPN 2013-08-29 raštu... 12. Nr. 20-22-S-10928 Departamentui persiuntė surinktą medžiagą Nr.... 13. Remdamasis gauta ir papildomai surinkta medžiaga, Departamento Kontrolės... 14. Išnagrinėję surinktą medžiagą, Departamentas konstatavo, kad Bendrovės... 15. 18 str. 4 d. 3 p. reikalavimų pažeidimo yra įrodyta, todėl remdamasis... 16. Pateikdama teismui skundą, pareiškėja ginčija patį pažeidimo padarymo... 17. AKĮ 18 str. 4 d. 3 p. įtvirtintas draudimas parduoti alkoholinius gėrimus... 18. Įvertinęs byloje surinktą medžiagą, teismas konstatuoja, kad Departamentas... 19. Kauno AVPK Kauno m. CPK VPS CPN pateiktoje administracinio teisės pažeidimo... 20. Parduotuvės „IKI express“ apsaugos darbuotojo Areto Voslio 2013-08-26... 21. Kauno AVPK Kauno m. CPK VPS CPN specialistės Lilės Žukaitės 2013-08-16... 22. 2013-08-12 septyni asmenys, iš kurių dauguma nepilnamečiai, nueina į... 23. Parduotuvės „IKI espress“ vedėjos Agnės Andriulevičienės 2013-08-20... 24. Departamentui pateikta parduotuvės „IKI express“ kasos Nr. 100, kurioje... 25. Teismas taip pat pažymi, kad IKI express“ dirbančiai kasininkei-pardavėjai... 26. Nr. A.2.8.-6790-8215/2013, pripažino Stanislavą Vešun kalta dėl... 27. Nr. A.2.8.-6790-8215/2013 lapas 39–40). Teismų informacinės sistemos LITEKO... 28. Sistemiškai įvertinęs anksčiau nurodytus duomenis, teismas konstatuoja, kad... 29. Pasisakydamas dėl pareiškėjos argumentų, kad, neesant vaizdo medžiagos,... 30. Įtakos Bendrovės atsakomybei pagal AKĮ kilti neturi tai, kad ji ėmėsi... 31. Pagal AKĮ 34 str. 4 d. nuostatas, už 18 str. 4 d. 3 p. reikalavimų... 32. Ginčijamu nutarimu, nenustačius nei jos atsakomybę lengvinančių, nei... 33. Apibendrinęs tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad pagrindo tenkinti... 34. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1... 35. pareiškėjos UAB „Palink“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 36. Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...