Byla N2-26-531/2011

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Valdas Ciesiūnas,

2sekretoriaujant Laimutei Bastytei,

3dalyvaujant ieškovei V. Ž.,

4atsakovui D. Ž.,

5trečiojo asmens - Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Gitanai Ziziukienei,

6parengiamajame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka ruošiant nagrinėjimui civilinę bylą pagal V. Ž. ieškinį atsakovui D. Ž., dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, santuokoje įgyto turto padalijimo, ir išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo ir jų gyvenamosios vietos nustatymo;

Nustatė

7Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama nutraukti jos ir atsakovo santuoką, sudarytą ( - ) ( - ) miesto valdybos CM skyriuje, akto įrašo Nr. ( - ), dėl kito sutuoktinio kaltės, ir padalinti santuokoje įgytą turtą pagal ieškovės pasiūlytą variantą. Taip pat nustatyti jų nepilnamečių vaikų - sūnaus D. Ž., gim. ( - ) ir dukros A. Ž., gim. ( - ) gyvenamąją vietą su ieškove ir iš atsakovo priteisti išlaikymą periodinėmis išmokomis po 400 Lt per mėnesį.

8Atsakovas nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog su ieškiniu sutinka, išskyrus dalį dėl turto padalijimo būdo. Taip pat pareiškė prašymą skirti laiko susitaikymui. Atnaujinus bylos nagrinėjimą, šalys pareiškė, jog susitaikyti nepavyko ir savo ketinimų neatsisako, tačiau pageidauja ginčą baigti sudarant taikos sutartį.

9Šalys pareiškė, kad sutinka bylą baigti taikiai, ir susitarė dėl taikos sutarties sąlygų, kurias patvirtina savo parašais. Prašo šią sutartį patvirtinti, o bylą nutraukti. Paaiškino, kad šalių santuoka yra iširusi, jie gyvena atskirai, galimybių susitaikyti ir išsaugoti šeimą nėra. Teismo posėdyje pareiškė jog pageidauja pakeisti sutarties 1 p. išdėstytą santuokos nutraukimo pagrindą, nustatant, kad santuoką jie nutraukia abiejų sutuoktinių bendru sutarimu. Taip pat sutaria, jog išlaikymas nepilnamečiams vaikams bus teikiamas nuo sprendimo priėmimo momento.

10Trečiojo asmens atstovė nurodė, kad šalių pareikštam prašymui neprieštarauja. Jų susitarimu nustatytos sąlygos nepilnamečių interesų nepažeis.

11Prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo tenkintinas, o šalių santuoka nutrauktina.

12Sutuoktiniai V. Ž. ir D. Ž. patvirtino, kad jų santuoka yra iširusi. Vedybiniai santykiai nutraukti. Jie netvarko bendro ūkio ir negyvena sutuoktinių gyvenimo. Per teismo skirtą laiką sutuoktiniai nesusitaikė, ir nepageidauja gyventi kartu ateityje. Tai rodo, kad santuoka faktiškai iširo, šeimos santykių išsaugojimas ir tolesnis bendras gyvenimas yra neįmanomas. Todėl šalių santuoką yra pagrindas nutraukti (CK 3.53 str.).

13Lietuvos Respublikos CPK 42 str. numato, kad šalys gali baigti bylą taikos sutartimi. Ieškovė ir atsakovas pateikė teismui taikos sutartį, kuria nustato santuokos nutraukimo pagrindą - bendrą sutikimą nutraukti santuoką, išlaikymo, teiktino jų nepilnamečiams vaikams dydį, taip pat nustato jų gyvenamąją vietą ir turto padalijimo klausimus. Šalys prisiima visą atsakomybę už šios sutarties vykdymą, taip pat ieškovė atsisako savo reikalavimų, nurodytų pateiktame ieškinio pareiškime. Taikos sutartyje nustatyta atsiskaitymo tvarka ir sąlygos yra aptartos pačių šalių, kurios teismui pareiškė sutikimą dėl išdėstytų įsipareigojimų vykdymo. Todėl laikytina, kad šis susitarimas nepažeidžia šalių ir trečiųjų asmenų teisėtų interesų, jų nepilnametės dukros teisių, neprieštarauja įstatymui, todėl teismas jį priima.

14Šalims yra žinomos šių procesinių veiksmų pasekmės (Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 3 d.), kas buvo išaiškinta teismo posėdžio metu. Taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo atveju civilinė byla yra nutrauktina (Lietuvos Respublikos CPK 293 str. 5 p.).

15Bylą nutraukiant taikos sutarties pagrindu, ir esant šalių susitarimui dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, atsižvelgtina į šį susitarimą.

16Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str. ir 293 str. 5 p.,

Nutarė

17Patvirtinti ieškovės V. Ž. ir atsakovo D. Ž. sudarytą taikos sutartį, kurioje nurodoma:

18V. Ž., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), Visagine, ir D. Ž., asmens kodas ( - ), gyv. ( - ), Visagine,

19civilinėje byloje pagal V. Ž. ieškinį atsakovui D. Ž. dėl santuokos nutraukimo, Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 3 d. tvarka sudaro tarpusavyje šią taikos sutartį:

20I.

21Šalys susitaria nutraukti santuoką, sudarytą ( - ) ( - ) miesto valdybos civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr. ( - ), abiejų sutuoktinių bendru sutarimu.

222.

23Po santuokos nutraukimo nepilnamečiai vaikai D. Ž. a/k ( - ) gim. ( - ), ir A. Ž. a/k ( - ) gim. ( - ), pasilieka nuolat gyventi kartu su savo motina V. Ž. jos nuolatinėje gyvenamojoje vietoje.

243.

25D. Ž. įsipareigoja V. Ž. naudai D. Ž., gim. ( - ), ir A. Ž., gim. ( - ), išlaikymui mokėti nuo sprendimo priėmimo dienos - 2011-01-11 po 300 litų kiekvienam vaikui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki jų pilnametystės, pavedant V. Ž. disponuoti skiriamomis išlaikymui lėšomis uzufrukto teise.

264.

27D. Ž. laisvai dalyvauja D. Ž. ir A. Ž., auklėjime, turėdamas teisę su V. Ž. suderintu laiku ir vietoje matytis ir bendrauti su vaikais be V. Ž..

285.

29Padalijant bendrojoje jungtinėje nuosavybėje esantį turtą V. Ž. nuosavybėn perduodama:

305.1. 1/2 (viena antroji) dalis 3 kambarių buto esančio ( - ), Visagine, 25000 Lt vertės;

316.

32Padalijant bendrojoje jungtinėje nuosavybėje esantį turtą D. Ž. nuosavybėn perduodama:

336.1. 1/2 (viena antroji) dalis 3 kambarių buto esančio ( - ), Visagine, 25000 Lt vertės;

346.2. Automobilis ( - ) Avant, valst. Nr.( - ) 2000 Lt vertės.

357.

36V. Ž. ir D. Ž. solidariai atsako pagal 2010-06-14 kreditinės lanksčių įmokų kortelės sutartį sudarytą su AB Swedbank ir 2010-12-06 tikslinės paskolos (vartojimo kredito) sutartį Nr. ( - ), sudarytą su UAB „Snoro lizingas“.

378.

38Tarpusavyje V. Ž. ir D. Ž. susitaria, kad įsiskolinimą pagal 2010-06-14 kreditinės lanksčių įmokų kortelės sutartį sudarytą su AB Swedbank įsipareigoja mokėti V. Ž., o pagal 2010-12-06 tikslinės paskolos (vartojimo kredito) sutartį Nr. ( - ), sudarytą su UAB „Snoro lizingas“ įsipareigoja mokėti D. Ž..

399.

40Kreditorių, įsipareigojimai kuriems būtų neįvykdyti, nei viena iš šalių šiuo metu neturi.

4110.

42V. Ž. atsisako nuo visų reikalavimų, pareikštų ieškininiame pareiškime atsakovui D. Ž. dėl santuokos nutraukimo, bendro sutuoktinių turto padalijimo, vaikų išlaikymo priteisimo ir gyvenamosios vietos nustatymo.

4311.

44Šalys viena kitai turėtų bylinėjimosi išlaidų neatlygina.

4512.

46Pašto išlaidas valstybės naudai atlygina V. Ž..

4713.

48Šalims yra aiškios taikos sutarties sudarymo pasekmės, t.y. kad, patvirtinus taikos sutartį byla bus baigta, šalys negalės kreiptis į teismą su ieškiniu tarp tų pačių šalių tuo pačiu pagrindu dėl to paties dalyko.

4914.

50Ši sutartis sudaryta keturiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai, du egzemplioriai - teismui.

5115.

52Ši sutartis galioja nuo teismo sprendimo, patvirtinančio šią sutartį, įsiteisėjimo momento.

53Šalys prašo tokio turinio taikos sutartį patvirtinti ir šią civilinę bylą nutraukti.

54Bylos nutraukimo pasekmės numatytos Lietuvos Respublikos CPK 294 str. 2 dalyje, jog nutraukus bylą vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama, šalims žinomos ir išaiškintos teismo posėdyje.

55Civilinę bylą pagal V. Ž. ieškinį atsakovui D. Ž., dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo jiems priteisimo, ir santuokoje įgyto turto padalijimo, nutraukti.

56D. Ž., a.k. ( - ) ir V. Ž., santuoką, sudarytą ( - ) Alytaus miesto valdybos CM skyriuje, akto įrašo Nr. ( - ), nutraukti abipusiu sutuoktinių sutarimu.

57Po santuokos nutraukimo pareiškėjams palikti pavardes: ieškovei – Ž., atsakovui – Ž..

58Iš V. Ž. išieškoti lygiomis dalimis 15,04 Lt pašto išlaidų valstybei.

59Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Valdas Ciesiūnas,... 2. sekretoriaujant Laimutei Bastytei,... 3. dalyvaujant ieškovei V. Ž.,... 4. atsakovui D. Ž.,... 5. trečiojo asmens - Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių... 6. parengiamajame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka ruošiant nagrinėjimui... 7. Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama nutraukti jos ir atsakovo santuoką,... 8. Atsakovas nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame... 9. Šalys pareiškė, kad sutinka bylą baigti taikiai, ir susitarė dėl taikos... 10. Trečiojo asmens atstovė nurodė, kad šalių pareikštam prašymui... 11. Prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo tenkintinas, o... 12. Sutuoktiniai V. Ž. ir D. Ž. patvirtino, kad jų santuoka yra iširusi.... 13. Lietuvos Respublikos CPK 42 str. numato, kad šalys gali baigti bylą taikos... 14. Šalims yra žinomos šių procesinių veiksmų pasekmės (Lietuvos Respublikos... 15. Bylą nutraukiant taikos sutarties pagrindu, ir esant šalių susitarimui dėl... 16. Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str. ir 293 str. 5 p.,... 17. Patvirtinti ieškovės V. Ž. ir atsakovo D. Ž. sudarytą taikos sutartį,... 18. V. Ž., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), Visagine, ir D. Ž., asmens kodas ( - ),... 19. civilinėje byloje pagal V. Ž. ieškinį atsakovui D. Ž. dėl santuokos... 20. I.... 21. Šalys susitaria nutraukti santuoką, sudarytą ( - ) ( - ) miesto valdybos... 22. 2.... 23. Po santuokos nutraukimo nepilnamečiai vaikai D. Ž. a/k ( - ) gim. ( - ), ir... 24. 3.... 25. D. Ž. įsipareigoja V. Ž. naudai D. Ž., gim. ( - ), ir A. Ž., gim. ( - ),... 26. 4.... 27. D. Ž. laisvai dalyvauja D. Ž. ir A. Ž., auklėjime, turėdamas teisę su V.... 28. 5.... 29. Padalijant bendrojoje jungtinėje nuosavybėje esantį turtą V. Ž.... 30. 5.1. 1/2 (viena antroji) dalis 3 kambarių buto esančio ( - ), Visagine, 25000... 31. 6.... 32. Padalijant bendrojoje jungtinėje nuosavybėje esantį turtą D. Ž.... 33. 6.1. 1/2 (viena antroji) dalis 3 kambarių buto esančio ( - ), Visagine, 25000... 34. 6.2. Automobilis ( - ) Avant, valst. Nr.( - ) 2000 Lt vertės.... 35. 7.... 36. V. Ž. ir D. Ž. solidariai atsako pagal 2010-06-14 kreditinės lanksčių... 37. 8.... 38. Tarpusavyje V. Ž. ir D. Ž. susitaria, kad įsiskolinimą pagal 2010-06-14... 39. 9.... 40. Kreditorių, įsipareigojimai kuriems būtų neįvykdyti, nei viena iš šalių... 41. 10.... 42. V. Ž. atsisako nuo visų reikalavimų, pareikštų ieškininiame pareiškime... 43. 11.... 44. Šalys viena kitai turėtų bylinėjimosi išlaidų neatlygina.... 45. 12.... 46. Pašto išlaidas valstybės naudai atlygina V. Ž..... 47. 13.... 48. Šalims yra aiškios taikos sutarties sudarymo pasekmės, t.y. kad, patvirtinus... 49. 14.... 50. Ši sutartis sudaryta keturiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių... 51. 15.... 52. Ši sutartis galioja nuo teismo sprendimo, patvirtinančio šią sutartį,... 53. Šalys prašo tokio turinio taikos sutartį patvirtinti ir šią civilinę... 54. Bylos nutraukimo pasekmės numatytos Lietuvos Respublikos CPK 294 str. 2... 55. Civilinę bylą pagal V. Ž. ieškinį atsakovui D. Ž., dėl santuokos... 56. D. Ž., a.k. ( - ) ir V. Ž., santuoką, sudarytą ( - ) Alytaus miesto... 57. Po santuokos nutraukimo pareiškėjams palikti pavardes: ieškovei – Ž.,... 58. Iš V. Ž. išieškoti lygiomis dalimis 15,04 Lt pašto išlaidų valstybei.... 59. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...