Byla 2A-626-623/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko (pranešėjo) Marijono Greičiaus, teisėjų Romualdos Janovičienės, Dalios Kačinskienės, sekretoriaujant Julijai Štreimikienei, dalyvaujant apeliantei T. F. , viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų T. F. ir V. F. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2009 m. spalio 20 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovės J. M. ieškinį atsakovams T. F. ir V. F. , tretieji asmenys Vilniaus apskrities viršininko administracija, AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ dėl bendro turto atstatymo ir žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovė ieškiniu ir patikslintais ieškiniais (t.1., b.l. 1-3., t.1., b.l. 84-88., t.2., b.l. 1-5) kreipėsi į teismą, prašydama įpareigoti atsakovus atstatyti elektros tiekimą į ūkinį pastatą, esantį ( - ), Vilniuje; atstatyti išgriautą bendro naudojimo mūrinį lauko tualetą; pašalinti visas kliūtis, kurios blokuoja bendro naudojimo dūmtraukio ir ventiliacinės angos, esančių gyvenamajame name ( - ), Vilniuje, kanalus, t.y. atkurti padėtį buvusią iki kamino išgriovimo bei sudaryti sąlygas ir netrukdyti prie jų prisijungti ir naudotis; priteisti iš atsakovų solidariai ieškovės naudai 2387,64 Lt žalai dėl padidėjusio elektros suvartojimo atlyginti; priteisti iš atsakovų solidariai ieškovės naudai 1000 Lt patirtai žalai dėl tualeto įrengimo bute atlyginti. Ieškovė nurodė, kad 2004 metų birželio mėnesį atsakovė T. F. nukirpo nuo ieškovės naudojamo ūkinio pastato, plane pažymėto indeksu 3I1 b (unikalus Nr. ( - )), elektros laidus. Dėl šios priežasties elektros nėra iki šiol. Asmuo faktiškai nukirpęs (atjungęs) elektros laidus - V. M. , jau yra miręs. 2004 m. rugsėjo 6 d. naktį atsakovai išardė bendrą tualetą. Todėl kurį laiką visa ieškovės šeima, įskaitant nepilnamečius vaikus, buvo priversta naudotis kaimynų tualetu, vėliau buvo priversti įsirengti tualetą bute. Dėl įrengto tualeto sumažėjo ir taip mažos patalpos, be to atsirado neplanuotų papildomų išlaidų. Reikėjo ardyti ir betonuoti grindis, mūryti sieną, pirkti medžiagas ir įrangą. Iš viso tualeto įsirengimas kainavo apie 1000 Lt. Galiausiai, 2006 m. rugsėjo mėnesį atsakovės iniciatyva jos sūnus atsakovas V. F. išvertė bendrą kaminą (dūmtraukį), kuris buvo vienintelis visame name, kartu buvo išgriauta ir ventiliacinė anga. Jau du šildymo sezonus dėl tokių atsakovų veiksmų ieškovė priversta bent minimaliai šildyti patalpas specialiai tam tikslui nusipirktu elektriniu radiatoriumi, ko pasėkoje žymiai padidėjo elektros sąnaudos. Bendra patirtų papildomų išlaidų suma, įskaitant pirktą elektrinį radiatorių, sudarė 2387,64 Lt.

4Atsakovai atsiliepimuose į ieškinį (t.1., b.l. 105-108, t.2., b.l. 17-20) nurodė su juo nesutinkantys, kadangi, jų manymu, reikalavimams dėl nukirptų elektros laidų bei sugriauto lauko tualeto yra pasibaigęs trejų metų ieškinio senaties terminas, be to ieškovės patirtą žalą nulėmė ne atsakovų, o jos pačios neteisėti veiksmai, nes ieškovė žinodama apie lauko tualeto bei dūmtraukio avarinę būklę, nesiėmė jokių veiksmų šiai būklei pašalinti. Nurodė, kad Vilniaus m. VPK 4 PK 2004-09-28 nutarimu buvo nustatyta, jog ieškovė neprižiūri bendrojo naudojimo lauko tualeto, jis yra avarinės būklės, perpildytas teka į atsakovės T. F. daržą, o į raginimus sutvarkyti tualetą, ieškovė nereagavo. Be to nurodė, kad atsakovės T. F. administracinės ir baudžiamosios atsakomybės klausimas dėl grasinimų nužudyti, nutrauktų elektros laidų ir nugriauto lauko tualeto jau išspręstas įsigaliojusiais sprendimais, kuriais jos neteisėti veiksmai nebuvo nustatyti.

5Tretysis asmuo Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepimuose į ieškinį (t.1., b.l. 100-101, t.2., b.l. 21-22) prašė bylą nagrinėti teismo nuožiūra.

6Tretysis asmuo AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ atsiliepime į ieškinį (t. 2., b.l. 14) prašė bylą nagrinėti teismo nuožiūra.

7Vilniaus miesto 4 apylinkės teismas 2009 m. spalio 20 d. sprendimu (t. 2, b.l. 94-99) ieškinį tenkino iš dalies, įpareigojo atsakovę T. F. ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo šio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos atstatyti elektros tiekimą į ūkinį pastatą, esantį ( - ), plane pažymėtą indeksu 3I1b (unikalus Nr. ( - )); įpareigojo atsakovus T. F. ir V. F. ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo šio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, toje pačioje vietoje, kur buvo, ( - ), Vilniuje namo kieme, atstatyti išgriautą bendro naudojimo mūrinį lauko tualetą; įpareigojo atsakovus T. F. ir V. F. pašalinti visas kliūtis, blokuojančias bendro naudojimo dūmtraukio ir ventiliacinės angos, esančių name ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), kanalus ir trukdančias ieškovei J. M. jais naudotis, t.y. atkurti padėtį buvusią iki dūmtraukio išgriovimo bei sudaryti sąlygas prie jų prisijungti ir naudotis; priteisė solidariai iš atsakovų T. F. ir V. F. ieškovės J. M. naudai 2267,64 Lt žalai dėl padidėjusio elektros suvartojimo atlyginti. Priteisė solidariai iš atsakovų T. F. ir V. F. ieškovės J. M. naudai 404,80 Lt žalai dėl tualeto įrengimo bute atlyginti. Kitoje dalyje ieškinį atmetė. Priteisė iš atsakovų T. F. ir V. F. ieškovės J. M. naudai po 50, 64 Lt bylinėjimosi išlaidų iš kiekvieno, viso 101, 28 Lt bylinėjimosi išlaidų; priteisė iš atsakovų T. F. ir V. F. į valstybės biudžetą po 1297 Lt antrinės teisinės pagalbos išlaidų iš kiekvieno, viso 2594 Lt antrinės teisinės pagalbos išlaidų. Teismas konstatavo, kad atsakovų T. F. ir V. F. tyčiniai veiksmai nutraukiant elektros tiekimą, išardant lauko tualetą ir dūmtraukį yra nesuderinami su CK 4.83 str. nuostatomis ir jas pažeidžiantys. Teismas nurodė, kad atsakovų versija apie tai, jog elektros laidai nutrūko nuo vėjo, o lauko tualetas sugriuvo todėl, kad buvo perpildytas, paneigta byloje esančia medžiaga ir liudytojų parodymais. Teismas sprendė, jog neteisėtas yra ir atsakovų elgesys išardant bendrąją nuosavybę – gyvenamojo namo dūmtraukį, kadangi tokie veiksmai turėjo būti suderinti su namo bendrasavininke J. M. , tuo tarpu dėl sutikimo dūmtraukio išardymui atsakovai į ieškovę nesikreipė. Teismas sprendė, kad atsakovai tokiais savo veiksmais padarė žalą kito asmens turtui, jie turi prievolę padarytą žalą atlyginti. Teismas pažymėjo, kad atsakovės T. F. atžvilgiu priimti nutarimai buvo panaikinti ne dėl jos kaltės nebuvimo, o dėl to, kad vienu atveju suėjo patraukimo administracinėn atsakomybėn senaties terminai, o kitu atveju byla buvo grąžinta papildomam bylos aplinkybių tyrimui atlikti.

8Iš atsakovų ieškovės naudai, žalos, atsiradusios dėl tualeto įrengimo bute atlyginimui, teismas priteisė 404,80 Lt, įvertinęs byloje esančius ieškovės pateiktus statybinių medžiagų įsigijimo dokumentus bei padarė išvadą, kad tik dalis jų gali būti pripažinta tinkamais išlaidas patvirtinančiais įrodymais, kadangi kituose pateiktuose čekiuose nėra įvardyta, kokios būtent prekės buvo pirktos.

9Teismas padarė išvadą, kad žalos suma už padidėjusį elektros suvartojimą sudaro 2267,64 Lt.

10Kadangi ieškovė, prašydama priteisti iš atsakovų ir turėtas išlaidas, įsigyjant elektrinį šildytuvą, nepateikė jokių jo įsigijimą patvirtinančių įrodymų, teismas ieškinį dalyje dėl 120 Lt priteisimo atmetė.

11Teismas konstatavo, jog ieškovė nėra praleidusi trejų metų ieškinio senaties termino, nes elektros tiekimas į ūkinį pastatą buvo nutrauktas 2004 metų birželio mėnesį, o lauko tualetas nugriautas 2004-09-06, todėl laikė tikėtinu, kad ieškovė apie tai sužinojo iš karto po įvykių, todėl teismas laikė, jog trejų metų senaties terminas žalai dėl nutraukto elektros tiekimo atlyginti suėjo 2007 m. birželio mėnesiui, o žalai dėl nugriauto lauko tualeto atlyginti – 2007 m. rugsėjo 6 d. Ieškovė su ieškiniu į teismą kreipėsi 2007-03-02, ieškinys buvo priimtas nagrinėti 2007-03-13.

12Apeliaciniu skundu (2 t., b.l. 101-103) atsakovai T. F. ir V. F. prašo Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2009 m. spalio 20 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškovės reikalavimus atmesti. Mano, kad pirmosios instancijos teismas pilnai neišaiškino bylos faktinių aplinkybių, todėl netinkamai aiškino ir taikė norminius aktus reglamentuojančius butų savininkų teises ir pareigas naudojantis bendrąja daline nuosavybe. Teigia, kad atsakovai neteisėtų veiksmų nepadarė, žalą ieškovė patyrė ne dėl jų, o dėl savo pačios kaltės, todėl teismas neturėjo teisinio pagrindo ieškovei atlyginti patirtą žalą ir atstatyti bendrą turtą. Apeliantai nurodo, kad prieš sugriovimą lauko tualetas buvo tokios būklės, kad juo naudotis buvo pavojinga, o sklindanti smarvė ir nuotekos nuodijo aplinką. Kadangi norėjo paremontuoti bei užlopyti tualeto skyles, išgriuvo tualeto kitos plytos nuo kurių sugriuvo tualeto siena. Apeliantai pažymi, kad patys naudojosi tuo pačiu tualetu, todėl išardyti bei likti be tualeto jokio tikslo neturėjo, o 2004-09-28 nutarime atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą nebuvo nurodyta, kad bent vienas iš atsakovų tyčia išardė tualetą.

13Apeliantai teigia, kad Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Vilniaus priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba 2005-10-26 raštu užfiksavo gyvenamojo namo, esančio ( - ), Vilniuje, dūmtraukio avarinę būklę ir nurodymais dėl objekto priešgaisrinės būklės pagerinimo pasiūlė imtis kamino remonto. Tai įrodo, kad dūmtraukis niekada ieškovės nebuvo remontuojamas, nes ją tenkino kamino avarinė būklė bei nuo stogo byrančios kamino akmeninės liekanos. Teismas ignoravo šiuos faktus, rėmėsi liudytojų, kurie suinteresuoti bylos baigtimi, ieškovės naudai, parodymais.

14Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad per visą laiką minėtame name ji tinkamai prižiūrėjo bei valė dūmtraukio kanalus bei remontavo kaminą. Tai kad atsirado objektų avarinė būklė yra pačios ieškovės aplaidumo ir netvarkingumo pasekmė bei jos nenoro bendrai prisidėti prie bendrosios dalinės nuosavybės tvarkymo.

15Apeliantai mano, kad teismas turėjo svarstyti, ar nėra teisinių pagrindų taikyti CK 6.253 str. įtvirtintas atleidimo nuo civilinės atsakomybės taisykles atsakovams ir spręsti, kokia dalis atsakomybės tenka pačiai ieškovei. Pažymi, kad dėl name esančių kamino (dūmtraukio) ir ventiliacinės angos tvarkingumo ir atsakingi visi namo savininkai. Ieškovė, neužtikrinusi tinkamos kamino eksploatacijos, ignoruodama kamino griūties grėsmę, jam sugriuvus, neturi reikalavimo teisės dėl žalos atlyginimo.

16Atsiliepimu į apeliacinį skundą (2 t., b.l. 114) ieškovė prašo atsakovų apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą nurodydama, jog atsakovai nenurodė jokių teisinių argumentų ar faktinių aplinkybių, kurių būtų neįvertinęs teismas.

17

18

19Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, pirmosios instancijos teismo sprendimas iš dalies pakeičiamas (CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

20Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

21Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovei J. M. ir atsakovei T. F. bendrosios dalinės nuosavybės teise (atitinkamai 1/3 ir 2/3 dalys) priklauso namas ir kiemo statiniai, esantys ( - ), Vilniuje; be to, ieškovei priklauso 1/3 dalis kieme stovinčių ūkinių pastatų, pažymėtų indeksais 2I1ž ir 3I1b (t.1., b.l. 5-7).

22Aplinkybę, kad 2004 m. birželio mėnesį atsakovė T. F. , faktiškai pasamdžiusi kitą asmenį – V. M. (miręs 2005-02-28, t.2, b.l. 41), pastarajam nukirpus elektros laidus, nutraukė elektros tiekimą į ūkio pastatą 3I1b, patvirtina byloje surinkti įrodymai - administracinio teisės pažeidimo bylos medžiaga (t.1., b.l. 14-25), tame tarpe ir V. M. paaiškinimas (t.1., b.l. 20), nuotraukos (t.1., b.l. 12), liudytojų Č. M. ir I. P. paaiškinimai (t.2 b.l. 90 - 91).

23Kolegijos nuomone, šioje dalyje pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad dėl atsakovės T. F. neteisėtų veiksmų buvo nutrauktas elektros energijos tiekimas į ieškovės naudojamą ūkinį pastatą, todėl ji privalo pašalinti kliūtis ieškovei tinkamai naudotis savo turtu bei atstatyti elektros energijos tiekimą. Apeliantės teiginius apie tai, kad elektros laidus nutraukė nuo vėjo atplyšusi ir pakibusi lenta paneigia mirusiojo V. M. paaiškinimai (1 t. b.l. 20), kuris nurodė, kad jis T. F. paprašytas jis atjungė elektros laidus, jungusius namą su ūkiniu pastatu, nes apeliantė sakiusi, kad laidai gali trukdyti mašinai įvažiuoti. Kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas pagrįstai šioje dalyje tenkino ieškinį ir įpareigojo atsakovę T. F. ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo šio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos atstatyti elektros tiekimą į ūkinį pastatą, esantį ( - ) 6, plane pažymėtą indeksu 3I1b (unikalus Nr. ( - )).

24Aplinkybę, jog 2004-09-06 atsakovai T. F. ir V. F. išardė bendrosios dalinės nuosavybės objektą – mūrinį lauko tualetą, patvirtina byloje surinkti įrodymai - administracinio teisės pažeidimo bylos medžiaga (t.1., b.l. 14-25), nuotraukos (t.1., b.l. 11,12), Vilniaus apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento raštas (t.2, b.l. 6), liudytojų Č. M. ir I. P. paaiškinimai (t. 2, b.l. 90, 91). Tačiau apeliacinės instancijos teisėjų kolegija nesutinka su pirmos instancijos teismo išvadomis, taikant atsakovams dvigubą atsakomybę - įpareigojant atsakovus T. F. ir V. F. atstatyti išgriautą bendro naudojimo mūrinį lauko tualetą ir solidariai priteisiant iš T. F. ir V. F. ieškovės J. M. naudai 404,80 Lt žalai dėl tualeto įrengimo bute atlyginti.

25Apeliantai, tiek nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, tiek apeliaciniame skunde nurodė, kad bendro naudojimo lauko tualetas buvo avarinio stovio, nuotekos liejosi per kraštus, tualetas savaime pradėjo irti. Šias aplinkybes iš dalies patvirtina byloje esančios fotonuotraukos (1 t. b.l. 11-12), kuriose atvaizduotas dalinai nugriautas tualetas. Ieškovė šių aplinkybių nepaneigė. Pačios ieškovės veiksmai įsirengiant atskirą nuo atsakovų tualetą savo bute taip pat patvirtina nugriauto lauko tualeto atstatymo netikslingumą. Todėl darytina išvada, kad pirmos instancijos teismas, pagrįstai priteisęs iš atsakovų solidariai 404, 80 Lt žalai dėl lauko tualeto nugriovimo atlyginti, t.y. piniginę kompensaciją, tačiau nepagrįstai įpareigojo atstatyti išgriautą bendro naudojimo mūrinį lauko tualetą.

26Remdamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija sprendžia, jog atsakovų apeliacinis skundas šioje dalyje tenkintinas, skundžiamas teismo sprendimas dėl įpareigojimo atstatyti lauko tualetą panaikinamas ir ieškovės ieškinys šioje dalyje netenkinamas.

27Ieškovė nurodė, jog 2006 m. rugsėjo mėnesį atsakovas V. F. , atsakovės T. F. iniciatyva, išardė bendrai valdomo nuosavybės objekto – gyvenamojo namo ( - ), Vilniuje, dūmtraukį ir dėl to ieškovė patyrė nuostolius šildydamasi elektra. Atsakovai tiek pirmos instancijos teisme tvirtino, tiek apeliaciniame skunde nurodė, kad namo dūmtraukis buvo avarinėje būklėje. Kolegijos nuomone, pirmos instancijos teismas nepagrįstai neįvertino dar iki dūmtraukio nugriovimo 2005-10-12 Naujosios Vilnios seniūnijos surašytą aktą, apie tai kad ( - ), Vilniuje esantis kaminas bet kuriuo metu gali nugriūti, todėl reikalingas neatidėliotinas remontas (1 t. b.l. 116). 2005-12-05 Vilniaus miesto priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos nurodyme dėl objekto priešgaisrinės būklės pagerinimo (1 t. b.l.118) nurodyta suremontuoti gyvenamojo namo ( - ), Vilniuje dūmtraukį iki 2006-07-01. Todėl kolegijos nuomone, remontuoti dūmtraukį gyvenamajame name ( - ), Vilniuje buvo būtina siekiant išvengti gaisro grėsmės, todėl atsakovų veiksmai nugriaunant dūmtraukį ir jį suremontuojant be ieškovės sutikimo, pripažįstami teisėtais (CK 4.83 str. 2 d. 1 p.). Esant tokioms aplinkybėms, pirmos instancijos teismui nebuvo pagrindo taikyti deliktinės atsakomybės ir priteisti ieškovei nuostolius šildantis elektra. Iš byloje esančių įrodymų yra akivaizdu, kad pati ieškovė ne tik nesirūpino avarinės būklės dūmtraukio remontu, tačiau ir pakankamai nesidomėjo prisijungimo prie suremontuoto dūmtraukio galimybėmis, nesikreipė į įmones, nurodytas Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos rašte, kompetentingas atlikti dūmtraukių techninės būklės apžiūrą (2 t. b.l.79).

28Byloje esančioje 2007-11-23 Vilniaus miesto priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pažymoje nurodoma, kad atsakovų bute dūmtraukis yra tvarkingas, dujiniai įrenginiai pajungti ir eksploatuojami pagal galiojančių norminių aktų reikalavimus. Pažymoje taip pat nurodoma, kad apžiūrėjus name ( - ), Vilniuje 1 buto, priklausančio ieškovei įrengtą dūmtraukį, nustatyta, kad dūmtraukio kanalas užblokuotas, patalpos ventiliacija neveikia. Įrodymų apie tokio užblokavimo priežastis ieškovė nepateikė.

29Taigi, iš byloje surinktų įrodymų kolegija daro išvadą, kad 2005 m. nustačius bendro šalių naudojamo dūmtraukio, esančio name ( - ) Vilniuje avarinę būklę, 2006 m. atsakovai jį išmontavo, o vėliau suremontavo. Ieškovė nepateikė įrodymų apie tai, kad ji domėjosi bendrai naudojamo dūmtraukio remontu, kuris buvo būtinas, prisidėjo prie jo remonto, neįrodė, kad ėmėsi priemonių jos naudoto dūmtraukio kanalą ir ventiliacinės angos kanalą prijungti prie suremontuoto dūmtraukio, nepateikė įrodymų apie tai, kad ieškovei prisijungti prie suremontuoto dūmtraukio kliudo būtent atsakovai, todėl reikalavimas įpareigoti atsakovus T. F. ir V. F. pašalinti visas kliūtis, blokuojančias bendro naudojimo dūmtraukio ir ventiliacinės angos, esančių name ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), kanalus ir trukdančias ieškovei J. M. jais naudotis, t.y. atkurti padėtį buvusią iki dūmtraukio išgriovimo bei sudaryti sąlygas prie jų prisijungti ir naudotis negali būti tenkinamas.

30Kolegija pažymi, kad atsakovai neturi pareigos prijungti ieškovės naudoto kanalo prie naujai suremontuoto dūmtraukio, tačiau jei ieškovei pačiai būtų kliudoma tai padaryti, J. M. galėtų kreiptis su ieškiniu į teismą ir reikalauti įpareigoti atsakovus netrukdyti naudotis suremontuotu dūmtraukiu.

31Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

32Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2009 m. spalio 20 d. sprendimą iš dalies pakeisti.

33Panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria teismas įpareigojo atsakovus T. F. ir V. F. ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, toje pačioje vietoje, kur buvo, ( - ), Vilniuje namo kieme, atstatyti išgriautą bendro naudojimo mūrinį lauko tualetą bei įpareigoti atsakovus T. F. ir V. F. pašalinti visas kliūtis, blokuojančias bendro naudojimo dūmtraukio ir ventiliacinės angos, esančių name ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), kanalus ir trukdančias ieškovei J. M. jais naudotis, t.y. atkurti padėtį buvusią iki dūmtraukio išgriovimo bei sudaryti sąlygas prie jų prisijungti ir naudotis ir ieškinį šioje dalyje atmesti.

34Panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria teismas priteisė solidariai iš atsakovų T. F. ir V. F. ieškovės J. M. naudai 2267, 64 Lt žalai dėl padidėjusio elektros suvartojimo atlyginti ir ieškinį šioje dalyje atmesti.

35Priteistas iš atsakovų T. F. ir V. F. išlaidas antrinės teisinės pagalbos apmokėjimui sumažinti, priteisiant iš atsakovų T. F. ir V. F. po 250 Lt į valstybės biudžetą.

36Kitas teismo sprendimo dalis palikti nepakeistas.

37Priteisti iš J. M. 80 Lt žyminio mokesčio T. F. .

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovė ieškiniu ir patikslintais ieškiniais (t.1., b.l. 1-3., t.1., b.l.... 4. Atsakovai atsiliepimuose į ieškinį (t.1., b.l. 105-108, t.2., b.l. 17-20)... 5. Tretysis asmuo Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepimuose į... 6. Tretysis asmuo AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ atsiliepime į ieškinį (t.... 7. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismas 2009 m. spalio 20 d. sprendimu (t. 2, b.l.... 8. Iš atsakovų ieškovės naudai, žalos, atsiradusios dėl tualeto įrengimo... 9. Teismas padarė išvadą, kad žalos suma už padidėjusį elektros... 10. Kadangi ieškovė, prašydama priteisti iš atsakovų ir turėtas išlaidas,... 11. Teismas konstatavo, jog ieškovė nėra praleidusi trejų metų ieškinio... 12. Apeliaciniu skundu (2 t., b.l. 101-103) atsakovai T. F. ir... 13. Apeliantai teigia, kad Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento... 14. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad per visą laiką minėtame name ji... 15. Apeliantai mano, kad teismas turėjo svarstyti, ar nėra teisinių pagrindų... 16. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (2 t., b.l. 114) ieškovė prašo atsakovų... 17. ... 18. ... 19. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, pirmosios instancijos teismo... 20. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 21. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovei J. M. ir... 22. Aplinkybę, kad 2004... 23. Kolegijos nuomone, šioje dalyje pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 24. Aplinkybę, jog 2004-09-06 atsakovai T. F. ir 25. Apeliantai, tiek nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, tiek... 26. Remdamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija sprendžia, jog atsakovų... 27. Ieškovė nurodė, jog 2006... 28. Byloje esančioje 2007-11-23 Vilniaus miesto priešgaisrinės gelbėjimo... 29. Taigi, iš byloje surinktų įrodymų kolegija daro išvadą, kad 2005 m.... 30. Kolegija pažymi, kad atsakovai neturi pareigos prijungti ieškovės naudoto... 31. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 32. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2009 m. spalio 20 d. sprendimą iš dalies... 33. Panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria teismas įpareigojo atsakovus 34. Panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria teismas priteisė solidariai iš... 35. Priteistas iš atsakovų T. F. ir V. F.... 36. Kitas teismo sprendimo dalis palikti nepakeistas.... 37. Priteisti iš J. M. 80 Lt žyminio mokesčio