Byla I-49-142/2009

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Broniaus Januškos (kolegijos pirmininkas), Irenos Paulauskienės ir Halinos Zaikauskaitės (pranešėja), sekretoriaujant Aurelijai Pauliukaitei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui Gintarui Abaravičiui, trečiojo suinteresuoto asmens Kultūros ministerijos atstovei Inai Sokolskai, viešame teismo posėdyje nagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos prašymą dėl Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano derinimo panaikinimo, atsakovas Trakų rajono savivaldybės administracija, tretieji suinteresuoti asmenys Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Valstybinė kultūros paveldo komisija, ir

Nustatė

2Pareiškėjas padavė teismui prašymą, kuriame prašo panaikinti Trakų rajono savivaldybės administracijos 2008 08 18 sprendimą Nr. AP3-3677 „Dėl Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano derinimo“ kaip prieštaraujantį įstatymams ir kitiems teisės aktams (b. l. 3-6). Trakų rajono savivaldybės administracija atsiliepime į skundą (b. l. 34-35) pasisakė, kad su prašymu nesutinka. Kultūros ministerija atsiliepime į prašymą (b. l. 29) pasisakė, kad sutinka su pareiškėjo prašyme išdėstytais motyvais. Prašė tenkinti reikalavimą. Teisme 2008 10 06 gautas Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos raštas (b. l. 25-26) dėl prašymo atsisakymo. Rašte nurodoma, kad pareiškėjas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo (ABTĮ) 52 straipsniu, atsisako savo prašymo ir patikslinto prašymo. Nurodo, kad Trakų rajono savivaldybės administracija savanoriškai įvykdė Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos reikalavimą, t. y. pripažino Trakų rajono savivaldybės administracijos 2008 08 18 sprendimą Nr. AP3-3677 „Dėl Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano derinimo“ negaliojančiu.

3Tenkinant atsisakymą nuo teismui pateikto prašymo, administracinė byla turi būti nutraukiama (pareiškėjas prašyme ir patikslintame prašyme kėlė tą patį reikalavimą). Pareiškėjas rėmėsi ABTĮ 52 straipsniu, kuris suteikia pareiškėjui teisę atsisakyti skundo (prašymo) bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį. Atsisakius skundo (prašymo) byla nutraukiama (ABTĮ 101 straipsnio 3 punktas). Įstatymas bylos nutraukimui daugiau jokių sąlygų nekelia. Pareiškėjas informuojamas, kad ABTĮ 102 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

4Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 3 punktu, 102 straipsniu, 105 – 106 straipsniais, 149 straipsniu,

Nutarė

5pareiškėjui Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai atsisakius prašymo, administracinę bylą nutraukti.

6Nutartis per 7 dienas nuo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai