Byla 2A-1272-577/2016
Dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Jadvygos Mardosevič, kolegijos teisėjų Alvydo Barkausko ir Astos Pikelienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. B. apeliacinį skundą dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 10 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui V. B. dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Gelvora“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo V. B. 2992,53 Lt (866,69 Eur) skolos, 1487,29 Lt (430,74 Eur) palūkanų, 500 Lt (144,81 Eur) baudą, 446,49 Lt (129,31 Eur) ieškovo patirtų ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 12 proc. sutartinių palūkanų nuo pagrindinės skolos sumos nuo bylos teisme iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 proc. procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pagal 2007-09-07 Lizingo sutartį Nr. LT059740 UAB „Swedbank Lizingas“ (buvęs pavadinimas UAB „Hanza Lizingas“) atsakovui V. B. suteikė paskolą. Atsakovui netinkamai vykdant minėtą Lizingo sutartį, UAB „Swedbank Lizingas“ sutartį nutraukė. 2010-05-27 Reikalavimo perleidimo sutartimi UAB „Swedbank lizingas“ perleido ieškovui visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu pagal Lizingo sutartį. Ieškovo manymu, atsakovas, teigdamas, kad ieškovas negalėjo vienašališkai nutraukti lizingo sutarties dėl kilusios avarijai, kurios metu jis nukentėjo, neįrodė ir nepateikė force majeure taikomų aplinkybių visumos.

5Atsakovas V. B. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad gavęs 2008-11-17 banko priminimą dėl skolos, paprašė ją atidėti, nes planavo parduoti 12 tonų grūdų bei laukė pinigų už deklaruotus pasėlius. 2008-12-11 banko komitetas sprendimu skolos mokėjimą atidėjo iki 2009-01-30, tačiau 2008-12-09 įvyko autoavarija, kurios metu atsakovas buvo stipriai sužalotas. Mano, kad vadovaujantis CK 6.253 str. 4 d., jo įsipareigojimai bankui baigėsi, t.y. jie kaip žala perėjo autoįvykio kaltininkui, jo draudikui bei Krašto apsaugos ministerijai. Nurodė, kad apie įvykusią avariją (force majeure) 2008-12-18 banką informavo atsakovo dukra, tačiau bankas, pažeisdamas įstatymus bei sutartis, vienašališkai sutartį nutraukė. Atsakovo teigimu, skola buvo padengta dar 2009-04-15, paėmus iš jo kombainą ir jį pardavus. Reikalavavo taikyti 5 metų ieškinio senaties terminą, kadangi pagal Lizingo sutartį prašoma mokėti ir palūkanas.

6II.

7Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Ukmergės rajono apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 10 d. sprendimu ieškovo ieškinį tenkino iš dalies - priteisė iš atsakovo ieškovui 866,70 Eur skolos, 369,50 Eur palūkanų, 144,81 Eur baudą, 129,31 Eur ieškovo patirtų ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme t.y. nuo 2014-08-06 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei 12 proc. sutartinių palūkanų nuo pagrindinės skolos sumos (866,70 Eur) nuo bylos teisme iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 47,20 Eur žyminio mokesčio; taip pat iš atsakovo valstybei priteisė 11,57 Eur pašto išlaidų. Teismas nustatė, kad atsakovas nevykdė savo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų, pažeidė sutartinę prievolę atsiskaityti su kreditoriumi, dėl ko sutartis buvo nutraukta. Atsakovo argumentus, kad jis negalėjo įvykdyti sutarties dėl autoįvykio ir kad jo įsipareigojimai bankui baigėsi, žala perėjo autoįvykio kaltininkui, LR KAM, laikė nepagrįstais. Fakto, kad atsakovas buvo patekęs į autoįvykį ir buvo gydomas, teismas nepripažino nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis, kadangi atsakovas dar iki autoįvykio buvo kreipęsis į bendrovę dėl lizingo mokėjimo sutarties pakeitimo, ir 2008-12-11 skolos mokėjimas buvo išdėstytas. Teismas pripažino, kad kilęs autoįvykis ir patirti sužalojimai sumažino atsakovo skolos mokėjimo galimybes, tačiau konstatavo, kad atsakovas negali būti atleidžiamas nuo atsakomybės sumokėti skolą visiškai. Atsižvelgė ir į tai, kad atsakovas, pranešdamas apie įvykusį autoįvykį, kitų aktyvių veiksmų, kad būtų pasirašyti susitarimai dėl lizingo sutarties pakeitimo, nesiėmė. Teismas atmetė atsakovo motyvą dėl pasibaigusio ieškinio senaties termino. Dėl atsakovo prašymo taikyti sutrumpintą penkerių metų ieškinio senaties terminą palūkanų ir kitų periodinių išmokų išieškojimui, teismas, atsižvelgęs į tai, kad sutartis nutraukta 2008-12-24, sprendė, jog kompensuojamos palūkanos turi būti skaičiuojamos iki 2013-12-24, todėl sumažino jas iki 369,50 Eur (1275,80 Lt). Nepateikus duomenų, kad 2009 metais pardavus kombainą skola pagal lizingo sutartį yra visiškai sumokėta, šį atsakovo motyvą teismas atmetė. Vadovaudamasis lizingo sutarties 9 str. 6 p., bei atsižvelgdamas į tai, jog atsakovas pažeidė lizingo sutartiimi prisiimtus įsipareigojimus laiku mokėti sutartines įmokas bei kitus mokėjimus, o taip pat tinkamai vykdyti kitas sutarties sąlygas, sprendė, kad yra pagrindas iš atsakovo priteisti 144,81 Eur (500 Lt) baudą.

  1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9Atsakovas V. B. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2015-11-10 sprendimą; apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Nurodė, kad atsiliepimo argumentus grindė Generalinės prokuratūros 2010-12-02 raštu, kuriame nurodyta, jog atsakovas yra pripažintas nukentėjusiuoju. Teigė, kad vadovaujantis CK 6.253 str. 4 d., atsakomybė jam, kaip nukentėjusiam nuo trečiojo asmens nusikaltimu padarytos veikos, už kurią nei kreditorius, nei skolininkas neatsako, neturi būti taikoma. Pažymėjo, kad kiti argumentai buvo nurodyti tik kaip papildomi. Teismui buvo nurodęs, kad LR KAM teisės departamentas jį informavo, jog žalą turi atlyginti kaltininko draudikas - Gjensidige Baltic Lietuvos filialas, tačiau draudikas jam atsakęs, kad iš banko ar Gelvoros negavo jokios pretenzijos padarytai žalai atlyginti. Taip pat apeliaciniame skunde pažymėta, kad teismas atsiliepimo į ieškinį motyvuose nenurodė Generalinės prokuratūros rašto, kuriame nurodytas faktas, kad atsakovas pripažintas nukentėjusiuoju, taip pat motyvo, kad vadovaujantis CK 6.253 str. 4 d. civilinė atsakomybė negalima, ir dėl to priėmė neteisėtą sprendimą.

10Ieškovas UAB „Gelvora“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo apelianto apeliacinį skundą atmesti bei palikti galioti 2015-11-10 Ukmergės rajono apylinkės teismo sprendimą. Nurodė, kad skunde išdėstyti deklaratyvūs apelianto samprotavimai, kurie nepagrįsti jokiais objektyviais, byloje esančiais ir turinčiais įrodomąją galią dokumentais, atkartojami atsiliepime į ieškinį formuluoti teiginiai. Pažymėjo, kad atsakovas nepagrindė teiginio, kad UAB „Swedbank lizingas“ neturėjo teisės nutraukti sutartį. Nesant Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuluotų nenugalimos jėgos aplinkybes kvalifikuojančių požymių visumos, teigia, kad atsakovo nurodytos faktinės aplinkybės negali būti pripažintos nenugalima jėga. Taip pat, vadovaudamasis CK 6.212 str. 4 d., daro išvadą, kad net ir esant nenugalimos jėgos aplinkybių visetui, kreditorius bet kokiu atveju turėjo teisę, remdamasis Lizingo sutarties sąlygomis, nutraukti šią sutartį, o apelianto patirtos traumos ir sužalojimai neatleido apelianto nuo pareigos pilnai atsiskaityti su ieškovu, teisėtai perėmusiu reikalavimo teisę iš pradinio kreditoriaus. Prašo teismo atsisakyti prijungti prie bylos su apeliaciniu skundu pateiktus naujus įrodymus.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

13Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „Swedbank Lizingas“ (ankstesnis pavadinimas UAB „Hanza Lizingas“) ir atsakovas ūkininkas V. B. 2007-09-07 pasirašė Lizingo sutartį Nr. LT059740, kuria UAB „Swedbank Lizingas“ įsipareigojo sudaryti su kliento (atsakovo) nurodytu pardavėju turto pirkimo-pardavimo sutartį, perduoti turtą klientui valdyti ir naudotis verslo tikslais, bei įvykdžius įsipareigojimus pagal sutartį, įgyti jį nuosavybės teise (sutarties 3.1 p.), o atsakovas įsipareigojo laiku mokėti sutartines įmokas bei kitus mokėjimus, o taip pat tinkamai vykdyti kitas šios sutarties sąlygas (sutarties 5.1 p.) (b.l. 11-17). Tos pačios dienos Pirkimo-pardavimo sutartimi, sudaryta tarp UAB „Swedbank Lizingas“, atsakovo bei pardavėjo ŽŪB „Dotnuvos agroservisas“, pardavėjas perdavė UAB „Swedbank Lizingas“ nuosavybės teise javų kombainą J. D. (kuris pagal Lizingo sutartį Nr. LT059740 perduotas valdyti ir naudotis atsakovui), o UAB „Swedbank Lizingas“ pardavėjui įsipareigojo sumokėti už turtą likusią sumokėti kainą (b.l. 28-30). Iš Įmokų grafiko Nr. LT059740 matyti, kad atsakovas pagal lizingo sutartį įmokas turėjo mokėti iki 2012-07-30 (b.l. 12). 2008-11-11 lizingo bendrovė išsiuntė atsakovui priminimą dėl susidariusios 3 382,01 Lt skolos (b.l. 36). Išnagrinėjęs V. B. prašymą bendrovės komitetas 2008-12-11 sprendimu patvirtino skolos mokėjimų grafiką susidariusiai 3 382,01 Lt ( 979,49 Eur) skolai, kurią atsakovas turėjo sumokėti 2009-01-30 (b.l. 34). 2008-12-24 pranešimu informavo atsakovą, kad nuo 2008-12-24 vienašališkai nutraukia Lizingo sutartį; pranešime nurodyta, jog skola 55 kalendorinę vėlavimo dieną – 3 591,69 Lt (b.l. 35). Atsakovas įpareigotas nutraukti turto eksploataciją, ir turtą ne vėliau kaip iki 2009-01-09 perduoti UAB „Swedbank lizingas“ įgaliotam atstovui. AB Swedbank papildomai informavo, jog 2008-12-18 buvo gauta informacija iš kliento artimųjų apie eismo įvykį; sutartis nutraukta, kadangi skola nebuvo padengta ir nebuvo pasirašyti susitarimai dėl lizingo sutarties pakeitimo (b.l. 34). Atsakovas pateikė įrodymus, jog 2008-12-09 eismo įvykio metu jis buvo sunkiai sužalotas, dėl šių sužalojimų gydytas ligoninėje (epikrizė 2008-12-12 – 2008-12-30), ir kad dėl eismo įvykio pradėtame ikiteisminiame tyrime atsakovas V. B. pripažintas nukentėjusiuoju (b.l. 31-33). 2010-05-27 UAB „Swedbank lizingas“ ir UAB „Gelvora“ Skolų portfelio pirkimo-pardavimo sutartimi lizingo bendrovė perleido ieškovui reikalavimo teisę į V. B. 2 992,53 Lt skolą (b.l. 4, 19-22); ieškovas 2010-07-08 raštu informavo atsakovą apie reikalavimo perleidimą (b.l. 23).

14Ieškovas UAB „Gelvora“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo iš pradinio kreditoriaus įsigytą skolą, taip pat palūkanas, baudą bei ikiteisminio išieškojimo išlaidas. Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino iš dalies. Atsakovas, nesutikdamas su priimtu teismo sprendimu, pateikė apeliacinį skundą. Apeliantas teigia, kad dėl Lizingo sutarties vykdymo metu įvykusios avarijos, t.y. trečiojo asmens nusikalstamos veikos, jam, vadovaujantis CK 6.253 stra. 4 d., civilinė atsakomybė neturi būti taikoma.

15Apelianto nurodomo CK 6.253 straipsnio 1 dalis numato, jog civilinė atsakomybė netaikoma, taip pat asmuo gali būti visiškai ar iš dalies atleistas nuo civilinės atsakomybės šiais pagrindais: dėl nenugalimos jėgos, valstybės veiksmų, trečiojo asmens veiksmų, nukentėjusio asmens veiksmų, būtinojo reikalingumo, būtinosios ginties, savigynos. Pagal šio straipsnio 4 dalį - trečiojo asmens veikla – tai asmens, už kurį nei kreditorius, nei skolininkas neatsako, veiksmai (veikimas, neveikimas), dėl kurių atsirado nuostolių.

16Kaip minėta, nagrinėjamu atveju atsakovas atsiliepime, vadovaudamasis šiuo straipsniu, buvo nurodęs, kad jo manymu, įsipareigojimai bankui baigėsi, nes jie kaip žala perėjo autoįvykio kaltininkui. Apeliaciniame skunde akcentuojamas Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros 2010-12-02 raštas, kuriame nurodoma, kad ikiteisminiame tyrime dėl 2008-12-09 įvykusio eismo įvykio atsakovas V. B. pripažintas nukentėjusiuoju. Tačiau teisėjų kolegija apelianto teiginius dėl ieškovo pareigos reikalavimus, susijusius su Lizingo sutartimi, reikšti tiesiogiai šio eismo įvykio kaltininkui ar jo draudikui, laiko nepagrįstais. Pažymėtina, kad ieškovo (pradinio kreditoriaus UAB „Swedbank lizingas“) ir eismo įvykio kaltininko (tuo pačiu ir jo draudiko) nesieja jokie teisiniai santykiai. Šiuo atveju būtent apeliantas, manydamas, kad dėl trečiųjų asmenų kaltės jis negalėjo tinkamai vykdyti Lizingo sutarties ir dėl to patyrė nuostolių, turi teisę kreiptis dėl nuostolių atlyginimo į eismo įvykio kaltininką (jo draudiką).

17Kita vertus, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantas nepagrįstai sutartinių įsipareigojimų vykdymą tapatina su civilinės atsakomybės sąvoka.

18Pagal CK 6.245 str. 1 d. civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

19Šiuo atveju, pradinis kreditorius 2008-12-24 vienašališkai nutraukė 2007-09-07 Lizingo sutartį, nurodydamas, kad sutarties nutraukimas neatleidžia nuo pareigos sumokėti skolą ir netesybas bei atlyginti visus UAB „Swedbank lizingas“ nuostolius, patirtus dėl sutarties nutraukimo. Apeliantas sutarties nutraukimo neginčijo, atsiliepime nurodytas aplinkybes, kad skola buvo padengta kreditoriui pardavus lizinguojamą turtą, nepateikė, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino reikalavimus dėl likusios skolos pagal Lizingo sutartį priteisimo (CPK 178 str.). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad atsakovo interesus pirmosios intsancijos teisme atstovavo advokatė, todėl darytina išvada, kad pareiga įrodyti savo atsikirtimus bei šios teisės įgyvendinimo būdai atsakovui buvo žinomi.

20Kiti atsakovo apeliacinio skundo argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų nepasisakytina. Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.). Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

21Dėl žodinio bylos nagrinėjimo

22CPK 321 str. 1 d. įtvirtinta bendra taisyklė, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus šio Kodekso 322 straipsnyje nurodytas išimtis. Pagal CPK 322 straipsnį, apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba prisidėjime prie apeliacinio skundo gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Toks apeliacinio skundo nagrinėjimo proceso teisinis reglamentavimas reiškia, kad apeliacinis skundas žodinio proceso tvarka yra nagrinėjamas tik tuomet, kai teismas nusprendžia dėl tokio nagrinėjimo būtinumo. Nagrinėjamoje byloje apeliantas nenurodė jokių prašymo dėl žodinio bylos nagrinėjimo motyvų, o apeliacinės instancijos teismas nenustatė, kad žodinis apeliacinis procesas yra būtinas.

23Kartu su apeliaciniu skundu atsakovas pateikė dokumentus (LR Generalinės prokuratūros raštą bei atsiliepimą į ieškinį), kurie jau buvo pateikti bylos nagrinėjimo metu, todėl jų priėmimo klausimas nespręstinas.

24Vadovaudamasis aukščiau nustatytomis faktinėmis aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą bei teisėtą sprendimą, jo naikinti ar keisti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo, todėl atsakovo V. B. apeliacinis skundas atmestinas, o Ukmergės rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 10 d. sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

25Vadovaudamasis CPK 326–331 straipsniais, teismas

Nutarė

26Ukmergės rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Gelvora“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 5. Atsakovas V. B. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad gavęs 2008-11-17 banko... 6. II.... 7. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Ukmergės rajono apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 10 d. sprendimu ieškovo... 9. Atsakovas V. B. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Ukmergės rajono... 10. Ieškovas UAB „Gelvora“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo apelianto... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 12. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 13. Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „Swedbank Lizingas“ (ankstesnis... 14. Ieškovas UAB „Gelvora“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš... 15. Apelianto nurodomo CK 6.253 straipsnio 1 dalis numato, jog civilinė... 16. Kaip minėta, nagrinėjamu atveju atsakovas atsiliepime, vadovaudamasis šiuo... 17. Kita vertus, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantas nepagrįstai... 18. Pagal CK 6.245 str. 1 d. civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė,... 19. Šiuo atveju, pradinis kreditorius 2008-12-24 vienašališkai nutraukė... 20. Kiti atsakovo apeliacinio skundo argumentai nėra reikšmingi ginčo... 21. Dėl žodinio bylos nagrinėjimo... 22. CPK 321 str. 1 d. įtvirtinta bendra taisyklė, kad apeliacinis skundas... 23. Kartu su apeliaciniu skundu atsakovas pateikė dokumentus (LR Generalinės... 24. Vadovaudamasis aukščiau nustatytomis faktinėmis aplinkybes, apeliacinės... 25. Vadovaudamasis CPK 326–331 straipsniais, teismas... 26. Ukmergės rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 10 d. sprendimą palikti...