Byla 2-632-82/2009
Dėl tėvo valdžios neterminuoto apribojimo, globos nustatymo, turto administratoriaus skyrimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo vaikams priteisimo

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Eduardas Meidus, sekretoriaujant Daivai Savickienei, dalyvaujant ieškovui Utenos rajono apylinkės prokuratūros atstovei prokurorei Aušrai Gylytei, atsakovui V. V. , trečiajam asmeniui K. Č. , institucijos, teikiančios išvadą, atstovei Irenai Atkočienei, uždarame teismo posėdyje, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Ramūno Bačiulio ieškinį atsakovui V. V., tretysis asmuo K. Č. , institucija, teikianti išvadą, Utenos raj. savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyrius, dėl tėvo valdžios neterminuoto apribojimo, globos nustatymo, turto administratoriaus skyrimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo vaikams priteisimo,

Nustatė

2Ieškovo Utenos rajono apylinkės prokuratūros atstovė prokurorė A. Gylytė prašė teismą neterminuotai apriboti tėvo valdžią V. V. jo nepilnamečių vaikų dukros I. V. , gim. ( - ), sūnaus K. V. , gim. ( - ), atžvilgiu, nustatyti nepilnamečiams vaikams globą, jų globėja ir turto administratore skirti K. Č. , o vaikų gyvenamąją vietą nustatyti pas K. Č., priteisti išlaikymą vaikams iš atsakovo nuo 2006-12-28 po 200 Lt kas mėnesį kiekvienam vaikui iki jų pilnametystės ir paaiškino, kad atsakovas visai nesirūpina savo vaikais, jų neprižiūri, neteikia jiems išlaikymo, vaikus išlaiko, juos prižiūri, jais rūpinasi tik K. Č.

3Atsakovas V. V. su ieškiniu pilnai sutiko.

4Tretysis asmuo K. Č. paaiškino, kad I. ir K. yra jos brolis ir sesuo, nuo ( - ), mirus jų motinai D. L. gyvena pas ją. Vaikų tėvas V. V. vaikų nelanko, jais nesirūpina, neteikia jiems išlaikymo. Ji vaikus išlaiko, jais rūpinasi, juos prižiūri, auklėja. Ji sutinka, kad ji būtų paskirta vaikų globėja, turto administratore ir kad vaikų gyvenamoji vieta būtų nustatyta pas ją.

5Ieškovo ieškinys tenkintinas. Iš šalių paaiškinimų, byloje pateiktų įrodymų matyti, kad I. V. , gim. ( - ), K. V. , gim. ( - ), nuo ( - ), gyvena pas K. Č. , kur yra sudarytos geros sąlygos vaikų sveikatai, augimui ir vystymuisi. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-12-28 įsakymu Nr. ( - ) likusims be tėvų globos vaikams K. V. , gim. ( - ), I. V., gim. ( - ), nustatyta laikinoji globa, vaikų globėja paskirta K. Č. , vaikų gyvenamoji vieta nustatyta pas K. Č. Atsakovas V. V. savo vaikų neprižiūri, jais nesirūpina, jų neišlaiko. Atsakovas vengia atlikti savo pareigas auklėti savo vaikus, juos prižiūrėti, teikti jiems išlaikymą. Iš vaikų teisių apsaugos skyriaus išvados matyti, kad jie laiko tikslingu neterminuotai apriboti tėvo V. V. valdžią vaikų atžvilgiu ir nurodo, kad atsakovas visai nesirūpina savo vaikais. Iš pateiktų įrodymų matyti, kad atsakovas vengia atlikti pareigą auklėti savo vaikus, jais rūpintis, juos išlaikyti. Atsakovas piktnaudžiauja tėvo valdžia, visiškai nesirūpina savo vaikais ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti. Todėl atsakovo, kaip tėvo valdžia jo vaikų atžvilgiu neterminuotai apribotina (LR CK 3.180 str.). Vadovaujantis LR CK 3.183 str. 4 d. vaikams I. V. , gim. ( - ), K. V. , gim. ( - ), nustatytina nuolatinė globa ir jų globėja ir turto administratore paskirtina K. Č. , o vaikų gyvenamoji vieta nustatytina pas K. Č. Priteistinas išlaikymas vaikams iš atsakovo po 200 Lt kas mėnesį kiekvienam nuo 2006-12-28, šią sumą indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją (3.192 str., 3.196 str. ).

6Vadovaudamasis išdėstytu ir LR CPK 259 str., 268 str., 406 str. teismas

Nutarė

7Ieškovo ieškinį patenkinti.

8Neterminuotai apriboti tėvo valdžią V. V. , a.k. ( - ), gyv. ( - ), jo nepilnamečių vaikų: dukters I. V. , gim. ( - ), sūnaus K. V. , gim. ( - ), atžvilgiu.

9Nustatyti I. V. , gim. ( - ), ir K. V. , gim. ( - ), nuolatinę globą ir jų globėja ir turto administratore paskirti K. Č. , a.k. ( - ), gyv. ( - ).

10Nustatyti I. V. , gim. ( - ), ir K. V. , gim. ( - ), gyvenamąją vietą pas K. Č. , a.k. ( - ), gyv. ( - ).

11Priteisti iš V. V. , a.k. ( - ), gyv. vieta ( - ), išlaikymą K. V. , a.k. ( - ), gim. ( - ), I. V. , a.k. ( - ), gim. ( - ), atstovaujamiems K. Č. , a.k. ( - ), po 200 Lt kas mėnesį, bet ne mažiau kaip po 1 MGL mokamomis periodinėmis išmokomis, išlaikymo sumą indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją. Alimentų kas mėnesį po 200 Lt išieškojimą K. V. ir I. V. iš V. V. pradėti nuo 2006-12-28 ir tęsti iki vaikų pilnametystės.

12Priteisti iš atsakovo V. V. , a.k. ( - ), valstybei 144 Lt žyminio mokesčio ir 13,80 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Sprendimo dalį dėl alimentų išieškojimo vykdyti skubiai.

13Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai