Byla eA-701-438/2016
Dėl teismo išlaidų atlyginimo, patirtų nagrinėjant administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ skundą atsakovams D. K. ir J. K. dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Romano Klišausko (pranešėjas) ir Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų D. K. ir J. K. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo, patirtų nagrinėjant administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ skundą atsakovams D. K. ir J. K. dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovų D. K. ir J. K. (toliau – ir atsakovai) priteisti 269,48 Eur nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už turto objektą – gyvenamąjį namą, esantį adresu ( - ), už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d.

6Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2015 m. gegužės 8 d. sprendimu pareiškėjo prašymą atmetė.

7Pareiškėjas apeliaciniu skundu prašė panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2015 m. gegužės 8 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo prašymą tenkinti.

8Atsakovai pateikė atsiliepimą į pareiškėjo apeliacinį skundą, kuriuo prašė apeliacinį skundą atmesti.

9Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. gegužės 11 d. nutartimi pareiškėjo apeliacinį skundą atmetė, o pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą.

10II.

112016 m. gegužės 16 d. Klaipėdos apygardos administraciniame teisme gautas atsakovų prašymas dėl 100 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, priteisimo. Šis prašymas persiųstas nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

12Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija, toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalimi, atsakovai prašo pagal pridedamus išlaidas patvirtinančius įrodymus priteisti 100 Eur už atsiliepimo į pareiškėjo apeliacinį skundą parengimą.

13III.

14Byloje nagrinėjamas atsakovų D. K. ir J. K. prašymas dėl 100 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

15ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis nustato, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Kai sprendimas priimtas atsakovo naudai, jis turi teisę reikalauti atlyginti: išlaidas, kurias turėjo rengdamas ir raštu pateikdamas teismui dokumentus; kitas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje išlaidas už laiką, kol vyko procesas, bei dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas (ABTĮ 44 str. 4 d.).

16Nagrinėjamu atveju sprendimas buvo priimtas atsakovų naudai – Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pareiškėjo apeliacinį skundą atmetė ir paliko galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo netenkintas pareiškėjo skundas.

17Spręsdama dėl atsakovų prašymo dėl teismo išlaidų priteisimo iš pareiškėjo UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ pagrįstumo, teisėjų kolegija turi nustatyti, ar šalies patirtos bylinėjimosi išlaidos buvo realiai patirtos, būtinos ir protingo dydžio, ir būtent teismui yra suteikta teisė, vadovaujantis protingumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, įvertinti atsakovės patirtas išlaidas už teisinę pagalbą bei nustatyti jų dydį, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o kitos dalies išlaidų nepriteisia.

18Kaip prašyme dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo nurodo atsakovai (b. l. 28–29), prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidas, bylą nagrinėjant apeliacinėje instancijoje, sudarė atsiliepimo į pareiškėjo apeliacinį skundą parengimas, t. y. 100 Eur. Siekiant patvirtinti atsakovų patirtų išlaidų realumą, byloje pateikta 2015 m. birželio 4 d. pažyma dėl bylinėjimosi išlaidų pagrindimo (b. l. 30), 2015 m. birželio 4 d. 100 Eur pinigų priėmimo kvitas (b. l. 35, išrašė advokatės padėjėja S. G.), 2015 m. birželio 4 d. sąskaita už teisines paslaugas (b. l. 38, išrašė advokatės padėjėja S. G.). Atsakovo atstovės advokatės A. M. bei advokatės padėjėjos S. G. įgaliojimus byloje patvirtina 2015 m. balandžio 17 d. teisinių paslaugų sutartis Nr. S-0222, pagal kurią advokatei inter alia suteikta teisė atstovauti atsakovams teismuose, paruošti procesinius dokumentus teismui (b. l. 10, 11).

19Vadovaujantis atsakovų pateiktais dokumentais, byloje nustatyta, kad šias išlaidas atsakovai patyrė realiai, paslaugos buvo suteiktos. Antra vertus, prašymą dėl teismo išlaidų priteisimo būtina įvertinti ir Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. nutarimu Nr. 1R-85 (redakcija, galiojusi nuo 2015 m. kovo 20 d. (toliau – ir Rekomendacijos), kontekste, t. y. nustatyti, ar atsakovų prašomos atlyginti bylinėjimosi išlaidos yra priteistinos bei neviršija Rekomendacijų nustatytų dydžių.

20Šiuo aspektu atkreiptinas dėmesys, kad pagal Rekomendacijų 7 punktą, rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto šalies ūkyje (be individualių įmonių). Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nustatomas atsižvelgus į paslaugų teikimo laiką, kuris nagrinėjamu atveju buvo – 714,50 Eur (2014 m. IV ketv.).

21Įvertinusi atsakovų patirtas išlaidas už teisines paslaugas, Rekomendacijų 8.11 punkte įtvirtintą koeficientą – 1,3 – bei aplinkybę, jog už advokato padėjėjo teikiamas teisines paslaugas skaičiuojama 80 proc. šių Rekomendacijų 8 punkte nurodyto maksimalaus užmokesčio, teisėjų nustatė, kad atsakovų prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos neviršija Rekomendacijų nustatyto maksimalaus dydžio už tokio pobūdžio teisines paslaugas (743,08 Eur).

22Atsižvelgusi į šias aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjame atveju yra pagrindas atsakovų prašymą tenkinti ir priteisti 100 Eur patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą iš pareiškėjo.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 1 ir 4 dalimis (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija),

Nutarė

24Atsakovų D. K. ir J. K. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų tenkinti.

25Atsakovams D. K. ir J. K. iš pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ priteisti 100 Eur (šimtą eurų) apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas atlyginti.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau –... 6. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2015 m. gegužės 8 d. sprendimu... 7. Pareiškėjas apeliaciniu skundu prašė panaikinti Klaipėdos apygardos... 8. Atsakovai pateikė atsiliepimą į pareiškėjo apeliacinį skundą, kuriuo... 9. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. gegužės 11 d. nutartimi... 10. II.... 11. 2016 m. gegužės 16 d. Klaipėdos apygardos administraciniame teisme gautas... 12. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 13. III.... 14. Byloje nagrinėjamas atsakovų D. K. ir 15. ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis nustato, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas... 16. Nagrinėjamu atveju sprendimas buvo priimtas atsakovų naudai – Lietuvos... 17. Spręsdama dėl atsakovų prašymo dėl teismo išlaidų priteisimo iš... 18. Kaip prašyme dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo nurodo atsakovai (b. l.... 19. Vadovaujantis atsakovų pateiktais dokumentais, byloje nustatyta, kad šias... 20. Šiuo aspektu atkreiptinas dėmesys, kad pagal Rekomendacijų 7 punktą,... 21. Įvertinusi atsakovų patirtas išlaidas už teisines paslaugas, Rekomendacijų... 22. Atsižvelgusi į šias aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 24. Atsakovų D. K. ir J. K. prašymą... 25. Atsakovams D. K. ir J. K. iš... 26. Nutartis neskundžiama....