Byla 2-1392-613/2011
Dėl delspinigių priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Seselskytė, sekretoriaujant Vaidai Sodienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokato padėjėjui R.Simonavičiui, atsakovo atstovei advokatei J.Usonytei, teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo V. Š. ieškinį atsakovui DNSB „Gulbė“ dėl delspinigių priteisimo,

Nustatė

2Ieškovės V. Š. pateikė ieškinį atsakovui DNSB „Gulbė“ dėl delspinigių priteisimo. Ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 1464,00 Lt delspinigių, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad 2009-04-01 tarp ieškovo ir atsakovo buvo pasirašyta sutartis Nr. 9-04-01-2, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atsakovo naudai atlikti statybos remonto darbus-siūlų hermetizavimą pagal sąmatą Nr. 1. Pagal pasirašytą priedą Nr. 1 buvo numatyti papildomi darbai pagal papildomą sąmatą. Ieškovas sąžiningai atliko sutartyje numatytus darbus. Atliktų darbų perdavimo priėmimo aktas buvo pasirašytas 2009-04-16. Pagal statybos rangos sutarties Nr. 9-04-01-2 2.3 punktą buvo numatytą, kad užsakovas už atliktus darbus įsipareigoja apmokėti per 10 kalendorinių dienų po darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Tačiau apmokėjimas už atliktus darbus buvo atliktas tik dalinai. 2010-09-20 kreiptasi į teismą dėl skolos priteisimo, ir tik pateikus dokumentus, 2010-10-07 buvo atliktas skolos apmokėjimas. Tačiau pagal sutarties 2.5 punktą neatsiskaičius už paslaugas nustatytu terminu, mokami 0,2 procento dydžio delspinigiai nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Terminą įvykdyti prievolę praleidęs skolininkas taip pat privalo mokėti palūkanas.

3Bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovas ieškinyje nurodytų motyvų pagrindu ieškinį prašė tenkinti pilnai.

4Atsakovas DNSB „Gulbė“ pateikė atsiliepimą, nurodo, kad ieškinys dėl delspinigių priteisimo atmestinas, kadangi tokio dydžio delspinigiai yra neproporcingai dideli. Ieškovo pateiktos tipinės sutarties sąlygos buvo priverstinai primestos atsakovui. Mano, jog tikslinga parinkti konkretų mokėtiną netesybų dydį-0,02 procentų, atitinkančias minimalius įstatyminius nuostolius. Ieškovas neįrodė jog dėl sutarties pažeidimo realiai turėtų nuostolių dydžio, priešingai nuostolius patyrė dalis bendrijos savininkų dėl nekokybiškai ieškovo atliktų darbų buvo priversti kreiptis į kitus statybininkus, kad ištaisytų ieškovo padarytą broką.

5Bylos nagrinėjimo metu atsakovo atstovė ieškinį prašė atmesti dalyje dėl 0,2 procentų dydžio delspinigių priteisimo, sumažinant iki 0,02 procentų dydžio delspinigių.

6Ieškinys tenkintinas visiškai ( LR CK 6.2 str., 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str., 6.245 str., 6.258 str.1d. ).

7Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2009-04-01 tarp ieškovo ir atsakovo buvo pasirašyta sutartis Nr. 9-04-01-2, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atsakovo naudai atlikti statybos remonto darbus-siūlų hermetizavimą pagal sąmatą Nr. 1. Pagal pasirašytą priedą Nr. 1 buvo numatyti papildomi darbai pagal papildomą sąmatą. Atliktų darbų perdavimo priėmimo aktas buvo pasirašytas 2009-04-16. Pagal statybos rangos sutarties Nr. 9-04-01-2 2.3 punktą buvo numatytą, kad užsakovas už atliktus darbus įsipareigoja apmokėti per 10 kalendorinių dienų po darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Apmokėjimas už atliktus darbus buvo atliktas tik dalinai. 2010-09-20 kreiptasi į teismą dėl skolos priteisimo, 2010-10-07 buvo atliktas skolos apmokėjimas. Pagal sutarties 2.5 punktą neatsiskaičius už paslaugas nustatytu terminu, mokami 0,2 procento dydžio delspinigiai nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

8Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad tarp šalių susidarė prievoliniai teisiniai santykiai (LR CK 6.1-6.4 str.). Ieškovė suteikė atsakovei paslaugas, atsakovė jas gavo, tačiau savo prievolės neįvykdė, už suteiktas paslaugas ieškovei laiku nesumokėjo. Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama (LR CK 6.59 str.). Atsakovė, praleidusi prievolės įvykdymo terminą, laikoma pažeidusia prievolę (LR CK 6.63 str. 1 d. 2 p.).

9Įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (LR CK 6.258 str. 1 d.), todėl vadovaujantis tarp šalių sudarytos sutarties 2.5 punktu, kur numatyta, kad atsakovė įsipareigoja mokėti 0,2 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

10Sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ribas ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad konstitucinio nuostolių atlyginimo principo turi būti laikomasi ir tokio pobūdžio ikisutartiniuose santykiuose. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007.). Ieškovas prašo taikyti atsakovui sutartinę atsakomybę ir priteisti sutartyje nustatytas netesybas – 1464,0 Lt.

11Nustačius, kad dėl sutarties neįvykdymo yra kaltas atsakovas, jam taikytina civilinė atsakomybė – prievolė sumokėti ieškovui sutarties 2.5 punktu šalių sutarto dydžio netesybas, kurias sudaro 1464,00 Lt. Iš atsakovo priteistina 1464,00 Lt delspinigių.

12Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos 6 (šešių) procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (LR CK 6.210 str. 2 d.). Todėl iš atsakovo priteistinos 6 (šešių) procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2010-09-21 , iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Patenkinus ieškinį ieškovei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro žyminis mokestis ir atstovavimo išlaidos (LR CPK 93 str. 1 d., 98 str.1d. ).

14Jeigu ieškinys patenkinamas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo (LR CPK 150 str. 5 d.). Atsižvelgiant į tai, 2010-09-21 teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo patenkintų reikalavimų-1464,00 Lt ribose.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

16ieškinį patenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovo DNSB „Gulbė“ 1464,00 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, nuo bylos iškėlimo teisme - 2010-09-21 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 67,00 Lt žyminio mokesčio, 800 Lt atstovavimo išlaidų ieškovui V. Š.

182010-09-21 teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones patenkintų reikalavimų-1464,00 Lt ribose palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

19Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai