Byla 2-1753/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Konstantino Gurino ir Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus UAB „Florence Limited“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. liepos 23 d. nutarties, kuria bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Oruva motor“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, UAB „Oruva motor“ bankroto byloje, iškeltoje pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Palangos skyriaus ieškinį.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas VSDFV Palangos skyrius kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Oruva motor“ bankroto bylą ir administratoriumi paskirti UAB „Agenoras“.

4Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi atsakovui UAB „Oruva motor“ iškėlė bankroto bylą ir administratoriumi paskyrė UAB „Agenoras“.

52010 m. gegužės 19 d. Klaipėdos apygardos teisme gautas BUAB „Oruva motor“ kreditoriaus įmonės „Florence Limited“ prašymas dėl administratoriaus pakeitimo. Prašyme kreditorius nurodė, jog kreditoriaus įmonės „Florence Limited“ finansinis reikalavimas bankrutuojančiai įmonei sudaro 93,61 proc. visų teismo patvirtintų kreditinių reikalavimų. Kreditoriui tapo žinoma, jog bankroto administratoriaus UAB „Agenoras“ įgaliotas asmuo D. J. nuo 2010-05-01 nutraukia darbo sutartį su UAB „Agenoras“ ir pereina dirbti į kitą įmonę „Alisanta“, kuri taip pat užsiima bankroto administravimu. Kreditoriaus manymu asmens, tiesiogiai užsiimančio UAB „Oruva motor“ bankroto vedimu pakeitimas neabejotinai pablogins bylos vedimo organizavimą, todėl siekiant užtikrinti šios bylos nagrinėjimo nenutrūkstamumą, prašė perduoti UAB „Oruva motor“ bankroto bylą vykdyti UAB „Alisanta“, kad šios bylos vedimu užsiimtų tas pats įgaliotas asmuo – D. J..

6Atsiliepimu ieškovas ir kreditorių komiteto pirmininkas VSDFV Palangos skyrius nurodė, jog jis nesutinka su prašyme nurodytu teiginiu, kad D. J. nuo 2010-05-01 atleista iš UAB „Agenoras“. Kadangi iš Sodros duomenų bazės matyti, kad šis asmuo dirba tiek UAB „Agenoras“, tiek UAB „Alisanta“, todėl mano, jog šiuo metu keisti BUAB „Oruva motor“ bankroto administratorių nėra pagrindo. Kreditorių komiteto nariai – UAB „Mažeikių vandenys“ (b. l. 123), AB Turto bankas (b. l. 128) neprieštaravo, kad būtų pakeistas bankroto administratorius. UAB „Agenoras“ taip pat neprieštaravo dėl administratoriaus pakeitimo (b. l. 134).

7Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. kovo 4 d. nutartimi buvo trims mėnesiams pratęstas terminas taikos sutarčiai sudaryti UAB „Oruva motor“ bankroto byloje. Šioje nutartyje buvo išaiškinta, jog tuo atveju, jei per nurodytą terminą nebus sudaryta taikos sutartis, teismas vykdamas Įmonių bankroto įstatymo nustatytą procedūrą, savo iniciatyva spręs dėl pripažinimo įmonės bankrutavusia ir jos likvidavimo dėl bankroto, nelaukdamas kreditorių ar administratoriaus iniciatyvos. 2010 m. liepos 9 d. nutartimi bankroto administratorius buvo įpareigotas iki 2010 m. liepos 20 informuoti teismą apie bankroto proceso eigą.

8Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. liepos 23 d. nutartimi kreditoriaus įmonės „Florence Limited“ prašymą dėl administratoriaus pakeitimo netenkino, UAB „Oruva motor“ pripažino bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, įmonės likvidatoriaus funkcijas pavedė atlikti administratoriui UAB „Agenoras“. Teismas taip pat nusprendė laikyti, kad kreditorių finansiniai reikalavimai yra patvirtinti Klaipėdos apygardos teismo 2009-11-04 ir 2010-05-06 nutartimis. Teismas nurodė, kad iš Įmonių bankroto valdymo departamento interneto tinklapio matyti, kad tiek UAB „Agenoras“, tiek UAB „Alisanta“ veikia Telšių apskrityje abiejose bendrovėse dirba tie patys trys asmenys. Kadangi bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo D. J. nėra nutraukusi darbo santykių su teismo paskirtu bankroto administratoriumi UAB „Agenoras“, todėl teismas sprendė, kad nėra pagrindo tenkinti prašymo dėl administratoriaus pakeitimo. Teismas taip pat nurodė, kad teismas, pripažinęs įmonę bankrutavusia ir priėmęs nutartį likviduoti ją dėl bankroto, patvirtina kiekvieno kreditoriaus patikslintų reikalavimų sumą, likvidavimo tvarką ir kt. likvidavimo procedūrai vykdyti būtinus pavedimus ir nurodymus (ĮBĮ 30 str. 3 d.). Kadangi šioje bankroto byloje 2009-11-04 patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai, kurie buvo tikslinami 2010-05-06 teismo nutartimi, bankroto administratorius nepateikė dokumentų, kad atsirado naujų kreditorių, teismas laikė, kad kreditorių finansiniai reikalavimai yra patvirtinti. Kartu teismas pažymėjo, kad ĮBĮ normose nenustatyta draudimo tikslinti kreditorių reikalavimus po nutarties pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduotina dėl bankroto priėmimo. Pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį kreditorių reikalavimus tvirtina teismas; kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos.

9Atskiruoju skundu kreditorius UAB „Florence Limited“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. liepos 23 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Klaipėdos apygardos teisme yra paduotas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo bankroto administratoriui UAB „Agenoras“, todėl tikėtina, kad minėta bendrovė negalės atlikti nei įmonės administratoriaus, nei įmonės likvidatoriaus funkcijų.

112. Neesant Įmonių bankroto įstatymo 30 str. 2 d. įtvirtintų sąlygų nebuvo teisinio pagrindo įmonę pripažinti bankrutavusia ir priimti nutartį ją likviduoti.

123. Nėra pagrindo konstatuoti, kad įmonės veikla neatnaujinta ir kreditoriai nesiekia jos atnaujinti, nes UAB „Oruva motor“ savo veikloje naudoja elektros transformatorinę ir yra sudariusi elektros tiekimo sutartį su UAB „RRD“, pagal kurią elektros energiją tiekia 14 stambių vartotojų ir gauna pajamas. Neišsprendus klausimo kas perims UAB „Oruva motor“ teises ir pareigas, susijusias su elektros energijos tiekimu vartotojams, įmonė negali būti pripažinta bankrutavusia ir likviduota.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas VSDFV Palangos skyrius nurodo, kad su kreditoriaus UAB „Florence Limited“ atskirajame skunde pareikštu prašymu sutinka. Ieškovas nurodo, kad teismas išnagrinėjęs kreditoriaus UAB „Florence Limited“ prašymą ir priėmęs nutartį administratoriaus pakeitimo/nepakeitimo klausimu pažeidė ĮBĮ 21 str., 23 str., 1 d. 13 p. nuostatas, nes kreditorius dėl administratoriaus pakeitimo į teismą gali kreiptis tik po to, kai tuo klausimu bus priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas. Ieškovas taip pat nurodo, kad neturi duomenų, jog dėl administratoriaus UAB „Agenoras“ yra paduotas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo ir mano, kad ši aplinkybė byloje nėra reikšminga.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą administratoriaus UAB „Agenoras“ įgaliotas asmuo D. J. nurodo, kad sutinka su visais su kreditoriaus UAB „Florence Limited“ atskirajame skunde pateiktais motyvais. Administratoriaus įgaliotas asmuo taip pat nurodė, kad ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Agenoras“ 2010 m. liepos 12 d. yra paduotas Šiaulių apygardos teismui.

152010 m. lapkričio 25 d. Lietuvos apeliaciniame teisme buvo gautas BUAB „Oruva motor“ administratoriaus įgalioto asmens D. J. papildymas prie atsiliepimo kartu su 2010 m. lapkričio 23 d. BUAB „Oruva motor“ kreditorių susirinkimo protokolu Nr. 3. Administratoriaus įgaliota atstovė nurodė, kad susirinkime dalyvaujantys kreditoriai nusprendė, kad būtina kreiptis į Lietuvos Apeliacinį teismą prašant atidėti likvidavimo terminą mažiausiai 6 mėnesiams remiantis šiais argumentais:

161. Bendrovės veikla yra pelninga, tai yra pajamos viršija išlaidas, įmonė iš savo veiklos galėtų pradėti grąžinti pirmosios eilės kreditoriams skolas.

172. Įmonės padėtis stabilizavosi, skolos tiek darbuotojams, tiek valstybinėms institucijoms, tiek verslo subjektams neauga, yra kaupiami rezervai iš kurių įmonė galės grąžinti skolas.

183. Atsirado investuotojas, kuris norėtų įsigyti įmonę.

194. Pasirašius taikos sutartį kreditoriams atsirastų galimybė atgauti visą ar dalį skolos.

205. Likvidavus įmonę, turėtų būti nutraukta bendrovės veikla, t.y. nutrauktas elektros tiekimas 15 vartotojų (gamybinių įmonių), tai atneštų didžiulius nuostolius, elektros vartotojams ir bendrovės kreditoriams.

21Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. liepos 23 d. nutarties dalis, kuria UAB „Oruva motor“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto naikintina ir šis klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, dėl nutarties dalies, kuria kreditoriaus įmonės „Florence Limited“ prašymas dėl administratoriaus pakeitimo netenkintas, apeliacinis procesas nutrauktinas.

22Kaip matyti iš bylos medžiagos Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. liepos 23 d. nutartimi kreditoriaus įmonės „Florence Limited“ prašymą dėl administratoriaus pakeitimo netenkino ir nurodė, kadangi bankroto administratoriaus UAB „Agenoras“ įgaliotas asmuo D. J. nėra nutraukusi darbo santykių su teismo paskirtu bankroto administratoriumi UAB „Agenoras“, nėra pagrindo tenkinti prašymo dėl administratoriaus pakeitimo. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. spalio 6 d. nutartimi nutarė atstatydinti bankrutuojančios UAB „Oruva motor“ administratorių UAB „Agenoras“ ir bankrutuojančios įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Alisanta“. Teismas nurodė, kad Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 8 dalis nustato, kad administratorių atstatydinti iš pareigų gali tiktai teismas, o administratoriaus atstatydinimo klausimą kelti turi teisę kreditorių susirinkimas (komitetas), pats administratorius ir teismas, todėl teismas atsižvelgęs į tai, kad 2010 m. rugsėjo 10 d. sušaukto bankrutuojančios UAB „Oruva motor“ kreditorių susirinkimo metu buvo nutarta atstatydinti bankroto administratorių UAB „Agenoras“, kuriam iškelta bankroto byla, todėl teismui pateiktas prašymas dėl administratoriaus pakeitimo buvo patenkintinas (ĮBĮ 11 str. 8 d.). Atsižvelgiant į byloje pasikeitusią situaciją, t. y., kad Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. spalio 6 d. nutartimi buvo pakeistas BUAB „Oruva motor“ administratorius, ir nebeliko apskundimo objekto, todėl apeliacinis procesas pagal kreditoriaus atskirąjį skundą dalyje, kuria kreditoriaus įmonės „Florence Limited“ prašymas dėl administratoriaus pakeitimo netenkintas, nutrauktinas (CPK 3 str. 6 d., 315 str. 1 d. 3 p. ir 5 d.).

23Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas 2010 m. liepos 23 d. nutartimi, be kitų spręstų klausimų, pripažino BUAB „Oruva motor“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Apeliantai, nesutikdami su šiuo teismo sprendimu, nurodo, kad neesant Įmonių bankroto įstatymo 30 str. 2 d. įtvirtintų sąlygų nebuvo teisinio pagrindo įmonę pripažinti bankrutavusia ir priimti nutartį ją likviduoti, o taip pat nėra pagrindo konstatuoti, kad įmonės veikla neatnaujinta ir kreditoriai nesiekia jos atnaujinti. Kaip nurodo apeliantas, UAB „Oruva motor“ savo veikloje naudoja elektros transformatorinę ir yra sudariusi elektros tiekimo sutartį su UAB „RRD“, pagal kurią tiekia elektros energiją vartotojams ir gauna pajamas. Neišsprendus klausimo kas perims UAB „Oruva motor“ teises ir pareigas, susijusias su elektros energijos tiekimu vartotojams, įmonė negali būti pripažinta bankrutavusia ir likviduota.

24Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kadangi po pirmosios teismo nutarties, kuria patvirtinti kreditorių reikalavimai, įsiteisėjimo dienos praėjo trys mėnesiai, teismas 2010 m. kovo 4 d. nutartimi pratęsė trims mėnesiams terminą taikos sutarčiai sudaryti UAB „Oruva motor“ bankroto byloje, tačiau tokia taikos sutartis iki šios (skundžiamos) nutarties priėmimo momento teisme negauta, bankroto administratorius nepateikė jokių duomenų apie bankroto proceso eigą, todėl pagal ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalį teismas savo iniciatyva, nelaukdamas kreditorių ar administratoriaus iniciatyvos, pripažino įmonę bankrutavusia ir priėmė nutartį ją likviduoti dėl bankroto. Teismas taip pat nurodė, kad esant šioms ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalies sąlygoms aišku, kad įmonės veikla neatnaujinta ir kreditoriai nesiekia jos atnaujinti, todėl teismas turi veikti pagal įstatymo nurodymus ex officio.

25Pagal ĮBĮ nuostatas, teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia ir priima nutartį ją likviduoti, jei per tris mėnesius nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos nebuvo priimta nutartis dėl taikos sutarties sudarymo ir jei teismas šio termino nepratęsė. Taikos sutarties sudarymo ar nesudarymo klausimo sprendimo teisė bei teisė kreiptis į teismą su prašymu pripažinti įmonę bankrutavusia iš esmės priklauso kreditorių susirinkimui, kuris priima atitinkamą sprendimą įpareigoti bankroto administratorių kreiptis į teismą su minėtais prašymais. Taigi iš esmės prašymo dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto nagrinėjimo pagrindas yra kreditorių susirinkimo nutarimas dėl to kreiptis į teismą.

26Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamu atveju kreditorių susirinkimo nutarimo dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto teismui pateikta nebuvo. Pirmosios instancijos teismas savo iniciatyva nusprendė, kad įmonės veikla neatnaujinta ir kreditoriai nesiekia jos atnaujinti. Tačiau kaip matyti iš bankrutuojančios įmonės administratoriaus įgaliotos atstovės pateiktų duomenų UAB „Oruva motor“ vykdo veiklą, yra sudariusi elektros energijos pardavimo-pirkimo sutartis su vartotojais, kuriems yra tiekiama elektros energija bei į tai, kad yra sprendžiamas klausimas dėl taikos sutarties pasirašymo. Teisėjų kolegija atsižvelgdama į tai, kad šiuo metu dar nėra galutinai išspręstas klausimas dėl elektros tiekimo perdavimo kitam juridiniam asmeniui ir, kad įmonės pripažinimas likviduota dėl bankroto, sukeltų sunkius padarinius tretiesiems asmenims t. y. elektros vartotojams su kuriais yra pasirašytos elektros energijos pardavimo-pirkimo sutartys, sprendžia, kad esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria BUAB „Oruva motor“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, naikintina, ir šis o klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 3 p.).

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 5 dalimi ir 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

28Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. liepos 23 d. nutarties dalį, kuria bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Oruva motor“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, ir perduoti klausimą dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Oruva motor“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto spręsti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

29Apeliacinį procesą dėl nutarties dalies, kuria kreditoriaus įmonės „Florence Limited“ prašymas dėl administratoriaus pakeitimo netenkintas, nutraukti.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas VSDFV Palangos skyrius kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti... 4. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi atsakovui UAB... 5. 2010 m. gegužės 19 d. Klaipėdos apygardos teisme gautas BUAB „Oruva... 6. Atsiliepimu ieškovas ir kreditorių komiteto pirmininkas VSDFV Palangos... 7. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. kovo 4 d. nutartimi buvo trims mėnesiams... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. liepos 23 d. nutartimi kreditoriaus... 9. Atskiruoju skundu kreditorius UAB „Florence Limited“ prašo panaikinti... 10. 1. Klaipėdos apygardos teisme yra paduotas pareiškimas dėl bankroto bylos... 11. 2. Neesant Įmonių bankroto įstatymo 30 str. 2 d. įtvirtintų sąlygų... 12. 3. Nėra pagrindo konstatuoti, kad įmonės veikla neatnaujinta ir kreditoriai... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas VSDFV Palangos skyrius nurodo, kad... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą administratoriaus UAB „Agenoras“... 15. 2010 m. lapkričio 25 d. Lietuvos apeliaciniame teisme buvo gautas BUAB... 16. 1. Bendrovės veikla yra pelninga, tai yra pajamos viršija išlaidas, įmonė... 17. 2. Įmonės padėtis stabilizavosi, skolos tiek darbuotojams, tiek... 18. 3. Atsirado investuotojas, kuris norėtų įsigyti įmonę.... 19. 4. Pasirašius taikos sutartį kreditoriams atsirastų galimybė atgauti visą... 20. 5. Likvidavus įmonę, turėtų būti nutraukta bendrovės veikla, t.y.... 21. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, Klaipėdos apygardos teismo 2010 m.... 22. Kaip matyti iš bylos medžiagos Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. liepos 23... 23. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas 2010 m. liepos 23 d.... 24. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kadangi po... 25. Pagal ĮBĮ nuostatas, teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia ir priima... 26. Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamu atveju kreditorių susirinkimo... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 28. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. liepos 23 d. nutarties dalį,... 29. Apeliacinį procesą dėl nutarties dalies, kuria kreditoriaus įmonės...