Byla 2-46-729/2019
Dėl žemės sklypo valdymo pažeidimų pašalinimo, trečiaisiais asmenimis įtraukiant A. N. ir V. V. N., MB „Vilsuna“ ir Pajūrio regioninio parko direkciją, Gražiną A. K., o išvadą teikiančiomis institucijomis – Nacionalinę žemės tarnybą ir Valstybės įmonę Registrų centras

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėja Jurgita Grigonienė,

2sekretoriaujant Aušrai Jokubauskienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Dovydui Cvetkovui,

4atsakovės ir trečiųjų asmenų A. N. ir Vincento V. N. atstovui advokatui Žilvinui Brazaičiui,

5trečiajam asmeniui A. N.,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo D. B. ieškinį atsakovei D. N. dėl žemės sklypo valdymo pažeidimų pašalinimo, trečiaisiais asmenimis įtraukiant A. N. ir V. V. N., MB „Vilsuna“ ir Pajūrio regioninio parko direkciją, Gražiną A. K., o išvadą teikiančiomis institucijomis – Nacionalinę žemės tarnybą ir Valstybės įmonę Registrų centras.

7Teismas

Nustatė

8Ieškovas patikslintu ieškiniu pareiškė reikalavimą pašalinti jam priklausančios žemės sklypo dalies valdymo pažeidimus ir įpareigoti atsakovę per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti tvoros dalį, pastatytą ieškovui naudotis skirtoje žemės sklypo dalyje, žemės sklypu unikalus Nr. ( - ), VĮ Registrų centro 2018-01-29 parengtame plane žemės sklypo naudojimosi tvarkai nustatyti pažymėtą nuo taško 28 iki atkarpos taškų 25-26 ir pašalinti iš šios tvoros dalimi atskirtos rytinės ieškovui priklausančios žemės sklypo dalies savo daiktus (sodinius); nustatyti, kad ieškovei neįvykdžius sprendimo per nustatytą terminą atsakovas turi teisę atlikti tuos veiksmus atsakovės lėšomis ir kartu išieškoti iš atsakovės tam reikiamas išlaidas.

9Savo ieškinio reikalavimą ieškovas grindžia tuo, kad 2014-11-20 turto pardavimo iš varžytynių aktu Nr. S1-311809 jis įsigijo 624/2964 dalį ieškinyje nurodyto žemės sklypo ir 46/100 dalį šiame sklype esančio pastato-gyvenamojo namo, 2014-11-25 įregistravo šį turtą savo vardu VĮ Registrų centro Klaipėdos filiale. Nuo pat įsigijimo jam buvo žinoma, kad 2006-12-20 pirkimo-pardavimo sutarties Nr. MV7-15399 pagrindu VĮ Registrų centre yra įregistruota naudojimosi šiuo žemės sklypu tvarka; šios sutarties 1.1.1 papunktyje nurodyta, kad pirkėjas atskirai naudosis nusipirkta žemės sklypo dalimi, sudarančia 624 kv.m., iš jų po pastatais 37 kv.m., plane nuspalvinta balta spalva, kiemas 101 kv.m. ir daržas 486 kv.m., plane nuspalvinti žalia spalva. Ieškovo įsitikinimu, būtina vadovautis 1995-08-07 namų valdos žemės sklypo planu, kuriame užfiksuota bendraturčių naudojimosi šio žemės sklypo dalimis tvarka, kadangi jame nurodytos bendraturčiams priklausančios žemės sklypo dalys sutampa su jiems nuosavybės teise priklausančiomis dalimis, registruotomis nekilnojamojo turto registre – ieškovo 624 m², atsakovės 1200m² ( 124m² po pastatais, 97m² kiemo, 797 m² sodo, 182 m² daržo). Jo poziciją patvirtina ir VĮ Registrų centro pateikta medžiaga bei 2018-01-29 šio ginčo sprendimui parengtas planas, kuriame nubrėžta ieškovo ir atsakovės naudojamas sklypo dalis skirianti riba atitinka 1995-08-07 namų valdos žemės sklypo plano sprendinius. Tuo tarpu tvoros dalis, skirianti ieškovo ir atsakovės naudojamus sklypus (2018-01-29 parengtame plane žemės sklypo naudojimosi tvarkai nustatyti nuo taško 28 iki atkarpos taškų 25-26) pažeidžia nustatytą ir registruotą naudojimosi šiuo sklypu tvarką, kadangi eina per ieškovui priklausantį daržą, plane pažymėtą indeksu 3/355, ir tokiu būdu ieškovui priklausančia daržo dalimi naudojasi atsakovė. Ieškovas yra šio nekilnojamojo turto (žemės sklypo dalies) savininkas ir jo teisės valdyti, naudoti ir disponuoti savo turtu yra pažeistos, todėl jis reikalauja įpareigoti atsakovę pašalinti ieškovo žemės sklypo dalies valdymo pažeidimus – pašalinti tvorą arba perstatyti ją taip, kad ji atitiktų registruotą naudojimosi žemės sklypo tvarką. Ieškinys reiškiamas būtent D. N., kadangi kiti asmenys šia tvoros dalimi niekada nesinaudojo, ji tiesiog jiems neaktuali, o įtraukta į šią bylą trečiuoju asmeniu MB „Vilsuna“ nėra išreiškusi jokių prieštaravimų dėl šių ieškovo reikalavimų, tuo patvirtindama, kad nelaiko savęs šios tvoros dalies bendrasavininke.

10Atsakovė atsiliepime į patikslintą ieškovo ieškinį ir anksčiau pateiktuose atsiliepimuose bei paaiškinimuose nurodė, kad su jo reikalavimu visiškai nesutinka, kadangi tokia naudojimosi žemės sklypu tvarka, kurią nurodo ieškovas, niekada nebuvo nei sutarta, nei nusistovėjusi faktiškai. Dėl naudojimosi šiuo žemės sklypu tvarkos 1996 m. buvo priimtas teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-80-96, kuriame nurodyta, kad V.V. N. naudosis 1200 kv.m. ploto sklypo dalimi B, plane pažymėta raudonai, o G. V. – 624 kv.m. ploto sklypo dalimi C, plane pažymėta žaliai. Nors šis sprendimas aukštesnės instancijos teismo buvo panaikintas, bendrasavininkiai tokią naudojimosi sklypu tvarką dar kartą patvirtino patys, pasirašydami sklypo plane, kuriame šios dalys aiškiai išskirtos sprendime nurodytomis raidėmis ir spalvomis. G. V. šiame plane papildomai įrašė, kad sutinka su V.V. N. naudojamo sklypo riba. Šį planą su nurodytomis tiksliomis koordinatėmis bendraturčiai įregistravo nekilnojamojo turto registre. Apie tai, kad dabar jau ieškovui priklausanti žemės sklypo dalis plane yra nuspalvinta žaliai, yra pažymėta ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotoje 2006-12-20 pirkimo-pardavimo sutartyje, o jos pagrindu yra padarytas įrašas apie nustatytą naudojimosi sklypu tvarką. Notarų biure, kuriame buvo patvirtinta ši sutartis, išliko 2006-11-22 V.V. N. pareiškimas dėl naudojimosi šiuo metu ieškovui priklausančia sklypo dalimi tvarkos nustatymo; būtent jame aptarta naudojimosi tvarka buvo įtraukta į 2006-12-20 sutartį, remiantis planu, kuriame ieškovo valdoma sklypo dalis nuspalvinta žaliai. Šio plano kaip sutarties priedo gauti nepavyko, nes yra pasibaigęs dokumentų saugojimo terminas ir jie buvo sunaikinti, tačiau tai tas pats planas, kurį atsakovė yra pateikusi teismui su 2017-04-07 atsiliepimu ir kuris yra įregistruotas viešajame registre. Šie duomenys niekada nebuvo nuginčyti įstatymų nustatyta tvarka – nei ankstesnių bendraturčių susitarimas, nei ankstesnio savininko pareiškimas dėl naudojimosi sklypu tvarkos, nei registratoriaus sprendimas įregistruoti originalų spalvotą sklypo planą, kuriuo remiasi atsakovė. Be to, ieškovas, prieš įsigydamas sklypo dalį iš varžytynių, turėjo pats apdairiai pasidomėti jau nustatyta dokumentais ir natūroje naudojimosi sklypu tvarka. Ieškovas iš tiesų net neketina naudotis reikalaujama sklypo dalimi, nes ir pats yra nuo jos atsitvėręs savo pasodintų augalų gyva tvora, todėl jo valdymo teisė niekaip nėra pažeista ir ieškinys turi būti atmestas. Riba, skirianti atsakovės ir ieškovo naudojamas bei valdomas sklypo dalis, eina tiesiai statmenai nuo šiaurinės gyvenamojo namo sienos iki šiaurinės išorinės sklypo ribos. Jas skiria daugiau nei 40 metų senumo betono stulpelių-vielos tinklo tvora bei ieškovo pasisodinti augalai. Šią tvorą pastatė ne atsakovė, o ankstesni sklypo savininkai ir nei vienas iš ankstesnių sklypo dalies, šiuo metu priklausančios ieškovui, savininkų niekada nereikalavo jos nugriauti. Šios tvoros savininkė yra ne atsakovė; 46/100 jos priklauso MB „Vilsuna“, o atsakovė ir trečiasis asmuo G.A. K. valdo po 27/100 šios tvoros dalis. Ieškovas jokios jos dalies nėra įgijęs, naudojimosi šia tvora tvarka nėra nustatyta ir atsakovė net ieškovui palankaus sprendimo atveju negalėtų nugriauti ne tik jai, bet ir kitiems bendrasavininkiams priklausančios tvoros, nepažeisdama jų teisių ir interesų.

11Susipažinęs su šiuo atsiliepimu, ieškovas pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad 1996-04-25 Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-80/96 buvo panaikintas kasacinės instancijos teismo ir neįgijo teisinės galios, todėl juo patvirtintas žemės sklypo atidalijimo planas ir jame nurodytos atidalijamų sklypo dalių spalvos nėra aktualios šios bylos sprendimui. Iš atsakovės teikiamų su atsiliepimu planų matyti, kad jų pagrindu imtas 1995-08-07 parengtas ir VĮ Registrų centre įregistruotas žemės sklypo planas su eksplikacijomis, tačiau vidinės ribos jame pakoreguotos, ranka pratęsta punktyrinė linija per ieškovui priklausantį daržą 3/355, pastarasis žymėjimas užtušuotas, likusi daržo dalis palikta išvis be jokio žymėjimo; panaikintas kitas indeksas, originale įvardintas kaip2/182 (atsakovės daržas) ir paliktas atsakovės sodo 2/797 žymėjimas, kai originale šio sodo plotas 9797 m²) yra įvertintas pagal originale nubrėžtas šio sodo ribas. Nors ranka perbraižius planą pačiame plane buvo panaikinti ir užtušuoti minėti sklypo dalių indeksai, eksplikacijoje jie vis tiek liko, o pagal tokias korekcijas nurodoma ieškovo sklypo dalis nebesudaro 624 m²; todėl atsakovė ir siūlo atidalijimą vykdyti pagal 2016-05-24 UAB ‚Gessus“ parengtą žemės sklypo planą, kuriame numatyta kompensuoti ieškovui trūkstamą sklypo dalį iš valstybinės žemės.

12Trečiasis asmuo Gražina A. K. atsiliepime į ieškinį (1 t., 67 b.l.) nurodė, kad sutinka su ieškovo reikalavimu atidalinti jam bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomo 2964 kv.m. ploto žemės sklypo unikaliu Nr. ( - ) sklypo dalį pagal Namų valdos žemės sklypo ribų planą, sudarytą 1995-08-07; jame ieškovui priklausanti sklypo dalis pažymėta geltona spalva. Šis planas buvo sudarytas 1995 m. rugpjūčio mėnesį ir jame atsispindėjo bendrasavininkių naudojamų žemės sklypo dalių dydžiai ir padėtis. G.A. K. po to atsitvėrė jai priklausančią sklypo dalį ir nuo tada šia dalimi ir naudojasi.

13Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos, būdama įtraukta byloje trečiuoju asmeniu, 2017-07-24 pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (registro Nr. ( - ) nustatyta, kad D. B., Gražinai A. K. ir D. N. dalinės nuosavybės teise priklauso 0,2964 ha ploto kitos/gyvenamosios teritorijos žemės sklypas, kurio kadastro Nr. ( - ), esantis ( - ). Šis sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus, jo kadastro duomenys Nekilnojamojo turto registre įregistruoti nuo 1996-10-16. Išrašo 7.2 papunktyje yra įregistruotas juridinis faktas, t.y., kad nuo 2006-12-21 yra nustatyta naudojimosi nekilnojamuoju daiktu – 624/2964 sklypo dalimi – tvarka, kuri registre įregistruota 2006-12-20 pirkimo-pardavimo sutarties Nr. MV7-15399 pagrindu. Šia sutartimi A. Š. ir A. Š. perleido šią 624/2964 sklypo dalį V. S., o vėliau ją iš varžytynių nusipirko D. B.. Visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Kadangi duomenys įrašomi tam tikrų dokumentų pagrindu, asmuo, siekiantis įrodyti jų neteisėtumą, turi įrodyti, kad dokumentai, kurių pagrindu šie duomenys įrašyti, yra neteisėti. Kadangi ieškovas neginčija 2006-12-20 pirkimo-pardavimo sutarties Nr. MV7-15399, jis privalo laikytis šios sutarties pagrindu registre įregistruotos jam nuosavybės teise priklausančios sklypo dalies naudojimo tvarkos ( 1t., 155-156 b.l.).

14Ieškovas, komentuodamas šį atsiliepimą ( 1t., 158 b.l.), pažymėjo, kad pačioje 2006-12-20 pirkimo-pardavimo sutartyje ( 1.1 p.p.) nurodyta, kad pirkėjas atskirai naudosis nusipirkta žemės sklypo dalimi, sudarančia 624 kv.m., iš jų po pastatais 37 kv.m., plane nuspalvinta balta spalva, kiemas (101 kv.m.) ir daržas (486 kv.m.), plane nuspalvinti žalia spalva. Nei VĮ Registrų centro perduotoje teismui žemės sklypo byloje, nei su atsakovės atsiliepimu šis žemės sklypo planas teismui nepateiktas; ieškovo įsitikinimu, svarbiausia yra ne neva jame nurodytos spalvos, o plotai, paimti iš 1995-08-07 žemės sklypo plano, kuris yra registruotas VĮ Registrų centre. Jokio kito žemės sklypo plano VĮ Registrų centre nėra, o atsakovės atstovo teikiami planai šios įstaigos archyve atsirado tik 2017 metais, kai jau buvo užvesta ši civilinė byla; vadinasi, jie negalėjo būti teikiami notarui, sudarant 2006-12-20 sutartį, kuri tik įrodo, kad Nekilnojamojo turto registre registruota naudojimosi tvarka pagal sklypo dalių plotus visiškai atitinka 1995-08-07 žemės sklypo planą, kuriuo remiasi ieškovas. G. V. ar bet kuris ankstesnis žemės sklypo dalies savininkas galėjo leisti naudotis atsakovei ar jos tėvams didesne sklypo dalimi, nei jiems priklausytų, tačiau tai nereiškia, kad jis atsisako savo nuosavybės į jam priklausančią sklypo dalį ir būsimųjų savininkų vardu ir jų nesaisto.

15Trečiuoju asmeniu byloje įtraukta MB „Vilsuna“ į teismo pranešimus nereagavo, atsiliepimo byloje nepateikė, teismo posėdžiuose nedalyvavo, todėl byla išnagrinėta jai nedalyvaujant.

16Valstybės įmonė Registrų centras 2017-06-07 ( 1t., b.l. 125) pateikė informaciją, kad žemės sklypo , kurio kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ) kadastro duomenų byloje yra 1999-06-02 pateiktas šio žemės sklypo ribų planas, sudarytas 1995-08-07 ir pateiktas registruojant sklypą Nekilnojamojo turto registre. Nekilnojamojo turto registro archyve saugomos ir 2017 metais pateiktos dvi šio žemės sklypo ribų plano kopijos, iš kurių viena (spalvota) skirta bendrai informacijai, o kita – sklypo ribų pažymėjimui kadastro žemėlapyje. Šios kopijos nėra susijusios su žemės sklypo registravimu Nekilnojamojo turto registre.

17Įtraukta dalyvauti šioje byloje išvadą teikiančia institucija, VĮ Registrų centras pateikė išvadą, kurioje nurodė, jog 624/2964 daliai žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), nuo 2006-12-21 yra įregistruotas juridinis faktas – nustatyta naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarka. Įregistravimo pagrindas – 2006-12-20 Pirkimo-pardavimo sutartis Nr. MV7-15399, kurios 1.1.1 papunktyje nustatyta, jos šios sklypo dalies pirkėjas atskirai naudosis nusipirkta žemės sklypo dalimi, sudarančia 624 kv.m., iš jų po pastatais 37 kv.m., kiemas 101 kv.m. ir daržas 486 kv. m. Ši tvarka buvo įregistruota 1995 m. rugpjūčio 7 d. namų valdos žemės sklypo ribų plano pagrindu; iš šio plano matyti, kad 486 kv.m. daržo dalis susideda iš dviejų dalių – 355 kv.m. ir 131 kv.m. ploto.

18Išvadoje taip pat nurodyta, kad dabartiniams nekilnojamųjų daiktų žemės sklype unikaliu Nr. ( - ) D. N., MB „Vilsuna“ ir Gražinai A. K. yra įregistruotos nuosavybės dalys į kiemo statinius (kiemo aikštelę, stoginę, tvorą, du šulinius, tris lauko tualetus). Tvoros dalis VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2018-01-29 parengtame žemės sklypo plane naudojimosi tvarkai nustatyti ( pagal D. B. pasiūlymą) pažymėta nuo taško 28 iki atkarpos taškų 25-26 nėra įregistruota nekilnojamojo turto registre kaip kitų inžinerinių statinių – kiemo statinių dalis. Įregistruotieji kiemo statiniai yra įregistruoti pagal 1997-02-27 nustatytus kadastro duomenis ir planą (3 t., 15-17 b.l.).

19Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė patikslintu ieškiniu pareikštą reikalavimą ir prašė jį tenkinti ieškinyje ir kituose procesiniuose dokumentuose nurodytais pagrindais. Akcentavo, kad ieškinys yra pareikštas todėl, kad ieškovas negali valdyti, naudotis ir disponuoti visa jam priklausančia žemės sklypo dalimi – 624 m². Byloje įrodyta ir atsakovė neginčija, kad jis yra tokio dydžio sklypo dalies savininkas, o pačios atsakovės ir trečiųjų asmenų į bylą pateiktose fotografijose užfiksuota tvora būtent ir trukdo visa ja naudotis, todėl jis yra pareiškęs šį ieškinį dėl savininko teisių gynimo ir prašo šią tvorą nugriauti. VĮ Registrų centras šioje byloje yra pateikęs paaiškinimą, kad nekilnojamojo turto registre yra įregistruotas ir todėl galioja šio žemės sklypo ribų, nustatytų tarp bendrasavininkių, planas, sudarytas 1995-08-07 ir pateiktas 1999-06-02; kitos, tik 2017 m., t.y., jau užvedus šią bylą pateiktos šio sklypo ribų planų kopijos neatitinka įregistruoto plano, jose nukrypstama nuo jo sprendinių, todėl jomis neturi būti vadovaujamasi. Atkreipė dėmesį į šiuose planuose atliktas ir neaptartas korekcijas ir galimybės pagal juos nustatyti, koks žemės sklypo plotas skiriamas naudotis kiekvienam iš bendrasavininkių, trūkumą. Pažymėjo, kad 2006-12-06 tarp bendrasavininkių buvo nustatyta naudojimosi sklypu tvarka; planas byloje nepateiktas, tačiau 1.1.1 papunktyje žodžiais ir skaičiais aprašyta ieškovui skirta sklypo dalis visiškai atitinka jo nuosavybę bei 1995-08-07 planą; skiriasi tik aprašyme nurodytos spalvos, bet ne prieštaringai ir teisinės reikšmės tai neturi; nurodyta, kad ieškovui priklausančios sklypo dalys - po pastatais 37 kv.m., kiemas 101 kv.m. ir daržas 486 kv.m., susidedantis iš 131 kv.m. ir 356 kv.m. dalių; visos šios dalys ir sudaro 624 kv.m., kuriuos turi teisę ir nori valdyti ieškovas. Net jei tarp ankstesnių sodybos dalių savininkų buvo susitarta dėl kitokios naudojimosi sklypu tvarkos, toks susitarimas nebuvo įregistruotas VĮ Registrų centre, todėl vėlesniems bendrasavininkiams, kurių iki dabartinio ieškovo buvo bent keli, neprivalomas ieškovui, įsigijusiam šį sklypą iš varžytynių. Ginčo objektu tapusi tvora, skirianti ieškovo ir atsakovės naudojamas sklypo dalis, nėra įregistruota VĮ Registrų centre kaip atskiras statinys, nes ji neturi statiniui aktualių parametrų ( betono pamatų ir kt. konstrukcijų); įregistruota yra tik visą sklypą juosianti tvora, dėl kurios ginčas šioje byloje nekyla. MB „Vilsuna“, kuriai pagal registro duomenis priklauso 46/100 šios tvoros, šioje byloje jokios pozicijos neišreiškė, savo teisių neįrodinėjo ir negynė, o ši tvoros dalis visiškai atitinka gyvenamojo namo dalį, priklausančią ieškovui, ir tai suponuoja jo įsitikinimą, kad įsigyjant namo dalį tik dėl kažkokių jam nežinomų niuansų jam nebuvo perleista ir ši tvoros dalis, bet tai šios bylos sprendimui jokios reikšmės neturi.

20Atsakovės ir trečiųjų asmenų Vincento V. N. ir A. N. atstovas teismo posėdžio metu visiškai palaikė procesiniuose dokumentuose išdėstytą atsakovės poziciją nesutikti su patikslintu ieškinio reikalavimu. Jo tvirtinimu, nekilnojamojo turto registre yra įregistruota visa šį sklypą juosianti ir tvora ir jos dalys, atskiriančios bendrasavininkių naudojamus plotus; jos naudojimosi tvarka nenustatyta, dalys neišskirtos, todėl teismas negali įpareigoti išimtinai atsakovę griauti keliems savininkams priklausančią tvoros dalį. Ieškovas turėjo ginčyti nekilnojamojo turto registro duomenis, bet to nedarė, todėl byloje nėra įrodymų, pagrindžiančių jo ieškinio teisėtumą. Ieškovas nėra atlikęs ir permatavimų, įrodančių, kad atsakovė naudojasi didesne sklypo dalimi, nei jai priklauso pagal įsigijimo dokumentus; o VĮ Registrų centras nenurodė, kad atsakovės pateikti planai neįregistruoti – jie įregistruoti, to fakto niekas ir neginčijo, tik nesusiję su daikto ( viso žemės sklypo) įregistravimu nekilnojamojo turto registre. Ieškovas, prieš pirkdamas nekilnojamojo turto dalį, turėjo išsiaiškinti jos ribas ir apimtį, tačiau to nepadarė.

21Trečiasis asmuo A. N. teismo posėdžio metu palaikė atsakovės – savo dukters poziciją ir pažymėjo, kad gyvena šioje sodyboje kelias dešimtis metų, pirmesnioji jų naudojamos ( atsakovei priklausančios) sklypo dalies savininkė buvo parodžiusi ribas, su kitais bendrasavininkiais buvo susitarę dėl tvoros vietos ir jos įrengimo, tuo metu registruoti nekilnojamojo turto registre tokio susitarimo nereikėjo, o kai sužinojo, kad reikia tai padaryti, vis nepavykdavo susitikti visiems bendrasavininkiams, todėl ilgai ir nebuvo įregistruota. G.A. K. ir buvęs dabar ieškovui priklausančios sklypo dalies savininkas G. V. buvo parašais patvirtinę tokį susitarimą ir jis dabar jau yra įregistruotas. Ji naudojasi 1200 kv.m. sklypo dalimi, nes tokią įsigijo, o ieškovas ir pats iš pradžių su tuo sutiko, net užsisodino augalus iš savo sklypo pusės.

22Išvadą teikiančios institucijos VĮ Registrų centras atstovė E. K. nurodė, kad palaiko išvadoje išdėstytus argumentus, jog ieškovui priklausančios žemės sklypo dalies naudojimosi tvarka buvo nustatyta 2006-12-20 sutartyje ir iš prie šios sutarties registravimui pridėto plano yra aišku, kad jam priklausanti daržo dalis, pažymėta indeksu 3, susideda iš dviejų dalių (abipus keliuko į sodybą), sudarančių 131 kv.m. ir 355 kv.m. plotus. Tam tikri prieštaravimai dėl sklypo dalių pažymėjimo spalvomis yra neesminiai, svarbiausia yra sklypo dalių konfigūracija ir plotų atitikimas registruotiems dalių dydžiams, o šiuo atveju D. N. ir prieš tai buvusiems šios sklypo dalies savininkams priklauso būtent tokio dydžio sklypas (624 kv.m., susidedantis iš 37 kv.m. po pastatais, 101 kv.m. kiemo dalies ir 486 kv.m. daržo). 1995-07-26 šio sklypo plane yra nurodyta nemažai tvorų ženklais pažymėtų atkarpų, juosiančių ir dalijančių ginčo sklypą; visos jos tuo metu buvo užfiksuotos ir iki šiol yra įregistruotos kaip nekilnojamojo turto objektas. Tai nebeatitinka faktinės dabartinės situacijos šiame sklype, tačiau kad registravimo duomenys būtų pakeisti, sklypo savininkai turi atlikti naujus kadastrinius matavimus, kurių metu būtų nustatyti aktualūs duomenys ir apsispręsta dėl jų įregistravimo nekilnojamojo turto registre koregavimo.

23Liudytoju apklaustas VĮ Registrų centro matininkas G. F. parodė, kad jis ieškovo D. B. užsakymu 2018-01-29 parengė žemės sklypo unikaliu Nr. Nr. ( - ), esančio ( - ), planą naudojimosi tvarkai nustatyti. Šiame plane tvoros ženklais yra pažymėta ir atkarpa tarp 28 taško ( šis skaičius parašytas šiek tiek žemiai, nes netilpo; taškas yra patamsintas rutuliukas pačiame kampe) ir atskirai neįvardinto taško tarp 25 ir 26 taškų, kur einanti tvora atkerta ieškovui naudotis priskirtą sklypo dalį. Matininkas nurodė, kad sudarydamas šį planą rėmėsi ieškovo jam pateiktu planu, bet ne 1995-08-07 žemės sklypo naudojimosi dalių planu, kuris yra įregistruotas VĮ Registrų centre; jis netikrino šio sklypo duomenų bazės, nesiaiškino, kurie joje esantys planai yra galiojantys, rėmėsi tuo, ką gavo iš ieškovo. Pažymėjo, kad apskritai šio sklypo kadastriniai matavimai nebeatitinka naujausių tikslumo reikalavimų, nes yra atlikti vietinėje koordinačių sistemoje, o ne bendrojoje, ir 2018-01-29 jo parengtame plane matyti, kad tvora yra aptverta netgi dalis aplink šį sklypą esančios valstybinės žemės, todėl visiškai neneaišku, kiek šio sklypo bendrasavininkių turimos nuosavybės dalys atitinka jų naudojamas šio sklypo dalis.

24Iš rašytinių įrodymų nustatytos bylos aplinkybės:2014-11-20 turto pardavimo iš varžytynių aktu antstolis A. S. pardavė skolininkei V. S. nuosavybės teise priklausantį turtą – 624/2964 dalis žemės sklypo, bendras plotas 0,2964 ha, unikalus Nr. ( - ), ir 46/100 dalis pastato – gyvenamojo namo, bendras plotas 119,96 kv.m., unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), pirkėjui D. B. (1t., 6 l.). Šio akto pagrindu šis nekilnojamasis turtas 2014-11-25 įregistruotas nekilnojamojo turto registre kaip D. B. nuosavybė; pažymėta, kad 2006-12-20 pirkimo- pardavimo sutarties pagrindu nuo 2006-12-21 įregistruota naudojimosi 624/2964 žemės sklypo dalimi tvarka ( 1t., 7 l.). Iš 2 t., 127 l. esančio 2006-11-22 V.V. N. pareiškimo Klaipėdos m. 1 notarų biurui matyti, kad šiuo dokumentu V.V. N. pareiškė sutinkąs, kad A. Š. 624/2964 dalių žemės sklypo ir 46/100 dalių gyvenamojo pastato pirkėjas atskirai naudosis parduodama žemės sklypo dalimi, sudarančia iš viso 624 m², iš jų po pastatais 37 m², plane nuspalvinta baltai, kiemu (101 m²) ir daržu (486 m²), plane nuspalvinta žaliai; kitų su pirkimo-pardavimo sutarties paruošimu ir sudarymu susijusių dokumentų notarė pateikti negalėjo, nes 2017-12-28 jie buvo sunaikinti ( 2 t., 128 b.l.).

25Iš patikslinto 2014-11-27 nekilnojamojo turto registro išrašo matyti, kad D. B. įregistruota nuosavybės teisė į 46/100 pastato unikaliu Nr. ( - ); nuosavybės teisė į 46/100 kitų statinių unikaliu Nr. ( - ) ( kiemo aikštelė, stoginė, tvora, šulinys (2 vnt.) ir lauko tualetas (3 vnt.), jam nebuvo įregistruota, nes jis šio nekilnojamojo turto iš varžytynių neįgijo, nors visi šie statiniai priklauso pastatui unikaliu Nr. ( - ) (1 t., 8-10, 11-14 l.).

261995-08-02 AB „Inžineriniai tyrinėjimai: sudarytame 1964 kv.m. žemės sklypo, esančio ( - ). Plane, pasirašytame žemės naudotojų G.A. K., V.V. N. ir G. V., nustatytos ir skirtingai nuspalvintos jų naudojimui priskirtos sklypo dalys (1 t., 15 l.). Tokios pat šio sklypo dalys kiekvienam iš jų nurodytos 1995-08-07 parengtame žemės sklypo plane, kuriame yra Klaipėdos rajono savivaldybės architektūros ir urbanistikos tarnybos vyr. architektės V. V. atžyma „tik išorinės žemės sklypo dalys; reikalinga pasirengti sklypo pasidalinimo planą tarpusavio susitarimo pagrindu arba teismine tvarka“ (1t., 16 b.l.). Spalvota šio plano kopija yra 1t., 132 lape, nespalvota – 133 lape.

272009-03-12 notarine dovanojimo sutartimi Vincentas V. N. ir A. N. padovanojo jiems priklausantį turtą – 1200/2964 dalis žemės sklypo, bendras plotas 0,2964 ha, unikalus Nr. ( - ), 27/100 dalis pastato – gyvenamojo namo, bendras plotas 119,96 kv.m., unikalus Nr. ( - ), 21/50 dalį kiemo rūsio, unikalus Nr. ( - ), garažą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ) ir 27/100 dalis gyvenamojo namo priklausinių – kiemo statinių (kiemo aikštelė, stoginė, tvora, šulinys (2 vnt.) ir lauko tualetas (3 vnt.), esančius ( - ) (1 t., 48-49 b.l.).

281995-08-28 Klaipėdos r. žemėtvarkos tarnybos viršininko G. S. patvirtinto 1995-08-07 AB „Inžineriniai tyrinėjimai“ sudaryto žemės sklypo plano kopijose matyti nutrintų linijų ir skaičių ir yra rankraštinis įrašas „Su Vincento V. N. žemės sklypo padalijimo sutinku, G. V. 1998.12.17d.“ ir parašas (1t., 50, 51, 52 b.l.). Paskutinės kopijos tikrumas patvirtintas VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo archyvo vedėjos spaudu ir parašu 2017-02-28.

291996-04-25 Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimu buvo nustatyta šio žemės sklypo naudojimosi tvarka pagal 21 b.l. esantį planą, pagal kurią G.A. K. priskirta naudotis geltonai nuspalvinta sklypo dalis, pažymėta indeksu ‚A“, 1140 m² ploto, Vincentui-V. N. – raudonai nuspalvinta sklypo dalis, pažymėta indeksu „B“, sudaranti 1200 m²; G. V. – žaliai nuspalvinta sklypo dalis, pažymėta indeksu „C“, sudaranti 624 m² (1 t., 54 b.l.). Šis sprendimas panaikintas 1996-11-26 Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartimi ir byla perduota iš naujo nagrinėti Klaipėdos rajono apylinkės teismui, nurodant aiškintis, kokio dydžio žemės sklypas buvo skirtas šiai sodybai , kokios yra jo ribos ir kokį plotą sklypas užima faktiškai ir t.t. ( prijungtos civilinės bylos Nr. 2-22/1999 135-136 lapai). Naujas teismo sprendimas šioje byloje nebuvo priimtas, šalims pareiškus, kad jos sudarė taikos sutartį ir sutinka su G.A. K. pasiūlytu naudojimosi žemės sklypu tvarkos planu. Šios bylos 21 lape yra 1995-08-23 AB „Inžineriniai tyrinėjimai“ parengtas planas, kuriame G. V. siūloma skirti naudotis 624 m² ploto sklypo dalimi, susidedančia iš 178 kv.m. ir 288 kv.m. daržo, 121 kv.m. kiemo (pažymėti žalia spalva) ir 37 kv.m. po pastatais (palikta balta spalva), o 197 lape – UAB „Inžineriniai tyrinėjimai“ 1995-08-07 datuotas planas, kuriame G. V. siūlomos naudotis žemės sklypo dalies lokalizacija ir bendras plotas lieka nepakitę; įtarimų kelia neaptartas raudonos ir žalios spalvų persidengimas, neaišku kaip įtakojantis ant šio persidengimo ribos nurodytą daržo plotą, pažymėtą indeksu 3/335.

30UAB „Gressus“ 2016-05-24 sudarytame žemės sklypo plane indeksu „B“ pažymėta 624 m² turinti sudaryti sklypo dalis, dar labiau ją susiaurinant, pastumiant ribą nuo indeksu „A“ pažymėtos dalies toliau nei pažymėta šias sklypų dalis skirianti tvora; sutikimą su tokiomis ribomis yra parašu patvirtinusi tik D. N. (58 b.l.).

31UAB ‚Geosmart“ 2015-01-13 parengtame žemės sklypo ( - ) plane išskirti tik 475 m² ir 112 m² plotai sklypo ne po pastatais, kuriais norėtų naudotis ieškovas, ir pažymėta tvora, kurios dalis skiria šiuos sklypus vieną nuo kito ( 2 t., 185 l.)..

322006-12-20 pirkimo-pardavimo sutartimi sutuoktiniai A. Š. ir A. Š. pardavė, o V. S. nupirko 624/2964 dalis žemės sklypo , bendras plotas 0,2964 ha, unikalus Nr. ( - ), pažymint, kad pirkėjas atskirai naudosis 624 kv.m. sklypo dalimi, iš jų po pastatais 37 kv.m., plane nuspalvinta balta spalva, kiemu (101 kv.m.) ir daržu (486 kv.m.), plane nuspalvinti žalia spalva pagal V.V. N. pareiškimą, tvirtintą 2006-11-22 Klaipėdos m. notarės A. K. ir G.A. K. pareiškimą, tvirtintą 2006-12-19 Vilniaus rajono notarės L. Š. (1 T., 59-61 l). 1 t. 65 l. pateikta senos betono stulpelių – vielos tinklo tvoros fotografija, 1 t. 111-114 lapuose – platesnis tvoros ir želdinių aplink ją vaizdas.

331999-12-30 sudarytoje ir Klaipėdos m. 4 notarų biuro notarės I. M. patvirtintoje sutartyje G. V., G.A. K. ir V.V. N. susitarė, kad jiems visiems bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančioje nuosavybėje G. V. priklausė 38/100 dalys gyvenamojo namo ir kiemo statinių, V.V. N. ir G.A. K. – po 31/100 šių statinių, o po G. V. atliktos namo rekonstrukcijos, dėl kurios padidėjo bendras namo plotas, G. V. nuosavybės dalis statinių atžvilgiu padidėjo iki 46/100; bendrasavininkiai susitarė ir dėl patalpų naudojimosi tvarkos (1t., 91-93 l.).

34Ieškinys atmetamas.

35Lietuvos Respublikos CPK 5, 135, 141 straipsniuose įtvirtinta ieškovo teisė ir pareiga suformuluoti atsakovui reiškiamo ieškinio reikalavimus, jų pagrindą ir dalyką, kuriuos teismas turi išnagrinėti, vadovaudamasis tame tarpe ir rungimosi, dispozityvumo bei šalių procesinio lygiateisiškumo principais, o CPK 178 straipsnyje nurodyta, kad bendrosios ginčo teisenos bylose šalys pačios turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Šioje byloje buvo išnaudotos visos galimybės atkreipti ieškovo dėmesį į jo reiškiamo reikalavimo nagrinėjimo ir patenkinimo sudėtingumą, esant prieštaringiems byloje surinktiems įrodymams, tačiau net ir išnaudojus visas civilinio proceso galimybes, tame tarpe ir išvadą teikiančių institucijų įtraukimą, įrodymų tyrimo atnaujinimą ir pareigos įrodinėti turinio išaiškinimą, nebuvo surinkta pakankama visuma vienas kitą patvirtinančių įrodymų, kad ieškovo ieškinys galėtų būti patenkintas.

36Bylos nagrinėjimo metu ilgą laiką buvo ginčijamasi, kokia naudojimosi šiuo sklypu tvarka iš tiesų yra nustatyta ir ar ji nepažeidžia nei vienos šalies teisių valdyti tokio dydžio žemės sklypą, kokį jos yra įsigijusios. Tik atnaujinus įrodymų tyrimą ir gavus VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo išvadą su ją patvirtinančiais dokumentais, teismui neliko abejonių, kad naudojimosi ginčo sklypu tvarka yra nustatyta 2006-12-20 žemės sklypo dalies pirkimo-pardavimo sutartyje ir pagal 1995-08-07 AB „Inžineriniai tyrinėjimai“ parengtą planą, kuriame aiškiai pažymėtos visiems trims sklypo bendrasavininkiams naudotis bendrai (po pastatais ir kieme) ir atskirai (soduose ir daržuose) paskirtos sklypo dalys, kurių suma visiškai atitinka kiekvienam bendrasavininkiui nuosavybės teise priklausantį žemės plotą. Viso bylos nagrinėjimo metu nei šalys, nei išvadą teikianti institucija, kaupianti šiuos dokumentus, nepateikė teismui spalvoto šio plano, kuriame bendrasavininkiams priklausančios dalys būtų pažymėtos 2006-12-20 sutartyje nurodytomis spalvomis, tačiau tai teismas vertina kaip neesminį trūkumą, nes, kaip ir posėdyje pažymėjo VĮ Registrų centro atstovė, svarbiausia yra kiekvienam bendrasavininkiui skirtos naudotis sklypo dalies dydis ( kad jis atitiktų jo nuosavybės dalį) ir konfigūracija, o tai yra visiškai aiškiai nurodyta ir teismui pateiktame nespalvotame plane.

37Patikslintu ieškiniu ieškovas reikalauja įpareigoti atsakovę pašalinti tvoros dalį, pastatytą jam naudotis skirtoje žemės sklypo dalyje nuo taško 28 iki atkarpos tarp taškų 25 ir 26, vadovaudamasis 2018-01-29 pagal jo pasiūlymą parengtu VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo matininko G. F. planu, kurį yra patvirtinęs iš šio filialo direktorius E. Š.. Kaip paaiškėjo bylos nagrinėjimo metu iš šalių pasisakymų, matininko G. F. apklausos ir vizualaus šio plano lyginimo su 1995-08-07 AB „Inžineriniai tyrinėjimai“ parengtu planu, šiedu planai, nors ir panašūs, nėra tokie identiški, kad būtų galima daryti pagrįstą ir vienareikšmišką išvadą, jog sklypų naudojimo dalys naujajame plane yra nustatytos pagal 1995-08-07 planą ir atitinkamai – tvora, kurią reikia pašalinti, neginčijamai yra ieškovui naudotis priskirtoje žemės sklypo dalyje. Pats 2018-01-29 planą rengęs matininkas nurodė 1995-08-07 planu, rengdamas savo planą, nesirėmęs, rėmęsis pakoreguota atsakovės naudai jo versija ir ieškovo žodiniu paaiškinimu, o tai nėra oficiali ir pakankama informacija, galinti būti teismo sprendimo pagrindu.

38Ieškovo reikalavimo formulavimas, teismui netgi atnaujinus įrodymų tyrimą ir pasiūlius jį sukonkretinti, nėra visiškai konkretus ir tai taip pat yra kliūtis jo patenkinimui – nenurodomas šalintinos tvoros ilgis, o jos buvimo vieta nurodyta tik apytiksliai – nuo taško 28, kuris nėra aiškiai pažymėtas brėžinyje išskirtų skirtingomis spalvomis sklypo dalių kamputyje, iki nežinia kokio taško atkarpoje tarp 25 ir 26 taškų. Ieškiniu prašoma įpareigoti atsakovę tvorą iš tos vietos pašalinti arba perkelti, tačiau šiam reikalavimui trūksta teismo sprendimui reikalingo konkretumo, kuris, patenkinus tokį reikalavimą, gali ateityje sąlygoti papildomus ginčus dėl jo vykdymo.

39Galiausiai ieškovas, pasirinkęs reikšti reikalavimą dėl šios tvoros dalis pašalinimo atsakovei D. N., neįrodė, kad ši tvoros dalis priklauso tik jai. Atsakovė per savo atstovą viso bylos nagrinėjimo metu įrodinėjo, kad ši tvoros dalis yra nekilnojamojo daikto – šio žemės sklypo kiemo statinių – dalis ir kaip tokia priklauso ne tik atsakovei, bet ir trečiaisiais asmenimis šioje byloje įtrauktiems G.A. K. bei MB „Vilsuna“, nes taip yra nurodyta Nekilnojamojo turto kadastro duomenų banko išraše. VĮ Registrų centro pateiktoje išvadoje buvo gana kategoriškai nurodyta, kad ši tvoros dalis į unikalų numerį turinčių šio sklypo kiemo statinių (tvoros) visumą neįeina, tačiau posėdžio metu išvadą teikiančios institucijos atstovė paaiškino, kad kaip tvoros ženklu pažymėta tvoros atkarpa ir ši tvora laikytina unikalų numerį turinčių šio sklypo kiemo statinių (tvoros) dalimi. Atmesti šiuos žodinius paaiškinimus ir besąlygiškai kliautis vien rašytine išvada teismas negali, juolab kad ši išvados dalis buvo grindžiama 1995-07-26 Valstybės įmonės „Respublikinis inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biuras“ Klaipėdos filialo parengtu planu, kuris labai skiriasi nuo 1995-08-07 plane nustatytų ir įregistruotų viso šio sklypo parametrų ir net konfigūracijos ir nebeaišku, ar jame pažymėtos ir įregistruotos tvoros beatitinka egzistuojančias šiuo metu. Svarbu pažymėti, kad nei šis, nei kiti VĮ Registrų centre registruoti šio sklypo planai nebuvo ieškovo ginčijami ir nuginčyti, nebuvo inicijuoti ir tikslūs viso šio sklypo kadastriniai matavimai, netikslintos dabar realiai egzistuojančių tvorų buvimo vietos ir jų santykis su ta tvora, kuri kaip nekilnojamojo turto objektas yra įregistruota, suteikiant unikalųjį numerį. Visa tai neduoda pakankamo pagrindo teismui įpareigoti vien tik atsakę D. N. pašalinti ieškinyje nurodytą tvoros dalį, o kadangi ieškovas net pasiūlius savo reikalavimų ar atsakovų sąrašo nepatikslino, jo ieškinys ir dėl šios priežasties pripažįstamas nepakankamai pagrįstu ir tenkintinu.

40Dėl bylinėjimosi išlaidų

41Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos šalims proporcingai teismo patenkintų ar atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys). Kadangi ieškinys atmetamas visiškai, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos, nors ir yra pagrįstos byloje pateiktais dokumentais. Atsakovei iš ieškovo bylinėjimosi išlaidų atlyginimas nepriteisiamas, nes byloje nėra pateikta jokių šias išlaidas patvirtinančių dokumentų (CPK 96 straipsnis).

42Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

43ieškinį atmesti.

44Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmus.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėja Jurgita... 2. sekretoriaujant Aušrai Jokubauskienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Dovydui Cvetkovui,... 4. atsakovės ir trečiųjų asmenų A. N. ir Vincento V. N. atstovui advokatui... 5. trečiajam asmeniui A. N.,... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo D. B.... 7. Teismas... 8. Ieškovas patikslintu ieškiniu pareiškė reikalavimą pašalinti jam... 9. Savo ieškinio reikalavimą ieškovas grindžia tuo, kad 2014-11-20 turto... 10. Atsakovė atsiliepime į patikslintą ieškovo ieškinį ir anksčiau... 11. Susipažinęs su šiuo atsiliepimu, ieškovas pateikė atsiliepimą, kuriame... 12. Trečiasis asmuo Gražina A. K. atsiliepime į ieškinį (1 t., 67 b.l.)... 13. Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos, būdama įtraukta... 14. Ieškovas, komentuodamas šį atsiliepimą ( 1t., 158 b.l.), pažymėjo, kad... 15. Trečiuoju asmeniu byloje įtraukta MB „Vilsuna“ į teismo pranešimus... 16. Valstybės įmonė Registrų centras 2017-06-07 ( 1t., b.l. 125) pateikė... 17. Įtraukta dalyvauti šioje byloje išvadą teikiančia institucija, VĮ... 18. Išvadoje taip pat nurodyta, kad dabartiniams nekilnojamųjų daiktų žemės... 19. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė patikslintu ieškiniu... 20. Atsakovės ir trečiųjų asmenų Vincento V. N. ir A. N. atstovas teismo... 21. Trečiasis asmuo A. N. teismo posėdžio metu palaikė atsakovės – savo... 22. Išvadą teikiančios institucijos VĮ Registrų centras atstovė E. K.... 23. Liudytoju apklaustas VĮ Registrų centro matininkas G. F. parodė, kad jis... 24. Iš rašytinių įrodymų nustatytos bylos aplinkybės:2014-11-20 turto... 25. Iš patikslinto 2014-11-27 nekilnojamojo turto registro išrašo matyti, kad D.... 26. 1995-08-02 AB „Inžineriniai tyrinėjimai: sudarytame 1964 kv.m. žemės... 27. 2009-03-12 notarine dovanojimo sutartimi Vincentas V. N. ir A. N. padovanojo... 28. 1995-08-28 Klaipėdos r. žemėtvarkos tarnybos viršininko G. S. patvirtinto... 29. 1996-04-25 Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimu buvo nustatyta šio... 30. UAB „Gressus“ 2016-05-24 sudarytame žemės sklypo plane indeksu „B“... 31. UAB ‚Geosmart“ 2015-01-13 parengtame žemės sklypo ( - ) plane išskirti... 32. 2006-12-20 pirkimo-pardavimo sutartimi sutuoktiniai A. Š. ir A. Š. pardavė,... 33. 1999-12-30 sudarytoje ir Klaipėdos m. 4 notarų biuro notarės I. M.... 34. Ieškinys atmetamas.... 35. Lietuvos Respublikos CPK 5, 135, 141 straipsniuose įtvirtinta ieškovo teisė... 36. Bylos nagrinėjimo metu ilgą laiką buvo ginčijamasi, kokia naudojimosi šiuo... 37. Patikslintu ieškiniu ieškovas reikalauja įpareigoti atsakovę pašalinti... 38. Ieškovo reikalavimo formulavimas, teismui netgi atnaujinus įrodymų tyrimą... 39. Galiausiai ieškovas, pasirinkęs reikšti reikalavimą dėl šios tvoros dalis... 40. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 41. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos šalims proporcingai teismo patenkintų ar... 42. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 270 straipsniais, teismas... 43. ieškinį atmesti.... 44. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos...