Byla I-1149-331/2013
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Henriko Sadausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Egidijos Puzinskaitės ir Nijolės Žalnieriūnienės, dalyvaujant pareiškėjo atstovei advokatei Astai Astrauskienei, atsakovo atstovei Astai Vitėnienei, teismo posėdyje nagrinėdama administracinę bylą pagal pareiškėjo ( - ) piliečio A. Z. skundą atsakovui Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau ? Migracijos departamentas) dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2( - ) Migracijos departamentas sprendimu Nr. ( - ) nusprendė nesuteikti ( - ) piliečiui A. Z. laikino teritorinio prieglobsčio, pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos Lietuvos Respublikoje (b. l. 4-5).

3Pareiškėjas nesutikdamas su šiuo sprendimu kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1-3) ir prašo panaikinti ( - ) sprendimą Nr. ( - ) bei įpareigoti atsakovą išnagrinėti jo prašymą dėl prieglobsčio suteikimo iš naujo. Paaiškino, kad priimtas sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas.

4Migracijos departamentas su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 14-15).

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012-12-10 nutartimi pripažino pareiškėjo A. Z. dalyvavimą teismo posėdyje būtinu (b. l. 19). Teismas pripažindamas pareiškėjo dalyvavimą bylos nagrinėjime būtinu, nurodė, kad be jo dalyvavimo, esant tokiai bylos medžiagai, negalima objektyviai išnagrinėti administracinės bylos. Jis turėtų paaiškinti visas aplinkybes nurodytas skunde.

6Skundas paliekamas nenagrinėtas.

7Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 103 straipsnis numato skundo (prašymo) palikimo nenagrinėtu pagrindus. Vienas iš pagrindų, numatytų įstatyme, yra pareiškėjo neatvykimas į teismo posėdį. 2012-12-10 teismo nutartimi pripažinus pareiškėjo dalyvavimą būtinu teismo posėdyje ir jam neatvykus į teismo posėdį, įvykusį 2013-01-15, 9.00 val., yra pagrindas skundą palikti nenagrinėtą.

8Byloje nustatyta, kad A. Z. skundą dėl Migracijos departamento ( - ) sprendimo Nr. ( - ) panaikinimo surašė 2012-10-15. Pareiškėjo skundas Vilniaus apygardos administraciniame teisme gautas 2012-10-15 (b. l. 1-3). A. Z. skunde gyvenamąją vietą nurodė adresu: Vilniaus g. 100, Pabradė, Švenčionių rajonas, Užsieniečių registracijos centras. Pareiškėjui siųstas teismo šaukimas grįžo neįteiktas, į teismo posėdį pareiškėjas neatvyko. A. Z. buvo kviečiamas teismo šaukimu, siunčiant jį pareiškėjo skunde nurodytu adresu. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centro Štabo tyrimo skyrius 2012-12-14 raštu Nr. (21/26)-7K-3541 paaiškino, kad ( - ) pilietis A. Z. 2012-11-13 išvyko iš Užsieniečių registracijos centro ir negrįžo (b. l. 22).

9Teismas išspręsti bylą pagal esančią byloje medžiagą negali. Pareiškėjo skundas yra neišsamus, jame aiškiai nenurodytos faktinės aplinkybės dėl prieglobsčio Lietuvos Respublikoje nesuteikimo.

10Apie šią aplinkybę pranešti pareiškėjui neįmanoma. Pareiškėjas Lietuvos Respublikoje pastovios gyvenamosios vietos neturi, jo buvimo vieta nežinoma, apie adreso pasikeitimą teismui nepranešė, t.y. nesilaikė pareigos, tiesiogiai numatytos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 77 straipsnio 1 dalies nuostatų.

11Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad pareiškėjo A. Z. skundas turi būti paliktas nenagrinėtas nesant galimybės išspręsti bylą pagal esančią byloje medžiagą (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 103 straipsnio 5 punktas).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 103 str. 1 d. 5 p., 104 str.,

Nutarė

13( - ) piliečio A. Z. skundą palikti nenagrinėtą.

14Nutartis per septynias dienas nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai