Byla 2-2655/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Naftos grupė“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 23 d. nutarties, kuria civilinė byla Nr. 2-1622-265/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Naftos grupė“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Klaipėdos nafta“ dėl nuostolių priteisimo, įpareigojimo vykdyti sutartinį įsipareigojimą ir sutarties nutraukimo pagrindų bei atsakovo akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Naftos grupė“ dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, nuostolių atlyginimo bei nepagrįsto praturtėjimo, perduota nagrinėti kitam teismui,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Naftos grupė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui AB „Klaipėdos nafta“ ir prašė iš atsakovo priteisti 17 090 795,49 Lt nuostolių atlyginimą bei 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, įpareigoti atsakovą vykdyti ieškovo instrukcijas pagal sutartį dėl disponavimo vakuuminio gazolio likučiais, o būtent įpareigoti pakrauti 5 517 132 kg vakuuminio gazolio į ieškovo nurodytą tanklaivį, suderintą su Somitekno Ltd, priteisti bylinėjimosi išlaidas bei pripažinti, jog 2004 m. gruodžio 22 d. Paslaugų teikimo, susijusio su žalios naftos ir naftos produktų perkrovimu, sutartis Nr. 12-12-2005 nutraukta dėl atsakovo kaltės.

4Atsakovas AB „Klaipėdos nafta“ priešieškiniu prašė pripažinti negaliojančia 2004 m. gruodžio 22 d. Paslaugų teikimo, susijusio su žalios naftos ir naftos produktų perkrovimu, sutartį Nr. 12-12-2005, priteisti iš ieškovo atsakovui 34 778 000 Lt nuostolių atlyginimo, 6 938 480 Lt nepagrįstai gautų pajamų bei 910 675 Lt palūkanų, iš viso 42 627 155 Lt, ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas taip pat prašė perduoti bylą nagrinėti Vilniaus apygardos teismui, nes priešieškinio reikalavimai inter alia grindžiami Konkurencijos įstatymo normomis.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi patenkino atsakovo AB „Klaipėdos nafta“ prašymą, civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Naftos grupė“ ieškinį atsakovui AB „Klaipėdos nafta“ dėl nuostolių priteisimo, įpareigojimo vykdyti sutartinį įsipareigojimą ir sutarties nutraukimo pagrindų bei atsakovo AB „Klaipėdos nafta“ priešieškinį ieškovui UAB „Naftos grupė“ dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, nuostolių atlyginimo bei nepagrįsto praturtėjimo perdavė nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.

7Teismas nurodė, kad CPK 28 straipsnio 4 punktas nustato, jog įstatymuose gali būti nustatyta, kad tam tikras civilines bylas kaip pirmosios instancijos teismas nagrinėja tik Vilniaus apygardos teismas, o Konkurencijos įstatymo 50 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad ūkio subjektas, kurio teisėti interesai pažeidžiami draudžiamais konkurenciją ribojančiais veiksmais, dėl žalos atlyginimo ar neteisėtų veiksmų atlikimo turi teisę kreiptis su ieškiniu į Vilniaus apygardos teismą. Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju atsakovo priešieškinio inter alia reikalavimai grindžiami Konkurencijos įstatymo normomis, t. y. atsakovas įrodinėja, kad 2004 m. gruodžio 22 d. Paslaugų teikimo, susijusio su žalios naftos ir naftos produktų perkrovimu, sutartis Nr. 12-12-2005 pažeidžia Konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, įtvirtinantį imperatyvų draudimą sudaryti konkurenciją ribojančius susitarimus. Teismo teigimu, atsižvelgus į tai, priešieškinio teismingumas priskirtinas Vilniaus apygardos teismui. Teismas taip pat pažymėjo, kad CPK 143 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog priešieškinis pareiškiamas pagal CPK nustatytas taisykles ieškiniui pareikšti, o pagal CPK 33 straipsnio 2 dalį priešieškinis, neatsižvelgiant į tai, koks jo teismingumas, pareiškimas tos vietos teismui, kuriame nagrinėjamas pradinis ieškinys; jeigu priešieškinio padavimas keičia rūšinį bylos teismingumą, pradinį ieškinį nagrinėjantis teismas perduoda visą bylą nagrinėti pagal rūšinį teismingumą. Dėl tokių argumentų teismas nagrinėjamą civilinę bylą pagal teismingumą perdavė nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Naftos grupė“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 23 d. nutartį. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Bylos pasirengimo metu Klaipėdos apygardos teismas gavo atsakovo priešieškinį, kuriame buvo prašoma perduoti bylos nagrinėjimą Vilniaus apygardos teismui, nes vienas iš priešieškinio reikalavimų neva grindžiamas Konkurencijos įstatymo nuostatų pažeidimu. Priešieškinio priėmimo klausimą sprendęs Klaipėdos apygardos teismas su tokia atsakovo išdėstyta pozicija nesutiko, priešieškinį priėmė nagrinėti jau pradėtoje civilinėje byloje, atliko pasirengimo pagal priešieškinį byloje veiksmus. Taigi bylą nagrinėjantis teismas nematė kliūčių nagrinėti atsakovo reikalavimus toje pačioje byloje ir nelaikė, kad yra pagrindas taikyti CPK 28 straipsnio 1 dalies 4 punkto bei Konkurencijos įstatymo 50 straipsnio 1 dalies nuostatas. Vėliau teismas priėmė skundžiamą nutartį, kurią iš esmės grindė priešieškinyje išdėstytais argumentais dėl išimtinio teismingumo, nors šių argumentų nelaikė svarbiais priešieškinio priėmimo stadijoje.
  2. Ieškinio bei priešieškinio reikalavimai nėra taip glaudžiai tarpusavyje susiję, kad juos būtinai reikėtų nagrinėti vienoje byloje. Jei atsakovas mano, kad yra pagrindas taikyti Konkurencijos įstatymo 5 ir 50 straipsnių nuostatas, tai šie atsakovo reikalavimai gali ir turi būti nagrinėjami Vilniaus apygardos teisme, vadovaujantis CPK 28 straipsnio 1 dalies 4 punktu. CPK 33 straipsnio 2 dalies nuostatos yra išvestinės ir taikytinos tik tada, kai yra pagrindas taikyti CPK 143 straipsnio nuostatas, su sąlyga, kad ieškinio negalima nagrinėti skyrium nuo priešieškinio, kurio teismingumas yra kitoks nei ieškinio. Nagrinėjamoje byloje nepagrįsta argumentacija dėl CPK 33 straipsnio 2 dalies nuostatų taikymo.
  3. Ieškovo reikalavimų išnagrinėjimui teisme byloje bus prašoma apklausti daug tiek ieškovo, tiek atsakovo atstovų bei liudytojų, kurie gyvena ir dirba Klaipėdoje arba Klaipėdos regione, be to, bylą nagrinėjantis teismas yra pradėjęs ne tik pasirengimą pagal ieškovo ieškinį, bet ir pagal atsakovo priešieškinį, tad bylos perdavimas Vilniaus apygardos teismui dalyje dėl nagrinėjimo ieškovo reikalavimų, keliamų ieškinyje, nukreiptų į atsakovą, kurio buveinė yra Klaipėdoje, pažeistų proceso koncentruotumo principą (CPK 7 str.).
  4. Priešieškinyje teigiama, kad neva buvo pažeistas Konkurencijos įstatymo 5 straipsnyje įtvirtintas draudimas sudaryti konkurenciją ribojančius susitarimus, tačiau šiuo pagrindu neprašoma pripažinti negaliojančia ginčo sutartį. Tokiu būdu, nėra pagrindo teigti, kad reikalavimas patenka po Konkurencijos įstatymo 50 straipsnio 1 dalies nuostatomis, įpareigojančiomis tam tikrus ginčus nagrinėti išimtinai Vilniaus apygardos teisme.
  5. Vilniaus apygardos teisme teisėjams tenka vienas didžiausių darbo krūvių; bylos šiame teisme nagrinėjamos lėčiau nei Klaipėdos apygardos teisme dėl objektyvių priežasčių. Ieškovo ieškinyje keliamų reikalavimų perdavimas nagrinėti Vilniaus apygardos teismui užvilkins bylos nagrinėjimą tiek dėl objektyvaus teismo užimtumo, tiek ir dėl to, kad bylą paskirtas nagrinėti teisėjas privalės pasirengimą byloje pradėti iš naujo (CPK 14, 16 str.). Tokia bylos teismuose eiga yra nesuderinama su ieškovo teise į teisingą ir operatyvų teismą.

10Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą atsakovas AB ,,Klaipėdos nafta“ prašo jį atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:

  1. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad jo reikalavimų išsprendimas nepriklauso išimtinei Vilniaus apygardos teismo kompetencijai.
  2. Ieškinio ir priešieškinio reikalavimų nagrinėjimas Vilniaus apygardos teisme nepažeis proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų.
  3. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad ta aplinkybė, jog atsakovas priešieškinyje neprašė sutarties pripažinti negaliojančia, lemia, kad nebuvo pažeistas draudimas sudaryti konkurenciją ribojančius susitarimus.
  4. Argumentai dėl per didelio Vilniaus apygardos teismo krūvio yra neadekvatūs.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstos teismo sprendimo (nutarties) dalies teisėtumą ir pagrįstumą pagal skundo argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 str.).

14CPK 28 straipsnio 4 punktas nustato, kad Vilniaus apygardos teismui teismingos civilinės bylos, kurias tik jis nagrinėja pagal galiojančius įstatymus kaip pirmosios instancijos teismas. Pagal Konkurencijos įstatymo 50 straipsnį ūkio subjektas, kurio teisėti interesai pažeidžiami veiksmais, pažeidžiančiais Europos Bendrijos steigimo sutarties 81 ar 82 straipsnius ar kitais Konkurencijos įstatymo draudžiamais konkurenciją ribojančiais veiksmais, turi teisę kreiptis į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu dėl: 1) neteisėtų veiksmų nutraukimo; 2) padarytos žalos atlyginimo.

15Teismas nutartimi perduoda bylą nagrinėti kitam teismui, jeigu, iškėlus bylą tame teisme, paaiškėja, kad ji buvo priimta pažeidžiant teismingumo taisykles (CPK 34 str. 2 d. 4 p.). Pagal CPK 33 straipsnio 3 dalį, jeigu vienas iš reikalavimų turi būti pareiškiamas pagal išimtinio teismingumo taisykles, tai ir visas ieškinys paduodamas pagal išimtinio teismingumo taisykles, o pagal CPK 33 straipsnio 2 dalį priešieškinis, neatsižvelgiant į tai, koks jo teismingumas, pareiškiamas tos vietos teismui, kuriame nagrinėjamas pradinis ieškinys. Tačiau, atsakovui pareiškus priešieškinį, teismingą pagal išimtinio teismingumo taisykles kitam teismui nei paduotas ieškinys, visa byla turi būti nagrinėjama pagal išimtinio teismingumo taisykles (CPK 33 str. 3 d.). Taigi tokiu atveju pradinį ieškinį nagrinėjantis teismas perduoda bylą nagrinėti pagal rūšinį teismingumą kitam teismui.

16Teisėjų kolegijos nuomone, pagal priešieškinio turinį matyti, kad atsakovas reikalauja pripažinti negaliojančia 2004 m. gruodžio 22 d. Paslaugų teikimo, susijusio su žalios naftos ir naftos produktų perkrovimu, sutartį Nr. 12-12-2005, priteisti iš ieškovo atsakovui 34 778 000 Lt nuostolių atlyginimo. atsižvelgus į priešieškinyje (5 t., b. l. 154-171) nurodytus reikalavimų pagrindus (atsakovas teigia, kad ši sutartis pažeidžia Konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, įtvirtinantį imperatyvų draudimą sudaryti konkurenciją ribojančius susitarimus, dėl ko ginčo sutartis, atsakovo nuomone, laikytina niekine ir negaliojančia), darytina išvada, kad apygardos teismas pagrįstai nutarė, jog minėti priešieškinio reikalavimai, išimtinai teismingi Vilniaus apygardos teismui (CPK 28 str. 4 p., 34 str. 2 d., 4 p., Konkurencijos įstatymo 4 str., 50 str.). Atkreiptinas dėmesys, kad apeliantas atskirajame skunde pažymėjo, jog atsakovui manant, kad yra pagrindas taikyti Konkurencijos įstatymo 5 ir 50 straipsnių nuostatas, šie atsakovo reikalavimai gali ir turi būti nagrinėjami Vilniaus apygardos teisme vadovaujantis CPK 28 straipsnio 1 dalies 4 punktu; taigi ieškovas iš esmės sutiko, jog atsakovo priešieškinis turi būti nagrinėjamas Vilniaus apygardos teisme. Pažymėtina, jog įstatymo normų laikymasis negali būti traktuojamas kaip koncentruotumo principo ar ieškovo teisių pažeidimas, o įstatymo normų nesilaikymas negali būti pateisinamas per dideliu teismo užimtumu.

17Neturi pagrindo atskirojo skundo argumentas, jog priešieškinis nagrinėjamu atveju turėtų būti išskirtas į atskirą bylą, kuri ir bus nagrinėjama Vilniaus apygardos teisme.

18CPK 143 straipsnio 2 dalies nuostatos numato, kad teismas priima priešieškinį, jeigu priešpriešiniu reikalavimu siekiama įskaityti pradinio ieškinio reikalavimą; patenkinus priešieškinį, bus visiškai ar iš dalies nebegalima patenkinti pradinio ieškinio; tarp priešieškinio ir pradinio ieškinio yra tarpusavio ryšys, ir, juos kartu nagrinėjant, bus galima greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčus. Pagal minėtą nuostatą svarbiausia, kad ryšys objektyviai egzistuotų tarp ieškinio ir priešieškinio, o tai ir matyti iš šios bylos duomenų. Nagrinėjamu atveju vienas iš ieškinio reikalavimų - įpareigoti atsakovą vykdyti ieškovo instrukcijas pagal 2004 m. gruodžio 22 d. Paslaugų teikimo, susijusio su žalios naftos ir naftos produktų perkrovimu, sutartį Nr. 12-12-2005, kurią priešieškiniu prašoma pripažinti negaliojančia, juo labiau kad ryšio, esančio tarp ieškinio ir priešieškinio, neneigia ir ieškovas. Taigi darytina išvada, jog bylos šalių reikalavimų šioje byloje negalima išskirti, nepažeidžiant proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo principų (CPK 7 str., 185 str.).

19Dėl nurodytų motyvų pirmosios instancijos teismas pagrįstai perdavė Vilniaus apygardos teismui nagrinėti civilinę bylą, todėl nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 23 d. nutartį.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Naftos grupė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 4. Atsakovas AB „Klaipėdos nafta“ priešieškiniu prašė pripažinti... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi patenkino... 7. Teismas nurodė, kad CPK 28 straipsnio 4 punktas nustato, jog įstatymuose gali... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Naftos grupė“ prašo panaikinti... 10. Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą atsakovas AB ,,Klaipėdos nafta“... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 14. CPK 28 straipsnio 4 punktas nustato, kad Vilniaus apygardos teismui teismingos... 15. Teismas nutartimi perduoda bylą nagrinėti kitam teismui, jeigu, iškėlus... 16. Teisėjų kolegijos nuomone, pagal priešieškinio turinį matyti, kad... 17. Neturi pagrindo atskirojo skundo argumentas, jog priešieškinis nagrinėjamu... 18. CPK 143 straipsnio 2 dalies nuostatos numato, kad teismas priima... 19. Dėl nurodytų motyvų pirmosios instancijos teismas pagrįstai perdavė... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 23 d....