Byla 2-657/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pranešėjas), Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas) ir Nijolės Piškinaitės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Farmacijos departamento prie Sveikatos apsaugos ministerijos teisių perėmėjo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 20 d. nutarties, kuria teismas iš dalies tenkino atsakovu patraukto Pfizer Luxembourg SARL filialo prašymą dėl advokato pagalbos išlaidų atlyginimo civilinėje byloje Nr. 2-5317-578/2009, iškeltoje pagal ieškovo likviduojamas Farmacijos departamento prie Sveikatos apsaugos ministerijos ieškinį atsakovui Pfizer Luxembourg SARL filialui dėl skolos už suteiktas paslaugas priteisimo.

Nustatė

3Ieškovas likviduojamas Farmacijos departamentas prie Sveikatos apsaugos ministerijos ieškiniu prašė teismo priteisti iš atsakovo Pfizer Luxembourg SARL filialo 260 350 Lt įsiskolinimo. Nurodė, kad 2000-2004 m. atliko atsakovo pateiktų vaistų, kurie gali būti įtraukti į kompensuojamųjų vaistų kainyną, ekspertizes, tačiau atsakovas nesumokėjo pinigų ieškovui už šias paslaugas. Ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovui nuosavybės teise priklausančių kilnojamųjų daiktų, piniginių lėšų ar turtinių teisių areštą.

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. liepos 8 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino iš dalies. Atsakovas Pfizer Luxembourg SARL filialas atskiruoju skundu prašė pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti, o ieškovo prašymą atmesti.

5Lietuvos apeliacinis 2009 m. spalio 29 d. nutartimi panaikino pirmosios instancijos teismo nutartį ir perdavė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą šiam teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad šalimi civiliniame procese gali būti tik civilinį procesinį subjektiškumą turintis asmuo. Užsienio juridinio asmens filialas tokio subjektiškumo neturi, todėl procesas prieš jį pradėtas neteisėtai. Proceso šalies nenurodymas laikytinas ieškinio trūkumu, kuris turi būti pašalintas.

6Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 23 d. nutartimi nustatė ieškovui terminą iki 2009 m. gruodžio 3 d. pašalinti ieškinio trūkumus – nurodyti atsakovą, turintį civilinį procesinį teisnumą ir veiksnumą, nes užsienio juridinio asmens filialas negali būti atsakovu byloje. į

7Ieškovui nepašalinus ieškinio trūkumų, Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gruodžio 18 d. nutartimi ieškovo likviduojamo Farmacijos departamento prie Sveikatos apsaugos ministerijos ieškinį atsakovui Pfizer Luxembourg SARL filialui dėl skolos už suteiktas paslaugas priteisimo paliko nenagrinėtą.

82009 m. gruodžio 30 d. atsakovas pateikė teismui prašymą dėl papildomos nutarties priėmimo, kuriuo prašė priteisti iš ieškovo atsakovo naudai 20 582,80 Lt išlaidų advokato ir advokatų padėjėjų pagalbai apmokėti. Nurodė, kad iki teismo nutarties palikti ieškinį nenagrinėtą priėmimo teismui bylinėjimosi išlaidas patvirtinantys dokumentai nebuvo pateikti, nes nebuvo tikėtasi, kad ieškovas neištaisys ieškinio trūkumų.

9Vilniaus apygardos teismas 2010 m. sausio 20 d. nutartimi atsakovo prašymą tenkino iš dalies ir nutarė išieškoti iš likviduojamo Farmacijos departamento prie Sveikatos apsaugos ministerijos Pfizer Luxembourg SARL filialo naudai 4696 Lt išlaidų advokatų ir advokatų padėjėjų pagalbai apmokėti. Teismas iš ieškovo priteistiną atsakovo turėtų bylinėjimosi išlaidų dydį nustatė atsižvelgdamas į Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintus rekomendacijose „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ (toliau - Rekomendacijos) numatytus dydžius bei šių rekomendacijų 2 punkte išvardintus kriterijus.

10Ieškovas LR Sveikatos apsaugos ministerija atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 20 d. nutartį pakeisti, sumažinant iš ieškovo priteistą pinigų sumą atsakovo advokato pagalbai apmokėti iki 500 Lt. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

111. Pagal Rekomendacijų 8 punkte numatytus rekomenduojamus priteistinus maksimalius užmokesčio dydžius už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) civilinėse bylose, atsakovui galėtų būti atlyginta maksimaliai ne 4696 Lt jo turėtų išlaidų (tiek priteisė teismas), bet 4392 Lt šių išlaidų. Šios išlaidos apskaičiuotinus, įvertinus atsakovo atstovo atliktus procesinius veiksmus: atskirojo skundo ruošimas (0,5 MMA), atsiliepimo ruošimas (3 MMA), tripliko ruošimas (1,75 MMA), 2 prašymų teismui rengimas (po 0,12 MMA).

122. Teismas netinkamai įvertino kriterijus, pagal kuriuos turi būti nustatomas priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydis, o būtent – neįvertino bylos sudėtingumo. Byla, kurioje buvo pareikštas reikalavimas dėl skolos priteisimo, nebuvo sudėtinga, joje atsakovo atstovui nereikėjo atlikti daug teisinių paslaugų, byloje nebuvo paskirtas teismo posėdis, ieškovas yra iš valstybės išlaikoma įstaiga. Mano, kad protingas mokestis už atliktas teisines paslaugas turėtų būti ne daugiau kaip 500 Lt.

13Atsakovas Pfizer Luxembourg SARL filialas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos atskirąjį skundą atmesti. Mano, kad teismo priteistos atstovavimo išlaidos yra pagrįstos, protingos bei būtinos, kadangi atsakovas buvo priverstas jas patirti dėl ieškovo nepagrįsto ieškinio; byloje nagrinėjamas ginčas buvo kompleksinis, apimantis kelių teisės šakų dalykus; ginčas kilo dėl pakankamai didelės pinigų sumos; ieškinys buvo neišsamus, todėl atsakovui teko teikti daug papildomų įrodymų, rengiant atsiliepimą į ieškinį, tripliką, konsultuojantis dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ir kt. Be to, teismo papildoma nutartimi buvo priteista ženkliai mažesnė bylinėjimosi išlaidų suma nei prašyta.

14Atskirasis skundas tenkintinas.

15Byloje sprendžiamas klausimas dėl atsakovu patraukto asmens patirtų advokato pagalbos išlaidų atlyginimo ir jų dydžio priteisimo, kai ieškinys paliktas nenagrinėtas dėl to, kad ieškovas ieškinyje atsakovu patraukė asmenį, kuris neturi procesinio teisinio subjektiškumo ir negali būti šalimi procese. Kai ieškinys paliktas nenagrinėtas dėl to, kad ieškovas nepašalino ieškinio trūkumų, paprastai laikoma, kad bylą laimėjo atsakovas. Tačiau tuo atveju, kai ieškinys paliekamas nenagrinėtu dėl to, jog ieškovas atsakovu pasirinko asmenį, kuris neturi procesinio teisinio subjektiškumo byloje, t. y. negali būti proceso šalimi, toks atsakovu patrauktas asmuo nelaikomas laimėjusiu bylą. Šalimis civiliniame procese gali būti tik fiziniai ir juridiniai asmenys (CPK 38 str.). Įmonių, įstaigų, organizacijų galėjimas būti civilinių procesinių teisinių santykių subjektu siejamas su juridinio asmens statuso turėjimu. Lietuvos civilinėje teisėje laikoma, kad tam tikras asmuo įgyja juridinio asmens statusą nuo jo įregistravimo juridinių asmenų registre dienos (CK 2.63 str. 1 d.). Tik nuo šio momento toks asmuo įgyja civilinį teisnumą, t. y. galėjimą turėti teises, o kartu ir civilinį veiksnumą, t. y. gebėjimą savo veiksmais įgyti teises ir pareigas (CK 2.74 str.). Taigi, juridinio asmens, skirtingai nei fizinio asmens, teisnumas ir veiksnumas sutampa ir atsiranda nuo jo įregistravimo juridinių asmenų registre momento. Pagal Lietuvos tarptautinės privatinės teisės normose įtvirtintą inkorporacijos principą užsienio juridinių asmenų civilinis teisnumas nustatomas pagal valstybės, kurioje šie asmenys įsteigti, teisę (CK 1.19 str. 1 d.). Tai reiškia, kad užsienio juridinio asmens galėjimą būti civilinio proceso šalimi lemia jo įsteigimo valstybės įstatymai. Tuo tarpu šių užsienio juridinių asmenų įsteigtiems filialams ir atstovybėms Lietuvoje taikoma Lietuvos Respublikos teisė (CK 1.21 str. 1 d.). Teisėjų kolegija pažymi, jog juridinio asmens – tiek nacionalinio, tiek ir užsienio filialas yra tik jį įsteigusio juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas ar dalį juridinio asmens funkcijų (CK 2.53 str. 1 d.). Tai nėra juridinis asmuo, todėl negali būti savarankišku teisės subjektu (CK 2.53 str. 2 d.). Esant tokioms aplinkybėms, procesas prieš nacionalinio ar užsienio juridinio asmens įsteigtą filialą negali būti pradėtas. Atitinkamai ir gintis tas, kas nėra teisės subjektas, teisėje negali. Negalėdamas būti proceso šalimi byloje ir rungtis joje, užsienio juridinio asmens filialas neturi patirti ir išlaidų bei reikalauti jų atlyginimo procese.

16Taip pat pastebėtina, kad procesinio teisinio subjektiškumo neturintis asmuo negali būti ir išieškotoju byloje, kadangi išieškotojas – tai bylą laimėjęs asmuo, kuris turi procesinį teisinį subjektiškumą (CPK 638 str. 1 d.).

17Siekiant užkirsti kelią įsiteisėti teismo procesiniams sprendimams, kurie yra akivaizdžiai neteisėti, aukščiau išvardytos priežastys sudaro pagrindą peržengti atskirojo skundo ribas (CPK 320 str. 2 d.). Pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria iš ieškovo atsakovu patrauktam asmeniui, neturinčiam procesinio teisinio subjektiškumo, priteistos advokato ir advokatų padėjėjų pagalbos išlaidos, naikintina, o šio subjekto prašymas atmestinas (CPK 41 str. 1 d., 337 str. 2 p.).

18Teisėjų kolegija išaiškina, kad ši apeliacinės instancijos teismo nutartis neužkerta galimybės Pfizer Luxembourg SARL filialo steigėjui reikšti procesinį reikalavimą ieškovui dėl patirtų išlaidų byloje atlyginimo bendra įstatymų nustatyta tvarka.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 20 d. nutartį panaikinti.

21Atsakovu patraukto Pfizer Luxembourg SARL filialo prašymą dėl advokato ir advokatų padėjėjų pagalbos išlaidų atlyginimo civilinėje byloje Nr. 2-5317-578/2009 atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Ieškovas likviduojamas Farmacijos departamentas prie Sveikatos... 4. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. liepos 8 d. nutartimi ieškovo prašymą... 5. Lietuvos apeliacinis 2009 m. spalio 29 d. nutartimi panaikino pirmosios... 6. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 23 d. nutartimi nustatė... 7. Ieškovui nepašalinus ieškinio trūkumų, Vilniaus apygardos teismas 2009 m.... 8. 2009 m. gruodžio 30 d. atsakovas pateikė teismui prašymą dėl papildomos... 9. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. sausio 20 d. nutartimi atsakovo prašymą... 10. Ieškovas LR Sveikatos apsaugos ministerija atskiruoju skundu prašo Vilniaus... 11. 1. Pagal Rekomendacijų 8 punkte numatytus rekomenduojamus priteistinus... 12. 2. Teismas netinkamai įvertino kriterijus, pagal kuriuos turi būti nustatomas... 13. Atsakovas Pfizer Luxembourg SARL filialas atsiliepimu į atskirąjį skundą... 14. Atskirasis skundas tenkintinas.... 15. Byloje sprendžiamas klausimas dėl atsakovu patraukto asmens patirtų advokato... 16. Taip pat pastebėtina, kad procesinio teisinio subjektiškumo neturintis asmuo... 17. Siekiant užkirsti kelią įsiteisėti teismo procesiniams sprendimams, kurie... 18. Teisėjų kolegija išaiškina, kad ši apeliacinės instancijos teismo... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu, teisėjų... 20. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 20 d. nutartį panaikinti.... 21. Atsakovu patraukto Pfizer Luxembourg SARL filialo prašymą dėl advokato ir...