Byla e2-3178-340/2018
Dėl restitucijos taikymo, tretieji asmenys – antstoliai A. N., A. B

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusio žemės ūkio kooperatyvo „Loknesa“ ieškinį atsakovei bankrutuojančiai kredito unijai „Vilniaus kreditas“ dėl restitucijos taikymo, tretieji asmenys – antstoliai A. N., A. B.,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismas 2017-12-08 nutartimi iškėlė kredito unijai „Vilniaus kreditas“ bankroto bylą.

3Panevėžio apylinkės teismas 2018-01-30 nutartimi civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios žemės ūkio kooperatyvo „Loknesa“ ieškinį atsakovei bankrutuojančiai kredito unijai „Vilniaus kreditas“ dėl restitucijos taikymo, tretieji asmenys – antstoliai A. N., A. B., sustabdė ir perdavė bankroto bylą iškėlusiam Vilniaus apygardos teismui.

4Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 15 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 34 straipsnio 2 dalies 5 punktu, 163 straipsnio 5 punktu visos civilinės bylos, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, buvo perduotas bankroto bylą iškėlusiam teismui, bylos nagrinėjimas atnaujintas.

5Vilniaus apygardos teismas 2018-03-12 nutartimi patenkino ieškovės pareiškimą, kuriuo buvo prašoma priimti ieškovės atsisakymą nuo ieškinio reikalavimo dalių: 1) taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovės kredito unijos „Vilniaus kreditas“ ieškovo BŽŪK „Loknesa“ naudai 499,28 Eur; ir 2) priteisti iš atsakovės kredito unijos „Vilniaus kreditas“ ieškovo BŽŪK „Loknesa“ naudai 6% metinių procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir nutraukė civilinę bylą šiose dalyse.

6Ieškovė palaikė likusį patikslintą reikalavimą: prašė taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo kredito unijos „Vilniaus Kreditas“ ieškovės BŽŪK „Loknesa“ naudai 17 909,89 Eur bei 1000 Eur bylinėjimosi išlaidų.

7Nurodė, kad trečiasis asmuo antstolis A. N. 2014-08-25 Vilniaus miesto antrojo notarų biuro išduotų vykdomųjų įrašų Nr. 2-12378, 2-12379, 2-12380 pagrindu vykdė išieškojimą iš ieškovės vykdomosiose bylos Nr. 0157/14/01335, 0157/14/01336, 0157/14/01337 atsakovės kredito unijos „Vilniaus kreditas“ naudai. 2014-10-27 patvarkymu dėl išieškotų lėšų paskirstymo antstolis paskirstė iš įkeisto turto pardavimo gautas lėšas, 2014-10-27 patvarkymu dėl priverstinių veiksmų tęsimo realizavus hipoteka įkeistą turtą bei 2014-10-27 patvarkymu dėl lėšų arešto įforminus sprendimą tęsti išieškojimo procedūrą vykdymo procese, buvo areštuotos 76 813,36 Lt (22246,69 Eur).

82014-10-31 kredito unijos „Vilniaus kreditas“ valdybos posėdžio protokolu Nr. v-575 buvo įformintas sprendimas grąžinti ieškovei 75193,58 Lt (21777,57 Eur) papildomo pajaus dalis. Šis sprendimas buvo įvykdytas tą pačią dieną; antstolis lėšas areštavo ir 2014-10-31 patvarkymu dėl piniginių lėšų paskirstymo skyrė sumokėti 11630,38 Lt (3368,39 Eur) antstoliui A. B. už atliktus vykdymo procese veiksmus, 61839,28 Lt (17909,89 Eur - atsakovei, 1723,92 Lt (499,28 Eur – antstoliui A. N..

92014-11-11 Panevėžio apygardos teismas priėmė UAB „Talga“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo, šis faktas buvo išviešintas nustatyta tvarka.

10Ieškovės manymu, antstolis pažeidė Teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu pavirtinos sprendimu vykdymo instrukcijos 89 punktą (toliau-SVI), kuriuo nustatyta, kad, jeigu areštuojamos skolininko piniginės lėšas bankuose, kitose kredito įstaigose, skolininkas turi teisę per 15 dienų nuo antstolio patvarkymo areštuoti lėšas išsiuntimo skolininkui dienos pateikti antstoliui dokumentus, įrodančius, kad areštuotos lėšos, į kurias negali būti nukreiptas išieškojimas, arba areštuotos lėšos, iš kurių turi būti daromos išskaitos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Jeigu skolininkas tokių duomenų nepateikia, antstolis areštuotas lėšas išmoka išieškotojams. Ieškovės vertinimu, jeigu antstolis N. išsiuntė patvarkymą dėl lėšų arešto tą pačią dieną, 2014-10-17, jis privalėjo laikuti skolininko atsiliepimo iki 2014-11-11, o pervesti areštuotas lėšas išieškotojams ne anksčiai, kaip 2014-11-12. Tuo tarpu 2014-11-11 buvo priimtas ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovei, t.y. antstolis nuo 2014-11-11 turėjo sustabdyti areštuoto turto realizavimą ir išieškojimą, t.y. nuo 2014-11-11 antstolis N. neteko teisės vykdyti 2014-10-31 patvarkymą dėl piniginių lėšų paskirstymo. Neteisėtai paskirstytos atsakovei lėšos priteisiamos ieškovei taikant restituciją CK 6.145 straipsnio 1 dalies pagrindu.

11Atsakovė bankrutuojanti kredito unija „Vilniaus kreditas“ pateikė atsiliepimą, kuriuo su reikalavimu nesutiko. Nurodė, kad Civilinio kodekso 6.145 str. 1 d. numato, kad restitucija taikoma tada, kai asmuo privalo grąžinti turtą, kurį jis gavo neteisėtai arba per klaidą, arba dėl to, kad sandoris, pagal kurį jis gavo turtą, pripažintas negaliojančiu ab initio arba dėl to, kad prievolės negalima vykdyti dėl nenugalimos jėgos. Nors ieškovas grindžia ieškinį tuo, kad atsakovė gavo piniginės lėšas neteisėtai, ieškovės minėtas 2014-10-31 antstolio A. N. patvarkymas dėl piniginių lėšų paskirstymo nėra panaikintas ir nebuvo ginčijamas, taip pat nėra ginčijamas ir ieškovės pateiktu ieškiniu, t.y. yra teisėtas ir galiojantis, todėl nėra pagrindo teigti, kad lėšos gautos neteisėtai. Ieškovė netinkamai aiškina SVI 89 punkte įtvirtintą skolininko teisę per 15 dienų nuo antstolio patvarkymo areštuoti lėšas išsiuntimo skolininkui dienos pateikti antstoliui atitinkamus dokumentus. Ši norma skirta skolininko interesų apsaugai, tam, kad jis turėtų pakankamai laiko imtis priemonių, kad išieškojimas nebūtų nukreiptas į skolininko lėšas, skirtas užtikrinti minimalius, būtiniausius skolininko poreikius. Ieškovė nepateikė įrodymus, kad antstolis, paskirstęs lėšas 2014-10-31 patvarkymu, pažeidė ieškovės, kaip skolininkės, teises. SVP 89 punktas nenumato draudimo antstoliui paskirstyti išieškotas lėšas nepasibaigus 15 dienų terminui. Vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo teisų ir teisėtų interesų apsaugai, antstolis privalėjo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams apginti. Lėšos buvo paskirstytos 2014-10-31, o informacija apie priimtą pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovei buvo paskelbta 2014-11-11, t.y. lėšų paskirstymo dieną antstoliui nebuvo kilusi pareiga vadovautis įmonių bankroto įstatyme nustatytais apribojimais.

12 Trečiasis asmuo antstolis A. N. pateikė atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad CPK 739 numatytas lėšų, iš kurių negalima atlikti išieškojimo, sąrašas. SVI 89 p. norma yra taikoma kai piniginės lėšos areštuojamos kredito įstaigoje esančio skolininkui priklausančioje sąskaitoje. Nagrinėjamu atveju antstoliui buvo pervestos piniginės lėšos į kurias galima nukreipti išieškojimą, t.y. pagal skolininko prašymą grąžinta pajaus dalis iš kredito įstaigos. Atsižvelgiant į tai, kad pinigų kilmė buvo aiški, piniginės lėšos buvo pagrįstai ir teisėtai paskirstytos išieškotojams. Skirstant piniginės lėšas pareiškimų apie pateiktą teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo antstoliui nebuvo pateikta.

13Ieškinys atmestinas. Nustatyta, kad trečiasis asmuo antstolis A. N. 2014-08-25 Vilniaus miesto antrojo notarų biuro išduotų vykdomųjų įrašų Nr. 2-12378, 2-12379, 2-12380 pagrindu vykdė 239557,29 Eur (827143,42 Lt) skolos išieškojimą iš ieškovės (skolininkės) išieškotojos - atsakovės kredito unijos „Vilniaus kreditas“ naudai.

142014-10-27 skolininkė ŽŪK „Loknesa“ pateikė prašymą KU „Vilniaus kreditas“ dėl pajinio įnašo grąžinimo. 2014-10-27 antstolis gavo KU „Vilniaus kredito prašymą tęsti vykdymo veiksmus, išieškant iš skolininkės nepadengtą skolos likutį 63549,06 Lt sumoje.

152014-10-27 patvarkymu buvo nuspręsta tęsti vykdymo veiksmus išieškant iš skolininkės skolos likutį bei 2014-10-27 patvarkymu buvo areštuotos mokėtinos lėšos skolininkei, kurias turėjo išmokėti KU „Vilniaus kreditas“. 2014-10-31 patvarkymu buvo patikslinta areštuojama suma.

162014-10-31 kredito unijos „Vilniaus kreditas“ valdybos posėdžio protokolu Nr. v-575 buvo įformintas sprendimas grąžinti ieškovei 75193,58 Lt (21777,57 Eur) papildomo pajaus dalis. Šis sprendimas buvo įvykdytas tą pačią dieną; antstolis 2014-10-31 patvarkymu dėl piniginių lėšų paskirstymo skyrė sumokėti 11630,38 Lt (3368,39 Eur) antstoliui A. B. už atliktus vykdymo procese veiksmus, 61839,28 Lt (17909,89 Eur) paskirstė atsakovei, 1723,92 Lt (499,28 Eur – antstoliui A. N..

172014-11-11 Panevėžio apygardos teismas priėmė UAB „Talga“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo ŽŪK „Loknesa“, šis faktas buvo išviešintas nustatyta tvarka.

18Ieškovė savo reikalavimą dėl 17909,89 Eur grąžinimo kildina iš CK 6.145 straipsnio 1 dalies, kurioje numatyta, kad restitucija taikoma tada, kai asmuo privalo grąžinti kitam asmeniui turtą, kurį jis gavo neteisėtai arba per klaidą, arba dėl to, kad sandoris, pagal kurį jis gavo turtą, pripažintas negaliojančiu ab initio arba dėl to, kad prievolės negalima įvykdyti dėl nenugalimos jėgos, bei iš antstolio neteisėtų veiksmų. Ieškovė pripažįsta, kad nei vienas antstolio veiksmas ar patvarkymas vykdymo procese nebuvo ginčijamas ar pripažintas negaliojančiu, tačiau antstolis pažeidė SVI 89 punktą, nes iš paskirstė gautas lėšas iš karto po jų gavimo ir nesuteikė skolininkei (ieškovei) 15 dienų terminą pateikti dokumentus, įrodančius, kad gautos lėšos nepriskiriamos prie lėšų, į kurias negali būti nukreiptas išieškojimas. Šis terminas turėjo būti skaičiuojamas nuo 2014-10-27 patvarkymo dėl mokėtinų lėšų arešto; jo pabaiga – 2014-11-11. Tačiau ir 2014-11-11 dieną antstolis neturėjo teisės paskirstyti areštuotas lėšas, nes teisme 2014-11-11 buvo priimtas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo ŽŪK „Loknesa“ ir antstolis privalėjo sustabdyti turto realizavimą ir išieškojimus iš ŽŪK „Loknesa“ turto.

19Teismas su ieškovės pozicija nesutinka. Ieškovė netinkamai aiškina SVI 89 punkto nuostatas. Išieškojimo veiksmų vykdymo metu galiojusios Sprendimų vykdymo instrukcijos 89 punktas numatė, kad jeigu areštuojamos skolininko piniginės lėšos bankuose, kitose kredito įstaigose, skolininkas turi teisę per 15 dienų nuo antstolio patvarkymo areštuoti lėšas išsiuntimo skolininkui dienos pateikti antstoliui dokumentus, įrodančius, kad areštuotos lėšos, į kurias negali būti nukreiptas išieškojimas, arba areštuotos lėšos, iš kurių turi būti daromos išskaitos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Tokios lėšos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas grąžinamos skolininkui. Jeigu skolininkas šiame punkte nurodytų dokumentų per nustatytą terminą nepateikia, antstolis areštuotas lėšas išmoka išieškotojams šios Instrukcijos 85, 86 punktuose ir 87 punkto pirmojoje pastraipoje nustatyta tvarka.

20Teismas pažymi, kad ši norma skirta skolininko teisių apsaugai, kai areštuojamos skolininko piniginės lėšos bankuose, kitose kredito įstaigose ir antstoliui reikia įsitikinti, kad areštuotos lėšos nėra priskiriamos prie lėšų, į kurias negali būti nukreiptas išieškojimas; tokių lėšų sąrašas numatytas CPK 739 str. Nagrinėjamu atveju lėšų kilmė antstoliui, skolininkei ir išieškotojai buvo žinoma iš anksto; tai pagal skolininkės prašymą grąžinta pajus dalis iš kredito įstaigos, t.y. buvo areštuotos ir paskirstytos piniginės lėšos, nepriskirtos prie lėšų į kurias negali būti nukreiptas išieškojimas. 2014-10-27 antstolio patvarkymu buvo areštuotos lėšos, kurias turėjo išmokėti KU „Vilniaus kreditas“ ieškovei pagal jos prašymą dėl pajaus grąžinimo. SVI 89 punkto norma, sutiekianti skolininkui teisę pateikti dokumentus, įrodančius, kad į jo lėšas (ar dalį lėšų) sąskaitoje negali būti nukreiptas išieškojimas, nėra imperatyvaus pobūdžio, nes norma nenumato draudimo antstoliui paskirstyti lėšas anksčiau. Nagrinėjamu atveju pinigų kilmė buvo aiški ir vykdymo procese, ir bylos nagrinėjimo metu; ieškovė nepateikė (ir negalėjo patiekti) duomenų, kad antstolis paskirstė lėšas, į kurias išieškojimas negalėjo būti nukreiptas, t.y. neįrodė, kad lėšos buvo paskirstytos, pažeidžiant skolininkės teises. Esant tokioms aplinkybėms, 15 dienų termino dokumentams pateikti nesutiekimas taip pat nepažeidžia skolininkės teisių. Pinigai už grąžintą pajinį įnašą buvo paskirstytos 2014-10-31, o informacija apie priimtą pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovei buvo paskelbta 2014-11-11, t.y. lėšų paskirstymo dieną antstoliui nebuvo kilusi pareiga vadovautis įmonių bankroto įstatyme nustatytais apribojimais ir sustabdyti išieškojimą.

21Apibendrinus nustatytas aplinkybes, konstatuotina, jog ieškovė neįrodė aplinkybių, kuriomis grindžia savo ieškinį, todėl teismas ieškinį atmeta kaip nepagrįstą (CPK 178 straipsnis)

22Atmetus ieškinį, ieškovės bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

23Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepaskirstytinos bylos dalyviams, nes šios išlaidos yra mažesnės negu minimalus į valstybės biudžetą priteistinas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas (Civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 6 dalis).

24Vadovaudamasis CPK 290-291 straipsniais, ĮBĮ 11, 26 straipsniais, teismas

Nutarė

25Atmesti ieškovės BŽŪB „Loknesa“ ieškinį bankrutuojančiai kredito unijai „Vilniaus kreditas“ dėl restitucijos taikymo.

26Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, viešame teismo... 2. Vilniaus apygardos teismas 2017-12-08 nutartimi iškėlė kredito unijai... 3. Panevėžio apylinkės teismas 2018-01-30 nutartimi civilinę bylą pagal... 4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 15 straipsnio 2... 5. Vilniaus apygardos teismas 2018-03-12 nutartimi patenkino ieškovės... 6. Ieškovė palaikė likusį patikslintą reikalavimą: prašė taikyti... 7. Nurodė, kad trečiasis asmuo antstolis A. N. 2014-08-25 Vilniaus miesto... 8. 2014-10-31 kredito unijos „Vilniaus kreditas“ valdybos posėdžio protokolu... 9. 2014-11-11 Panevėžio apygardos teismas priėmė UAB „Talga“ ieškinį... 10. Ieškovės manymu, antstolis pažeidė Teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu... 11. Atsakovė bankrutuojanti kredito unija „Vilniaus kreditas“ pateikė... 12. Trečiasis asmuo antstolis A. N. pateikė atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu... 13. Ieškinys atmestinas. Nustatyta, kad trečiasis asmuo antstolis A. N.... 14. 2014-10-27 skolininkė ŽŪK „Loknesa“ pateikė prašymą KU „Vilniaus... 15. 2014-10-27 patvarkymu buvo nuspręsta tęsti vykdymo veiksmus išieškant iš... 16. 2014-10-31 kredito unijos „Vilniaus kreditas“ valdybos posėdžio protokolu... 17. 2014-11-11 Panevėžio apygardos teismas priėmė UAB „Talga“ ieškinį... 18. Ieškovė savo reikalavimą dėl 17909,89 Eur grąžinimo kildina iš CK 6.145... 19. Teismas su ieškovės pozicija nesutinka. Ieškovė netinkamai aiškina SVI 89... 20. Teismas pažymi, kad ši norma skirta skolininko teisių apsaugai, kai... 21. Apibendrinus nustatytas aplinkybes, konstatuotina, jog ieškovė neįrodė... 22. Atmetus ieškinį, ieškovės bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos (CPK 98... 23. Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu,... 24. Vadovaudamasis CPK 290-291 straipsniais, ĮBĮ 11, 26 straipsniais, teismas... 25. Atmesti ieškovės BŽŪB „Loknesa“ ieškinį bankrutuojančiai kredito... 26. Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos...