Byla e2KT-102-407/2019
Dėl civilinių bylų sujungimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, laikinai einantis Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigas, Vigintas Višinskis, susipažinęs su Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-1600-260/2019 pateiktu prašymu dėl civilinių bylų sujungimo,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniam teismui perduotas spręsti Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. e2-1586-275/2019 ir Kauno apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. e2-1600-260/2019 sujungimo klausimas.

3Nustatyta, kad Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-1586-275/2019 pagal ieškovės BUAB „Statra“ ieškinį atsakovei UAB „Piliuona“ dėl 1 291 875,64 Eur skolos, 46 507,52 Eur delspinigių, 6 proc. dydžio procesinių palūkanų, skaičiuojamų nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo. Ieškovė BUAB „Statra“ šioje civilinėje byloje skolą bei delspinigius prašo priteisti pagal 2011 m. balandžio 5 d. rangos darbų sutartį, atliktų darbų aktus bei šios sutarties pagrindu išrašytas PVM sąskaitas – faktūras. Atsakovė UAB „Piliuona“ su pareikštu ieškiniu nesutiko ir teigia, kad Rangos sutartis, atliktų darbų aktai ir PVM sąskaitos - faktūros yra suklastotos, o jokie darbai pagal Rangos sutartį atliekami nebuvo. UAB „Piliuona“ ieškinio atsakovei BUAB „Statra“ pagrindu Kauno apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-1600-260/2019, kurioje prašoma pripažinti negaliojančia (ab initio) 2011 m. balandžio 5 d. Rangos darbų sutartį Nr. 2011/04/05, atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitas – faktūras.

4Civilinės bylos sujungtinos.

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 136 straipsnio 4 dalis įtvirtina, kad teismas, nustatęs, jog teismo (teismų) žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, gali sujungti tas bylas į vieną bylą, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat tais atvejais, kai nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima nagrinėti skyrium.

6Vienas civilinio proceso tikslų yra kuo greitesnis teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimas (CPK 2 straipsnis). Šis tikslas atspindi tiek privatų (proceso šalių), tiek viešąjį (visos visuomenės) interesą, kad civilinė byla būtų išnagrinėta per kiek įmanoma trumpesnį laiką. Norint pasiekti aptariamą civilinio proceso tikslą, įstatymas teismui ir proceso šalims nustato bendrąją pareigą siekti, kad byla būtų išnagrinėta operatyviai. Bendroji pareiga yra detalizuojama įvairiose įstatymo nuostatose, tarp jų ir CPK 7 straipsnyje, įpareigojančiame teismą užkirsti kelią proceso vilkinimui, siekti, kad byla būtų išnagrinėta vieno teismo posėdžio metu ir kuo ekonomiškiau, o šalis – sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu. Kuo greitesnis teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimas turi būti derinamas su pagrindiniu civilinio proceso tikslu – teisingu ginčo išsprendimu.

7Lietuvos teismų informacinėje sistemoje „Liteko“ susipažinus su prašomomis sujungti bylomis nustatyta, kad civilinėse bylose ginčai kilo iš 2011 m. balandžio 5 d. Rangos darbų sutarties Nr. 2011/04/05, Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškovė UAB „Piliuona“ prašo pripažinti negaliojančia Rangos sutartį ir darbų priėmimo aktus, t. y. tuos pačius dokumentus, kuriais ieškovė BUAB „Statra“ Vilniaus apygardos teisme grindžia savo reikalavimus dėl skolos ir delspinigių priteisimo. Aptartos aplinkybės rodo, kad siekiant tinkamai įvertinti tarp šalių kilusius ginčus turi būti įvertintas šalių tarpusavio įsipareigojimų vykdymas pagal ginčo sutartį, dėl ko nagrinėjant bylas kils poreikis vertinti iš esmės tuos pačius šalių argumentus ir įrodymus, todėl darytina išvada, jog bylų sujungimas nagrinėjamu atveju atitiks proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principus, leis koncentruotai ir ekonomiškai išnagrinėti tarp šalių kilusį ginčą, bei užkirs kelią skirtingų procesinių sprendimų nagrinėjamu klausimu priėmimui bei bylų sustabdymui.

8Atsižvelgiant į tai, kad Kauno apygardos teisme nagrinėjamas pagrindinis tarp šalių kilęs ginčas, t.y. dėl ginčo sutarties galiojimo ir Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos bylos baigtis priklauso nuo to, kaip būtų išspręstas UAB „Piliuona“ reikalavimas, nagrinėjamas Kauno apygardos teisme, yra pagrindas spręsti, kad Vilniaus apygardos teismo civilinė byla turi būti prijungta prie Kauno apygardos teismo civilinės bylos ir abi bylos perduotinos nagrinėti Kauno apygardos teismui.

9Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas, laikinai einantis Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 136 straipsnio 4 dalimi,

Nutarė

10sujungti Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. e2-1586-275/2019 ir Kauno apygardos teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. e2-1600-260/2019, prijungiant civilinę bylą Nr. e2-1586-275/2019 prie civilinės bylos Nr. e2-1600-260/2019.

11Vilniaus apygardos teismo civilinę bylą Nr. e2-1586-275/2019 perduoti nagrinėti Kauno apygardos teismui. Teisėjas, laikinai einantis Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigas

12Vigintas Višinskis

Proceso dalyviai