Byla B2-452-210/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui individualiai įmonei (toliau ir IĮ) „Sidukas“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Kursevičius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau ir VSDFV) Mažeikių skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui individualiai įmonei (toliau ir IĮ) „Sidukas“,

Nustatė

2Ieškovas VSDFV Mažeikių skyrius pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui IĮ „Sidukas“. Ieškovas VSDFV Mažeikių skyrius nurodo, kad atsakovės skola ieškovei 2016 m. lapkričio 15 d. sudarė 3079,25 Eur. Mano, kad atsakovas negali atsiskaityti su valstybės biudžetu, skola susidariusi 2013 balandžio 1 d. – 2016 m. lapkričio 14 d. laikotarpiu, įmonė yra nemoki, prašo iškelti atsakovei IĮ „Sidukas“ bankroto bylą.

3Šiaulių apygardos teismas 2016 m. gruodžio 16 d. nutartimi įpareigojo atsakovę IĮ „Sidukas“ pateikti teismui šiuos dokumentus: kreditorių ir skolininkų sąrašus, finansinius dokumentus, informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus. Nutartis išsiųsta bendrovės buveinės adresu (2 kartus), bendrovės savininko adresu. IĮ „Sidukas“ finansinės atskaitomybės dokumentų, kitų teismo reikalautų duomenų nepateikė.

4Individualiai įmonei „Sidukas“ keltina bankroto byla.

5LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė nepateikė įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų, teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei, remiasi ieškovo pateiktais ir teismo išreikalautais rašytiniais įrodymais, iš kurių matyti, kad atsakovės skola ieškovei VSDFV Mažeikių skyriui 2016 m. lapkričio 15 d. sudaro 3079,25 Eur, Iš ieškovo patektų duomenų matyti, kad individuali įmonė „Sidukas“ registruotų transporto priemonių, nekilnojamojo turto neturi (13 b. l.). Iš Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktų duomenų matyti, kad įmonė finansinių ataskaitų už 2012 – 2015 metus nėra pateikusi, pagal pateiktų deklaracijų duomenis neturi mokestinės nepriemokos. Teismas, atsižvelgdamas į aplinkybę, kad IĮ „Sidukas“ neturi kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, skola VSDFV biudžetui atsirado 2013 m. balandžio mėnesį, nuolat augo ir 2016 m. lapkričio 16 d. pasiekė 3079,25 Eur, daro išvadą, kad įmonė neturi ir ateityje neturės galimybių išmokėti susidariusį įsiskolinimą. Remiantis pateiktais duomenimis darytina išvada, kad įmonė yra nemoki, nes įmonė laiku nemoka mokesčių valstybei, o įmonės pradelstos skolos viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės.

7Teismas mano, kad atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 3 dalis).

8Individualiai įmonei „Sidukas“ keltina bankroto byla dėl įstatymų nustatytų mokesčių nemokėjimo (LR Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis, 4 straipsnio 3 punktas, 5 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

9Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punktą, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalį įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Atsižvelgiant į šias įstatymo nuostatas, IĮ „Sidukas“ bankroto administratoriumi skirtinas UAB „Atveika“, parinktas naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290–291 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 4, 5, 9 ir 10 straipsniais, teismas

Nutarė

11Iškelti bankroto bylą individualiai įmonei „Sidukas“ (įmonės kodas 302874542, buveinė –Beržų g. 3-2, Urbonavičių k., Papilės sen., Akmenės r.).

12Individualios įmonės „Sidukas“ administratoriumi paskirti UAB „Atveika“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA007).

13Areštuoti individualios įmonės „Sidukas“ (įmonės kodas 302874542) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

14Uždrausti individualiai įmonei „Sidukas“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

15Nustatyti 30 dienų terminą individualios įmonės „Sidukas“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 15 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

16Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p.,4 p. 7 d. 8 p., bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią ji turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

17Individualios įmonės „Sidukas“ valdymo organams nustatyti 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos laikotarpį perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

18Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos individuali įmonė „Sidukas“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

19Apie iškeltą individualios įmonės „Sidukas“ bankroto bylą pranešti juridinių asmenų registrui ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

20Nutartį, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.

21Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 2. Ieškovas VSDFV Mažeikių skyrius pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto... 3. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. gruodžio 16 d. nutartimi įpareigojo... 4. Individualiai įmonei „Sidukas“ keltina bankroto byla.... 5. LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. nustato, kad bankroto byla... 6. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė nepateikė įmonės finansinės... 7. Teismas mano, kad atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla.... 8. Individualiai įmonei „Sidukas“ keltina bankroto byla dėl įstatymų... 9. Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1... 10. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290–291 straipsniais, Įmonių... 11. Iškelti bankroto bylą individualiai įmonei „Sidukas“ (įmonės kodas... 12. Individualios įmonės „Sidukas“ administratoriumi paskirti UAB... 13. Areštuoti individualios įmonės „Sidukas“ (įmonės kodas 302874542)... 14. Uždrausti individualiai įmonei „Sidukas“ vykdyti visas finansines... 15. Nustatyti 30 dienų terminą individualios įmonės „Sidukas“ kreditorių... 16. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos... 17. Individualios įmonės „Sidukas“ valdymo organams nustatyti 15 dienų nuo... 18. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos individuali įmonė... 19. Apie iškeltą individualios įmonės „Sidukas“ bankroto bylą pranešti... 20. Nutartį, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.... 21. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per...